Ana səhifə

T. C. DİCle üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜnden


Yüklə 35.99 Kb.
tarix23.06.2016
ölçüsü35.99 Kb.
T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012–2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

Anabilim Dalı

Kontenjan

ALES Puan TürüAçıklamalar


Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Yatay Geçiş

Kürt Dili ve Kültürü

150*


-

-

-

Sosyal Bilimlerin herhangi bir Lisans programından mezun olup, öğretmenlik formasyonuna sahip olmak.

İşletme

(İkinci Öğretim)


80


-

5

EA, SÖZ,

SAY


Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Türk İslam Sanatları

-


5

2

SÖZ

İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat Tarihi ve El Sanatları Bölümlerinden mezun olmak.

*Bu kontenjanın 30 adedi Zazaki ve 120 adedi Kurmanci’ye tahsis edilecektir. Ancak başvuru sayısına göre bu oran Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.


BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, KAYIT BİLGİLERİ VE TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHLERİ

SONUÇLARIN

İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK SONUÇLARININ İLANI


YEDEK KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

07.01.2013

11.01.2013

25.01.2013

28.01.2013

01.02.2013

05.02.2013


06.02.2013


08.02.2013Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

 1. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir. (100’lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır.)

 2. Başvuracak adayların, Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı için ALES SÖZEL puan türünde en az 60, İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programı için ALES’in herhangi bir puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. (ALES puanın geçerlilik süresi 3 yıldır). Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvurusu için ise ALES şartı aranmayıp yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

 3. Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalına başvuracak adaylardan Eğitim Fakültelerinden mezun olmayanların öğretmenlik formasyon belgesine sahip olmaları ve bunu ibraz etmeleri gerekir.

 4. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.


Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Enstitümüz web sayfasının Başvuru ve Kayıt başlıklı bölümünde yer alan Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formuna fotoğraf yapıştırılıp ilgili alan imzalandıktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmesi gerekir. Başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.

2. Lisans diplomasının fotokopisi,

3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin(transkript) fotokopisi,

4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi, (Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans için istenmeyecektir.)

5. Tezli Yüksek Lisans için yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi (ÜDS, KPDS veya Üniversiteler Arası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 45 ve üzeri standart puan alan adayların bunu belgelendirmeleri halinde dil puanları değerlendirmeye alınacaktır. Aksi halde dil puanları dikkate alınmaz. ÜDS veya KPDS’den en az 45 puan alamamış olan veya bu sınavlara girmemiş olan adayların da başvuruları kabul edilecek, fakat yabancı dil puanları değerlendirilmeye alınmayacaktır.)


Türk İslam Sanatları Yüksek Lisans Programları için Değerlendirme Esasları

Bu programın giriş puanı aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır. • İlgili ALES puanının % 70’i,

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si,

 • Varsa yabancı dil puanının % 10’u,

toplanır ve en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı için Değerlendirme Esasları

Bu programın giriş puanı aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır. • İlgili ALES puanının % 70’i,

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u,

toplanır ve en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Kürt Dili ve Kültürü Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Değerlendirme Esasları

Adayların müracaatlarının değerlendirmeye alınabilmesi için Enstitü tarafından yapılacak yazılı sınavdan en az 60 taban puanın alınması gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alanların bu programa giriş puanı aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır. • Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si,

 • Yazılı sınavın % 40’ı,

 • Mülakatın % 40’ı

toplanır ve en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Eşitlik durumunda yazılı ve sözlü sınavın puanlarının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.
Not: Başvurular göz önüne alınarak yapılacak sınav ve mülakatın tarih, yer ve saati Enstitümüzün web sayfasında ilan edilecektir.
 Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1. Öğrenci Kesin Kayıt Formu (Enstitü Web sayfasından çıktı alınacak),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin resmi kurumdan onaylı örneği,

3. Lisans transkriptinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği,

4. ALES belgesinin onaylı örneği (Kürt Dili ve Kültürü Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES belgesi istenmeyecektir),

5. Yabancı dil belgesinin onaylı örneği, (Kürt Dili ve Kültürü Tezsiz Yüksek Lisans ile İşletme Tezsiz Yüksek Lisans için istenmeyecektir.)

6. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının resmi kurumdan onaylı örneği,

7. 4 adet vesikalık fotoğraf,

8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

9. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programına kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı Üniversitemiz Yönetim Kurulunca 4.000 TL olarak belirlenmiş ve iki eşit taksit halinde tahsiline karar verilmiştir. İlk taksit kayıt esnasında Türkiye Vakıflar Bankası Dicle üniversitesi Şubesindeki TR8700015-00158007298285360 nolu hesaba yatırılacak ve dekontu Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. (Diğer taksit ise kayıt yenileme işlemi esnasında tahsil edilecektir.)YATAY GEÇİŞLER İÇİN: Müracaat Tarihi : 11-13 Şubat 2013 - Sonuçların İlanı : 15 Şubat 2013

Yatay geçiş için başvuracak adayların ;

*Bağlı olduğu Enstitüdeki Anabilim Dalı Programlarından birinde en az bir yarıyılı tamamlamış olması,

*Kayıt yaptırdığı tüm dersleri başarmış olması,

*Not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması,

*Tez aşamasına geçen veya geçecek birinin, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan en az 45 puan almış olması,

* Lisansüstü programa kayıt yaptırdığı dönemde ilgili ALES puan türünden en az 60 almış olması gerekir.


BAŞVURU ADRESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ceylan Enstitüler Binası)Dicle Üniversitesi Kampusu / DİYARBAKIR

Tel: (0412) 2488139 – Dahili: 8480


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət