Ana səhifə

Temel İslam Bilimleri BÖLÜMÜ


Yüklə 35.28 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü35.28 Kb.

Temel İslam Bilimleri BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Ali TENİK

Anabilim Dalı Tasavvuf

 


Eposta : ali.tenik1@gmail.com

Dahili : 1030Öğrenim Durumu :
Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1992)

Yüksek Lisans: Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1998)

Doktora: Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2007)


İdari Görevler : -Şanlıurfa Otizmli Bireyleri Koruma ve Spor Eğitim Derneği Başkanı ( 2011- )

-Anadolu Körler Federasyonu Bilim Kurulu Üyesi ( 2014- )

-Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı (2014- )


YAYINLAR

Kitap:

-İbnü’l-Meraşi Ahmed Kuddûsî, Ukde Yayınları, Ankara 2011.

-Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi, Bor’lu Ahmed Kuddusi Vakfı Yayınları, İstanbul 2012.

-Sufi Text, Vahit Göktaş-Ali Tenik, İlahiyat Yayınları, Ankara 2013.

-Kuddûsî Dîvânı-Metin, Çeviri ve Notlar, Bor’lu Ahmed Kuddusi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.

-Allah’la Varolmanın Yolu Zikir, Ali Tenik-Vahit Göktaş, İlahiyat Yayınları, Ankara 2014.

- Allah’la Varolmanın Yolu Zikir, Ali Tenik-Vahit Göktaş, Erkam Yayınları, İstanbul 2015

-DHİKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM, İmaj Yayınları Ankara 2014.

-Kürt Coğrafyasında Tasavvuf ve Tarîkatlar, Nubihar Yayınları, İstanbul 2015.Uluslararası Kitap/ Kitapta Bölüm:

-“Şanlıurfa’da Tekke Ve Zâviyeler”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dini Hayat, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011.

-“Şanlıurfa’da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri”, Geçmişte Günümüze Şanlıurfa’da Dini Hayat, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011.

-“Tarihsel Süreçte Urfa’da Ahîlik Geleneği”, Geçmişte Günümüze Şanlıurfa’da Dini Hayat, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011.

-“Mâneviyât Önderleri”, Geçmişte Günümüze Şanlıurfa’da Dini Hayat, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011.Ulusal Hakemli Makale:

Uluslararası Hakemli Makale:-“Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir ve Şanlıurfa Dergâh Camii Örneği”, Tasavvuf Dergisi, sayı: 8, Ankara 2002.

-“Ahîliğin Tasavvufî Boyutu ve Şanlıurfa’da Ahîlik İzleri”, Marife Dergisi, sayı: 2, Konya 2002.

-“Importence and Effects of Remembrance (dhikr) in Socia-psychological Terms”, Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLIX, sayı: II, Ankara 2008.

-“Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Varlık Anlayışı: Eşrefoğlu Rumî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî Örneği”, Tasavvuf Dergisi, sayı: 23, Ankara 2009.

-“Mevlânâ’nın Mutasavvıf Şairlere Etkisi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 18, Şanlıurfa 2007.

-“Muhammed Es’ad Erbilî (1847/1931)’nin Zikirle İlgili Görüşleri” Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz-Aralık 2013, sayı: 7(14), Ankara 2013.

-“Tasavvuf Düşüncesinde Zikir ve Zikrin Benlik İnşasına Etkisi.” Toplum Bilimleri Dergisi, Ocak-Haziran 2014, Cilt: 8, sayı: 15, Ankara 2014.

-“Tasavvuf Terbiye Eğitimi Sürecinde Nuh ve Gemi Metaforu”, Toplum Bilimleri Dergisi, Ocak Haziran 2015, sayı: 10 (17), Ankara 2015.

-“Mevlânâ ve Mevlevîlik”, Mevlânâ Üzerine Söyleşi, Tasavvuf Dergisi, sayı: 20, Ankara 2007.

-“ The FourPrinciples of Bioethics’ as Found in 13th century Muslim Scholar Mawlana’s Teaching”, http//www.biomedcentral.com/1472-6939/3/4, BMC Medical Ethics 2, sayı: 3: 4.

-Ali Tenik-Vahit Göktaş, “Dhikr in Sufism”, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergi, sayı: 15-16, Kırgızıstan/Bişkek 2013.


Ulusal Tebliğ:

-“Nâbî’de Tasavvuf Düşüncesi”, Şâir Nâbi Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009, Şanlıurfa 2009.

-“Tasavvufî Perspektifte Birlikte Yaşama Anlayışı,” II. Kutlu Doğum Sempozyumu, İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi, 19-20Nisan 2008, Şanlıurfa 2008.

-“Tasavvufî Perspektifte Üveys el-Karanî”, Veysel Karani Sempozyumu, 18-20 Haziran 2009, Siirt 2009.

-“Hz. Peygamberin Kur’ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması,” IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Kur’ân ve Hz. Peygamber, 17-18 Nisan 2010, Şanlıurfa 2010.

-“Tasavvuf Anlayışta Rahmân ve Rahîm İlâhî İsimlerinin Hz. Peygamberin Merhamet Hâline Etkisi”, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2011, Şanlıurfa 2011.

-“Îsâr Kavramı Bağlamında Tasavvufta Kardeşlik Anlayışı”, VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2012, Şanlıurfa 2012.

-“Kelime-i Câmia/Kuşatıcı Logos Bağlamında Sufizmde İnsan Onuruna Verilen Değer”, VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2013, Şanlıurfa 2013.

-“Tasavvufun Öngördüğü İdeal İnsan Tipi”, VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu, “Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz”, 16-18 Nisan 2014, Şanlıurfa 2014.

-“Tasavvufî Perspektifte Kur’ân’da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah’a Olan Samimiyetleri: Habibü’n-Neccâr Örneği”, Habib-i Neccar Sempozyumu, Hatay Valiliği ve Habi-i Neccar Derneği, 22-24 Mayıs 2014, Hatay 2014.

-“Tasavvuf Perspektifinden Nesnedeki Sanat ve Estetik Algısı”, İslam ve Sanat Sempozyumu, Akdeniz Üniv. İlahiyat Fak. ve İSAV İşbirliğiyle, 7, 8, 9 Kasım 2014, Antalya 2014.

-“Edep Penceresinde Varlığın Hukuku”, IX. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20-21 Nisan 2015, Şanlıurfa 2015.


Uluslararası Tebliğ:

-“Mevlânâ’nın Mutasavvıf Şâirlere Etkisi: Ahmed Kuddûsî Örneği”, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, 13-15 Kasım 2007, Şanlıurfa 2007.

-“Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Hakîkat-ı Muhammediyye Anlayışı: Ahmed Kuddûsî Örneği,” Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, 7-8 Mart 2009, Sakarya 2009.

-“Halid-i Bağdâdî’nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî’ye Gönderdiği Mektuplar,” Uluslararası Mevlânâ Hâlid Bağdâdî Sempozyumu, 11-13 Haziran 2010, Van 2010.

-“ Maraşizâde Ahmed Kuddûsî’nin XIX. Yüzyıl Osmanlı Bilim ve Kültür Hayatına Etkisi”, Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, Kahramanmaraş 2012.

-“Alvarlı Efe’de Ma’rifetin Kaynağı ve Önemi,” Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu, 26-27 Ni,san 2013, Erzurum 2013.

-“Tasavvuf Terbiye Eğitimi Sürecinde Nuh (s.) ve Gemi Metaforu,” Uluslararası Nuh, Gemi ve Cudi Sempozyumu, 26-27 Eylül 2013, Şirnak 2013.

-“Şabaniyye Kolunun Önemli Bir Temsilcisi Nasuh Efendi2nin Rıza ve Teslimiyetle ilgili Görüşleri,” II. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu, 04-06 Mayıs 2014, Kastamonu 2014.


Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

-“İlâhî Aşk”, Seyir Dergisi, sayı: 1, Şanlıurfa 2001

-“ Tasavvuf ve Edebiyat”, Seyir Dergisi, sayı: 2, Şanlıurfa 2002.

-“İslam Sanatı”, seyir Dergisi, sayı: 3, Şanlıurfa 2002.

-“Yahudi Mistisizmi”, Seyir Dergisi, sayı: 4, Şanlıurfa 2002.

-“Hz. Peygamberin Hayatında Zikir”, Feyz Dergisi, sayı: 282, Ankara 2014.

-“ İstanbul-Urfa Sufi Yolu- Tarîkatlar Buluşması” haz. Faik Bulut, Atlas Dergisi, sayı: 152, İstanbul 2005.

-“Allah’ı Anmak Allah’la Hayat Bulmaktır”, “Zikir Kitabı Üzerine Söyleşi, Feyiz Dergisi, sayı: 277, Ankara 2014.


Çeviri Makale:
Verdiği Dersler:

Lisans:

  • Tasavvuf I-II

  • Günümüz Tasavvuf Akımları

Yüksek Lisans:

-Tasavvuf

-Mevlânâ ve Mesnevî

-Tasavvuf Edebiyatı

-Anadolu’da Tasavvuf Akımları

-Tasavvuf AkımlarıTez Değerlendirme


-Vahit Göktaş, “Kelâbâzî (ö. 380/990) ve Tasavvuf Anlayışı,” (Doktora Tezi), Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof Dr. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Dergisi, sayı: 19, Ankara 2007.

-Ömer Yılmaz, “İbrahim Kûrânî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı,” (Doktora Tezi), Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Dergisi, sayı: 16, Ankara 2004.

-İbrahim Düzen, “Aziz Nesefi’ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan” (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak (Felsefe Bölümü), Danışman: Prof. Dr. Tahsin yazıcı, Tasavvuf Dergisi, sayı: 17, Ankara 2006.

-Mustafa Çakmaklıoğlu, “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye Göre Dil-hakikat ilişkisi-Marifetin İfadesi Sorunu” (Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Dergisi, sayı. 15, Ankara 2004.Panel ve Konferans


-“Hayat-ı Harranî’nin Tasavvuf Anlayışı”, Hayat-ı Harranî paneli, Şanlıurfa il Milli Eğitim Müdürlüğü, 20 Mayıs 2013, Şanlıurfa 2013.

-“Tasavvufî Perspektifte Üveys el-Karânî ve Üveysîlik,”, Siirt Valiliği “Üveys el-Karânî Paneli”, 18-20 Haziran 2009.

-“Otizm ve İnsan Sevgisi”, “Otizm Farkındalık Ayı”, HarranÜniv ve Şanlıurfa Otizmli Bireyleri Koruma Derneği, 09 Nisan 2014, Şanıurfa 2014.

-“Şanlıurfa’da Ahîlik Geleneği”, Şanlıurfa Valiliği Ahîlik haftası Etkinlikleri (Konferans), 26 Eylül 2013, Şanlıurfa 2013.Yürüttüğü projeler

-“Otizm Varsa Sporda Var” SODES projesi, (2013-2014 Bitti)

-“Otizm Varsa Sporda Var Devam Projesi-II” (2015- )


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət