Ana səhifə

T mmob basin bülteni 31. 01. 2007 makina mühendisleri odası


Yüklə 20.78 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü20.78 Kb.TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, Anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Yasa ile değişik 6235 sayılı Yasaya göre kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir Meslek Kuruluşudur.t

mmob
BASIN BÜLTENİ 31.01.2007

makina mühendisleri odası

Sümer Sok. No:36/1-A Demirtepe 06440 ANKARA Tel: (312) 231 31 59 / 231 80 23 Faks: (312) 231 31 65http://www.mmo.org.tr mmo@mmo.org.tr basin@mmo.org.tr


TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Merkez Laboratuvarı” ve “Personel Belgelendirme Kuruluşu” Alanlarında TÜRKAK Tarafından Akredite Edildi

MMO, ulusal ve uluslararası tanınırlık, hizmetlerde uluslararası standardizasyon ve kurumsallaşmayı ifade eden akreditasyon süreçlerinde başarıyla ilerliyor.

2004 yılında “Basınçlı Kaplar”, “Kaldırma ve İletme Makinaları” ile “Teknik Ölçüm ve Analizler”e ilişkin “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak akredite edilen MMO, yine TÜRKAK tarafından 8 Ocak 2007’de Merkez Laboratuvarı, 19 Ocak 2007’de de Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edilmiştir.

MMO’nun uzmanlık alanlarına giren 6 konuda ve bunlardan biri olan asansörlere ilişkin Onaylanmış Kuruluş olma çalışmaları ise sürüyor.

MMO, uzman mühendis belgelendirme faaliyetlerinden en temel olan 11 alanda akredite olarak Türkiye’de bir ilke daha imza atmıştır.

Personel Belgelendirme Kuruluşu ve Merkez Laboratuarı Akreditasyon Sertifikaları, 25 Ocak 2007 tarihinde MMO Genel Merkezinde düzenlenen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, MMO YK üyeleri ve TÜRKAK yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen törenle TÜRKAK Genel Sekreteri Atakan BAŞTÜRK tarafından Odamıza verilmiştir.

Merkez Laboratuvarı AkreditasyonuMMO Ana Yönetmeliği’nde, “İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu v.b. sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belge vermek, Oda’nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak açık bir şekilde belirtilmiş, Merkez Laboratuvarı da bu çerçevede kurulmuştur.

“Endüstriyel Kaynaklı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilen Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin ilgili standartlara uygun olarak yapılması için gereken çalışmalar Odamız tarafından tamamlanmış ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu–TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Bacagazı Emisyon Ölçümlerine ilişkin faaliyet yürütecek olan Merkez Laboratuvarı, 8 kapsamda ölçümler yapacaktır. Bunlar: Gravimetrik Metod ile Toz (Partikül Madde) Tayini, Renk Karşılaştırma Metodu ile İslilik Tayini, Elektrokimyasal Hücre Metodu ile O2 Tayini, Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO Tayini, Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 NOx Tayini, Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini, Pitot Tüpü Yoluyla Hız ve Debi Tayini, Gravimetrik Metod ile Nem Tayini ölçümlerine ilişkindir.

PBK Akreditasyonu

6235 sayılı yasa ile kurulmuş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği–TMMOB’ye bağlı MMO, “mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak” ve mühendislik hizmetlerinin daha üst düzeylere çıkarılması için yürüttüğü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme faaliyetlerini, 1998 yılından bu yana Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla yürütmektedir. Odamız, günün ve mesleğin gerektirdiği içeriklerde gerçekleştirdiği meslek içi eğitimler ile mühendislik hizmetlerinin gelişimini hedeflemiş ve bu yönde bir dizi eğitim ve belgelendirme faaliyeti yürütmüştür.Mühendislik hizmetleri alanında, kaliteli ve güvenilir hizmetin verilmesi ve yanlış uygulamaların önlenmesi için üniversite eğitimini aşan bir mesleki yeterlilik gereği söz konusudur. Mühendislik lisans eğitiminin, bilim ve teknolojinin günümüzde ulaştığı düzeyde ve meslek yaşamı boyunca sürecek meslek içi eğitime olanak sağlayacak temel bilimsel eğitim olduğu gerçeğinden hareketle, üyelerimiz, Odamız tarafından ek eğitimlere tabi tutulmakta, bu eğitimler sonrasında, yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış uzmanlık yetki belgeleri kendilerine verilmektedir.

Odamız bu kadarla yetinmemiş, mühendis yetki ve sorumluluklarını geliştirme yanı sıra mühendis faaliyetlerini denetlenebilir ve güvenilir kılma; toplumun can ve mal güvenliğini sağlama ve uluslararası standartlar doğrultusunda kurumsallaşmayı hedeflemiştir. Odamız Personel Belgelendirme Kuruluşu’nu (PBK) bu çerçevede ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında kurumsal bir kimlikle oluşturmuştur.

MİEM tarafından verilen eğitimler sonrasında yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetinin Teknik Mevzuata uyumlu, tarafsızlığı ve bağımsızlığı üçüncü taraflarca da onaylanmış bir şekilde yürütülmesi için kurduğumuz PBK, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, “Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu”nun bütün denetleme aşamaları başarı ile tamamlanmıştır.

MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu 11 kapsamda Mühendis Yeterlilik Belgesi vermektedir. Bunlar: Mekanik Tesisat, Havalandırma Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı, Doğalgaz İç Tesisatı, Asansör Avan Proje Hazırlama, Asansör, Araç Projelendirme, Araçların LPG’ye Dönüşümü, Araçların CNG’ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirmelerine ilişkindir.

MMO’nun Onaylanmış Kuruluş Olma Çalışmaları ve Asansörlerde CE İşaretlemesi

Ülkemizde AB Teknik Mevzuatı uyum çerçevesinde yürürlüğe giren mevzuat gereği, ilgili ürünlere CE işaretlemesi zorunlu hale getirilmiştir. Ancak yerli onaylanmış kuruluşumuzun olmamasının yarattığı sıkıntılar çeşitli sektörlerde yıllardır dile getirilmekte, üreticilerimiz uygunluk değerlendirme faaliyetlerini çok yüksek bedellerde AB test ve belgelendirme kuruluşlarına yaptırmak zorunda kalmakta ve bu alandaki mühendislik hizmetleri yurt dışından satın alınmaktadır.

Odamız meslek alanlarımıza giren 6 konuda, asansörler, basit basınçlı kaplar, gaz yakan cihazlar, sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su kazanları, basınçlı ekipmanlar ve makina emniyeti konularında, Onaylanmış Kuruluş olmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurmuştur.

Bunlardan biri ve toplumun can güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olan asansörlere ilişkin Odamızca oluşturulan Asansör Kontrol Merkezi (AKM), 27–30.06.2006 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına TÜRKAK tarafından yapılan denetimi başarı ile tamamlamıştır.Şimdi Bakanlığın, Odamızı, Asansör Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak Avrupa Komisyonu’na bildirmesi beklenmektedir. Avrupa Komisyonu kararından sonra Odamız bünyesindeki AKM, başvuru kapsamında olan B, F, G ve H modüllerinde asansörlere CE işaretlemesi yapmak üzere AB ve Türkiye'de Onaylanmış Kuruluş olarak tanınmış olacaktır.

Bu sürecin tamamlanması ile yerli onaylı kuruluş bulunmaması nedeniyle üreticimizi yıllardır sıkıntıya sokan bir konuda ülkemiz lehine önemli bir adım atılmış olacaktır.

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Emin KORAMAZVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət