Ana səhifə

Uvod u genetiku


Yüklə 11.9 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü11.9 Kb.
UVOD U GENETIKU

GENETIKA je nauka koja proučava nasleđivanje i promenljivost (varijabilnost) osobina kod organizama.

Osobina je bilo koja odlika nekog organizma ili grupe jedinki: opis nekog dela tela (boja očiju, boja cveta) ili sposobnost da se ostvari neki fiziološki proces ( prisustvo enzima, otpornost...).

Nasleđivanje je prenošenje osobina sa roditelja na potomke.

Promenljivost osobina (variranje) – genetika proučava mehanizme i uzroke nastajanja razlika između generacije roditelja i potomaka.

Izučavanje nasleđivanja ima dugu istoriju (odgajivači stoke i biljaka su uočili) ali temelje kalsične genetike kao nauke postavi o je Gregor Mendel sredinom 19.veka. On je ustanovio način prenošenja osobina iz generaciju u generaciju i formulisao zakone koji su od presudnog zanačaja za razumevanje nasleđivanja.

Kod životinja se mogu raditi eksperimentalna ukrštanja i otkriti mehanizmi nasleđivanja ali kod ljudi se koristi metod rodoslova.

Savremena genetika proučava na citogenetičkom nivou, molekularnom nivou ili ima populacioni pristup.


Pojmovi koji su neophodni za razumevanje nasleđivanja
HROMOZOMI – su ćelijske strukture u jedru koje čine proteini i DNK. • Код човека, 22 хромозома су морфолошки слични својим парњацима

 • Такве хромозоме називамо АУТОЗОМИМА (AA)

 • Хромозоми једног пара се битно разликују код особа мушког пола (X и Y хромозоми)

 • Код женског пола су слични (XX хромозоми)

 • Хромозоме тог пара називамо ПОЛНИМ ХРОМОЗОМИМА

KARIOTIP - skup svih hromozoma u jednoj telesnoj ćeliji • Кариотип мушкарца: 22АА+XY

 • Кариотип жене: 22АА+XX

KARIOGRAM - Хромозоми уређени по паровима, поређани по величини, нумерисани и подељени у групеGENI – su delovi DNK koji nose naslednu informaciju (prepisuju se u RNK i sintetiše se jedan polipeptidni lanac).GENSKI LOKUS – je gensko mesto u molekulu DNK.

GENSKI ALELI – različiti oblici istog gena. Razlike između alela mogu biti u jednom ili nekoliko nukleotida. Oni su posledica mutacija.

MONOMORFNI I POLIMORFNI GENI – monomorfni geni imaju jedan alel a polimorfni geni više alela (gen za boju očiju, gen za krvne grupe, gen za hemoglobin – 13 različitih alela kod čoveka...).

HOMOLOGI HROMOZOMI – to su hromozomi isti po obliku i sadržaju i rasporedu gena pri čemi jedan vodi poreklo od oca a drugi od majke. U telesnim ćelijama se nalaze u parovima. Na odgovarajućem mestu u homologim hromozomima se nalaze isti geni nekada sa istim a nekada sa različitim alelima.

HOMOZIGOTNO STANJE GENSKIH LOKUSA– u koliko su oba genska alela na homologima hromozomima ista onda kažemo da je gen u homozigotnom stanju i organizam je homozigot za tu osobinu.

aa, AA, А1А1, А2А2
HETEROZIGOTNO STANJE GENSKIH LOKUSA

– u koliko su genski aleli na homologima hromozomima za isti gen različiti onda kažemo da je gen u heterozigotnom stanju i organizam je heterozigot za tu

osobinu.

Аа, А1А2, С3С5

DOMINANTNO I RECESIVNO – različiti aleli imaju različitu izražajnost. Uobičajeno je da se alel koji je izražajniji obeležava sa velikim slovom i kažemo da je dominantan (A) a alel sa manjom izražajnosti se obeležava sa malim slovom i kažemo da je recesivan (a).

GENOTIP – skup svih naslednih faktora jednog organizma (gena).

FENOTIP - skup svih osobina koji odlikuje jedan organizam i odnosi se na njegov izgled ili sposobnost da obavlja određene funkcije. Fenotip zavisi od kombinacije naslednih činioca i činioca sredine u kojoj se organizam razvija. Fenotip je stvarni izgled organizma.

Pokazati kariotip čoveka i nacrtati homologe hromozome i na njima objasniti homozigotnost i heterozigotnost.Pitanja:

 1. Šta proučava genetika?

 2. Šta znači nasleđivanje a šta varijabilnost osobina?

 3. Kako se proučava nasleđivanje kod životinja i biljaka a kako kod ljudi?

 4. Definiši osovne pojmove: hromozom, gen, genski lokus, genski alel.

 5. Kada su geni u homozigotnom a kada u heterozigotnom stanju?

 6. Šta je genotip a šta fenotip organizama?


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət