Ana səhifə

VersenyfelhíVÁs telekingatlanok éRTÉkesíTÉSÉRE


Yüklə 12.73 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü12.73 Kb.
VERSENYFELHÍVÁS

TELEKINGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Pilisborosjenő Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló telekingatlanokat értékesítésre kínálja versenyeztetési eljárás keretében, azzal, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával értékesíti azt az ingatlan forgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi értéken vagy azt meghaladó összegért.


 1. az érintett vagyonelem megjelölése:

Pilisborosjenő, belterület 705/23 és 705/24 hrsz.


 1. a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempont:
 • Az ingatlan forgalmi értékbecslés szerinti értéken, vagy azt meghaladó összegért történő megvásárlási ajánlatban szereplő nettó vételár 90%-os súlyaránnyal

 • A vételár egyösszegű megfizetésének időpontja 10%-os súlyaránnyal

A fenti bírálati szempontok esetén a legmagasabb, de az értékbecslésben írt forgalmi értéket legalább elérő összegű nettó ajánlati árat, a legkorábbi fizetési határidőt biztosító ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. A határidőnél naponkénti értékelés lehetséges, napon belül óránként nem értékel az ajánlatkérő.


P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min

ahol:


P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok a bírálati szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.


 1. a megkötendő szerződés típusa: adásvételi szerződés az ingatlanok tulajdonjogának korlátozásmentes átruházásával

 2. a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek: az ingatlanok beépítésre szánt belterületen találhatóak, négy lakásos társasház vagy egyéb lakó célú épület építhető rájuk.

 3. a vagyon használatáért járó ellenérték teljesítésére vonatkozó előírások nincsenek.
 1. a pályázati ajánlatok benyújtásának helye: Pilisborosjenő Község Önkormányzata, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.,

módja: személyesen vagy postai úton, azzal a feltétellel, hogy a postai úton benyújtott ajánlatnak is be kell érkeznie a bontás időpontjára,

határideje: 2016.02.22. 10.00 óra


 1. a pályázati ajánlatok elbírálási időpontja: 2016.02.25.
 1. az ajánlattevők értesítésének módja: fax vagy e-mail útján
 1. a pályázati ajánlat érvényességének feltételei:

Az ingatlanok megvásárlására külön-külön is benyújtható ajánlat, minden ingatlannál az összességében legkedvezőbb ajánlatot értékelheti az önkormányzat nyertesként.

Az ingatlanok együttes, feltételes megvásárlására benyújtott ajánlatok nem érvényesek.

Az ingatlanok értékbecslése, tulajdoni lapja ajánlatkérőtől írásban kérhető, melynek másolatát ingyenesen rendelkezésre bocsájtja mind papír, mind elektronikus formában.

Az ingatlanok beépítésre vonatkozó szabályozása az önkormányzat www.pilisborosjeno.hu honlapján korlátozásmentesen megtekinthető.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlati kötöttséget keletkeztető vételi nyilatkozatot.

A benyújtott ajánlatokat ingatlanonként 100.000 Ft ajánlati biztosíték benyújtása mellett lehet érvényesen benyújtani az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742001-15441276 számú számlájára kell teljesíteni, közleményként kérjük megjelölni: 2ingatlan versenyeljárás biztosítéka”.Az önkormányzat a versenyeztetés során

 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

 • Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről és az önkormányzat vagyonáról, és

 • a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2015. évi C. törvény

 • 6/2013. (II. 26.) Önk. számú rendelet

alapján jár el.


 1. Kapcsolattartási pont: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. e-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu, tel: 26/336-387


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət