Ana səhifə

Regulamentul


Yüklə 48.65 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü48.65 Kb.
REGULAMENTUL
Expoziţiei naţionale cu participare internaţională “AEROMFILA 2007”

I. SCOP, ORGANIZARE, PARTICIPARE
Art.1 Expoziţia naţională “AEROMFILA 2007” marchează 125 de ani de la naşterea lui Aurel VLAICU, românul ce a construit şi pilotat între anii 1910-1913 avioane de concepţie proprie. Totodată, va aniversa 75 de ani de la obţinerea titlului de campioană mondială absolută la paraşutism de către românca Smaranda BRĂESCU (19 mai 1932, Sacramento, SUA).

Art.2 Expoziţia, aflată la a XXIII – a ediţie, este organizată de : Compania Naţională Poşta Română, Federaţia Filatelică Română – Comisia de Aerofilatelie, Asociaţia Filatelică Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Fundaţia Culturală Bartoc în perioada 03 – 05 august 2007 în municipiul Timişoara, la Centrul Militar.

Art.3 Expoziţia naţională “AEROMFILA 2007” are loc cu participare internaţională şi se desfăşoară potrivit prevederilor regulamentului Federaţiei Internaţionale de Filatelie (F.I.P.) privind colecţiile aerofilatelice, astrofilatelice şi filatelie tematică, precum si ale prezentului regulament.

Art.4 In cadrul expoziţiei se pot prezenta colecţii aerofilatelice şi astrofilatelice şi cu tematică de aviaţie: 1. Expozanţi individuali, membri ai Federaţiei Filatelice Române, precum şi ai altor asociaţii filatelice nationale, membre ale Federaţiei Internaţionale de Filatelie (F.I.P.).

 2. Companii de aviaţie

Persoanele care fac parte din juriu, precum şi membrii familiilor acestora, pot prezenta colecţii la această expoziţie, dar numai in afara concursului.

Art.5 Un expozant poate participa cu una sau mai multe colecţii numai daca acestea au obţinut cel putin o medalie de argint la o expoziţie naţională sau internaţională.

Art.6 Toate colecţiile prezentate vor fi proprietatea integrală si exclusivă a expozanţilor.

Art.7 Comitetul de organizare işi rezerva dreptul de a hotărâ daca o colecţie poate fi expusa integral, parţial ori să nu fie expusă deloc, fara sa-şi motiveze hotărârea.
 1. CLASE DE PARTICIPARE

Art.8 Expoziţia “AEROMFILA 2007” are următoarele clase de participare:  1. Clasa de onoare – rezervată colecţiilor care au obţinut un “mare premiu”, o medalie de aur sau o diplomă in rang de medalie de aur la o expoziţie naţională sau internaţională.

  2. Clasa in afara concursului – rezervată colecţiilor prezentate de persoanele care fac parte din juriu şi membrii familiilor acestora, sau ale unor colecţionari care solicită in mod expres aceasta.

  3. Clasa de competiţie – rezervată participanţilor din ţară şi strainatate, atat pentru maturi cât şi pentru tineret cu următoarele grupe:

Grupa I - pionieri ai aviaţiei, precursori, incercări, recorduri, mitinguri, raliuri

Grupa II - transport poştal aerian cu alte mijloace decât cu avionul (porumbei, balon, zeppelin, elicopter, etc.)

Grupa III - dezvoltarea poştei aeriene şi a transportului prin zboruri obişnuite sau zboruri speciale

Grupa IV - companii de navigaţie aeriană 1. in România

 2. in alte ţari

Grupa V - serviciul poştal militar aerian

Grupa VI - colecţii speciale (accidente aviatice, zboruri de noapte, zboruri prilejuite de olimpiadele sportive, etc.)

Grupa VII - marcofilie aerofilatelică, aerograme, vignete, cartofilie (pe ţari şi continente).

Grupa VIII - colecţii astrofilatelice: 1. astronomie şi cercetari astronomice

 2. astronautica şi cercetari spaţiale

Grupa IX - mărci de poşta aeriana (colecţii generale, colecţii pe continente)

Grupa X - colecţii sistematizate, potrivit altor criterii

Gupa XI - colecţii de studiu a unor emisiuni de poşta aeriana sau colecţii avand ca subiect prezentarea diferitelor tipuri de aeronave

Grupa XII - maximafilie aerofilatelica, aeromaxime

Grupa XIII – colecţii de timbre fiscale

Grupa XIV - literatura aerofilatelică si astrofilatelică 1. reviste, studii şi articole de specialitate

 2. cataloage şi prospecte

 3. filme documentare

nota: exponatele de 1 panou pot participa la oricare dintre cele 13 grupe 8
III. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Art.9 Expozanţii solicită participarea la expoziţie printr-o cerere de înscriere, întocmită în două exemplare care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: numele şi prenumele expozantului, domiciliul cu adresa exactă, clasa, secţiunea şi grupa la care solicită să i se expună colecţia, titlul exponatului, distincţiile obţinute anterior, numarul de cadre solicitate pentru expunerea colecţiei. Expozanţii din secţiunea de tineret vor preciza, obligatoriu, data naşterii.

Cererile expozanţilor din România se vor trimite pană la data de 30 iunie 2007, pe adresa Federaţiei Filatelice Române – Str.Boteanu nr.6, Sect.1, Bucureşti, Cod 010027.

Cererile de inscriere ale solicitanţilor din România vor purta viza filialei filatelice de care aparţin.

Cererile expozanţilor din străinătate vor trebui trimise pe adresa: Federaţia Filatelică Româna – Str.Boteanu nr.6, Sect.1, Bucureşti, Cod 010027, pană cel tarziu 31 mai 2007.

Art.10 O colecţie trebuie să cuprindă minim 5, maxim 8 cadre de expunere cu câte 15 coli de album de dimensiunile 21x29cm.

Pentru tineret minimum de cadre de expunere este de unul.

Fiecare coală de expunere trebuie să fie protejată printr-o anvelopă de protecţie bine inchisă şi transparentă, iar pe reversul colii trebuie să se scrie numele, prenumele si adresa expozantului.

Colile de expunere corespunzătoare unui panou vor fi ambalate intr-un plic distinct.

Art.11 Comitetul de organizare va confirma în scris acceptarea colecţiilor până la data de 05 iulie 2007 prin filialele F.F.R. pentru participanţii din ţară şi prin asociaţiile naţionale pentru participanţii din străinanate.
IV PREZENTAREA COLECŢIILOR
Art.12 Colecţiile admise trebuie să sosească pana la data de 20 iulie 2007 la sediul comitetului de organizare: Federaţia Filatelică Română – Str.Boteanu nr.6, Sect.1, Bucureşti, Cod 010027.

Art.13 Participarea la expoziţia “AEROMFILA 2007” este gratuită. Cheltuielile de trimitere a exponatelor se suportă de către expozanţi.

Art.14 Exponatele se vor restitui în maxim 30 de zile de la inchiderea expoziţiei.

Art.15 Colecţiile trimise Comitetului de organizare vor fi insoţite de inventare ce se vor intocmi în patru exemplare din care unul semnat la primirea exponatului se restituie expozantului.

Inventarul va cuprinde, în ordinea colilor de expunere, numărul marcilor poştale şi al altor piese.

Art.16 Materialele filatelice pot fi semnate cu creion moale (pe reversul lor) de către proprietarul colecţiei.

Art.17 Mărcile false ori neadmise de către F.I.P. sau F.F.R. nu vor putea fi prezentate în expoziţie.
V. JURIUL EXPOZIŢIEI
Art.18 Juriul expoziţiei “AEROMFILA 2007” va fi alcătuit din 3 membri cu vot deliberativ şi 1 secretar care are vot consultativ în ceea ce priveşte aprecierile colecţiilor expuse.

Preşedintele juriului va fi desemnat de către Comitetul Executiv al F.F.R.

Art.19 Hotărârile juriului se iau cu majoritate de voturi şi fără motivaţii.
VI. DISTINCŢII ŞI RECOMPENSE
Art.20 Criteriile de apreciere a colecţiilor sunt cele stabilite de Federaţia Internaţională de Filatelie pentru expoziţiile internaţionale şi tematice.

Art.21 Comitetul de organizare, în baza hotărârii juriului acordă distincţii in rang de: 1. medalie de aur

 2. medalie de vermeil mare

 3. medalie de vermeil

 4. medalie de argint mare

 5. medalie de argint

 6. medalie de bronz argintat

 7. medalie de bronz

Toate medaliile vor fi confecţionate din tombac argintat.

Art.22 La expoziţia filatelică “AEROMFILA 2007” se vor acorda urmatoarele premii distincţii: 1. Marele premiu al expoziţiei pentru cel mai bun exponat de poştă aeriană generală, acordat de F.F.R.

 2. Cupa A. F. Timişoara pentru cel mai bun exponat de poştă aeriană românească.

 3. Cupa A.F. Botoşani pentru cel mai bun exponat de astrofilatelie.

 4. Premiul pentru cel mai bun exponat de tineret oferit de Fundaţia Culturală « BARTOC ».

Totodată se pot acorda premii de către instituţii, organizaţii, companii aeriene şi filatelişti.

Art.23 Membrilor Comitetului de Onoare şi de sprijin, Comitetului de organizare, juriului li se acordă diploma de onoare şi medalia expoziţiei.

Art.24 Pentru contribuţii deosebite la organizarea expoziţiei membrilor Comitetului de organizare li se pot acorda premii în materiale filatelice, obiecte.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.25 Comitetul de organizare va edita catalogul, plicul şi palmaresul expoziţiei, care se vor distribui gratuit tuturor expozanţilor şi membrilor organismelor expoziţiei.

Art.26 Prin completarea cererii de inscriere, se consideră că solicitantul a luat la cunoştinţă de regulament şi îşi exprimă acordul deplin.

Art.27 Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a aduce eventuale modificări sau completări prezentului regulament. Acestea vor fi aduse la cunoştinţă expozanţilor în timp util.
Comitetul de organizare

STATUTE

Of the national exhibition with worldwide participation "AEROMFILA 2007"I. PURPOSE, ORGANIZATION, PARTICIPATION

Art. 1 The national exposition “AEROMFILA 2007” marks 125 years from the birth of AUREL VLAICU, the Romanian who build and piloted from 1910 to 1913 his own build plains. Also, it shall celebrate 75 years from obtaining the title of absolute world champion parachutist by a Romanian woman SMARANDA BRAESCU (19th of May 1932, Sacramento, USA)

Art.2 The exposition, at its 23rd edition is organized by the National Company POSTA ROMANA, The Romanian Philatelic Federation – Aero philately Commission, The Timiºoara Philatelic Association, The Timiº County Council and the Bartoc Cultural Foundation during the 3rd – 5th of August 2007 in Timiºoara, at the Military Center.

Art.3 "AEROMFILA 2007" exhibition has wide-world participation and will take place according to the Statute of the International Philately Federation (F.I.P.) on air philatelic, astrophilatelic and philatelic subjects, as well as to our present exhibi-tion statute.

Art.4 Air philatelic and astrophilatelic collections on air and flying subjects could participate in this exhibition.


 1. Individual collectors, members of the Romanian Philately Federation, members of all national philately associa-
  tions, members of the International Philately Federation ;

 1. Air companies.

Members of the jury, as well as their families may show their collections but only hors-concourse.

Art.5 A collector may participate with one or more collections but only in case the latter have obtained a silver medal in a home or world exhibition.

Art.6 All the exhibits presented will be exclusively the collector's property.

Art.7 Without any account The Organization Committee is entitled to decide on the whole, partial or no presentation of the exhibits.II. PARTICIPATION CLASSES

Art.8 "AEROMFILA 2007" exhibition has the following participation classes: 1. Class of honour - for collections having awarded a great prize, gold or a gold rank diploma in one of the nation-
  al or international exhibitions.

 2. Hors-concours - for the collections belonging to the members of the jury and their families or to some collec-
  tors who had made special request for that.

 3. Competition class - for the participants of our country or abroad both young and grown-ups. There are the fol-
  lowing groups:

Ist Group - aviation pioneers forerunners, attempts, records, meetings, and races.

IInd Group - air mail using other means (of transport) than planes (pigeons, balloons, helicopters, airships, rockets,

etc.).

Ill™ Group - development of air mail and transportation by common and special flight.lVm Group - air companies

a) in Romania; b) in other countries

Vtn Group - military air mail postal service

VIm Group - special collections (air crashes, night flight, air Olympics)

VII"1 Group - special aero philatelic cancellations, aerogramme, vignettes, cartofilie (on countries and continents).

VHP*" Group - astrophilately collections:

a) astronomy and astronomy research; b) astronautics and space research

IX™ Group - air mail stamps (general collections, collections on the continents)

Xm Group - systematic collections, according to other criteria

XIln Group - study collections of some air mail issues or collections on some types of aircrafts.

XIlm Group - maximum cards, air philately, airmaximumcars

XIIIln Group – revenues collections

XIVln Group - air philatelic and astrophilatelic literature

a) magazines, studies and research in the special branch; b) catalogues and prospectuses; c) documentariesIII. CIRCUMSTANCES OF PARTICIPATION

Art.9 The collectors will apply for the participation in the exhibition by tilling In a participation request in 2 copies. They will necessarily enclose the following:

- name and surname of the collector; - the collector's address; - section and group required for participation;

10


 • the title of the collection; - prizes awarded before; - number of board sides required;

 • The young participants will also mention the date of their births. This is compulsory.

The collector's request from Romania is sent by June 30, 2007, on the address of the Romanian Philately Federation -Str.Boteanu nr.6, Sect.l, Bucuresti, Cod 010027.

The requests of the collectors from Romania will have the visa of Romanian Philately Federation subsidiary office they belong to.

The requests of the collectors from abroad will be sent on the address: Romanian Philately Federation - Str.Boteanu nr.6,

Sect.l, Bucuresti, Cod 010027, Romania, no latter than May 30, 2007.

Art. 10 The collection should consist of a least 5 maximum 8 exposition boards, each having 15 sheets (21x29cm).

The young participants will exhibit at least 3 exposition boards.

Each exposition sheet must be protected by a well-closed transparent protection case. On its back there must be written the name and address of the sender.

The exposition sheets according to a panel will be set in a special case.

Art. 11 The Organization Committee will give a written acceptance till July 5, 2007 through subsidiary offices for the participants from Romania and through the National Association for the participants from abroad.

IV. PRESENTATION OF THE COLLECTIONS

Art. 12 The accepted collections must reach the destination by July 20, 2007 to Organization Committee Centre: Romanian Philately Federation - Str.Boteanu nr.6, Sect.l. Bucuresti, Cod 010027, Romania.

Art. 13 Participation in this exhibition is free of charge. The transport expenses for sending the exhibits will be support-ed by the collectors.

Art. 14 The exhibits will be sending back in no more than 30 days after the exhibition has closed.

Art. 15 The collections sent to the Organization Committee will be accompanied by the inventory of the collection (4 copies). One copy, out of these, will be signed when the exhibit is received. This will be handed to the collector himself.

The inventory will enclose (observing the exhibiting order) the number of stamps and other materials.

Art. 16 The exhibits may be signed (on the back) with a soft pencil by the collector.

Art. 17 False stamps or the stamps rejected by the International Philately Federation or Romanian Philately Federation will not be accepted by the exhibition.V. THE EXHIBITION JURY

Art.18 The "AEROMF1LA 2007" exhibition jury will be made up of 3 members having deliberative vote and a secre-tary with a consulting vote as the appraisal of the shown collections is concerned.

The president of the jury will be nominated by Executive Committee of Romanian Philatelic Federation.

Art. 19 The jury decision is settled on the majority of votes and will not be accounted for.VI. PRIZES

Art.20 The appraisal criteria are the same as those settled by International Philately Federation for the international or special exhibition.

Art.21 The Organization Committee, on the jury's decision will award the following rank of prizes:

a) Gold medal; b) Great vermeil medal; c) Vermeil medal; d) Great silver medal; e) Silver medal;

f) Bronze silver medal; g) Bronze medal. All the medals will be made of tombac silver. Art.22 The "AEROMF1LA 2007" exhibition will award the following prizes:


 1. The great prize of the exhibition for the best exhibits of general air mail awarded by the F.F.R.

 2. The cup of the Romanian Philatelic Federation subsidiary of Timisoara for the best exhibit of Romanian air mail.

 3. The cup of the Romanian Philatelic Federation subsidiary of Botosani for the best exhibit in the branch of
  astrophilately.

 4. Prize for the best young participant's exhibit awarded by Alexandru Bartoc.

Besides, there will be prizes awarded by institution, organizations, air companies and stamp collectors.

Art.23 The Honorary Diploma the exhibition medal will be given to members of the Honorary Committee, Organization Committee cooperators and jury.

Art.24 Philatelic and other prizes will be awarded for special contribution to the organization of the exhibition to mem-bers of the Organization Committee.

VII. FINAL DECISIONS

Art.25 The Organization Committee will publish the catalogue, the envelope and the record of the exhibition which will be delivering free to all the participants and members of the exhibition bodies.

Art.26 We consider that the participants has come to know the statute of the exhibition and accepted it entirely by his filling in the participation request.

Art.27 The Organization Committee is entitled to modify or make additions to the present statute. The participants will be informed about it in due time.Organization Committee


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət