Ana səhifə

Proiect didactic


Yüklə 116.14 Kb.
tarix11.06.2016
ölçüsü116.14 Kb.
PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învăţământ: Gimnaziul Botnăreşti

Profesor: Prot. Alexei Boenciuc

Clasa: a V-a

Data: 13 decembrie 2012

Disciplina: Religie creştin-ortodoxă

Unitatea de învăţare: Biserica în primele veacuri creştine. Îstoria Bisericii Creştine.

Subiectul lecţiei: Răspîndirea creştinismului la strămoşii noştri. Sfîntul Apostol Andrei

Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe

Durata lecţiei: 45 min.

Competenţe specifice: Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii

Subcompetenţe: Reprezentarea principalelor evenimente din Istoria Bisericii Creştine pe baza textelor studiate
Obiective operaţionale
Cognitive:

01 - să însuşească aspectele semnificative din viaţa Sfîntului Apostol Andrei;

02 - să enumere dovezi care atestă prezenţa Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul patriei noastre;

03 - să numească ţinuturile evanghelizate de Sfîntul Apostol Andrei;


Formative:

04- să identifice virtuţile manifestate de Sfântului Andrei;

05- să recunoască unele modalităţi de cinstire a Sfinţilor.
Strategia didactică

1. Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, expunerea, explicaţia, lectura, jocul didactic, audiţie muzicală, vizionarea .

2. Mijloace de învăţământ: icoana Sfântului Apostol Andrei, harta-planşă, fişa cu text, fulgul de nea, acrostihul pe grupe,

fişa cu rebus, fişa cu brainstormingul, prezentarea în Power Point a peşterei şi a Colindului Sf. Andreide la Mănăstirea Brâncoveni, fişa cu dovezi, planşe cu citate din Biblie.

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală şi pe grup.
Resurse:
Bibliografice:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Complexul de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova, Chişinău 2004.

2. Bălan, loanichie, Patericul românesc, Bucucureşti, 1995.

3. Ilie, Arhimandrit Cleopa, Predici la Praznice împărăteşti şi la Sfinţi de peste an, Editura Episcopiei Romanului, 1996.

4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.

5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.

6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a V-a, Editura „Sf. Mina", laşi, 2005.

7. Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996.

8. Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987.

9. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.

10. Vieţile Sfinţilor, luna noiembrie, Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova, Orhei 1993.

11.Liliana Creţu. Manual de Religie Creştin- Ortodoxă, Editura Camno-Grup, Chişinău 2012.Tehnice: proiectoril, computerul.

Materiale: icoana, fişe, planşe.


Scenariul didactic:


Nr. crt.

Etapele Lecţiei

Ob. op.

Timp

Activitatea profesorului/ Activitatea elevului

Metode

şi procedee

Mijloace

de învăţă-mânt

Forme de organi-zare

Evaluare

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1.Momentul organizatoric
2'- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea împreună cu ei;

- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea activităţii didactice care urmează să se desfăşoare;

- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii didactice.

Exerci-ţiul

Activitate frontală2.Verificarea

cunoştinţelor

Pregătirea pentru receptarea noilor cunoştinţe
7'

Se verifică tema pentru acasă prin rezolvarea unui rebus, expus pe o planşă fixată pe tablă.(Anexa nr.1)

Elevii răspund la întrebările adresate, iar profesorul notează răspunsurile în planşă: 1. Să precizăm cine sînt astăzi urmaşii Apostolilor(3 cuv.: episcopi şi preoţi)

 2. Apostol numit şi Iuda.(Tadeu)

 3. Prima pereche de fraţi chemaţi de Iisus Hristos la apostolie. (3 cuv.: Petru şi Andrei).

 4. Apostolul ales în locul lui Iuda Iscarioteanul. (Matias)

 5. Apostolii-fraţi numiţi „Fiii tunetului". (3 cuv.: Iacov şi Ioan)

 6. Apostol prăznuit în ajunul postului Naşterii Domnului. (Filip)

 7. Doi apostoli care au purtat acelaşi nume. (Iacov)

 8. Apostol numit Cananeul sau Zelotul. (Simon)

 9. Apostol chemat după Filip. (Vartolomeu)

 10. Apostol numit şi ”Geamănul” . (Toma)

 11. Apostol care este şi autor al primei Evanghelii. (Matei)

Profesorul generalizează, iar elevii răspund:

- Deci, să reţinem numele celor 12 Apostoli. Cine îi poate numi încă o dată? (Simon Petru, Andrei – fraţi; Iacov, Ioan – fraţi; Filip; Vartolomeu; Toma; Matei; Ioan al lui Alfeu; Tadei (Iuda); Simon Cananeul (Zelotul); Iuda Iscarioteanul (în locul lui a fost ales Matias).

- De unde aflăm numele Apostolilor? ( din Biblie. Se citesc texte de la: Matei (10, 2-4); Marcu (3, 14-19); Luca (6, 13-16).

- Ce le-a poruncit Mântuit orul nostru Iisus Hristos ucenicilor Săi, înainte de înălţarea Sa la cer?" (Elevii răspund: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh"( Anexa nr. 5, Planşa: Matei 28,19)

- Cum au reuşit Sfinţii Apostoli să împlinească această misiune? (Elevii răspund: au tras la sorţi şi fiecăruia i-a revenit un anumit teritoriu pentru a-l încreştina.)

- Cine a propovăduit creştinismul pe teritoriul tării noastre?(Elevii răspund: Sfântul Apostol Andrei).Punctul de trecere la tema nouă

Conver-saţia

Lectura şi conversaţia

Planşa cu rebus

Biblia

Activitate frontală


Aprecieri verbale

3.


Anunţarea

titlului şi a

obiectivelor

lecţiei

4'

- Profesorul anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: Răspîndirea creştinismului la strămoşii noştri. Sfîntul Apostol Andrei; apoi precizează obiectivele lecţiei (se vizualizează obiectivele în PP). (Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete; ascultă explicaţiile profesorului.

(Metoda Ce Ştiu? Ce Vreau să Ştiu? Ce am Învăţat? (Anexa nr.2)Power Point


Tabelul

Activitate

frontală4.Evocarea
15'

- Organizaţi în trei echipe, elevilor li se propune să aleagă cîte o fişă cu două întrebări legate de tema nouă.

- Echipele primesc textul, citesc cu atenţie şi răspund în scris la întrebări.

(Anexa nr. 3. Text temă nouă )Lectura


Expune-rea


Fişe


harta

Activitate

în echipe şi frontală


5.


Realizarea

sensului

O1

O2O3

O4

O5


7'- Profesorul cere elevilor să prezinte răspunsurile la întrebări. (Anexa nr. 4 „Fulgul de nea”. Reprezentanţii echipelor prezintă răspunsurile) • Profesorul invită elevii să vizioneze un film PP despre o serie de localităţi, icoane, peştera, biserici, crucea Sfntului, toate legate de viaţa şi martiriul Sfîntului Apostol Andrei, şi să asculte un fragment din Colindul Sfîntului Andrei.


Profesorul face unele precizări, însoţite de întrebări

- Crucea în formă de „X" pe care a fost răstignit Sfântul Apostol Andrei este numită „Crucea Sfântului Andrei".

- Care sunt cele două comori ale credinţei în care se conţin informaţiile despre Sf. Ap. Andrei?" ( Elevii răspund: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie).

- Ce teritorii a încreştinat Sfântul Apostol Andrei, potrivit învăţăturii din Sfânta Tradiţie? (Elevii răspund: Sciţia Mare, Sciţia Mică, Crimeea, Tracia, Macedonia...)

- Ce dovezi avem că Sf. Ap. Andrei a propovăduit credinţa în Sciţia Mică (Dobrogea de azi)? (Elevii răspund: ... peştera Sf. Andrei, pârăiaşul Sfântului Andrei etc.)

Se vizualizează PP ilustraţii cu peştera Sf. Andrei şi cu biserica mănăstirii „Sf. Ap. Andrei" din comuna Ioan Corvin, jud. Constanţa.

Precizare:

În sprijinul dovedirii evanghelizării populaţiei din Sciţia Mică vin şi unele colinde şi creaţii folclorice păstrate până azi în Dobrogea. Acest Apostol este amintit într-un colind:Ne daţi ori nu ne daţi/ Că mergem în altă casă

Unde Sânt Andrei ne lasă/ Şi neface tolba grasă.
- Profesorul citeşte balada „Peştera Sfântului Andrei”:

Colo pe grindei/ Crâng de alunei/ Văl de arţărei,/ Sfântă mănăstire,/ Loc de tăinuire,/ Se piteşte-n tei/ Casa lui Andrei ...

De la schit în sus,/ Crucea lui Iisus,/ De la cruce-n tei/ Casa lui Andrei/ La schitu din tei,/ Crucea lui Andrei./ Cine că-mi venea/ Şi descăleca?/ Venea Decebal/ Călare pe-un cal,/ Sfinţii că-i găsea/ Cu ei că-mi vorbea,/ Dar nu se-nchina,/ Nici cruce-şi făcea.

La schitu din tei,/ Crucea lui Andrei./ Traian că venea,/ La slujbă şedea,/ Slujba asculta/ Şi îngenunchea,/ Cruce nu-şi făcea/ Şi nu se-nchina./ Pe murg călărea/ Şi calea-şi lua/ La cetatea lui/ A trofeului...

Iar Sânt' Andrei/ Sub crucea din tei,/ Schitul din grindei,/ Se roagă mereu/ La bun' Dumnezeu. (DinSfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti”, p. 110-111)

- În ce a constat activitatea Sf. Ap. Andrei pe teritoriile noastre? (Elevii răspund: predică, botez, întemeierea bisericii, hirotonire de episcopi şi preoţi.)

- Ce putem spune despre creştinismului românesc? (Elevii răspund: „ ... este de origine apostolică, întrucât o parte din teritoriul ţării noastre a fost evanghelizat de unul dintre ucenicii direcţi ai Mântuitorului: Sf. Ap. Andrei.)

- Ce datorie avem, noi faţă de dreapta credinţă pe care am primit-o? (Elevii răspund: să păstrăm dreapta credinţă primită de la Sf. Ap. Andrei şi transmisă prin episcopi şi preoţi; să împlinim învăţăturile Mântuitorului.)

- Cum este numit Sf. Ap. Andrei, dacă a vestit Evanghelia pe teritoriul ţării noastre? (Elevii răspund: Apostolul românilor)

- Ce virtuţi a manifestat Sfântul Apostol Andrei în timpul activităţii sale?" (Elevii răspund: credinţă, curaj, dragoste ...)

- Cum este cinstit Sf. Ap. Andrei? (Elevii răspund: - „ se construiesc biserici care-i poartă numele, copiilor li se pun la botez numele Sf. Ap. Andrei, chipul îi este pictat pe icoane şi pe pereţii bisericilor, creştinii îl cinstesc pe 30 noiembrie şi adresează cântări şi rugăciuni."


Observa-ţia dirijată

Conversaţia

Explica-ţia
Demon-straţia cu substitute

Lectura expresivă

Conver-saţia

Icoana Ap.

Andrei

Harta
Power Point


Ilustraţii


Activitate frontală


Activitate individu-ala
Activitate frontală

Activitate frontală
Aprecieri verbale
6.

Reflecţiar

6


- profesorul propune fiecărei echipe să numească acrostihul unei noţiuni în care vor prezenta virtuţi caracteristice Sf. Ap. Andrei.(Anexa nr. 6)

- Elevii vor continua gîndul: - Să cinstim pe Sfinţi, înseamnă......... .

- Profesorul propune elevilor să completeze împreună Tabelul cu argumente Arheologice, Lingvistice, Tradiţii şi Obiceiuri (Anexa nr. 7)

În rezervă: Tabelul cu corespondenţe (Vezi anexa nr. 9)

Explica-ţiaFişe


Tabel

Activitate în echipă

Activitate frontală
Aprecieri verbale
7.

8.Aprecierea,asocierea şi

generalizarea
Extinderea3'


- Se fac aprecieri generale şi individuale privind implicarea elevilor în predarea noilor cunoştinţe.
- Se anunţă şi se explică tema pentru acasă (elevii notează, pe caiete, tema pentru acasă):

1. Rezolvarea rebusului.

2. Scrie un eseu de 5-6 propoziţii cu tema „Contribuţia mea la răspîndirea credinţei” (Anexa nr. 8)

Explica-ţiaFişele cu rebus

Activitate frontală9.


Încheierea activităţii
1'- Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală.


Exerci-ţiul

Activitate frontală
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət