Ana səhifə

Yeni ŞEKİL : Şİrkete aiT İlanlar madde 7


Yüklə 27.02 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü27.02 Kb.
YENİ ŞEKİL : ŞİRKETE AİT İLANLAR
Madde 7: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. (2) Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.


YENİ ŞEKİL : ESAS SERMAYE
Madde 8
Şirketin esas sermayesi 220.000.000.- (İkiyüzyirmi Milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri nama yazılı 1 (Bir) Kuruş kıymetinde 17.599.516.00 adet A Grubu Hisse, 594.000 adet B Grubu ve 4.399.890.000 adet C Grubu Hisse olmak üzere toplam 22.000.000.000 (yirmiikimilyar) adet hisseye ayrılmıştır.
Hissedarların sahip oldukları hisselerin grubu, adedi, nominal değeri ve hisse oranı aşağıda belirtmiştir:


HİSSEDARLAR

HİSSE GRUBU

HİSSE ADEDİ 

HİSSELERİN NOMİNAL DEĞERİ (TL)

HİSSE ORANI (%)

Yıldırım Demirören

A

220.000.000

2.200.000,00

1

Fikret Tayfun Demirören

A

220.000.000

2.200.000,00

1

Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San.A.Ş.

A

16.679.036.000

166.790.360,00

75,8138

Taksim Gayrimenkul Yat.Gel.ve İşlt.A.Ş

A

480.480.000

4.804.800,00

2,184

A GRUBU ARA TOPLAMI

A

17.599.516.000

175.995.160,00

79,9978

Tuncay Uzun

C

220.000.000

2.200.000,00

1

Turgay Uzun

C

220.000.000

2.200.000,00

1

İleri Yapı Taahhüt San. ve Tic.Ltd.Şti.

C

3.959.890.000

39.598.900,00

17,9995

C GRUBU ARA TOPLAMI

C

4.399.890.000

43.998.900,00

19,9995

Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San.A.Ş.

B

242.000

2.420,00

0,0011

İleri Yapı Taahhüt San. ve Tic.Ltd.Şti.

B

66.000

660,00

0,0003

Diğerleri

B

286.000

2.860,00

0,0013

B GRUBU ARA TOPLAMI

B

594.000

5.940,00

0,0027

GENEL TOPLAM

 

22.000.000.000

220.000.000,00

100

Eski sermayeyi teşkil eden 132.650.000- (Yüzotuziki Milyon Altıyüzellibin) Türk Lirası’nın tamamı ödenmiştir.


Bu defa artırılan 87.350.000 TL sermayenin, 67.691.898 TL’si Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San.A.Ş. cari hesabından karşılanacaktır.
Nakden arttırılan 19.658.102 TL kıymetinde şirket sermayesinin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir. Nakden artırılan sermayenin ilk ¼’lük kısmı tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, geri kalan kısmı ise üç yıl içinde ödenecektir.
Yönetim Kurulu, hisse senetlerini hamiline veya nama yazılı olarak bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Ancak sermayenin tamamı ödenmeden, hamiline yazılı hisse senedi basılmaz. Yönetim Kurulu, hisse senetlerini birden fazla hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırıp dağıtabilir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət