Ana səhifə

Tentamen: Taalverwerving Frans II (Herkansing) Vakcode: lrf004P10 Datum: 27 augustus 2007 Begin- en eindtijdstip: 00 – 12. 00 Docent(en): A. Molendijk, J. den Toonder


Yüklə 23 Kb.
tarix11.06.2016
ölçüsü23 Kb.
Afdeling RTC


1
Rijksuniversiteit Groningen

Tentamen: Taalverwerving Frans II (Herkansing)

Vakcode: LRF004P10

Datum: 27 augustus 2007

Begin- en eindtijdstip: 9.00 – 12.00

Docent(en): A. Molendijk, J. den Toonder

Dit tentamen bestaat uit de onderdelen Grammatica en Vertaling (T1) en vormt samen met het onderdeel Spreekvaardigheid (T2) het volledige tentamen Taalverwerving Frans II. Voor beide deeltentamens (voor T1 en T2) dient een voldoende resultaat behaald te worden (onafgerond cijfer: 5,5 of hoger). Het eindcijfer (= T1 en T2 als geheel) is het gemiddelde van de cijfers die voor de drie onderdelen (grammatica, vertaling N-F en spreekvaardigheid) zijn behaald.Het gebruik van woordenboeken e.d. is niet toegestaan.
Het tentamen kan op afspraak worden ingekeken.
Let op!

Deelname aan het tentamen is alleen toegestaan als u via de officiële wegen (intekening via ProgRESS-WWW / na-intekening bij BSZ) staat ingeschreven voor dit tentamen. Niet ingeschreven staan en het eventueel (gedeeltelijk) maken van het tentamen betekent dat het tentamen niet wordt nagekeken. Bezwaren tegen deze regeling kunt u alleen schriftelijk aan de Examencommissie kenbaar maken.
Algemene instructies voor de student:

 • Vul eerst de verlangde informatie op het voorblad van het antwoordvel zo volledig mogelijk in (naam, studentnummer, studierichting etc.) en op ieder volgend antwoordvel.

 • Controleer of u de correcte tentamenbescheiden hebt ontvangen.

 • U bent verplicht zich op verzoek van de docent / surveillant door middel van uw studentenkaart te legitimeren.

 • Uw mobiele telefoon is uitgeschakeld in de tentamenruimte! Tijdens de duur van het tentamen dient volledige stilte in acht te worden gehouden.

 • U schrijft altijd duidelijk met een pen: onleesbare antwoorden worden fout gerekend.

 • Op het plegen van fraude of plagiaat staat een sanctie!

 • U levert bij beëindiging van het tentamen alle opdrachten en antwoorden in, indien aangegeven ook de kladbladen, en tekent de presentielijst


NB1. Studenten die 30 minuten te laat verschijnen wordt toegang tot het tentamen ontzegd.

NB2. Het is een student niet toegestaan binnen 30 minuten na de start van het tentamen de tentamenruimte te verlaten.

NB3. In de regel is het de student niet toegestaan de tentamenruimte tussentijds te verlaten. Indien dit toch onvermijdelijk is, moet hij/zij toestemming vragen aan de surveillant.
Verder verwijzen wij u naar de Onderwijs- en ExamenRegeling van uw opleiding.
N. B. Beide onderdelen op een apart antwoordblad maken!

Vergeet niet je naam en studentnummer op alle antwoordbladen te vermelden.

GrammaireI. Quelle est la phrase résultant de la substitution d’un pronom personnel ou d’un adverbe aux parties soulignées?

 1. Je mets le livre sur la table.

 2. Je parle de mes affaires à Pauline.

 3. J’ai prié Jean de partir .

 4. J’ai demandé à Jean de partir .

 5. J’ai vu les hommes construire la maison.


II. Complétez par un pronom relatif:

 1. C’est un homme en ... je mets tout mon espoir (‘in wie ik al mijn hoop plaats’).

 2. C’est un homme ... on parle beaucoup (‘over wie’).

 3. ... je ne comprends pas, c’est qu’il est parti. (‘wat ik niet begrijp …’).


III. Transformez en utilisant ‘je me demande’.

Exemple: ‘Que fait-il?’ à ‘Je me demande ce qu’il fait’.

 1. Que se passe-t-il?

 2. Qui a dit cela?

 3. De quoi s’agit-il?


IV. Traduisez: 70, 71, 80, 81, 201, 2000, 2000000.
V. Mettez l’auxiliaire qu’il faut:

 1. Ce roman ... paru il y a 2 mois.

 2. Elle ... rentré la voiture.

 3. Il s’... rasé.

 4. Le baromèter ... monté.

 5. Jean ... monté dans sa chambre.

 6. Jean ... monté l’escalier.


VI. Faites l’accord du participe, s’il le faut:

 1. Elles se sont téléphoné...

 2. Elles se sont rappelé... cette histoire.

 3. L’histoire dont elles se sont souvenu.. est triste.

 4. Ces choses-là, j’en ai vu… beaucoup.


VII. Traduisez:

Ik wordt / ben / was / zal zijn / zou worden geslagen.


VIII. Mettez il, ce ou cela:

 1. A-t-il fait cela? … est bien possible.

 2. ... est bien possible qu’il ait fait cela.

 3. ... est une honte que de le faire.

 4. ... ne coûte pas cher d’essayer.


IX. Gérondif ou participe présent? Motivez votre réponse.

 1. (En) roulant trop vite, tu attraperas une contravention.

 2. (En) roulant trop vite, il a attrapé une contravention.


X. Passé simple ou imparfait? Motivez votre réponse.

 1. –Achevez-les! cria le tyran. Jean pâlissait / pâlit. Pierre s’évanouissait / s’évanouit.

 2. Il se leva et regardait / regarda longtemps par la fenêtre.

 3. Je vis qu’il glissait / glissa sur une peau de banane.


XI. Indicatif ou subjonctif? Motivez votre réponse.

 1. Que c’est / ce soit vrai, j’en suis certain.

 2. C’est un miracle si elle a / ait pu échapper à ce danger.

 3. Il est probable qu’il partira / parte.


XII. Ordre correct? Sinon, corrigez la phrase (et motivez la correction).

 1. Cela l'a empêché, plusieurs jours durant, de demander pardon au micro. Encore (‘en dan ook nog’) il n’a accepté de le faire qu'en français.

 2. Je me demande où les 3 mousquetaires sont en ce moment.


XIII. Mettez le pronom qu’il faut:

 1. … vous dira la même chose (‘wie dan ook’).

 2. Elle est partie sans dire … à … (‘zonder iemand wat dan ook te zeggen’).

 3. Je ne sais pas s’il a dit … (‘of hij iets heeft gezegd’).


XIV. À/sur ou dans? Motivez votre réponse. S’il y a plusieurs possibilités, indiquez-le.

 1. Il se promène ... la plage.

 2. Il habite ... la campagne.

 3. Il marche ... la rue.

 4. Il marche ... la route.

 5. Il a un livre ... la main.

 6. Il a un bonbon ... la main.

 7. Papa est ... (le) restaurant.

 8. Papa est ... (le) grenier.Traduction
Vertaal in correct Frans:
Isabelle Huppert en de essentie van film
Op haar vijftiende speelde Isabelle Huppert haar eerste rol in de film Faustine et le bel été (1971). Zes jaar later werd ze een grote ster door de film La dentellière (1977). Sindsdien speelde Huppert in bijna tachtig films. Ze werkte met Claude Chabrol, de gebroeders Taviani en recent tweemaal met Michael Haneke. Maar tijdens een interview weigert ze te zeggen welke regisseur haar het meest heeft geleerd. Hoezo leren? Ze vindt het een ongelukkige uitdrukking: “Ik ben een actrice, en geen leerling. Ik doe mijn werk. Er is geen sprake van een verhouding waarin de een de ander de les leest”.

Als actrice behoort ze tot de school van Denis Diderot, wat inhoudt dat ze voornamelijk via het hoofd acteert. Ze houdt niet van de termen voelen en identificeren, woorden die vaak gebruikt worden door acteurs. Volgens Huppert houdt acteren geen identiteitsverandering in. Meestal draait het om een kleine, innerlijke verandering. Wel zijn veel personages die ze speelt vrouwen die iets willen veranderen. Het zijn geen vrouwen die zich enorm verzetten tegen hun positie, maar die zich in stilte proberen te bevrijden. Huppert zoekt naar de frictie tussen vrijheid en conventies. Het gebied waarin zekerheden worden losgelaten zonder dat er concreet iets nieuws voor in de plaats komt is volgens de actrice het meest interessant.De afgelopen twee jaar werkte ze tweemaal met de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke. De samenwerking leidde tot twee meesterwerken: La pianiste (met Huppert als 50-jarige lerares) en Le temps du loup, waarin Huppert een wanhopige moeder in oorlogstijd speelt. Haneke en Huppert delen de mening dat films niet door hun makers uitgelegd moeten worden. Huppert: “Ik doe zo min mogelijk uitspraken over mijn werk. Het is niet zo dat er automatisch en verband bestaat tussen wat ik vind en wat ik speel. De essentie van film is trouwens dat het publiek zelf op zoek gaat naar de antwoorden”.
(321 woorden)
Naar: “De twijfel tastbaar maken”, interview door Ronald Ockhuysen, 15-3-2007


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət