Ana səhifə

R o m â n I a judeţul cluj


Yüklə 16.85 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü16.85 Kb.
R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A NR. 44

din 11 august 2000

cu privire la modificarea denumirii comisiei de specialitate nr.1, 5 si 6

respectiv redistribuirea consilierilor judeţeni ai P.R.M. în cele opt

comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară de lucru ;

Ţinând cont de :

- propunerile comisiei de specialitate nr.1,5 si 6 cu privire la modificarea denumirii acesteia.

- tabelul nominal înregistrat sub nr. 6478/2000 prin care Filiala judeţului Cluj a P.R.M. propune redistribuirea celor 8 consilieri judeţeni în cadrul comisiilor de specialitate.

În baza referatului de aprobare înregistrat sub nr. 6478/2000 prin care se propune atât modificarea denumirii comisiei de specialitate nr.I cât şi redistribuirea celor 8 consilieri judeţeni ai P.R.M. în cadrul comisiilor de specialitate ;

Luând în considerare prevederile art. 36 şi 74 din Legea 69/1991, forma republicată, cu modificările ulterioare ;

Fiind îndeplinite prevederile art. 31 şi 68 lit. b din Legea administraţiei publice locale;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 66 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, forma republicată ;


h o t ă r ă ş t e :
Art. 1. Hotărârea nr. 42 adoptată de Consiliul Judeţean Cluj în şedinţa sa din 23 iunie 2000 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, percum şi repartizarea consiliierilor în comisii de specialitate se modifică astfel:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se organizează un număr de opt comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean, după cum urmează :

I. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, relaţii interetnice formată din 5 membri,

II. Comisia de prognoze, programe, buget-finanţe, formată din 7 membrii,

III. Comisia de investiţii, urbanism, amenajarea teritoriului, formată din 7 membrii,

IV. Comisia de patrimoniu, regii, comerţ, turism, formată din 6 membrii,

V. Comisia de sănătate publică, si sănătatea mediului comunitar formată din 3 membrii,

VI. Comisia de tineret , protectie , asistenţă şi ocrotire socială, formată din 4 membrii,

VII. Comisia de învăţământ, cultură, artă, religie, formată din 6 membrii,

VIII. Comisia de agricultură, sivicultură şi mediu, formată din 4 membrii,
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins :
Art. 2. Consilierii judeţeni se repartizează în comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean, după cum urmează :
I. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică , apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor, relaţii interetnice .

1. Palfi Mozes Zoltan din partea UDMR

2. Wainblat Marcel din partea PD

3. Labo Grigore Nicolae din partea CDR

4. Platon Călin din partea PNL

5. Tocaci Ionel Cornel din partea PRM


II. Comisia de prognoze, programe, buget-finanţe

1. Medrea Liviu din partea PDSR

2. Ştir Radu Maricel din partea CDR

3. Coroian Alexandru din partea PD

4. Morar Gheorghe din partea PUNR

5. Buchwald Petre Constantin din partea UDMR

6. Szekely Istvan din partea UDMR

7. Trif Traian din partea PRM


III. Comisia de investiţii, urbanism, amenajarea teritoriului

1. Clăian Simion Dorin din partea PNL

2. Moldovan Radu Alexandru din partea CDR

3. Găvrea Viorel din partea ApR

4. Litan Petru din partea PDSR

5. Bitay Levente-Ladislau din partea UDMR

6. Benea Gheorghe din partea PD

7. Nuţ Teodor din partea PRM


IV. Comisia de patrimoniu, regii, comerţ, turism

1. Suciu Vasile din partea PSDR

2. Hoţ Dan Ovidiu din partea ApR

3. Dumitru Gheorghe din partea PUNR

4. Boyte Dănilă din partea UDMR

5. Apahidean Alexandru din partea PDSR

6. Prigoană Daniel din partea PRM
V. Comisia de sănătate publică, si sănătatea mediului comunitar

1. Molnar Geza Gheorghe din partea UDMR

2. Irimie Alexandru din partea PDSR

3. Bodocean Dan Marin din partea PRM


VI. Comisia de tineret , protectie, asistenta şi ocrotire socială

1. Hărdău Mihail din partea PD

2. Rus Alexandru din partea PSDR

3. Vancsa Aron Paul din partea UDMR

4. Mălai Marie- Helene din partea PRM
VII. Comisia de învăţământ, cultură, artă, religie

1. Felezeu Călin Valentin din partea CDR

2. Popa Liviu din partea PUNR

3. Constantinescu Victor-Romulus din partea PDSR

4. Lakatos Andrei din partea UDMR

5. Deac Ioan din partea PNL

6. Podea Ioan din partea PRM

VIII. Comisia de agricultură, silvicultură şi mediu

1. Miş Nicolae din partea PUNR

2. Petho Sigizmund din partea UDMR

3. Fărăgău Victor din partea PSDR

4. Mănuş Gheorghe din partea PRM


Contrasemnează :

P R E Ş E D I N T E, S E C R E T A R,

Ioan Rus


Măriuca-Lucreţia Pop


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət