Ana səhifə

Ulusal meslek standardi


Yüklə 271.45 Kb.
səhifə3/3
tarix09.06.2016
ölçüsü271.45 Kb.
1   2   3Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Test işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı var)G.7

Burulma testi yapmak

G.7.1

Test numunesini, bağlama aparatları kullanılarak test cihazına takar ve sabitler.

G.7.2

Test numunesinin merkezlenmiş olup olmadığını kontrol ederek gerekli ayarlamaları yapar.

G.7.3

Test cihazı üzerinde testle ilgili ayarları yapar.

G.7.4

Test cihazını çalıştırır ve talimatlarda belirtilen hızı kontrol ederek teste devam eder.

G.7.5

Test sırasında, işlem aralıklarında gerekli değerleri kaydeder.

G.7.6

Burulma devir hızını ayarlar.

G.7.7

Burulma değerlerini ilgili formlara işler.

G.8

Aşınma testi yapmak

G.8.1

Test edilecek numunenin özelliklerine göre uygun aşınma disklerini belirler.

G.8.2

Aşınma disklerini test cihazına takar ve sabitler.

G.8.3

Test cihazına test numunesini yerleştirir ve gerekli bağlantıları yapar.

G.8.4

Test cihazı üzerinde talimatlarda belirtilen ayarları yapar.

G.8.5

Talimatlarda belirtilen sürede, yükte ve kayma hızında aşınma testini uygular.

G.8.6

Test numunesi üzerinde aşınma miktarlarını ölçer.

G.8.7

Test cihazı ile elde edilen verileri ve yapılan ölçümleri ilgili formlara aktarır.

G.9

Yorulma testi yapmak

G.9.1

Test edilecek numuneyi yorulma test cihazına yerleştirir.

G.9.2

Uygulanacak yükleme sınırlarını ilgili dokümanlardan belirler ve bu sınırlar arasında alternatif yükleme işlemi uygular.

G.9.3

Deney süresince periyodik olarak numunede çatlak veya kırılma oluşma durumunu kontrol eder.

G.9.4

Çatlak veya kırılma oluştuğunda veya belirlenen sayıda çevrim tamamlandığında testi sona erdirir.

G.9.5

Elde edilen test sonuçlarını ilgili formlara aktarır.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Test sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak

H.1

Test ile ilgili hesaplamaları yapmak

H.1.1

Çekme testinde tespit ettiği veriler doğrultusunda uzama, daralma, akma,çekme, kopma gerilmeleri, elastiklik modülü vb. değerleri hesaplar.

H.1.2

Basma testinde tespit ettiği veriler ile gerekli ölçüm ve hesaplamaları yapar.

H.1.3

Darbe testinde tespit ettiği veriler ile kırılma enerjisini hesaplar.

H.1.4

Yaptığı deneylerde tespit ettiği hataları kaydeder.

H.1.5

Sürünme testinde sürünme eğrilerini, bölgelerini, sürünme hızını ve kopma zamanını hesaplar.

H.1.6

Burulma testinde gerilme ve kopma değerleri ile açılarını hesaplar.

H.1.7

Yorulma testinde çatlak/kırılma oluşumunun yük tekrarlama sayısına bağlı değişimini not eder ve gerekli değerlendirmeyi yapar.

H.2

Test sonuçlarının kontrolünü yapmak

H.2.1

Test sonuçlarının numuneye ait standarda uyumunu kontrol eder.

H.2.2

Test sonuçlarının müşteri beklentilerine uyumunu kontrol eder.

H.2.3

Tespit ettiği uygunsuzlukları amirlerine bildirir.

H.2.4

Test sonuçları ile ilgili olarak, üretim hatlarındaki ilgilileri bilgilendirir.

H.2.5

Testi tamamlanıp uygun olan üretimleri bir sonraki prosese yönlendirir.

H.2.6

Test sonucu uygun olmayan üretimleri gerekli tamir işlemleri için ilgili hatlara yönlendirilmesini sağlar.

H.3

Gerekli raporlamaları yapmak

H.3.1

Periyodik test sonuçlarının ilgili raporlama tekniği ile kaydını yapar.

H.3.2

Tespit ettiği bakım ihtiyaçlarını amirine raporlar.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

I.1

Eğitim planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

I.1.1

Eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir.

I.1.2

Periyodik ve bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından değerlendirir.

I.2

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

I.2.1

Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir.

I.2.2

Muayene yöntemleri ve yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeleri takip eder.

I.3

Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

I.3.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

I.3.2

Tahribatlı muayenecilik işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

  1. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 1. Aşınma diskleri

 2. Aşınma test cihazı

 3. Basma test cihazı ve aparatları

 4. Bilgi ve değerlendirme formları

 5. Bilgisayar ve bilgisayar paneli

 6. Burulma test cihazı ve aparatları

 7. Çekme test cihazı ve aparatları

 8. Çeşitli borular

 9. Çeşitli kablolar

 10. Çeşitli plakalar

 11. Darbe test cihazı ve aparatları

 12. Eğme test aparatı

 13. Ekstensiyometre

 14. El aletleri

 15. Elektrikli kumanda aletleri

 16. Elektronik kumanda aletleri

 17. Emniyet kafesi

 18. Giyotin makası

 19. Göstergeler

 20. Hidrolik kumanda aletleri

 21. Hurda kazanı

 22. İz uçları (sertlik testi için)

 23. Kalınlık ölçüm cihazları

 24. Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi, koruyucu elbise)

 25. Kumanda masaları

 26. Kumpas

 27. Mekanik kumanda aletleri

 28. Mikrometre

 29. Monitör

 30. Numune basma kalıpları

 31. Numune kesme presleri

 32. Numune saklama dolapları

 33. Numune taşlama tezgahı

 34. Numune zımparalama tezgahı

 35. Sertlik test cihazı ve aparatları

 36. Sesli haberleşme cihazı (telsiz, telefon gibi)

 37. Süreç kontrol ve saha bilgisayarları

 38. Sürünme test cihazı

 39. Şerit metre

 40. Taşlama makinaları

 41. Temizleme araç, gereç ve malzemeleri

 42. Test programı

 43. Test sıvısı

 44. Vana

 45. Yazıcılar

 46. Yorulma test cihazı ve aparatları

  1. Bilgi ve Beceriler

 1. Acil durum bilgisi

 2. Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

 3. Analitik düşünme yeteneği

 4. Aşınma testi bilgi ve becerisi

 5. Basma testi bilgi ve becerisi

 6. Bilgi ve değerlendirme formlarını doldurma bilgisi

 7. Bilgisayar bilgisi

 8. Bilgisayar kullanma becerisi

 9. Burulma testi bilgi ve becerisi

 10. Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

 11. Çekme testi bilgi ve becerisi

 12. Çevre koruma uygulamaları bilgisi

 13. Darbe testi bilgi ve becerisi

 14. Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

 15. Eğme testi bilgi ve becerisi

 16. Ekip içinde çalışma yeteneği

 17. Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

 18. Genel fiziksel metalürji bilgisi

 19. Genel mekanik bilgisi

 20. Geri dönüşümlü atık bilgisi

 21. Grafik okuma bilgisi

 22. İletişim yeteneği

 23. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

 24. İşlem dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar bilgisi

 25. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

 26. İşyerine özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

 27. Kalite güvence/yönetim sistemleri bilgisi

 28. Kalite kontrol metotları bilgisi

 29. Kayıt tutma ve raporlama yeteneği

 30. Kendini ifade etme yeteneği

 31. Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

 32. Kullanılan malzeme ve gereçlerin özellikleri bilgisi

 33. Makina ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi

 34. Malzeme ve süreç tanımlama kodları bilgisi

 35. Meslek matematiği bilgisi

 36. Mesleki terim bilgisi

 37. Öğrendiklerini aktarabilme yeteneği

 38. Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği

 39. Öğretim teknikleri bilgisi

 40. Ölçme ve kontrol bilgisi

 41. Ölçme ve muayene alanında kontrol edilmesi gereken faktörler bilgisi

 42. Ölçme ve muayene hazırlama yöntemleri bilgisi

 43. Ölçme ve muayene işlemlerinde risk çeşitleri bilgisi

 44. Ölçme ve muayene öncesinde, sırasında ve sonunda alınması gereken önlemler bilgisi

 45. Ölçme ve muayene yöntemleri bilgisi

 46. Ölçme ve muayenenin türüne göre kullanılması gereken donanım bilgisi

 47. Sertlik testi bilgi ve becerisi

 48. Süreç bilgisi

 49. Sürünme testi bilgi ve becerisi

 50. Tehlikeli atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma becerisi

 51. Temel çalışma mevzuatı bilgisi

 52. Temel kalibrasyon bilgisi

 53. Temel malzeme ve alaşım bilgisi

 54. Ulusal kalite yönetmelikleri-teknik standartlar bilgisi

 55. Ürün bilgisi

 56. Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

 57. Yorulma test bilgi ve becerisi

 58. Zamanı iyi kullanma becerisi

  1. Tutum ve Davranışlar

 1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

 2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

 3. Beraber çalıştığı kişileri yönlendirmek

 4. Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

 5. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

 6. Çalışma donanımı ve makinalarının durumunu dikkatle denetlemek

 7. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde verimli kullanmak

 8. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

 9. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında belirtilen düzenlemeleri benimsemek

 10. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

 11. Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

 12. Ekip içinde uyumlu çalışmak

 13. Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

 14. Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

 15. Görevleriyle ilgili gerekli durumlarda inisiyatif almak

 16. Grup toplantılarına etkin şekilde katılmak

 17. İşlemler sırasında oluşabilecek değişiklikler konusunda duyarlı olmak

 18. İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

 19. İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

 20. İşyerine ait araç gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

 21. Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

 22. Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

 23. Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

 24. Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

 25. Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

 26. Programlı ve düzenli çalışmak

 27. Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

 28. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

 29. Süreç kalitesine özen göstermek

 30. Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

 31. Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

 32. Tehlike durumlarında ve tehlikeli davranışlarda ilgilileri bilgilendirmek

 33. Tehlike durumlarını ve tehlikeli davranışları dikkatle algılayıp değerlendirmek

 34. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

 35. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

 36. Verilen eğitimlere katılmak ve istekli olmak

 37. Yapılan iş ve işlemlere yoğunlaşarak çalışmak

 38. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek 1. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Tahribatlı Muayeneci (Seviye 5) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət