Ana səhifə

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši


Yüklə 151.08 Kb.
səhifə1/4
tarix15.06.2016
ölçüsü151.08 Kb.
  1   2   3   4

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom MikulášiBibliografia publikačnej činnosti


pracovníkov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
1996 – 2000

Liptovský Mikuláš, 2001


Úvod

Predkladáme v poradí tretí súpis príspevkov odborných pracovníkov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré publikovali v rokoch 1996 - 2000. Bibliografia dokumentuje ich aktivitu pri zverejňovaní odbornej a výskumnej činnosti múzea a snahu prebudiť v širokej verejnosti záujem o otázky týkajúce sa ochrany prírody a jaskyniarstva. V úvode bibliografie sú práce uverejnené v roku 1995, ktoré z technických dôvodov nebolo možné zaradiť do príslušnej bibliografie. 508 záznamov je radených podľa rokov a v rámci nich abecedne podľa mien autorov. Tam, kde názov článku vyjadruje jeho obsah sme od anotácie upustili. Bibliografia je doplnená menným registrom a zoznamom recenzovaných diel.Zoznam excerpovaných periodík, zborníkov a iných publikácií:

Acta carsologica


ALCADI 98
Aragonit
Dejiny vedy, výroby a techniky na Slovensku
Ekofotografia
Enviromagazín
Estavela
Fauna jaskýň
Historická revue
Historické mapy
Der Höhlenforscher
Chránené územia Slovenska
Informačný bulletin Společnosti přátel Mongolska
Jaskinie
Jaskynná žena
Kras a jaskyne
Krásy Slovenska
Liptov
Liptovský magazín
Materialy symposialne
Museologica
Múzeum
Múzea na prahu 3. tisícročia
Národné parky
Naše pole
Naturae tutela
Ochrana krasových javov a území
Ochrana přírody
Pamiatky a múzeá
50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti
Poľnohospodárstvo
Po stopách Džingischána
Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Liptova
Region
Sborník referátu
Sinter
Slovenský kras
Speleo
Speleofórum
Speleofotografia
Spravodaj SSS
Sprístupnené jaskyne
Tatry
Vojtech Benický
Výzkum, využívanie a ochrana jaskýň 1, 2
Výzkum a ochrana prírody Slovenského krasu
Zborník z okresnej konferencie k otázkam miestnej kultúry
Zoznam jaskýň na Slovensku
Životné prostredie

1995

1. BENICKÁ, Ivica Prvé sprístupnené jaskyne v strednej Európe / Ivica Benická. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 3 - 4. Výstava inštalovaná v SMOPaJ v rámci medzinárodného sympózia Jaskyne a človek.


2. BENICKÁ, Ivica Speleo / Ivica Benická. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 35 - 36. Rec. na: Speleo. - Č. 14 / 18 (1994). - Praha : Zlatý kůň, 1994.
3. ČOPKOVÁ, Magda Publikácie z obdobia kuratória Múzea slovenského krasu / Magda Čopková. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 31 - 32.
4. ČOPKOVÁ, Magda Výber z prírastkov speleologickej literatúry za rok 1994 / Magda Čopková. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 33.
5. ČOPKOVÁ, Magda Slovenský kras / Magda Čopková. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 34. Rec. na: Slovenský kras. - Roč. 32 (1994) = Acta carsologica Slovaca : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. - Žilina : Rosa, 1994.
6. DANIŠOVÁ, Alena Speleologické večery v roku 1994 / Alena Danišová. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 14. Vyhodnotenie podujatí.
7. GRESCHOVÁ, Eva Výmena literatúry so zahraničím / Eva Greschová. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 32 - 33.
8. HOJSTRIČOVÁ, Monika Zbierka sintrových foriem / Monika Hojstričová. - In: Sinter. - Č.3(1995), s. 29 - 30. Zo zbierok SMOPaJ.
9. LALKOVIČ, Marcel Slovo na úvod / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 3.
10. LALKOVIČ, Marcel Jaskyniarske kalendárium pre rok 1994 / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 23 - 29.
11. LALKOVIČ, Marcel Liptovská zbierka - počiatok múzejníctva v Liptove / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 21 - 22.
12. LALKOVIČ, Marcel 40-ročné jubileum Ochtinskej aragonitovej jaskyne / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 22 - 23.
13. PAPRČKOVÁ, Edita Speleofotografia ’94 / Edita Paprčková. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 12. Vyhodnotenie súťaže fotoamatérov.
14. HOLÚBEK, Peter Priepasť v kameňolome pri Skalskej Novej Vsi / Peter Holúbek, Monika Hojstričová. - In: Sinter. - Č. 3 (1995), s. 7. Informácia o novom objave.

1996

15. - ada- Dvakrát z múzea / - ada- . - In: Liptov. - Roč. 47, č. 20 (1996), s. 2. - Autorka článku Alena Danišová. Pozvánka na výstavu "Okrídlené perly našich lúk" a informácie o 8. ročníku výstavy Speleofotografia.


16. CUKER, Pavol Jaskyniarsky klub SMOPaJ / Pavol Cuker. - In: Sinter. - Č. (1996), s. 14. Hodnotenie činnosti klubu za polročné trvanie.
17. ČOPKOVÁ, Magda Počítačové spracovanie knižničného fondu v knižnici múzea SMOPaJ / Magda Čopková. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 30 - 31.
18. ČOPKOVÁ, Magda Slovenský kras / Magda Čopková. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 34 - 35, 1 obr. Rec. na: Slovenský kras. - Roč. 33 (1995) = Acta carsologica Slovaca : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. - Žilina : Knižné centrum, 1995. - 168 s.
19. DANIŠOVÁ, Alena Príroda v umeleckom pohľade / Alena Danišová. - In: Liptov. - Roč. 47, č. 2 (1996), s. 8. Pozvánka na výstavu obrazov Vasiľa Habdu.
20. DANIŠ0VÁ, Alena Váh vo výstavnej sieni / Alena Danišová. - In: Liptov. - Roč. 47, č. 3 (1996), s. 8. Pozvánka na výstavu "Váh - rieka, ktorá spája".
21. DANIŠOVÁ, Alena Pozvánka na výstavu "Mongolsko - krajina známa a neznáma" / Alena Danišová. - In: Liptov. - Roč. 47, č. 17 (1996), s. 2.
22. DANIŠOVÁ, Alena Liptov sa pýta ... / Alena Danišová , -r-. - In: L iptov. - Roč. 47, č. 15 (1996), s. 3. Informácie o podujatí "Jurta ‘96".
23. DANIŠOVÁ, Alena Pozvánka na výstavu "Jaskyne a jaskyniari" / Alena Danišová. - In: Liptov. - Roč. 47, č. 36 (1996), s. 2.
24. DANIŠOVÁ, Alena Sedem dní v múzeu / Alena Danišová. - In: Liptov. - Roč. 47, č. 34 (1996), s. 2. Akcie Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
25. DANIŠOVÁ, Alena Jaskyne a jaskyniarstvo v kultúrno-výchovnej činnosti SMOPaJ v r. 1995 / Alena Danišová. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 13 - 14.
26. DZÚROVÁ, Renáta Geológia je lákavá / Renáta Dzúrová. - In: Liptov. - Roč. 47, č. 14 (1996), s. 8 Pozvánka na výstavu "Geológia pre človeka a životné prostredie".
27. GRESCH, Alfréd Jubilujúca jaskyňa / Alfréd Gresch. - In: Liptov. - Roč. 47, č 30 (1996), s. 8. K 25. výročiu objavenia Novej Stanišovskej jaskyne.
28. GRESCHOVÁ, Eva Výber z prírastkov speleologickej literatúry za rok 1995 / Eva Greschová. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 31. Výberová bibliografia.
29. HOLÚBEK, Peter Jaskyňa Plačúca skala / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 1 (1996), s. 35. Opis jaskyne v Jánskej doline.
30. HOLÚBEK, Peter Expedícia Šan-tun 1996. 1. / Peter Holúbek. - In: Liptov. - Roč. 47, č. 35 (1996), s. 7. Reportáž z expedície.
31. HOLÚBEK, Peter Expedícia Šan-tun 1996. Dokonč. / Peter Holúbek. - In: Liptov. - Roč. 47, č.36 (1996), s. 7.
32. HOLÚBEK, Peter Niekoľko poznámok k používaniu acetylénových lámp jaskyniarmi na Slovensku / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 1 (1996), s. 42-46. Hlavné smery vývoja acetylénového osvetlenia používaného pri výskume jaskýň na Slovensku.
33. HOLÚBEK, Peter Vývoj pomôcok a lezeckých metód používaných na prekonávanie vertikálnych prekážok v jaskyniarstve / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč.7, č. 3 (1996), s. 23 - 32.
34. HOLÚBEK, Peter Zaujímavé jaskyne dolinky Vyvieranie v Demänovskej doline / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 4 (1996), s.16-17.
35. HOLÚBEK, Peter Uzavretie Novej Stanišovskej jaskyne / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 4 (1996), s. 27. O opatreniach vykonaných na ochranu jaskyne.
36. HOLÚBEK, Peter Najhlbšie a najdlhšie jaskyne Poľska / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 4 (1996), s. 21. Tabuľka zostavená podľa údajov Michala Gradzinského uverejnených v bulletine Gacek č. 25 z roku 1996.
37. HOLÚBEK, Peter Koľko je na Slovensku jaskýň / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 4 (1996), s. 28. Upresnenie počtu jaskýň na Slovensku.

38. HOLÚBEK, Peter Stretnutie s Mongolmi v Xinjiangu v Číne / Peter Holúbek. - In: Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska. - Roč. 7, č. 3/4 (1996), s. 59-61. Z expedície v Číne.


39. HOLÚBEK, Peter L °expédition internationale en Mongolie AGUJ 1994". (Medzinárodná expedícia do Mongolska) / Peter Holúbek. - In: Spelunca. - Č. 63 (1996), s. 21-26. Reportáž z jaskyniarskej expedície.
40. HOLÚBEK, Peter Z archívu múzea : výskumy v Svätojánskej doline / Peter Holúbek. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 39 - 40, 1 map. Jeden z prvých prieskumov ponorov Štiavnice a Jaskyne poschodového potoka.
41. HOLÚBEK, Peter Zoznam nepublikovaných prác nachádzajúcich sa vo fondoch SMOPaJ / Peter Holúbek. - In: Sinter. - Č. 4(1996), s. 27 - 30.
42. HOLÚBEK, Peter Z činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1995 / Peter Holúbek. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 13.
43. HOLÚBEK, Peter Poschodový potok a situácia v okolí ponoru Štiavnice / Peter Holúbek, Ján Vajs. -In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 1 (1996), s. 36-38. Výskumné a meračské práce podzemných priestorov Jánskej doliny.
44. HOLÚBEK, Peter Nové objavy v Jaskyni Zlomísk alebo tretia jaskyňa na Slovensku / Peter Holúbek, Ján Vajs. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 2 (1996), s. 19-23. Z výskumnej činnosti v Jánskej doline.
45. HOLÚBEK, Peter Sledovanie toku ponorných vôd Štiavnice v Jánskej doline bioindikačnou metódou a možnosti preniknutia na ponornú Štiavnicu / Peter Holúbek, Peter Magdolen. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 1 (1996), s. 25 - 26.
46. HOLÚBEK, Peter Nové objavy v Jaskyni Zlomísk / Peter Holúbek, Tibor Javornický. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 1 (1996), s. 27 - 28.
47. HOLÚBEK, Peter Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Beníkovej / Peter Holúbek, Ján Šmoll. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 6 - 7. Krátka informácia o plnení jednej z hlavných úloh jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ.
48. HOLÚBEK, Peter Sledovanie toku ponorných vôd Štiavnice v Jánskej doline bioindikačnou metódou / Peter Holúbek, Peter Magdolen. - In: Kras a jaskyne : výskum, využívanie a ochrana : zborník referátov : vedecká konferencia k 75. nar. A. Droppu : 10.-11.10.1995, Lipt. Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996. - S. 123.
49. HOLÚBEK, Peter Jaskyňa na Zadných / Peter Holúbek, Ján Vajs. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 1 (1996), s. 24 - 25. Opis jaskyne v Jánskej doline.
50. HOCHMUTH, Zdenko Mapovanie a prieskum Novej Stanišovskej jaskyne / Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 1 (1996), s. 19 - 23.
51. HOCHMUTH, Zdenko Mapovanie a prieskum Novej Stanišovskej jaskyne / Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek. - In: Speleofórum ´96. - Roč. 15 (1996), s. 49 - 50.
52. BELLA, Pavel Z bibliografie slovenských sprístupnených jaskýň . 1. / Pavel Bella, Peter Holúbek. - In: Aragonit. - Č. 1 (1996), s. 42 - 47.
53. BELLA, Pavel Ponory v priepadlách a problémy ochrany Važeckého krasu / Pavel Bella, Peter Holúbek. - In: Aragonit. - Č. 1 (1996), s. 11 - 12.
54. VOTOUPAL, Silvester Nová jaskyniarska lokalita na Ohništi - Silvošova diera / Silvester Votoupal, Peter. Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 27, č. 1 (1996), s. 39 - 41. Výskum krasovej planiny Ohnište.
55. HOLÚBEK, Peter Speleo / Peter Holúbek. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 32. - Rec. na: Speleo. - Č. 19 / 20 (1995). - Praha : Zlatý kůň, 1995.
56. HRNČIAROVÁ, Dagmar Životné prostredie a územná ochrana prírody a krajiny / Dagmar Hrnčiarová. - In: Múzeá a ochrana prírody : zborník referátov : odborný seminár :17.-19.10.1995, Lipt. Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996. - S. 67 - 69.
57. LALKOVIČ, Marcel Nápisy ako historické pamiatky v Jasovskej jaskyni / Marcel Lalkovič. - In: Sprístupnené jaskyne : výskum - ochrana - využívanie : odborný seminár z príležitosti 150. výr. sprístupnenia Jasovskej jaskyne, 75. výr. objavenia Demänovskej jaskyne Slobody, 70. výr. objavenia jaskyň: Domica : abstrakty referátov : Medzev, 18.-20.9.1996. - Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 1996. - S. 15.
58. LALKOVIČ, Marcel Muzealizácia a ochrana prírody / Marcel Lalkovič. - In: Múzeá a ochrana prírody : zborník referátov : odborný seminár : 17.-19.1995, Lipt. Mikuláš. – Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996. - S. 17 - 24. Problémy vzťahu ochrany prírody a múzeí a načrtnutie ich riešenia.
59. LALKOVIČ, Marcel Demänovská jaskyňa Slobody, impulz pre rozvoj jaskyniarstva na Sloven- sku / Marcel Lalkovič. - In: Sprístupnené jaskyne : výskum - ochrana - využívanie : odborný seminár z príležitosti 150. výr. sprístupnenia Jasovskej jaskyne, 75. výr. objavenia Demänovskej jaskyne Slobody, 70. výr. objavenia jaskyne Domica : abstrakty referátov : Medzev, 18.-20.9.1996. - Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 1996. - S. 15.
60. LALKOVIČ, Marcel Formovanie záujmu o jaskyne v kontexte rozvoja speleológie na Slovensku / Marcel Lalkovič. - In: Kras a jaskyne : Výskum, využitie a ochrana : zborník referátov : vedecká konferencia k 75. nar. A. Droppu : 10.-11.10.1995, Lipt. Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniartva, 1996. - S. 19 - 26.
61. LALKOVIČ, Marcel Poliaci a jaskyne na Slovensku / Marcel Lalkovič. - In: Materialy symposialne : 30. sympozjum sekcji speleologicznej Polskiego towarzystwa przyrodników im. Koppernika: Kielce-Bochieniec, 18.-22.9.1996. - Warszawa : Sekcja Speleologiczna PTP, 1996. - S. 34 - 35.
62. LALKOVIČ, Marcel Prírodovedné múzejníctvo a ochrana prírody / Marcel Lalkovič. - In: Múzeá a ochrana prírody : zborník referátov : odborný seminár: 17.-19.10.1995, Lipt. Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996. - S. 25 - 31. Problematika ochrany prírody a jej rozvoj v rovine prírodovedne orientovaných múzeí.
63. LALKOVIČ, Marcel Rok ochrany prírody - ENCY 1995 a múzeá / Marcel Lalkovič. - In: Múzeum. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 20 - 21. Vyhodnotenie podujatí, ktoré sa uskutočnili v múzeách pod hlavičkou ENCY 1995.
64. LALKOVIČ, Marcel Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš a jeho pôsobenie v miestnej kultúre / Marcel Lalkovič. - In: Zborník z okresnej konferencie k otázkam miestnej kultúry. - Liptovský Mikuláš : Regionálne kultúrne stredisko, 1996. - S. 72 - 74.
65. LALKOVIČ, Marcel Sprístupnené jaskyne a vývoj záujmu človeka o podzemné krasové javy / Marcel Lalkovič. - In: Sprístupnené jaskyne : výskum - ochrana - využívanie : odborný seminár z príležitosti 150. výr. sprístupnenia Jasovskej jaskyne, 75. výr. objavenia Demänovskej jaskyne Slobody, 70. výr. objavenia jaskyne Domica : Medzev, 18.-20.9.1996 : abstrakty referátov. - Liptovský Mikuláš : Správa Slovenských jaskýň, 1996. - S. 14.
66. LALKOVIČ, Marcel Úvod / Marcel Lalkovič. - In: Kras a jaskyne : výskum, využívanie a ochrana : Zborník referátov : vedecká konferencie k 75. nar. A. Droppu : Lipt. Mikuláš, 10.-11.10. 1995, Lipt. Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996. - S. 7. Stručné vyhodnotenie vedeckej konferencie.
67. LALKOVIČ, Marcel Jaskyňa Domica v prehľade svojej histórie / Marcel Lalkovič. - In: Sprístupnené jaskyne : výskum - ochrana - využívanie : odborný seminár z príležitosti 150. výr. sprístupnenia Jasovskej jaskyne, 75. výr. objavenia Demänovskej jaskyne Slobody, 70. výr. objavenia jaskyne Domica : abstrakty refrátov : Medzev, 18.-20.9.1996. - Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 1996. - S. 17 - 18.
68. LALKOVIČ, Marcel Úvod / Marcel Lalkovič. - In: Múzeá a ochrana prírody : zborník referátov : odborný seminár : 17.-19. 10.1995, Lipt. Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996. - S. 7 - 8. Stručné vyhodnotenie odborného seminára.
69. LALKOVIČ, Marcel Das Museum in Liptovský Mikuláš und die slowakische Speläologie ( Múzeum v Liptovskom Mikuláši a slovenská speleológia) / Marcel Lalkovič, R. H. Winkelhofer. - In: Der Hohlenforscher. - Roč. 28, č. 2 (1996), s. 36 - 40. Rozhovor s riaditeľom Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva o úlohách a poslaní múzea.
70. LALKOVIČ, Marcel Za Mikulášom Erdösom / Marcel Lalkovič. - In: Múzeum. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 48 - 49. Nekrológ - pracovník SMOPaJ.
71. LALKOVIČ, Marcel Anton Droppa - významná osobnosť slovenskej speleológie / Marcel Lalkovič. - In: Kras a jaskyne : výskum, využitie a ochrana : zborník referátov : vedecká konferencia k 75. nar. A. Droppu : 10.-11.10.1995. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996. - S. 11 - 17. Vyhodnotenie pracovných výsledkov jubilanta.
72. LALKOVIČ, Marcel Protizákonný prechod štátnej hranice / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1996), s. 45 - 46. Zaujímavosť z 30-tych rokov - Domica - Baradla.
73. LALKOVIČ, Marcel Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a jeho 65. výročie / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 26 - 27.
74. LALKOVIČ, Marcel Podujatia k 65. výročiu múzea / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 12.
75. LALKOVIČ, Marcel Kras a jaskyne - výskum, využívanie a ochrana / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 1996), s. 11. Vyhodnotenie vedeckej konferencie "Kras a jaskyne" , ktorá sa konala 10. - 11. 10 . 1995 v Lipt. Mikuláši.
76. LALKOVIČ, Marcel Slovo na úvod / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 3.
7. LALKOVIČ, Marcel Jaskyniarske kalendárium pre rok 1995 / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 18 - 24.
78. LALKOVIČ, Marcel RNDr. Anton Droppa, CSc. 75 ročný / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 35 - 36. Medajlón k životnému jubileu.
79. LALKOVIČ, Marcel Michal Baumgärtner sedemdesiatročný / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 36 - 37. Medailón k životnému jubileu správcu Dobšinskej ľadovej jaskyne.
80. LALKOVIČ, Marcel Za ing. Mikulášom Erdösom, CSc. / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 37 - 38. Nekrológ - pracovník SMOPaJ.
81. LALKOVIČ, Marcel Disident lásky / Marcel Lalkovič. - Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1996. - Nestr. Zbierka ľúbostnej poézie.
82. LALKOVIČ, Marcel Nočná prestávka / Marcel Lalkovič. - In: Speleo. - Č. 21 (1996), s. 72. Báseň.
83. LALKOVIČ, Marcel Známe osobnosti verejného života a sprístupnené jaskyne / Marcel Lalkovič, Janka Padyšáková. - In: Sprístupnené jaskyne : výskum - ochrana - využívanie: odborný seminár z príležitosti 150. výr. sprístupnenia Jasovsjej jaskyne, 75. výr. objavenia Demänovskej jaskyne Slobody, 70. výr. objavenia jaskyne Domica : Medzev, 18.-20.9.1996 : abstrakty referátov. - Liptovský Mikuláš, Správa slovenských jaskýň, 1996. - S. 18 -19.
84. LALKOVIČ, Marcel Návštevnosť sprístupnených jaskýň na Slovensku za roky 1951 - 1960 / Marcel Lalkovič, Zoltán Pástor. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 25.
85. LALKOVIČ, Marcel Ochrana ľadových jaskýň / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 34. Rec. na: Ochrana ľadových jaskýň : odborný seminár z príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne a Roku ochrany európskej prírody : Dobšinská ľadová jaskyňa, 21. - 22. 9. 1995 : zborník referátov. - Žilina : Knižné centrum, 1995.
86. LALKOVIČ, Marcel Ľadový klenot Európy / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 33. Rec. na: Ľadový klenot Európy : Dobšinská ľadová jaskyňa / Text Matúš Peško; Foto Miroslav Eliáš. - Žilina : Knižné centrum, b.r.v.
87. LALKOVIČ, Marcel Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 32, 1 obr. Rec. na: Spravodaj SSS. - Roč. 26 (1995). - Liptovský Mikuláš : Slovenská speleologická spoločnosť, 1995.
88. LEŠINSKÝ, Gabriel Caves and Man / Gabriel Lešinský. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 33 - 34. Rec. na: Caves and Man : International Symposium on the occasion of the 70-th anniversary opening to the public of the Demänovská cave of Liberty : Demänovská dolina - Jasná, 4. - 8. 10. 1994 : Proceedings. - Žilina : Knižné centrum, 1995.
89. ORVOŠOVÁ, Monika 3. Medzinárodná karsologická škola "Klasický kras" Postojna 1995, Slovinsko / Monika Orvošová. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 16. Vyhodnotenie podujatia.
90. ORVOŠ, Peter Odhad veku horizontálnych jaskynných úrovní Jánskej doliny pomocou ich paralelizácie s terasami rieky Váhu / Peter Orvoš, Monika Orvošová. - In: Kras a jaskyne : výskum, využívanie a ochrana : zborník referátov : vedecká konferencia k 75. nar. A. Droppu : 10.-11.10.1995, Lipt. Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996. - S. 95 - 101.
91. SÝKORA, Juraj Lokalizácia krasových javov Horného vrchu / Juraj Sýkora. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 8 - 9.
92. SÝKORA, Juraj Výročie objavu Gombaseckej jaskyne / Juraj Sýkora. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 24. K 45. výr. objavenia jaskyne.
93. SÝKORA, Juraj Netopiere / Juraj Sýkora. - In: Sinter. - Č. 4 (1996), s. 33. Rec. na: Netopiere : Informačná príručka pre pracovníkov sprístupnených jaskýň Slovenska / Zost. František Bernadovič. - Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 1995.

1997

94. CUKER, Pavel Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jána Majku / Pavel Cuker.- In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 14 - 15.


95. ČOPKOVÁ, Magda Publikačná činnosť pracovníkov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva / Magda Čopková. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 39.
96. ČOPKOVÁ, Magda Výber z prírastkov speleologickej literatúry za rok 1996 / Magda Čopková. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 38 - 39. Výbeová bibliografia.
97. ČOPKOVÁ, Magda Personálna bibliografia Vojtecha Benického / Magda Čopková. - In: Vojtech Benický. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1997. - S. 11 - 24.
98. DANIŠOVÁ, Alena Afrika (a všeličo iné) v múzeu / Alena Danišová. - In: Liptov. - Roč. 48, č.35 (1997), s. 8. Pozvánka na výstavu "Divoká zver národných parkov Tanzánie".
99. DANIŠOVÁ, Alena Jaskyniarske výstavy a podujatia múzea v roku 1996 / Alena Danišová. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 11 - 12.
100. GRESCH, Alfréd Speleofotografia ‘96 / Alfréd Gresch. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 10. Vyhodnotenie súťaže fotoamatérov.
101. HATINOVÁ, Monika Pri vtáčích hniezdach / Monika Hatinová. - In: Liptovský magazín. - Č. 4 (1997), s. 5.
102. HATINOVÁ, Monika Pomôžte vydre! / Monika Hatinová. - In: Liptov. - Roč. 48, č.33 (1997), s. 5.
103. HLINIČANOVÁ, Alena Predstavujeme novú rubriku... / Alena Hliničanová. - In: Liptov. - Roč. 48, č.28 (1997), s. 5. Stála rubrika Oddelnia ochrany prírody SMOPaJ v regionálnom týždenníku.
104. HOLÚBEK, Peter Expedícia do Kamenného lesa / Peter Holúbek. - In: Helektit. - Č. 0 (1997), s. 6. Informácia o pripravovanej expedícii do Číny.
105. HOLÚBEK, Peter Netradičné využitie jaskyne v Nízkych Tatrách / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 1 (1997), s. 35-36. Využitie jaskyne Skladisko ako sklad materiálu lesných robotníkov.
106. HOLÚBEK, Peter The Jaskyňa Zlomísk Cave ( Jaskyňa Zlomísk) / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 2 (1997), s. 14 - 15. Opis jaskyne.
107. HOLÚBEK, Peter Spomienka na Vojtecha Benického / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 3 (1997), s. 43. Pietny akt pri nedožitých 90. narodeninách.
108. HOLÚBEK, Peter Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Okno / Peter Holúbek. - In: Sinter. - Č. 5 (1997) s. 7 - 8.
109. HOLÚBEK, Peter Z histórie priepasti Baradla / Peter Holúbek. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 47 - 48.
110. HOLÚBEK, Peter Putovanie po stopách ussurijského tigra. 1. / Peter Holúbek. - In: Liptov. - Roč. 48, č. 41 (1997), s. 7.
111. HOLÚBEK, Peter Putovanie po stopách ussurijského tigra. Dokonč. / Peter Holúbek. - In: Liptov. - Roč. 48, č. 42 (1997), s. 7.
112. HOLÚBEK, Peter Výprava Sichote-Aliň 1997 / Peter Holúbek. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 4 (1997), s. 35 - 42.
113. HOLÚBEK, Peter Objavy v Jaskyni zlomísk v Nízkych Tatrách / Peter Holúbek, Zdenko Hochmuth. - In: Speleofórum ´97. - Roč. 16 (1997), s. 41 - 42.
114. HOLÚBEK, Peter Svidovská jaskyňa č. 2 v Nízkych Tatrách pri Malužinej / Peter Holúbek, Ján Hanzel. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 3 (1997), s. 25 - 27.
115. HOLÚBEK, Peter Jaskyne v údolí Hornádu pri Olcnave / Peter Holúbek, Milan Marušin. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 4 (1997), s. 13 - 15.
116. HOLÚBEK, Peter Exkurzný sprievodca / Peter Holúbek, Milan Marušin. - In: Vojtech Benický. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1997. - S. 27 - 32.
117. HOLÚBEK, Peter Pokus v Lyžicovom závrte pod Malolačniakom v Červených vrchoch v Západných Tatrách / Peter Holúbek, Ján Šmoll. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 4 (1997), s. 24.
118. BELLA, Pavel Z bibliografie slovenských sprístupnených jaskýň . Dokonč. / Pavel Bella, Peter Holúbek. - In: Aragonit. - Č. 2 (1997), s. 43 - 47.
119. DZÚR, Ján Jaskyňa v Kostolcoch v Demänovskej doline / Ján Dzúr, Peter Holúbek. - In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 28, č. 4 (1997), s. 5 - 7.
120. HANZEL, Jozef Nové jaskyne v Hradovici na Ohništi / Jozef Hanzel, Peter Holúbek, Milan Marušin. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 3 (1997), s. 22 - 25.
121. HOLÚBEK, Peter Geomorfologické pomery centrálnej časti Revúckej vrchoviny a priľahlých častí Rimavskej kotliny a Slovenského krasu / Peter Holúbek. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 42. Rec. na: Geomorfologické pomery centrálnej časti Revúckej vrchoviny a priľahlých častí Rimavskej kotliny a Slovenského krasu / Zdenko Hochmuth. - Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996.
122. HOLÚBEK, Peter Speleo / Peter Holúbek. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 41 - 42. Rec. na: Speleo. - Č. 21 / 23 (1996). - Praha : Zlatý kůň, 1996.
123. JANÍKOVÁ, Eva Pozvánka na výstavu / Eva Janíková. - In: Liptov. - Roč. 48, č.4 (1997), s. 3. "Život v slovenských praoceánoch".
124. JANÍKOVÁ, Eva Spamätáme sa ? / Eva Janíková. - In: Liptov. - Roč. 48, č. 31 (1997), s. 5.
125. JANÍKOVÁ, Eva Koľko ich zostane? / Eva Janíková. - In: Liptov. - Roč. 48, č.32 (1997), s. 5.
126. JANÍKOVÁ, Eva Ohrozené beztavovce / Eva Janíková. - In: Liptov. - Roč. 48, č.34 (1997), s. 5. Séria článkov týkajúca sa ochrany živej prírody.
127. JANÍKOVÁ, Eva Roháč obyčajný / Eva Janíková. - In: Liptov. - Roč. 48, č. 36 (1997), s. 5.
128. JANÍKOVÁ, Eva Lišaj smrtkový (Acherontia atrops) / Eva Janíková. - In: Liptov. - Roč. 48, č. 38. (1997), s. 5.
129. KORENKOVÁ, Iveta Zbierka jaskyniarskych odznakov, príveskov a plieškov / Iveta Korenková. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 36 - 37. Zo zbierok múzea.
130. LALKOVIČ, Marcel Absolon a jaskyne na Slovensku / Marcel Lalkovič. - In: Sborník referátu ze semináře konaného ve dnech 29.10.-30.10.1997 k příležitosti 100. výr. úmrtí Jindřicha Wankela, 120. výr. nar. Karla Absolona, 60. výr. úmrtí Jana Kniese : Češkovice. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1997. - S. 29 - 35.
131. LALKOVIČ, Marcel Krasové javy Slovenského krasu vo svetle súčasného poznania / Marcel Lalkovič. - In: Ochrana krasových javov a krasových území : odborný seminár pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia Biosférickej rezervácie Slovenský kras : Brzotín, 1997 : zborník referátov. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1997. - S. 12 - 21. K histórii registrácie jaskýň Slovenského krasu.
132. LALKOVIČ, Marcel Zbierka jaskynných plánov a máp Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši / Marcel Lalkovič. - In: Historické mapy : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava, 24. 25. 4. 1997. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 1997. - S. 30 - 39.
133. LALKOVIČ, Marcel Daniel Fischer und die Anfänge der Speläologie in der Slowakei (Daniel Fischer a počiatky speleológie na Slovensku) / Marcel Lalkovič. - In: Acta carsologica : krasoslovni zbornik. - Roč. 26, č. 2 (1997). - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997. - S. 109 - 117.
134. LALKOVIČ, Marcel Seminár o strediskách výskumu krasu - Postojná 1996 / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 17 - 18. Priebeh a vyhodnotenie seminára v Postojnej, ktorý sa konal 31. 5 - 1. 6. 1996.
135. LALKOVIČ, Marcel Jaskyne v umení / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 16 - 17. Vyhodnotenie medzinárodnej konferencie v Jósfavo, ktorá sa konala 23.- 27. 7. 1996.
136. LALKOVIČ, Marcel ALCADI ’96 - medzinárodné sympózium o histórii speleológie a karsológie / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 15 - 16. Vyhodnotenie sympózia v Postojnej - 21.- 27. 5. 1996.
137. LALKOVIČ, Marcel K 150. výročiu sprístupnenia Jasovskej jaskyne / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997) s, 34 - 35.
138. LALKOVIČ, Marcel Návštevnosť sprístupnených jaskýň za roky 1941 - 1950 / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 34.
139. LALKOVIČ, Marcel 70 rokov od objavu Domice / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 32 - 33.
140. LALKOVIČ, Marcel Jaskyniarsky archív / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 37. Zo zbierok múzea.
141. LALKOVIČ,Marcel Slovo na úvod / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 3.
142. LALKOVIČ, Marcel Jaskyniarske kalendárium pre rok 1996 / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 25 - 32.
143. LALKOVIČ, Marcel Z príležitosti jedného životného jubilea / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 44. Šesťdesiatiny Jozefa Jakála - medajlón.
144. LALKOVIČ, Marcel The Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši) / Marcel Lalkovič. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 2 (1997), s. 29 - 32. Úlohy a poslanie SMOPaJ.
145. LALKOVIČ, Marcel Kalendárium Vojtecha Benického / Marcel Lalkovič. - In: Vojtech Benický. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1997. - S. 4 - 10.
146. LALKOVIČ, Marcel Vojtech Benický / Marcel Lalkovič. - In: Vojtech Benický. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1997. - S. 3. Život a dielo.
147. LALKOVIČ, Marcel Aragonit. - Č. 1 / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 40 - 41. Rec. na: Aragonit. - Č. 1 (1996). - Žilina : Knižné centrum, 1996.
148. LALKOVIČ, Marcel Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti / Marcel Lalkovič. - In: Sinter. - Č.5 (1997), s. 41. Rec.na: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 27 (1996). - Liptovský Mikuláš : Slovenská speleologická spoločnosť, 1996.
149. LALKOVIČ, Marcel Jaskynná žena / Marcel Lalkovič. - 1. vyd. - Žilina : Knižné centrum, 1997. - Nestr. Zbierka ľúbostnej poézie.
150. LEPIŠOVÁ, Dagmar Automatizovaný informačný systém o jaskyniach (CAVIS) / Dagmar Lepišová. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 38.
151. LEŠINSKÝ, Gabriel Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. 1. / Gabriel Lešinský. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 3 (1997), s. 4 - 7.
152. LEŠINSKÝ, Gabriel Depresia v krase - inšpirácia pre nespokojných / Gabriel Lešinský. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 4 (1997), s. 19 - 23.
153. LEŠINSKÝ, Gabriel Jaskyniarov (možno) spasí cesnak / Gabriel Lešinský. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 4 (1997), s. 28. Vtipný návod ako sa chrániť pred trombikulami.
154. LEŠINSKÝ, Gabriel Výskyt sov, dravcov a spevavcov v jaskyniach a priepastiach Slovenského krasu / Gabriel Lešinský. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 4 (1997), s. 26 - 27.
155. LEŠINSKÝ, Gabriel Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase . Dokonč. / Gabriel Lešinský. - In: Spravodaj SSS. - Roč. 28, č. 4 (1997), s. 8 - 12.
156. LEŠINSKÝ, Gabriel Planina Dolný vrch v Slovenskom krase - synonymum speleologického raja / Gabriel Lešinský - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 6 - 7.
157. MARUŠIN, Milan 4. medzinárodná karsologická škola v Postojnej / Milan Marušin. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 21. Vyhodnotenie podujatia - Postojná - jún 1996.
158. PAPRČKOVÁ, Edita Jaskyniarska karikatúra / Edita Paprčková. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 36. Zo zbierok múzea.
159. POSPÍŠIL, Zdenko 4. medzinárodná škola ochrany prírody v krasových a pseudokrasových oblastiach / Zdenko Pospíšil. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 21. Vyhodnotenie podujatia.
160. SÝKORA, Juraj Unikátne jaskyne na vlastné oči / Juraj Sýkora. - In: Liptov. - Roč. 48, č.20 (1997), s. 8. Pozvánka na výstavu.
161. SÝKORA, Juraj Lokalizácia krasových javov do základnej mapy 1:10 000 / Juraj Sýkora. - In: Ochrana krasových javov a krasových území : odborný seminár pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia Biosférickej rezervácie Slovenský kras : Brzotín, 1997 : zborník referátov. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia , 1997. - S. 52 - 55.
162. SÝKORA, Juraj Meračská dokumentácia sprístupnených jaskýň v kontexte bezpečnostného predpisu pre jaskyne / Juraj Sýkora. - In: Aragonit. - Č. 2 (1997), s. 15 - 16.
163. SÝKORA, Juraj 3. jaskyniarsky deň / Juraj Sýkora. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 11. Priebeh a vyhodnotenie podujatia.
164. SÝKORA, Juraj Tridsiate speleologické sympózium Speleologickej sekcie PTP v Kielcach / Juraj Sýkora. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 18 - 19. 18. - 20. 10. 1996
165. SÝKORA, Juraj Sprístupnené jaskyne / Juraj Sýkora. - In: Sinter. - Č. 5 (1997), s. 43. Rec. na: Sprístupnené jaskyne : výskum, ochrana a využívanie : zborník referátov : odborný seminár z príležitosti 150. výr. objavenia Jasovskej jaskyne, 75. výr. objavenia Dem. jaskyne Slobody a 70. výr. objavenia jaskyne Domica : Medzev, 18. 20. 9. 1996. - Žilina : Knižné centrum, 1996.
166. URBANOVÁ, Kristína Varíme spolu / Kristína Urbanová. - In: Liptov. - Roč. 48, č.30 (1997), s. 6. Recepty na jedlá z húb.
167. URBANOVÁ, Kristína Sezóna pokračuje / Kristína Urbanová. - In: Liptov. - Roč. 48, č.27 (1997), s. 5. Popularizačný článok pre zberateľov húb.
168. URBANOVÁ, Kristína História a poslanie ochrany prírody / Kristína Urbanová. - In: Liptov. - Roč. 48, č.29 (1997), s. 5.
169. URBANOVÁ, Kristína Huby / Kristína Urbanová. - In: Liptov. - Roč. 48, č.30 (1997), s. 5. Popularizačný článok pre zberateľov húb.
170. URBANOVÁ, Kristína Huby vo výstavnej sieni / Kristína Urbanová. - In: Liptov. - Roč. 48, č. 41 (1997), s. 8. Pozvánka na výstavu " Huby - výskyt, využitie, ochrana".
171. URBANOVÁ, Kristína Kto nám ujedá z hubárskeho košíka? / Kristína Urbanová. - In: Liptov. - Roč. 48, č. 42 (1997), s. 5. Popularizačný článok pre zberateľov húb.
172. URBANOVÁ, Kristína Kto nám ešte ujedá z hubárskeho košíka? / Kristína Urbanová. - In: Liptov: - Roč. 48, č. 43 (1997), s. 5. Popularizačný článok pre zberateľov húb.
173. URBANOVIČOVÁ, Kristína Ochrana húb? Ano! / Kristína Urbanovičová. - In: Liptov. - Roč. 48, č. 44 (1997), s. 5. - Správne meno autorky Kristína Urbanová.
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət