Ana səhifə

Vizsgairodalom


Yüklə 17.88 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü17.88 Kb.
ETIKA

FL-225, FLN-225


Vizsgairodalom

A vizsga anyaga: minden x-szel megjelölt szöveg, valamint minden témakörből egy további, tetszés szerint kiválasztott szerző megadott szövege(i).


I.

1. Erény-etikák
x Arisztotelész: Nikomakhoszi Ethika, I-III. könyv (1094a-1119b). Bp.: Magyar Helikon 1971, 5-84. old.

-Sztobaiosz: „Zénón és a többi sztoikus tanítása a filozófia etikai részéről". In: Steiger Kornél (vál.): Sztoikus etikai antológia, Bp.: Gondolat Kiadó 1983, 181-237. old.

- Rousseau: „Javított-e az erkölcsökön a tudományok és a művészetek újraéledése?”

„Előszó a 'Narcissus'-hoz”

„Erkölcsi levelek”

In: Jean-Jacques Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek, Bp.: Magyar Helikon 1978, 5-58., 273-315. old.

- G.E.M. Anscombe: „Modern erkölcsfilozófia". In: Lónyai Mária (vál.): Tények és értékek, Bp.: Gondolat Kiadó 1981, 615-651. old.

- Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában, XIV-XVI. fejezet. Bp.: Osiris Kiadó 1999, 244-326. old.


2. Kötelesség-etikák

- Szent Tamás: Előadások a Tízparancsolatról, 1128-1192, 1237-1276, 1315-1332. Bp.: Seneca Kiadó 1993, 13-67., 109-130., 173-185. old.

- Diderot: „Természetjog”. In: Ludassy Mária (vál.): A francia felvilágosodás morál- filozófiája, Bp.: Gondolat Kiadó 1975, 461-467. old.

x Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, Bp.: Raabe Klett Kiadó 1998.

- H.A. Prichard: „Hibán alapul-e a morálfilozófia?” In: Lónyai (vál.): Id. mű, 106-135. old.

- John Rawls: Az igazságosság elmélete, I. fejezet. Bp.: Osiris Kiadó 1997, 21-78. old.


3. Következmény-etikák

3a) Értékelméletek

x Platón: „Philébosz”. In: Platón Összes Művei, III. kötet, Bp.: Európa Könyvkiadó 1984, 151-305. old.

- Nicolai Hartmann: „Az erkölcsi követelmények lényegéről”. In: Lételméleti vizsgálódások. Bp.: Gondolat Kiadó 1972, 511-566. old.

- G.E. Moore: „Principia Ethica”, I. fejezet. In: Lónyai (vál.): Id. mű, 51-105. old.

3b) Utilitarizmus

-Diderot: „Helvétius Az emberről című művének cáfolata”. In: Ludassy (vál.): id. mű, 503- 578. old.

x Bentham: „Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe” In: Márkus György (vál.): Brit moralisták a XVIII. században, Bp.: Gondolat Kiadó 1977, 677-774. old.

- J.S. Mill: „A haszonelvűség”. In: A szabadságról. A haszonelvűség, Bp.: Magyar Helikon 1980, 227-354. old.

- John Rawls: „Kétfajta szabályfogalom”. In: Lónyai (vál.): Id. mű, 364-416. old.


II.
1. Etikai intellektualizmus és racionalizmus
- Platón: „Az állam”, 354a-354c, 368a-369b, 433a-444b. In: Platón Összes Művei, II. kötet, Bp.: Európa Könyvkiadó 1984, 82-83., 103-105., 263-294. old.

- Szent Ágoston: „A szabad akaratról”, I-II. könyv. In: A boldog életről. A szabad akaratról, Bp.: Európa Könyvkiadó 1989, 55-173. old.

x Descartes: „Értekezés a módszerről”, III. rész. In: Válogatott filozófiai művek, Bp.:

Akadémiai Kiadó 1980, 179-184. old.

„Levelek Erzsébet hercegnőnek”. In: Gyergyai Albert (vál.): Ima az Akropoliszon, Bp.:Európa Könykviadó 1977, 43-61. old.

A filozófia alapelvei, „A szerző levele a könyv fordítójához”. Bp.: Osiris Kiadó 1996, 7-20. old.

- Locke: Értekezés az emberi értelemről, I. köt.: I. kv., 2. fej.; II. kv., 20., 28. fej. Bp.:

Akadémiai Kiadó 1979, 47-68, 222-227., 345-357. old.

- Spinoza: Etika, V. rész. Bp.: Magyar Helikon 1969, 279-316. old.

- Butler: „Az emberi természetről, avagy az ember mint erkölcsileg cselekvő alany”. In: Márkus (vál.): Id. mű, 251-308. old.
2. Etikai objektivizmus és racionalizmus
- Samuel Clarke: „Értekezés a természetes vallásról”. In: Márkus (vál.): Id. mű, 13-51. old.

x Thomas Reid: „Értekezések az ember aktív erőiről”. In: Márkus (vál.): Id. mű, 565-674. old.

- Thomas Nagel: Az utolsó szó, „Bevezetés”, „Az etika”. Bp.: Európa Könyvkiadó 1998, 9-20., 140-175. old.
3. Etikai emotivizmus
x Shaftesbury: Értekezés az erényről és az érdemről, Bp.: Kossuth Könyvkiadó 1994.

- Adam Smith: „Az erkölcsi érzelmek elmélete”. In: Márkus (vál.): Id. mű, 423-553. old.

- Hume: Értekezés az emberi természetről, III. könyv, I. rész. Bp.: Gondolat Kiadó 1976, 623-649. old.
4. Etikai szkepticizmus
x Mandeville: A méhek meséje, Bp.: Kossuth Könyvkiadó 1996, 11-134. old.

- Nietzsche: „Az erkölcs genealógiájához”. In: Friedrich Nietzsche válogatott írásai, Bp.: Gondolat Kiadó 1972, 337-361. old.

- Wittgenstein: „Előadás az etikáról”, Nappali Ház 1990/1. 7-11. old.

- M. Schlick: „Az etika kérdései”. In: Altrichter Ferenc (vál.): A Bécsi Kör filozófiája, Bp.: Gondolat Kiadó 1972, 507-533. old.- Ch. L. Stevenson: „Az etikai kifejezések emotív jelentése”. In: Lónyai (vál.): Id. mű, 180-213. old.

- Sartre: Existencializmus. Hatágú Síp Alapítvány 1991.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət