Ana səhifə

Sahil güvenlik komutanliği tedarik daire başkanliğI


Yüklə 218.66 Kb.
səhifə1/7
tarix14.06.2016
ölçüsü218.66 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞIYURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILACAK
MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN
İDARİ ŞARTNAME (2011)

COAST GUARD COMMAND
PROCUREMENT DEPARTMENT
ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PURCHASES VIA REPRESENTATIVES IN
FOREIGN COUNTRIES (2011)


İÇİNDEKİLER

TABLE OF CONTENTS
1. GENEL GENERAL
2. ŞARTNAMEDE YER ALAN TANIMLAR DEFINITIONS
3. KAPSAM SCOPE
4. KATILABİLME ŞARTLARI COMPETENCE FOR BIDDING
5. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ PREPARATION AND SUBMITTAL OF PROPOSALS
6. ALTERNATİF TEKLİFLER ALTERNATIVE PROPOSALS
7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PROPOSALS
8. GARANTİ WARRANTY
9. PAKETLEME VE SEVKİYAT PACKING AND SHIPMENT
10. MUAYENE VE KESİN KABUL INSPECTION AND FINAL ACCEPTANCE
11. ÖDEME PAYMENT
12. MÜCBİR SEBEP FORCE MAJEURE
13. RESİM, VERGİ VE MASRAFLAR TAXES, DUTIES, LEVIES AND EXPENSES
14. FESİH, YASAKLAMA TERMINATION, DEBAR
15 MÜTEFERRİK HUSUSLAR MISCELLANEOUS ISSUES


1.GENEL GENERAL


  1. Bu idari şartname Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yurt Dışı Temsilcilikler (irtibat noktaları madde 15.3’te olduğu gibidir) marifeti ile İdarenin acil ihtiyaç duyduğu ve yurtdışı kaynaklardan derhal temin edilmesi gereken malzeme veya hizmetlerin tedariki için kullanılacaktır. Bu nedenle, Teslim Süresi en önemli değerlendirme kriterlerinden biridir. Teslim Süresi-Fiyat-Kalite değerlendirmesi buna uygun olarak yapılacaktır. İhtiyacın ivediliğine bağlı olarak teslim süresi 60 günü aşan tekliflerin değerlendirmeye alınıp alınmaması konusunda İdare serbesttir.1.1.This Administrative Specification applies to Coast Guard Command’s (TCG) urgent requirements (includes goods and services) that TNFC needs to procure immediately or in a short period of time from foreign sources via TNFC’s Attaché/Liaison Offices (please find the point of contacts of our Attaché/Liaison Offices listed in article 15.3 of this document). Therefore, delivery time is one of the major evaluation criteria. The delivery time – price – quality trade-off shall be made accordingly. The proposals with delivery times exceeding 60 days may not be honored depending on the urgency of the need.


2.ŞARTNAMEDE YER ALAN TANIMLAR DEFINITIONS


İdare : Sahil Güvenlik Komutanlığı

İstekli : İdare tarafından acil olarak alınacak mal veya hizmetleri karşılamak üzere teklif

veren/alınan üretici, tedarikçi veya hizmet sunucusu

Yüklenici : Teklifi kabul edilen istekli

Teklif : İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya

bilgiler.


Administration: Coast Guard Command.

Bidder: The manufacturer, supplier or service provider submitting proposals for the acquisition.

Contractor: The bidder who is awarded the tendert.

Proposal: The price proposal and other documents to be evaluated in scope of the tender.


3. KAPSAM SCOPE


   3.1. Malzeme/hizmetlerin tanımı ve miktarları: EK–A’da olduğu / www.sgk.tsk.tr adresinde yayınlandığı gibidir.

   3.2. Teklif edilen malzemeler orijinal ve yeni üretim olacaktır.

   3.3. İhtiyaç miktarından farklı miktarda verilen tekliflerin (En az sipariş miktarı, tutarı v.b.) değerlendirilmesinde idare serbesttir.


3.1. Description and quantity of the items: As stated in the Annex–A list/at www.sgk.tsk.tr.

3.2. Items offered shall be original, Factory New (FN), New Manufactured (NM).

3.3. The Administration is at liberty to reject any offer which has different quantities than requested.


4. KATILABİLME ŞARTLARI COMPETENCE FOR BIDDING


  1. Bu alıma yerli istekliler hariç tüm istekliler teklif verebilir.

4.1. All bidders, except for domestic bidders, can participate in the bidding.


5. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ PREPARATION AND SUBMITTAL OF PROPOSALS


Teklif Verme Zamanı

   5.1.Teklifler en geç ............. günü (bu tarih her bir alım için www.sgk.tsk.tr adresinden öğrenilecektir) madde 15.3’te belirtilen ilgili Ataşelik/İrtibat Subaylıklarında bulundurulacaktır. İstekliler tekliflerini aşağıdaki adrese gönderebilir/teslim edebilirler. Son teklif verme tarihinden sonra idareye ulaştırılan teklifleri değerlendirmeye alıp almamakta İdare serbesttir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIGI

TEDARIK DAIRE BASKANLIGI

06110 BAKANLIKLAR

ANKARA-TURKEY

Tel: +90 312 416 47 01

Belgegeçer: +90 312 417 05 54   5.2.Belgegeçerle gönderilen teklifler de değerlendirmeye alınacaktır.

   5.3.PDF formatında imzalanmış olarak tedarik@sgk.tsk.tr e-posta adresine gönderilen teklifler de değerlendirmeye alınacaktır.

   5.4.İstekliler alım konusu işin tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kısmına da teklif verebilirler.

   5.5.Teklifler İngilizce veya Türkçe olarak teslim edilecektir.

   5.6.İstekliler alım konusu işle ilgili açıklama isteyebilir. Uygun görülmesi halinde İdare tarafından açıklama yapılır.

   5.7.Geçici ve kesin teminat alınmayacaktır.

   5.8.Peşin ödeme talebinde bulunan isteklilerin teklifleri, yalnızca madde 11.3’te belirtilen Avans Teminat Mektubunu sipariş aşamasında İdareye sunacaklarını taahhüt etmeleri halinde, değerlendirmeye alınacaktır.

   5.9.Tekliflerde aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

5.9.1.Dosya numarası

5.9.2.Milli/NATO stok numarası (varsa)

5.9.3.İmalatçı kodu ve parça numarası

5.9.4.Tanımı

5.9.5.Miktarı ve dağıtım birimi

5.9.6.Malzemenin durumu

5.9.7.Birim fiyat (Kesin ve Sabit fiyat)

5.9.8.Toplam fiyat (FOB/FCA INCOTERMS 2000 olarak)

5.9.9.Para Birimi (Konvertibıl)

5.9.10.Teslim süresi ve eğer varsa kısmi sevkıyat için teslimat programı

5.9.11.Teklif geçerlik süresi

5.9.12.Kalem numarası

5.9.13.Ödeme adresi-banka bilgileri

5.9.14.Garanti süresi

5.9.15.Teslim limanı

5.9.16.İhtiyacın teknik şartname ile tanımlanması durumunda, teklif veren firmalar bu teknik şartnamenin

tüm maddelerini tek tek cevaplandıracaklardır.


   5.10.Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

   5.11.Yükleniciler resmi siparişin kabul edilmesinden sonra söz konusu alıma ilişkin bilgi ve belgeleri ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceklerdir.

   5.12.Havayolu ile yapılacak sevkıyatlarda THY veya yetkili acenteleri kullanılacaktır. İstek sahibi teklifini tanzim ederken www.thy.org.tr adresinden en uygun yükleme limanını belirleyecek ve teklifini buna göre hazırlayacaktır.   5.13.İHRAÇ LİSANSI

5.13.1.ABD’den ihraç edilecek malzemeler için; S.G.K.’nın ABD’de konuşlu yetkili taşıma şirketi kategori 6 ve 8 kapsamındaki malzemeler (gemi ve uçak/helikopter yedek parçaları) için İhraç Lisansı’na sahiptir. Bu kapsamda olmayan kriptografik, silah sistemleri, cephane gibi malzemeler için İhraç Lisansı alınması firma sorumluluğundadır ve bu husus teklifte açıkça belirtilmelidir.

5.13.2.Diğer Ülkelerden ihraç edilecek malzemeler için; Eğer gerekiyorsa zamanında ihraç lisansı alma sorumluluğu firmalardadır.

5.13.3.İhraç lisansı alınması maksadıyla son kullanıcı belgesine ihtiyaç duyulması halinde bu husus firma teklifinde belirtilecektir.

Deadline for Submittal of Proposals;

5.1. The proposals shall be forwarded to the relevant Attaché/Liaison Office, stated in article 15.3, before (date) (this date will be available at www.sgk.tsk.tr for each procurement). The Bidders may also forward/submit their proposals to the address below. The Administration is free to honor the submittals arrived after the announced deadline.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIGI

TEDARIK DAIRE BASKANLIGI

06110 BAKANLIKLAR

ANKARA-TURKEY

Tel: +90 312 416 47 01

Belgegeçer: +90 312 417 05 54

5.2. Offers can be submitted by fax.

5.3. Bidders may also send their PDF formatted and signed proposals to TCG Procurement Department’s official e-mail address (tedarik@sgk.tsk.tr).

5.4. Bidders may bid for the whole or a part of the work within the scope of this tender.

5.5. Proposals shall be submitted in English or Turkish languages only.

5.6. Bidders may request explanation about the work. In case the administration deems such request as acceptable, an explanation will be issued.5.7. Bid Bond or Performance Bond is not requested for this tender.

5.8. The proposals requesting prepayment shall only be accepted if it is stated in the proposal that the Contractor will submit Advance Payment Bond (format specified in Annex-D) presented from one of the Banks (listed in Annex-E) before the purchase order in accordance with article 11.3.

5.9. The proposals shall include the following statement:

5.9.1.Tender number

5.9.2.National/NATO stock number(if any)

5.9.3.Manufacturer’s code and part number

5.9.4.Description

5.9.5.Quantity and unit of issue

5.9.6.Condition of the item (FN: Factory New, NM: New Manufactured)

5.9.7.Unit price (Firm-Fixed Price)

5.9.8.Total price (FOB/FCA/CIF INCOTERMS 2000)

5.9.9.Currency (Convertible)

5.9.10.Delivery period and delivery schedule for partial shipment, if any

5.9.11.Proposal validity days from the tender deadline day

5.9.12.Line Item no

5.9.13.Payment address and bank information

5.9.14.Warranty period

5.9.15.Delivery Port

5.9.16.In case the requirement is defined by technical specifications, the Bidders’ respond to each and every article of the technical specifications.

5.10.The proposals, for whatever reason, cannot be withdrawn or changed after submittal.

5.11.Contractors shall not disclose the information and/or documents in the scope of this tender to any third parties after formal purchase order confirmation.

5.12.For shipments via airway, Contractors shall useTurkish Airlines(THY A.O.). Bidders must visit www.thy.com.tr and determine the most suitable airport, and prepare their bids accordingly.5.13. EXPORT LİCENSE

5.13.1. Export license is the responsility of the Contractor.
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət