Ana səhifə

PowerPoint-də yaradılmış sənədin genişlənməsi hansıdır?


Yüklə 30.56 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü30.56 Kb.

PowerPoint


 1. PowerPoint-də yaradılmış sənədin genişlənməsi hansıdır?

A) .xls

B) .doc


C) .ppt

D) .bmp


E) .exe

 1. Yeni slayd yaratmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

A) Insert (Вставка)

B) View (Вид)

C) Edit (Правка)

D) Window (Окно)

E) Slide Show (Показ слайдов)


 1. Cari slaydı çapa vermək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) File/Page Setup (Файл/Параметры страницы)

B) Tools/Spelling (Сервис/Правописание)

C) Edit/Find (Правка/Найти)

D) File/Print (Файл/Печать)

E) Format/Font (Формат/Шрифт)


 1. Tərtibat şablonlarından istifadə edərək slaydları necə formatlaşdırmaq olar?

A) File/Print Preview (Файл/Предварительный просмотр)

B) View/Slide Show (Вид/Показ слайдов)

C) Insert/Text Box (Вставка/Надпись)

D) Format/Background (Формат/Фон)

E) Format/Slide Design (Формат/Оформление слайда)


 1. Slaydın surətini yaratmaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) Format/Slide Layout (Формат/Разметка слайда)

B) Window/Arrange All (Окно/Упорядочить все)

C) Edit/Duplicate (Правка/Дублировать слайд)

D) Insert/New Slide (Вставка/Новый слайд)

E) Slide Show/Set Up Show (Показ слайдов/Настройка презентации)


 1. Hansı düymənin köməyi ilə təqdimatın nümayişinə başlamaq olar?

A) F1

B) F5


C) F4

D) F3


E) F11

 1. düymələri hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Şriftin rəngini dəyişir

B) Siyahını əlifba sırasına görə nizamlayır

C) Şriftin ölçüsünü böyüdür və kiçildir

D) Sətirlər arasındakı intervalı artırır və azaldır

E) Abzaslar arası məsafəni artırır və azaldır


 1. düyməsindən nə üçün istifadə olunur?

A) Şriftin formatını dəyişir

B) Təqdimatı normal rejimdə əks etdirir

C) Slayda obyekt əlavə edir

D) Slaydların nümayişinə başlayır

E) Slaydları ağ-qara rejimə dəyişir


 1. Slaydların nömrələnməsi üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

A) View/Header and Footer (Вид/Колонтитулы)

B) Insert/Comment (Вставка/Примечание)

C) Insert/Symbol (Вставка/Символ)

D) Slide Show/Set Up Show (Показ слайдов/Настройка презентации)

E) Insert/New Slide (Вставка/Новый слайд)


 1. Slayda mətn qutusu daxil etmək üçün istifadə edilən düymə hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


 1. Edit/Replace (Правка/Заменить) əmri hansı işi görür?

A) Yalnız cari slaydda mətni dəyişir

B) Müəyyən slaydı başqa slaydla əvəz edir

C) Verilmiş mətni carı slaydda və bütün təqdimatda dəyişir

D) Slaydın şriftini başqa şriftlə əvəz edir

E) Şriftin ölçüsünü dəyişir


 1. Obyektlərə hərəkət effekti vermək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?

A) Insert/Slides from Structure (Вставка/Слайды из структуры)

B) Slide Show/Custom Show (Показ слайдов/Настройка анимации)

C) Slide Show/Set Up Show (Показ слайдов/Настройка презентации)

D) Format/Line Spacing (Формат/Интервалы)

E) Insert/Movies and Sound (Вставка/Фильмы и звук)


 1. düyməsindən nə üçün istifadə edilir?

A) Slaydların nümayişinə başlayır

B) Şriftin formatını dəyişir

C) Təqdimatı normal rejimdə əks etdirir

D) Slayda obyekt əlavə edir

E) Slaydların rəng rejimini dəyişir


 1. Slaydın rəngini dəyişmək üçün hansı menyudan istifadə olunur?

A) File (Файл)

B) Format (Формат)

C) Edit (Правка)

D) Slide Show (Показ слайдов)

E) View (Вид)


 1. Təqdimatın nümayişi zamanı slaydı görünməz etmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək olar?

A) View/Master (Вид/Образец)

B) Edit/Repeat (Правка/Повторить)

C) Format/Background (Формат/Фон)

D) Slide Show/Hide (Показ слайдов/Скрыть слайд)

E) Slide Show/Action Buttons (Показ слайдов/Управляющие кнопки)


 1. Təqdimat zamanı slaydların arasındakı vaxt parametrlərinin tənzimlənməsi hansı əmrlə yerinə yetirilir?

A) Custom show (Произвольный показ)

B) Hide show (Скрыть слайд)

C) Action buttons (Управляющие кнопки)

D) Slide transition (Смена слайдов )

E) Slide layout (Разметка слайда)


 1. Slaydların silinməsi üçün istifadə olunan əmr hansı menyudadır?

A) Insert (Вставка)

B) File (Файл)

C) Slide Show (Показ слайдов)

D) View (Вид)

E) Edit (Правка)


 1. Power Point hansı məqsədlə işlənilir?

A) Qrafik çəkmək üçün

B) Hesablama aparmaq üçün

C) Təqdimat düzəltmək üçün

D) Cədvəllərlə iş üçün

E) Şəkil çəkmək üçün


 1. Təqdimatın əsasını nə təşkil edir?

A) Diaqram

B) Slayd


C) Şəkil

D) Cədvəl

E) Video


 1. Slaydın strukturunu dəyişmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

A) Insert/Symbol(Вставка/Символ)

B) Insert/Picture (Вставка/Рисунок)

C) Format/Slide Layout (Формат/Разметка слайда)

D) Format/Background (Формат/Фон)

E) Edit/Duplicate (Правка/Дублировать слайд)


 1. Slayda kolontitul daxil etmək üçün istifadə olunan əmr hansı menyudadır?

A) View (Вид)

B) Insert (Вставка)

C) Format (Формат)

D) Slide Show (Показ слайдов)

E) Edit (Правка)


 1. Təqdimatın nümayişindən çıxmaq üçün hansı düymədən istifadə edilir?

A) F5

B) Enter


C) Shift

D) Esc


E) Ctrl

 1. Təqdimatı nümayiş kimi yadda saxladıqda onun genişlənməsi necə olur?

A) .ppt

B) .jpeg


C) .rtf

D) .pps


E) .dot

 1. Aşağıdakılardan hansı PowerPoint faylıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


 1. Power Point-də slayda cədvəl daxil etmək üçün hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır?

A) Table/Insert/Table (Таблица/ Вставить/ Таблица)

B) Insert/Table (Вставка/Таблица)

C) Format/Slide Layout (Формат/Разметка слайда)

D) Format/Line Spacing (Формат/Интервалы)E) Insert/TextBox (Вставка/Надпись)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət