Ana səhifə

Ulusal meslek standardi


Yüklə 271.45 Kb.
səhifə2/3
tarix09.06.2016
ölçüsü271.45 Kb.
1   2   3
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan yeri düzenlemek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

D.1.4

Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar.


D.2

Gerekli makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makina, tezgah ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makina ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.1

Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.1

Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denet­le­­r.

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezil­diğin­de çalışmayı durdurur.

E.1.3

Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir.

E.1.4

Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

E.2

Çalışma donanımına bakım aşamalarını uygulamak

E.2.1

Cihazların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­­larını uygular.

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygula­r.

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip eder.

E.3

Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder.

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Test öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

(devamı var)F.1

İş organizasyonunu gerçekleştirmek

F.1.1

Uygulanacak yöntem, numune şekli, cinsi, adedi vb. hakkında amirinden bilgi alır.

F.1.2

Planlama bölümü tarafından belirlenen önceliklere göre test sıralamasını yapar.

F.1.3

İş emri sıralamasını, üretimden öncelikli olarak alınacak olan numunelere göre veya tedarikçiden gelen malzeme numunelerine göre yapar.

F.1.4

Bir sonraki proses için öncelik sıralamasını dikkate alarak test detay programını yapar.

F.1.5

İş planına ilişkin dokümanları hazırlar ve kontrol eder.

F.2

Numune hazırlamak

F.2.1

Uygun yöntem ve aletlerle test edilecek malzemeden numune alır.

F.2.2

Test programlarını ve detayını inceleyerek, test işlemine göre numunelerin uygun ebatlarda olmalarını sağlar.

F.2.3

Numune bilgilerini kayıtlar ile karşılaştırarak doğruluğunu kontrol eder.

F.2.4

Numune hazırlama sonrası, numunenin özelliklerinin toleranslar içinde olmasını sağlar.

F.2.5

Test öncesi numune üzerinde gerekli olan yüzey temizliği gibi hazırlık işlemlerini yapar.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Test öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

F.3

Test sürecinde kullanılacak cihazları hazırlamak

F.3.1

İş programını ve detayını inceleyerek uygun test işlemine göre cihazları hazırlar.

F.3.2

Ölçüm için kullanılan her türlü alet ve ekipmanın her an çalışır durumda olmasını sağlar.

F.3.3

Test cihazları otomasyon zincirindeki tüm bilgisayarların çalışma kontrolünü ve temizliğini yapar.

F.3.4

Test cihazlarını kontrol eder ve test pozisyonuna getirir.

F.3.5

Numunenin bağlanacağı cihaz üzerinde gerekli ayarları yapar.

F.3.6

Test cihazının doğru ölçüm yapıp yapmadığını, belirli standart malzeme ve numuneleri kullanarak kontrol eder.

F.3.7

Gerektiğinde cihazın kalibrasyonunun yapılmasını sağlar.

F.3.8

Test ekipmanlarının ve cihazlarının ayarlarının doğruluğunu kontrol eder.

F.4

Test programını hazırlamak

F.4.1

Numunenin fiziki özellikleri, boyut bilgileri ve norm bilgilerine göre ilgili test programını seçer.

F.4.2

Norm gereği değişen yeni test programı denemelerinde amirleriyle birlikte çalışır.

F.4.3

Test programında, uygulanacak test türüne göre gerekli ayarları yapar.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Test işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı var)G.1

Çekme testi yapmak

G.1.1

Numuneyi cihaza uygun şekilde bağlar ve sabitler.

G.1.2

Test cihazına gerekli ölçüm aparatlarını takar.

G.1.3

Numunenin özelliklerine göre cihaz üzerinde gerekli ayarları yapar.

G.1.4

Test cihazının yakınında bulunanları güvenli alana uzaklaştırır.

G.1.5

Test cihazını kullanarak numuneye ön yük uygular.

G.1.6

Numunenin orantı noktasını tespit eder.

G.1.7

Yük uygulamaya devam ederek, ekranlardan ve gerilme-uzama diyagramlarından numunenin elastiklik, akma ve kopma noktasını tespit eder.

G.1.8

Test cihazının verdiği grafik ve diyagramları inceler.

G.1.9

Test cihazını çekme kuvvetini düşürerek kapatır ve kopan parçaları toplar.

G.1.10

Test sonuçları ile ilgili gerekli raporlama işlemlerini yapar.

G.2

Basma testi yapmak

G.2.1

Alınan numuneyi test cihazının alt plakası üzerinde uygun konumuna yerleştirir.

G.2.2

Cihazın üst plakasını sabitler.

G.2.3

Test cihazı üzerinde gerekli ayarları yapar.

G.2.4

Test cihazının yakınında bulunanları güvenli alana uzaklaştırır.

G.2.5

Test cihazını çalıştırarak, numuneyi iki plaka arasında sıkıştırır.

G.2.6

Test cihazının basınç ayarını kontrol eder.

G.2.7

Numunede kırılma veya çatlama olana kadar yük uygular.

G.2.8

Göstergelerden gerekli ölçümleri takip eder.

G.2.9

Cihazı durdurur ve gerekli temizlik işlemlerini yapar.

G.2.10

Test sonuçlarını ilgili formları kullanarak kaydeder.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Test işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı var)G.3

Darbe testi yapmak

G.3.1

Numunenin belirlenen yüzeyine gerekli durumlarda çentik açar.

G.3.2

Numuneyi darbe test cihazına yerleştirir ve sabitler.

G.3.3

Test cihazının yakınında bulunanları güvenli alana uzaklaştırır.

G.3.4

Test cihazını kullanarak numunenin kırılmasını sağlar.

G.3.5

Kırılan parçaları inceler ve uygunsuzlukları tespit eder.

G.3.6

Tespit ettiği uygunsuzluklar hakkında rapor oluşturur.

G.4

Eğme testi yapmak

G.4.1

Numuneyi eğme test cihazına yerleştirir.

G.4.2

Cihaz üzerinde gerekli ayarları kontrol eder.

G.4.3

Test cihazının yakınında bulunanları güvenli alana uzaklaştırır.

G.4.4

Test cihazını çalıştırarak, numunenin talimatlarda belirtilen açılarda eğilmesini sağlar.

G.4.5

Numunenin fiziksel durumunu ve yüzeyini kontrol eder.

G.4.6

Göstergeler ve ekranlardan test ölçümlerini takip eder.

G.4.7

Test sonuçlarını ilgili formlara aktarır.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Test işlemlerini gerçekleştirmek

(devamı var)G.5

Sertlik testi yapmak

G.5.1

Doğru iz ucunu test cihazına takar.

G.5.2

Test numunesini test cihazına yerleştirir.

G.5.3

Test numunesinin pozisyonunu iz ucuna göre ayarlar ve numuneyi sabitler.

G.5.4

Yapılacak test türüne göre test cihazı üzerinde gerekli ayarları yapar.

G.5.5

Yapılacak test işleminin gerektirdiği durumlarda, test numunesine ön yük uygular.

G.5.6

Talimatlarda belirtilen süre boyunca test numunesine tam yük uygular.

G.5.7

Test cihazı göstergelerinden test değerlerini okur.

G.5.8

Test numunesi üzerinde bırakılan izi ölçer.

G.5.9

Test tipine uygun çizelgeleri kullanarak, ölçüm değerlerinin karşılığı olan sertlik değerini belirler.

G.5.10

Testle ilgili bilgileri, raporlara veya formlara işler.

G.6

Sürünme testi yapmak

G.6.1

Test numunesini test cihazına yerleştirir ve sabitler.

G.6.2

Sıcaklık ve gerilim ölçmek için ölçme aparatlarını test numunesine bağlar.

G.6.3

Test numunesini ve bunun bağlı olduğu düzeneği fırın içerisine alır.

G.6.4

Talimatlarda belirtilen sıcaklığa kadar fırını ısıtır.

G.6.5

Talimatlarda belirtilen sıcaklığa ulaşıldığında, test cihazına belirlenmiş yükü bağlar.

G.6.6

İlgili göstergelerden, zamana bağlı gerilme değerlerini belirler.

G.6.7

Sürünme değerlerini ilgili formlara ve raporlara işler.
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət