Ana səhifə

Republica Serbia Provincia Autonomă Voivodina secretariatul provincial pentru reglementăRI


Yüklə 26.83 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü26.83 Kb.
Republica Serbia – Provincia Autonomă Voivodina

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU REGLEMENTĂRI,

ADMINISTRAŢIE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE
21000 NOVI SAD

Bulevar Mihajla Pupina 16

Tel.:+381 21 487 4213, 421 444

Fax: +381 21 557 074


Numărul: 90-00375/2005, Data: 29.09.2005

În baza articolului 6 din Hotărârea privind bugetul P.A.Voivodina pentru anul 2005 ("Buletinul oficial al P.A.V", numărul 32/04), raportat la aplicarea Hotărârii privind stipularea mai concretă a anumitor probleme de uz oficial al limbilor şi alfabetelor minorităţilor naţionale pe teritoriul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul 8/2003), Secretariatul Provincial pentru Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale, p u b l i c ă


C O N C U R S
pentru repartizarea mijloacelor de transfer comunelor în care

limba şi grafia minorităţii naţionale este în uz oficial în anul 2005

Mijloace în sumă de 2.500.000,00 dinari vor fi folosite pentru cofinanţarea proiectelor legate de aplicarea uzului oficial al limbii şi grafiei, stabilite în statutul comunei şi a oraşului Novi Sad, dar mai ales pentru:


  • tipărirea formularelor bilingve sau multilingve care se utilizează în activitatea organelor administraţiei sau pentru alte nevoi,

  • pregătirea programelor computerizate corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de plurilingvism,

  • cheltuieli de confecţionare şi montare a tablelor cu denumirea organelor şi organizaţiilor, la intrarea în localităţi pe direcţia rutieră, a străzilor şi pieţelor, scrise în limba minorităţii naţionale în uz oficial în localitate, comună sau în oraşul Novi Sad.

La concurs se pot anunţa în exclusivitate:


- comunele şi oraşul Novi Sad în care este prevăzut uzul oficial al limbii şi grafiei minorităţilor naţionale pe întreg teritoriul sau numai în anumite localităţi urbane, prin intermediul serviciului pentru treburile generale şi comune,

- serviciile comunităţilor locale din localităţile urbane în care uzul oficial al limbii şi grafiei este stabilit în unele părţi ale localităţilor urbane în care trăiesc într-un număr mai mare persoane aparţinând minorităţilor naţionale,

- serviciile şi organizaţiile publice care exercită atribuţii publice având condiţii şi posibilităţi de realizare a treburilor acceptate.
Anunţurile la concurs se depun în limba sârbă sau una din limbile minorităţilor naţionale în uz oficial în P.A.Voivodina, cu indicaţia pentru ce destinaţii se cer mijloace.

Termenul de prezentare a anunţurilor este 25 octombrie 2005.

Anunţurile se depun personal prin predarea la registratura organelor administraţiei provinciale din Novi Sad, la parterul imobilului Consiliului Executiv al P.A.Voivodina, sau se trimite prin poştă la adresa: Secretariatul Provincial pentru Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale , 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16. Anunţurile pot fi trmise şi prin fax la numărul: 021/557-040.

Anunţurile se fac în exclusivitate pe formularele pentru concurs care se pot obţine la Secretariat sau pot fi coborâte de pe internet – adresa: www.vojvodina.sr.gov.yu

Nu vor fi luate în considerare anunţurile sosite după termenul prevăzut sau incomplete dacă lipsurile nu au fost înlăturate nici în termenul ulterior, nu se referă la destinaţiile prevăzute sau sunt prezentate de persoane neautorizate.

Beneficiarul îşi asumă obligaţia să folosescă mijloacele numai pentru destinaţiile pentru care au fost aprobate, iar mijloacele necheltuite să le restituie bugetului, prin virman la poziţia corespunzătoare a Secretariatului Provincial pentru Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale. Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a prezenta până la finele anului un raport privind mijloacele alocate.

Secretariatul Provincial pentru Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale îşi rezervă dreptul, după caz, să-i ceară semnatarului anunţului la concurs documente suplimentare, respectiv îndeplinirea unor condiţii suplimentare sau să iese la faţa locului. Anunţurile şi documentaţia anexată nu se restituie solicitanţilor.

Prioritate în repartizarea mijloacelor vor avea comunele, organizaţiile sau serviciile care au primit mijloace pentru aceste destinaţii în baza concursului precedent dar care nu sunt satisfăcătoare pentru finalizarea volumului treburilor prevăzute.

Rezultatul concursului va fi publicat pe internet. Secretariatul nu este obligat să-şi justifice hotărârile. Împotriva hotărârii Secretariatului nu pot fi folosite căile juridice de atac.

Secretar provincial


s.s. dr.Korhecz Tamás

ANUNŢUL LA CONCURS

pentru repartizarea mijloacelor de transfer comunelor în care limba şi grafia minorităţii naţionale este în uz oficial în anul 2005
Numărul de evidenţă*: ___________________

Data primirii anunţului*: __________________

(*Completează Secretariatul Provincial pentru

Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale)
Anunţul la concurs se depune pentru cofinanţarea proiectelor legate de**:

1. tipărirea formularelor bilingve sau plurilingve care se utilizează în activitatea administraţiei sau pentru alte nevoi;

2. pregătirea programelor computerizatae corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de plurilingvism,

3. cheltuielile de confecţionare şi monare a tablelor cu denumirea organleor şi organizaţiilor, la intrarea în localităţi pe direcţia rutieră, a străzilor şi pieţelor, scrise în limbile minorităţilor naţionale în uz oficial în localitate, comună sau oraşul Novi Sad

(**încercuiţi cele corespunzătoare)
Date referitoare la semnatarul anunţului:

1. Denumirea completă a semnatarului anunţului: _________________________________

_______________________________________________________________________
2. Sediul şi codul poştal: ___________________________________________________
3. Strada şi numărul: ______________________________________________________
4. Numărul de telefon şi fax: ________________________________________________
5. E mail adresa: _________________________________________________________
6. Numărul contului, denumirea şi sediul băncii: _____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Persoana responsabilă a semnatarului anunţului şi adresa de contact:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Date referitoare la dosarul anunţului
1. Descrierea cererii (scopul, rezultatele obţinute, dinamica realizării proiectului,

alte date importante pentru clarificarea cererii)***:

2. Specificarea cheltuielilor, planul financiar al proiectului, mijloacele cerute şi aşteptate din celelalte surse pentru aceste destinaţii***:

(L.S.) _________________________

(semnătura persoanei autorizate)

(*** dacă este nevoie continuaţi textul pe o pagină nouă)

D E C L A R A Ţ I E


1. În calitate de persoană responsabilă a semnatarului anunţului confirm că datele

citate sunt reale şi veridice.


2. Accept faptul că Secretariatul Provincial pentru Reglementări, Administraţie şi

Minorităţile Naţionale are dreptul să controleze oricând datele, cheltuirea mijloa-

celor pentru realizarea proiectului şi modul de folosire a mijloacelor financiare.
3. Îmi asum obligaţia să folosesc mijloacele, în exclusivitate, pentru destinaţiile

pentru care au fost acordate şi să trimit Secretariatului Provincial pentru

Reglementări, Adminisraţie şi Minorităţile Naţionale un raport privind cheltuirea

mijloacelor acordate, cu documentaţia corespunzătoare imediat, dar cel târziu

până la expirarea anului calendaristic.
____________________________

(localitatea şi data )


(L.S.) ___________________________(semnătura persoanei autorizate)Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət