Ana səhifə

Screening of Selected Hazardous Substances in the Eastern Baltic Marine Environment


Yüklə 1.46 Mb.
səhifə1/16
tarix15.06.2016
ölçüsü1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


REPORTScreening of Selected Hazardous Substances in the Eastern Baltic Marine Environment


Karl Lilja, Karin Norström, Mikael Remberger, Lennart Kaj, Liselott Egelrud, Erika Junedahl, Eva Brorström-Lundén

IVL

Mebrat Ghebremeskel, Martin SchlabachNILU


.


Organization

IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd.Report Summary


Project title

Screening study on occurrence of hazardous substances in the eastern Baltic SeaAddress

P.O. Box 21060

SE-100 31 Stockholm
Project sponsor

Nordic Council of MinistersTelephone

+46 (0)8-598 563 00


Authors

Karl Lilja, Karin Norström, Mikael Remberger, Lennart Kaj, Liselott Egelrud, Erika Junedahl, Eva Brorström-Lundén IVL

Mebrat Ghebremeskel, Martin Schlabach

NILU


Title and subtitle of the report

Screening of Selected Hazardous Substances in the Eastern Baltic Marine EnvironmentSummary

IVL and NILU have during 2008/2009 as an assignment from HELCOM, performed a screening study in the eastern Baltic Sea environment on the occurrence of eight of the substances/substance groups identified as hazardous under the Baltic Sea Action Plan.

Of the eight substances or substance classes included in the study, six of them were found above LOQ; organic tin compounds, PBDEs, PFAS, nonylphenol, chlorinated paraffins and endosulfan (endosulfan sulphate). Substances that occurred in fish samples from all sampling sites were; TBT, PBDEs (BDE 47 and BDE 100), PFAS (PFOS), chlorinated paraffins (SCCP), and endosulfan (endosulfan sulphate). Additionally, bisphenol A was found in fish from almost all sampling sites. PFAS (PFOS and PFOA), octyphenol and nonylphenol were found in one, one and six water samples, respectively.

No obvious differences in concentrations could be seen between the sampling sites classified as background areas and affected areas. Furthermore, no clear general differences between affected sites could be seen. Concentrations found for the different substances were lower or in the same range as previously reported from other areas of the Baltic Sea, thus the eastern Baltic Sea environment does not seem to be more polluted compared to the Baltic Sea in general.

For all the substances, except TBT, concentrations found were below reported PNEC values. However, for TBT, concentrations in several fish muscle samples were close to or above the PNEC value estimated for protection of human health considering consumption of fishery products. Additionally, PFOS levels in fish liver exceeded the PNEC value regarding secondary poisoning of predators in six samples, but PFOS levels in fish muscle were not measured in this study.


Keywords

Baltic Sea Action Plan, Hazardous Substances, Fish, WaterBibliographic data

IVL ReportThe report can be ordered via

Homepage: www.ivl.se, e-mail: publicationservice@ivl.se, fax+46 (0)8-598 563 90, or via IVL, P.O. Box 21060, SE-100 31 Stockholm SwedenPreface

HELCOM launched in March 2008 a screening study on the occurrence of hazardous substances in the eastern Baltic Sea as part of the activities under the Commission's ambitious plan to re-create a healthy Baltic marine environment. As an assignment from the HELCOM project "Screening study on occurrence of hazardous substances in the eastern Baltic Sea", IVL Swedish Environmental Institute Ltd and the Norwegian Institute for Air Research (NILU) have during 2008/2009 performed chemical analysis and assessment of selected chemicals in the eastern Baltic Sea environment (Poland, Lithuania, Estonia and Latvia). The substances included in this investigation are defined as hazardous substances by the HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP). The project was funded by the Nordic Council of Ministers.


The sampling was carried out by institutes in the different countries. The following persons and institutes have participated:
Ms Leili Järv, Estonian Marine Institute of Tartu University
Mr Juris Aigars, Latvian Institute of Aquatic Ecology
Ms Galina Garnaga, Lithuanian Center of Marine Research
Ms Anna Brzozowska, Institute of Meteorology and Water Management / Maritime Branch (Poland)
Mr Anders Bignert, Swedish Museum of Natural History
The overall objective of the screening was to determine the occurrence and distribution of the selected substances in fish and water in the eastern Baltic environment.Sammanfattning

HELCOM lanserade under mars 2008 en screening av farliga ämnen i östra Östersjön som en del av kommissionens ambitiösa plan för att återskapa en god marin miljö i Östersjöområdet. På uppdrag från HELCOM-projektet “Screening study on occurrence of hazardous substances in the eastern Baltic Sea” har IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Norsk institutt for luftforskning (NILU) under 2008/2009 analyserat åtta av de ämnen/ämnesgrupper av särskild betydelse för Östersjön utpekade inom HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP), i prover från Polen, Litauren, Estland, Lettland och Sverige. Inkluderade ämnen/ämnesgrupper var organiska tennföreningar, polybromerade difenyletrar (PBDE), hexabromocyclododecane (HBCDD), perfluorerade substanser (PFAS), nonylfenol (NP) och nonylfenolethoxylater (NPE), oktylfenol (OP) och oktylfenolethoxylater (OPE), klorerade paraffiner (SCCP och MCCP), och endosulfan.


Studien har genomförts för att bidra med data till de nationella program och tematiska utvärderingar av farliga ämnen under BSAP som ska vara genomförda till 2010, samt som stöd för internationellt och nationellt arbete för att uppnå de miljömål avseende farliga ämnen som beslutats inom HELCOM och EU och som skall vara uppfyllda till 2020.
Nedan presenteras de provtagningsplatser från vilka vatten och fisk samlats in.

Provtagningsplats

Belastning

Fiskart

Vatten

Estland


A. Kustområde nära Sillamäe

Påverkat

Strömming & abborre

Ja

B. Väst om Saaremaa Island, Tagalaht

Bakgrund

Abborre

Ja

C1. Kustområde i Pärnu Bay

Påverkat

Abborre


Ja

C2. Norra Rigabukten

Påverkat

Strömming

Nej

D. Kustområde i västra Finska Viken, Spitham

Påverkat

Strömming & flundra

Ja

Lettland


E. Centrala Rigabukten

Påverkat

Strömming

Nej

F. Södra Rigabukten nära Daugavas mynning

Påverkat

Abborre

Ja

Litauern


G. Kustområde norr om Klaipeda

Påverkat

Strömming & flundra

Ja

H. Öppet hav nordost om Klaipeda

Påverkat

Strömming & flundra
Polen


I. Gulf of Gdansk

Påverkat

Strömming & flundra

Ja

J. Szczecin Lagoon

Påverkat

Abborre & flundra

Ja

Sverige


K. Utlängan, utanför Blekinge

Bakgrund

Strömming & flundra

Nej

Uppmätta halter av de ämnen inkluderade i BSAP som analyserats presenteras i tabellen nedan. Ämnen tillhörande sex av de åtta ämnesklasserna inkluderade i studien återfanns i proverna, dessa var organiska tennföreningar, PBDE, PFAS, nonylfenol, klorerade paraffiner, och endosulfan (endosulfansulfat). I fisk från samtliga provtagningsplatser återfanns TBT, PBDE (BDE 47 och BDE 100), PFAS (PFOS), klorerade paraffiner (SCCP), och endosulfan (endosulfansulfat). Dessutom detekterades Bisfenol A i fisk från nästan samtliga platser. I vatten återfanns PFAS, nonylfenol och oktylfenol.
Ämnesgrupp

Ämne

Matris

Detektions-frekvens

Halt


Tributyltenn- (TBT) och trifenyltenn- (TPhT) föreningar

TBT

DBT


DPhT

Fisk (muskel)

14/23

4/23


14/23

2.5 - 35 ng/g f.v.

1.8 - 8.2 ng/g f.v.

1.2 - 24 ng/g f.v.


Polybromerade difenyletrar (PBDE)

BDE 47

BDE 85


BDE 99

BDE 100


BDE 153

BDE 154


Fisk (muskel)

22/23

2/23


12/23

16/23


2/23

9/23


0.011 - 0.29 ng/g f.v.

0.011 - 0.015 ng/g f.v.

0.014 - 0.10 ng/g f.v.

0.010 - 0.15 ng/g f.v.

0.013 - 0.016 ng/g f.v.

0.011 - 0.079 ng/g f.v.Hexabromocyclododecane (HBCDD)

HBCDD

Fisk (muskel)

0/23

< 0.1 ng/g f.v.

Perfluorerade substanser (PFAS)

PFOSA

PFHxS


PFOS

PFDcS


PFBA

PFHxA


PFHpA

PFNA


PFDcA

PFUnA


PFOS

PFOA


Fisk (lever)

Vatten


1/23

17/23


23/23

2/23


2/23

1/23


1/23

12/23


1/23

11/23


1/9

1/9


1.8 ng/g f.v.

0.10 - 1.1 ng/g f.v.

4.3 - 61 ng/g f.v.

0.06 - 0.57 ng/g f.v.

0.23 - 0.45 ng/g f.v.

0.78 ng/g f.v.

2 ng/g f.v.

1.6 - 9.9 ng/g f.v.

12 ng/g f.v.

0.46 - 15 ng/g f.v.

2.9 ng/l

6.0 ng/l


Nonylfenol (NP) och nonylfenolethoxylater (NPE)

4NP

4NP


Fisk (muskel)

Vatten


2/23

6/9


12 - 23 ng/g f.v.

13 - 66 ng/lOktylfenol (OP) och oktylfenolethoxylater (OPE)

4-t-OP

Vatten

1/9

1.2 ng/l

Klorerade paraffiner (SCCP och MCCP)

SCCP

MCCP


Fisk (lever)

23/23

3/23


5.2 - 62 ng/g f.v.

3.9 - 15 ng/g f.v.Endosulfan

endosulfansulfat

Fisk (muskel)

21/23

0.010 - 0.12 ng/g f.v.

Inga tydliga skillnader i halter kunde ses mellan prover från platser klassificerade som påverkade jämfört med bakgrundsområden. Inga generella skillnader mellan de olika påverkade plaserna kunde heller ses. De högsta halterna av organiska tennföreningar återfanns i fisk från provtagningsplatserna i Polen (Gulf of Gdansk och Szczecin Lagoon) samt i sydöstra Finska Viken (utanför Sillamäe), medan högst halter av PBDE återfanns i Polen (Szczecin Lagoon) och utanför Litauerns kust. För de flesta ämnen var halter i det lägre intervallet i prover från Rigabukten, jämfört med andra områden.


Detekterade halter var generellt lägre eller av samma storleksordning som rapporterats för andra områden i Östersjön, östra Östersjön verkar alltså inte vara mer förorenad.
För samtliga ämnen utom TBT och PFOS var uppmätta koncentrationer under rapporterade gränsvärden. För TBT var dock halter i flera muskelprover från fisk nära eller över det gränsvärde som beräknats för skydd av human hälsa vid konsumption av fisk. PFOS-halter i sex leverprover överskred gränsvärdet satt för skydd mot sekundär förgiftning av toppredatorer, halter av PFOS i muskelvävnad bestämdes dock ej i denna studie.

Table of contentsScreening of Selected Hazardous Substances in the Eastern Baltic Marine Environment 1

1 Aim 7


2 Introduction 7

2.1 Sources and properties of included substances/substance groups 9

2.1.1 Organic tin compounds 9

2.1.2 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 10

2.1.3 Hexabromocyclododecane (HBCDD) 11

2.1.4 Perfluorinated Substances (PFAS) 12

2.1.5 Phenolic Substances – Nonylphenol (NP) and Nonylphenol ethoxylates (NPEs) 14

2.1.6 Phenolic Substances – Octylphenol (OP) and Octylphenol ethoxylates (OPEs) 15

2.1.7 Chlorinated Paraffins (SCCPs and MCCPs) 15

2.1.8 α- and β-Endosulfan 16

3 Methodology 18

3.1 Study area 18

3.2 Sampling methods 21

3.2.1 Water 21

3.2.2 Fish 21

3.4 Physiological measurements 21

3.5 Analytical methods 21

3.5.1 Organic tin compounds 21

3.5.2 Brominated Flame Retardants: PBDE and HBCDD 22

3.5.3 Perfluorinated Substances 22

3.5.4 Phenolic Substances: NP, NPE, OP, OPE & other 22

3.5.5 Chlorinated Paraffins 23

3.5.6 α- and β-Endosulfan 23

3.6 Extraction of lipids 24

3.7 Quality Assurance/ Control 24

4 Results 26

4.1 Organic tin compounds 27

4.2 Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) 28

4.3 Hexabromocyclododecane (HBCDD) 29

4.4 Perfluorinated Substances 30

4.5 Phenolic Substances: NP/NPE 31

4.6 Phenolic Substances: OP/OPE & other 32

4.7 Chlorinated Paraffins 33

4.8 α- and β-Endosulfan 35

5 Discussion 37

5.1 Organic tin compounds 37

5.2 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 39

5.3 Hexabromocyclododecane (HBCDD) 39

5.4 Perfluorinated Substances (PFAS) 40

5.5 Phenolic Substances NP/NPE 40

5.6 Phenolic Substances OP/OPE & other 41

5.7 Chlorinated Paraffins (SCCPs and MCCPs) 42

5.8 α- and β-Endosulfan 42

6 Conclusions 44

7 References 45

Appendix A. 1Appendix B. Sampling manual- Analysis of selected substances in the Eastern Baltic Sea 1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət