Ana səhifə

Thanh tra chính phủ Số: 2882/ttcp-vp


Yüklə 16.77 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü16.77 Kb.

THANH TRA CHÍNH PHỦ

Số: 2882/TTCP-VP

V/v xây dựng Báo cáo

tổng kết công tác thanh tra năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra các bộ, ngành Trung ương;

- Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục trưởng, vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị

thuộc Thanh tra Chính phủ.


Để phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2011 của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra (dự kiến vào tuần đầu tháng 01/2012), Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu:

1. Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2011 gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/12/2011, theo địa chỉ: Thanh tra Chính phủ, Lô D29, Khu Đô thị mới, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ phongtonghop@thanh tra.gov.vn.

Ngoài ra, thanh tra các Bộ, ngành Trung ương và thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi 01 bản cho cục, vụ địa bàn thuộc Thanh tra Chính phủ được phân công phụ trách, cụ thể:

- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường gửi báo cáo về Vụ I theo địa chỉ thư điện tử: vu1@thanhtra.gov.vn

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi báo cáo về Vụ II theo địa chỉ thư điện tử: vu2@thanhtra.gov.vn

- Các Bộ, ngành Trung ương còn lại gửi báo cáo về Vụ III theo địa chỉ thư điện tử: vu3@thanhtra.gov.vn

- Các tỉnh, thành phố Khu vực 1 (Miền Bắc từ Ninh Bình trở ra) gửi báo cáo về Cục thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) theo địa chỉ thư điện tử: cuc1@thanhtra.gov.vn.

- Các tỉnh, thành phố Khu vực 2 (Miền Trung, Tây Nguyên, từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận) gửi báo cáo về Cục thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) theo địa chỉ thư điện tử: cuc2@thanhtra.gov.vn.

- Các tỉnh, thành phố Khu vực 3 (Miền Nam) gửi báo cáo về Cục thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) theo địa chỉ thư điện tử: cuc3@thanhtra.gov.vn.2. Các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ phân công xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của các cục, vụ, đơn vị và gửi về Văn phòng trước ngày 15/12/2011, trong đó chú ý đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ ở những nội dung có liên quan; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, vướng mắc, biện pháp tháo gỡ, kiến nghị trên các mặt công tác.

Riêng đối với các cục, vụ theo dõi địa bàn (Cục: I, II, III) và (Vụ: I, II, III), ngoài việc báo cáo theo các nội dung trên còn có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011 của thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đối với địa bàn, lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu tại Văn bản số 2769/TTCP-VP ngày 12/10/2011 về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và gửi về Văn phòng trước ngày 18/12/2011.3. Trên cơ sở báo cáo của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ 02 báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của cơ quan Thanh tra Chính phủ; Báo cáo tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2011 và nhiệm vụ công tác của ngành Thanh tra năm 2012 (trước ngày 25/12/2011).

Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian báo cáo. Nếu đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện chậm, ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ; đây là căn cứ quan trọng để xem xét các danh hiệu khen thưởng trong năm 2011.(Lưu ý: Đề cương báo cáo và biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, địa chỉ: www.thanhtra.gov.vn)./.

Nơi nhận:


- Như trên;

- Lãnh đạo TTCP;

- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG THANH TRA


PHÓ TỔNG THANH TRA

Đã kýNguyễn Văn Sản


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət