Ana səhifə

Perspectives


Yüklə 106.46 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü106.46 Kb.

PERSPECTIVESYETERLİK MERKEZİ

Daha iyi bir gelecek için becerilerinizi geliştirin ve geçerli kılın

Proje No.: 2011-1-ES1-LEO05-35864


Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan destekle finanse edilmektedir.

Bu yayın [tebliğ] yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer verilen bilgilerden oluşabilecek herhangi bir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

Indeks


1. AB tarafından finanse edilen Perspectives projesi hakkında 4

2. Yeterlik Merkezlerinin Avrupa Birliği’ndeki genç işsizlikle olan ilgisi 5

3. Perspectives Projesinin Avrupalı Ortaklarına İlişkin Bilgiler 6

3.1. CEEI Albacete, Albacete, İspanya 6

3.2. Wisamar eğitim kurumu, Leipzig, Almanya 7

3.3. The Instituto Antonio Provolo, Verona, İtalya 7

3.4. Istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye 8

3.5. Bfi Steiermark, Graz, Avusturya 8

3.6. Helenik Esnaf ve Sanatkar Meslekleri Konfederasyonu Mesleki Eğitim Merkezi (The Vocational Training Centre of Hellenic Confederation of Professionals Craftsmen and Merchants) KEK GSEVEE, Patras, Greece 9

3.7. OFA Nonprofit Kft., Budapeşte, Macaristan 10

3.8. Banská Bystrica Bölgesinin Kalkınması için Sivil Toplum Örgütü (Our Home), Lučenec, Slovakia 11

 4. Avrupa’daki genç işsizlik eğilimleri 12

5. Ortak ülkelerdeki Yeterlik Merkezi Hizmetleri 14

5.1 İspanya’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri 14

5.2 Almanya’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri 15

5.3 İtalya’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri 16

5.4. Türkiye’deki Yeterlik Merkezi Hizmetleri 17

5.5. Yeterlik Merkezi Hizmetleri in Austria 18

5.6. Yunanistan’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri 19

5.7. Macaristan’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri 20

5.8. Slovakya’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri 21

6. Ortakların İletişim bilgileri 23
1. AB tarafından finanse edilen Perspectives projesi hakkında

Yenilik Transferi projesi olan Perspectives – daha iyi bir gelecek için becerilerinizi geliştirin ve geçerli kılın projesi, Yaşamboyu Öğrenme Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Perspectives projesinin genel amacı, her ortak ülkelerde istihdam edilebilir becerilere sahip olmadan okullarını terk edenler gibi dezavantajlı gençlerin kişisel gelişim desteği alınabilecekleri bir Yeterlik Merkezinin (YM) kurulmasıdır.


Yeterlik Merkezinin ana odak noktası, ikinci bir eğitim şansı veya işgücü piyasasına girmek için önemli bir şart olarak kendi potansiyellerini fark eden dezavantajlı gençlerin kişisel gelişim kapasitelerini güçlendirmektir. Yeterlik Merkezinin konsepti, yeterlik analizi, işe uyum ve mesleki eğitim olarak üç modülden oluşmaktadır.
Proje konsorsiyumu; İspanya, Almanya, İtalya, Türkiye, Avusturya, Yunanistan, Macaristan ve Slovakya olmak üzere sekiz Avrupa ülkesini temsil etmektedir. Ortak ülkelerden eğitim uzmanları, yararlı sonuçların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır; yani her ülkede yeterlik analizi, işe uyum, uygulamalı eğitimden oluşan aynı çerçeveyi kullanırken belirli bir ülkedeki genç kesime olan ihtiyacı esas alarak Yeterlik Merkezlerinin ve kursların Ülkeye özgü konseptlerini geliştirmeye katkıda bulunacaktır. Bu genel çerçevenin uygulanmasıyla, konseptlerin içeriği farklı ülkelerdeki hedef kesimin gerçek ihtiyaçlarına esnek bir şekilde uygulanabilecektir. Sonuç olarak ortaya çıkan Eğitmenler Eğitim Kılavuzu, ileride Yeterlik Merkezinde çalışan eğitmenler için temel eğitim ve kalite gerekliliklerini özetler ve ileride eğitmen olacaklar için başka bir eğitim planı önerisi sunar.

Perspectives projesindeki değerlendirme raporları, faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin yararlı bilgiler verir, başarı seviyesi hakkında bilgilendirir ve bunun yanı sıra, ilerideki faaliyetler için bazı iyileştirme önerileri getirir.

Proje sonuçları ve projeye ilişkin ayrıntılı bilgiler, www.competencecentre.eu adresinde bulunan projenin internet sitesinden indirilebilir.

2. Yeterlik Merkezlerinin Avrupa Birliği’ndeki genç işsizlikle olan ilgisi


Ekonomik krizin, genç kesim üzerinde olağanüstü ciddi bir etkisi bulunmaktadır: AB genç işsizlik oranı 2013 yılı Ocak ayında %23.6 düzeyindeydi ve bu oran yetişkin oranından iki kat yüksekti ve hiçbir gelişme görülmemektedir. 15 ilâ 24 yaş arasındaki 7.5 milyon Avrupalı ne bir yerde istihdam ediliyor, ne de eğitim ve öğretim görüyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu. Strasbourg 12.3.2013 COM(2013) 144 final)

Bazı Üye Devletlerde ve bazı bölgelerde durum özellikle vahimdir. Bu durum, AB’deki sosyal uyuma ciddi bir tehdit ve ekonomik potansiyel ve rekabet üzerinde uzun süreli olumsuz bir etkisi bulunan riskler oluşturmaktadır. AB kurumları ve hükümetlerinin, her seviyedeki işletmeler ve sosyal ortakların ‘kayıp bir nesli’ önlemek için ellerinden geleni yapmaları gerekmektedir.

Yeterlik Merkezindeki faaliyetler yoluyla, proje ortakları, işsiz gençler için çok çeşitli destekleyici hizmetlerle bu amaca katkıda bulunmaktadır. Bir Yeterlik Merkezi dezavantajlı gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklendiği bir yerdir. Yeterlik Merkezinde yürütülen faaliyetler üç aşamadan meydana gelmektedir: yeterlik analizi, iş başvuru eğitimi ve ayrıca işe uyum, işte yönlendirme ve uygulamalı eğitimin organizasyonunu içeren uygulamalı eğitim. Yeterlik analizi örgün, yaygın ve bu ikisi dışında gelişen eğitim yoluyla kazanılan yeterlikler üzerine kişinin düşünmesini esas alır. Hedef, kişinin kendisine olan saygısını ve ‘güçlü yönlerin aranması, güçlü yönlerin tespit edilmesinin yanı sıra güçlü yönlerin kasıtlı olarak uygulanmasından’ hedeflenen motivasyonu artırmaktır.’
Yeterlik Merkezleri aynı zamanda öğrencilere yaşam deneyimlerini paylaşma, bunlar üzerinde düşünme ve bilgi alışverişinde bulunma olanağı sağlayarak insanlarla tanışma olanağı tanır.


3. Perspectives Projesinin Avrupalı Ortaklarına İlişkin Bilgiler3.1. CEEI Albacete, Albacete, İspanya


Albacete’in Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Merkezi (CEEI), Avrupa perspektifli bir il kuruluşudur. Kaç Amacı Gütmeyen bir Sivil Toplum Örgütü olarak kurulan bu merkez, kamu sektörleri ve özel sektörlerin arasındaki işbirliği sayesinde oluşturulmuştur..

CEEI Albacete Sivil Toplum Örgütünün hedefleri, yeni işlerin, özellikle yenilikçi veya çeşitli olan işlerin oluşturulmasını, halihazırda mevcut işlerdeki yeni faaliyet kollarının gelişmesine yardımcı olunmasını ve girişimcilere kendi projelerini başlatma sürecinde yardımcı olunmasını desteklemektir. 

D
BIC Albacete İş Geliştirme Merkezi Binası
aha fazla bilgi için lütfen http://www.ceeialbacete.com adresindeki internet sitesini ziyaret ediniz.

3.2. Wisamar eğitim kurumu, Leipzig, Almanya


Wisamar eğitim kurumu (Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH), bir yeterlik ve iletişim merkezini işletmektedir. Alman Yetişkin Eğitimi Enstitüsü tarafından akredite edilmiştir. Bu kapsamda, Wisamar yeterlik analizleri, uygulama eğitimi, danışmanlık ve başka farklı eğitim birimlerini yürütmektedir.


Leipzig-Haller bölgesinin yanı sıra Avrupa’nın dört bir yanında bulunan ortaklarıyla birlikte, Wisamar eğitimde ortak Avrupa faaliyetlerinin yanı sıra Avrupa’nın kalbinde bulunan bölgenin kalkındırılmasını da desteklemektedir. Wisamar örgün öğretimin yanı sıra yaygın ve bu ikisi dışında kalan öğretimle ilgilenir; eşit fırsatları ve dezavantajlı grupların bütünleştirilmesini savunmaktadır.


Wisamar’daki Yetkinlik Merkezindeki Yetkinlik Analizi


Daha fazla bilgi için lütfen http://wisamar.de adresindeki internet

sitesini ziyaret ediniz3.3. The Instituto Antonio Provolo, Verona, İtalya


T
Istituto Antonio Provolo binası
he Istituto Antonio Provolo - Centro Servizi Formativi – 1967 yılından bu yana eğitim ve öğretim hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 50 kişi bu bünyede kadrolu olarak çalışmaktadır. Aşağıdaki faaliyetleri yürütmesi için bölgesel düzeyde akredite olmuştur: rehberlik, ileri eğitmenlik eğitimi, zorunlu eğitim ve yaşamboyu öğrenme.
Bölgesel düzeyde, etkin işgücü politikalarına ilişkin faaliyetleri tanınmaktadır. Kurum, 1996’dan beri Avrupa’daki ve uluslararası projelerin planlaması ve yönetilmesinde aktif olarak yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.provolo.it adresindeki internet sitesini ziyaret edin.3.4. Istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
I
Main Building of IL MEM
stanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (İstanbul Local Educational Authority), Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, İstanbul’daki bütün eğitim faaliyetleri, örgün eğitim (okul öncesi eğitim, ilkokul, ilköğretim, orta öğretim, teknik/mesleki okullar, yaygın eğitim), yetişkin eğitimi, çıraklık eğitimi, hizmet içi eğitimden sorumlu olan yerel bir devlet kuruluşudur.

Kurum 1 Müdür, 45 Müdür Yardımcısı, 50 şef, 695 personel ve 306 ilkokul müfettişinden oluşmaktadır. İstanbul’un 39 ilçesinde 39 eğitim kurumunu izler ve yönetir. İlçe Kurumları, görevleri ve hizmetleri bakımından il milli eğitim müdürlüğüne karşı sorumludur. İl ve ilçe düzeyinde eğitim hizmetlerini yürütmektedirler. Bütün şehirlerdeki hem örgün hem de yaygın eğitim dahil olmak üzere öğrencilerin sayısı 3.616.011. Müdürlük aynı zamanda Avrupa Eğitim projelerinde de etkindir.

Daha fazla bilgi için lütfen http://istanbul.meb.gov.tr adresindeki internet sitesini ziyaret ediniz.

3.5. Bfi Steiermark, Graz, Avusturya
bfi Eğitim Merkezi Leoben

Berufsförderungsinstitut-Steiermark (Styria Mesleki Tanıtım Kurumu), Avusturya’da önde gelen eğitim kurumları arasında bulunmaktadır. Bfi Steiermark, 50 yıldan uzun zamandır eğitim ve öğretim alanında bilinegelmektedir ve faaliyetleri kar amacı gütmeme ekseninde bulunan bir kurum olarak sınıflandırılır.

Bfi Steiermark’ın ana faaliyetleri öncelikle derslerin planlaması ve uygulamasına ve mesleki eğitim ve yetişkin eğitim alanındaki öğrenme etkinliklerine dayanmaktadır.

Başlıca alan olan mesleki eğitim ve yetişkin eğitimine ek olarak, bfi Steiermark işgücü sağlayıcıları ve mesleki işe yerleştirme kuruluşu gibi etkin işgücü piyasası politikaları önlemlerinde yüksek yetkinliğe sahiptir.
Sundukları güncel faaliyetlerin dışında, bfi Steiermark girişimciler tarafından istenen doğrultuda başka eğitim ve öğretim programlarını yürütür.

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.bfi-stmk.at adresindeki internet sitesini ziyaret ediniz.


3.6. Helenik Esnaf ve Sanatkar Meslekleri Konfederasyonu Mesleki Eğitim Merkezi (The Vocational Training Centre of Hellenic Confederation of Professionals Craftsmen and Merchants) KEK GSEVEE, Patras, Greece


KEK GSEVEE, Patras

KEK GSEVEE (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (üçüncü seviye– ulusal kuruluş), 1995 yılında faaliyet göstermek üzere açılmış olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Thessalonica, Larisa, Patra, Ioannina ve Iraklion Crete’de

şubeleri ve merkezi Atina’da bulunan Milli Yeterlilik Belgelendirilme ve Mesleki Rehberlik Kuruluşu tarafından belge verilmiştir. Kuruluşun temel nedeni, devam eden için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’ler) artan ihtiyacıdır.

KEK GSEVEE aynı zamanda bir dizi destekleyici eylemler geliştirmiş olarak (mesleki profillerin geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, Avrupa Programlarına ve girişimlerine katılım, uzaktan öğrenme yöntemlerinin uygulanması, v.b.) eğitim ve öğretim eylemlerini planlar, düzenler, yürütür ve değerlendirir.Daha fazla bilgi için lütfen http://www.kekgsevee.gr adresindeki internet sitesini ziyaret ediniz.

3.7. OFA Nonprofit Kft., Budapeşte, Macaristan


1992 yılında kurulduğundan bu yana Ulusal İşealım Kamu Vakfı (OFA)’nın misyonu, Kuruluş Sözleşmesi uyarınca işe alımı artırmak ve işsizliği azaltmaktır.

O
OFA Nonprofit Kft.
FA’nın faaliyetleri, Macaristan’ın AB politikaları ve prosedürleriyle uyumlaştırılmış işe alım ve yaşam boyu öğrenme politikalarını desteklemektedir. OFA mesleki faaliyetleri ve işe alım ve insane kaynaklarını geliştirme alanında yer alan kuruluşlar (STK’lar, şirketler) arasında kurum ve kapasite geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir. 2004 yılından itibaren, OFA Avrupa Sosyal Fonu: EQUAL, Bölgesel Eylem Programı ve Sosyal Yenilenme Eylem Programıyla birlikte finanse edilen programların uygulanmasında etkin bir rol oynamaktır.

OFA’nın hibe planlarının odak noktası, iş gücü piyasasındaki değişikliklerle ve işe alım düzeyini yükseltmek için getirilen işe alım politikası önlemleriyle belirlenir. Bir aracı kuruluş olarak, özellikle işgücü piyasasındaki yoksul kesimin işe alımını ve eğitimini desteklemeye odaklanarak işe alımı geliştirme girişimleri için hibe desteği sağlamaktadır. Proje oluşturan bir kuruluş olarak ise, destekleyici kaynaklar ve metodolojiler kullanarak, bir yandan toplum katılımını sağlayıp diğer yandan alanındaki diğer kuruluşlarla ve uzmanlarla yakın bir işbirliği içerisine girerek yenilikçi projelerine kılavuzluk eder.

2012 yılı Nisan ayında, Ulusal İşealım Kamu Vakfı yasal yapısını ve adını Ulusal İşe Alım Kar Amacı Gütmeyen Kamu Şirketi, Ltd. (OFA Nonprofit Kft.) olarak değiştirdi. O zamandan bu yana, yeni kuruluş bütün mesleki alanlarda görev almaktadır. Değişikliğin mesleki faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır; OFA eskiden olduğu gibi çalışmaya devam etmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.ofa.hu adresindeki internet sitesini ziyaret ediniz.3.8. Banská Bystrica Bölgesinin Kalkınması için Sivil Toplum Örgütü (Our Home), Lučenec, SlovakiaCompetence Centre at Our Home Slovakia
Our Home’un misyonu, sivil toplumun yanı sıra bölgedeki soyal ve yardımlaşma işlerinin kalkındırılmasıdır. Başlıca hedefleri Banská Bystrica bölgesine ağırlık verilerek Slovakya’nın kalkındırılması, toplumda demokrasi, hoşgörü ve vatandaş sorumluluğu konularında eğitim vermek üzere eşit fırsatların ve toplumsal adaletin sağlanmasının yanı sıra zihinsel, fiziksel ve düşünsel bakımdan bir kişinin bütünüyle gelişimi üzerinde çalışılmasıdır.
Daha fazla bilgi için lütfen http://www.nasdomovlc.estranky.sk/clanky/projekty/ adresindeki internet sitesini ziyaret edin.


 4. Avrupa’daki genç işsizlik eğilimleri


Avrupa’da, yetişkin yaşamının eşiğinde bulunan, 25 yaşın altındakiler için işe alım fırsatının olmaması çağımızın belası durumundadır. Yüksek öğrenim nitelikleri olanları ve de olmayanları etkilemektedir. Bu durumun üstesinden ivedilikle gelinmesi gerekmektedir. Avrupa’nın güneyindeyse, durum daha kritik olmakla beraber İspanya ve Yunanistan’da 18 ilâ 25 yaşındakilerin yarısından fazlası işsizdir. Bir iş edinebilecek kadar şanslı olanlar da daha az bir ücret karşılığında iki katı fazla çalışmak zorunda kalmaktadır.

İtalya’da, mevcut kriz boyunca kötüleşmiş, süregelen bir durum vardır. İtalya’da okulu terk etme durumuna ilişkin olarak, herhangi bir okulun eğitim programından gelen genç kesim %20’den fazladır. Türkiye’de, işsizliğin en çok 15-25 yaş arası kesimi etkilediği görülmektedir ve her geçen yıl, işşiz genç sayısı artmaktadır.

Durum, işsizliğin en büyük sorunlardan biri haline geldiği Slovakya’da, Macaristan’da ve Avusturya’da da benzerdir.

Almanya’daki genç işsizlik oranı (%8.1), EU27 ülkeleriyle (%22,8) kıyaslandığında oldukça düşük olmasına rağmen, daha yakından incelendiğinde, Almanya’da da genç kesim uygun bir eğitime erişimleri bulunmaması halinde işgücü piyasasının dışında bırakılma tehdidiyle karşı karşıya geldiği net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Genç işsizliğin ekonomi ve toplum üzerinde de olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Sosyal koruma ödemelerini sağlamanın maliyeti, vergilerin kaçınılmaz etkisi ve iş aramak için göç etme baskısının hepsi devletin üzerine yük bindirmektedir. Belki de, en büyük bedel, ailesel çalışma kültürü bulunmayan ailelerin çocukları üzerinde bırakılan etkidir.

Genç işsizlik oranları, genel olarak bütün yaş gruplarının işsizlik oranlarından çok daha yüksektir. 2008 yılının sonuna kadar EU-27’deki genç işsizlik oranı, 2008 yılının ilk çeyreğinde asgari değerine (%18.1) ulaşmış olan toplam nüfus oranının iki katı yüksekti. Ancak ekonomik krizin diğer yaş gruplarından çok genç kesimi vurduğu görülmektedir. 2009 yılının başından bu yana, genç ve toplam işsizlik oranları arasındaki fark artmıştır ve böylece, 2012 yılının sonuna gelindiğinde, genç işsizlik oranı toplam oranın 2.6 katına ulaşmıştır. AB-27 genç işsizlik oranı, 2000 ilâ 2007 yılının ortası arasında Euro bölgesinde sistematik olarak daha da yükselmişti. O zamandan başlayarak ve 2010 yılının üçüncü çeyreğine kadar, bu iki oran birbirine çok yakındı. 2012 yılının ortalarına gelindiğinde, Euro bölgesi genç işsizlik oranı AB-27 oranını geride bıraktı ve bu fark yıl sonuna kadar armaya devam etti.

Yüksek genç işsizlik oranları, iş bulma konusunda genç kesimin karşı karşıya kaldığı zorlukları yansıtmaktadır. Ancak birçok genç tam zamanlı olarak okula gittikleri ve bu nedenle bir işyerinde çalışmadıkları veya iş aramadıkları için bu kesin olarak 15 ilâ 24 yaş arasındaki işsiz kesimin büyük olduğu anlamına gelmez.

Kaynak: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics

5. Ortak ülkelerdeki Yeterlik Merkezi Hizmetleri

5.1 İspanya’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri


Bic Albacete Yeterlik Merkezi, okulu bırakmış olan genç kesimin kişisel gelişimini destekleyen bir yerdir. Burada yürütülecek olarak faaliyetler: yeterlik analizi, iş arama, uygulama ve uygulamalı eğitim.


Bic Albacete Yeterlik Merkezi

Katılımcıların 18 ilâ 25 yaş arasında olması ve zorunlu orta öğretimi tamamlamaış olması ve işgücü piyasasına henüz girmemiş olmaları gerekmektedir. Albacete’de, Yeterlik Merkezi BIC Albacete binasının içinde bulunacaktır ve
kullanıcılara (belirli bir müfredat çerçevesinde) çalışma oturumları sırasında çalışmaları için bilgisayar ve iş malzemeleri (eğitmen El Kitabı, zihin haritası aracı, araç E2-P portföyü ve kendi belgeleri) sağlayacaktır.

Proje, pilot aşamasından geçmiş ve artık gençlerin kendi yeterliklerini ve yeteneklerini analiz etmelerine yardımcı olarak ve bir iş mülakatı benzetimi yaparak potansiyel bir işverene bunları nasıl göstereceklerini öğrenmelerini öğreterek hizmetlerini daha fazla kişiye sunmaya hazır durumdadır.5.2 Almanya’daki Yeterlik Merkezi HizmetleriWisamar’ın müdürü, Ms. Sabine Röhrig-Mahhou, Leipzig’de düzenlenen World Skills 2013’te Yetkinlik ve İletişim Merkezinin yararları hakkında karşısındakilere sunum yaparken.
Wisamar Bildungsgesellschaft gGmH’nin Yeterlik Merkezi, danışmanlık sırasında tespit edilecek yeterliklere gore işletmelerde yeterli bir eğitim alanı bularak yeterlik analizi, işe uyum ve rehberlik sağlamaktadır. Wisamar, Alman Yetişkin Eğitim Enstitüsü’nun yönetmeliklerine uygun olarak ProfillPASS yöntem ve prosedürünü kullanmaktadır. Wisamar ayrıca karmaşık olan, kişinin kendi hakkında düşünme sürecinde büyük ölçüde motivasyona ve yüreklendirmeye dikkat eder ve bunu küçük ayrılma oyunlarıyla geliştirir. Yeterlik Merkezi hem gençlere hem de işletmelere geniş ölçüde yarar sağlamaktadır: Gençlere yönelik yararları; yeterliklerinin farkına varmaları, kendilerine olan güvenlerini geliştirmeleri, kişinin ihtiyacına göre gerçekçi bir gelecek planı oluşturmaları, adım adım buna ulaşmaları için desteklenmeleri, işgücü piyasasının gereksinimleri hakkındaki bilgileri güncellemeleri ve geleceğin işverenleri olarak yerel işletmelerle iletişime geçmelerini kapsamaktadır. İşletmelere yönelik yararları ise; personel yeterliklerinin çeşitli şekillerde kullanılması, personel için kasıtlı ileri eğitim ve motive edilmiş personelin yanı sıra kısa/uzun dönem kişisel gelişimle desteklenmelerini kapsamaktadır.

5.3 İtalya’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri


İtalyan Yeterlik Merkezinin odak noktası, yoksul gençlerin ikinci bir eğitim şansı ya da işgücü piyasasına girmek için önemli bir gereksinim olan kendi potansiyellerini tanıyarak kendilerini geliştirme kapasitelerini güçlendirmektir.

Yeterlik Merkezimiz gençler için destekletici bir ortam oluşturmuştur ve katılımcıların ihtiyaçlarını ve belirli özelliklerini fark etmelerine olanak tanır.

Mesleki gelişimin planlanması, iş hayatına girmeye/tekrar girmeye hazırlanmaları, mesleki ve kişisel uyum/yeniden uyum ve ilerideki öğrenme faaliyetlerinin planlanmasıyla, kişilerin kendi güçlü yönlerini bilmeleri gereklidir. Yeterlik Merkezindeki eğitmen, yeni zorlu görevlerle deneyimini artırmaktadır.


Istituto Provolo Yetkinlik MerkezininFaaliyetlerin uygulanmasıyla ortaya çıkan ve genel uygulamada da yararlı olan başlıca hususlar şunlardır:
-1 saatten uzun sürmemesi gereken oturumların sayısının azaltılması

-güçlü bir şekilde projenin uygulama tarafının üzerinde durulması (reklam mecralarının aranması)
Yeterlik Merkezi tarafından sunulan faaliyet ve hizmetler:


 • Bilgilendirme oturumları

 • Kişilerin beklentileri, motivasyonları ve kişisel kaynaklarını ve başvurulan kaynağın sunduğu olanakları doğrulamayı amaçlayan rehberlik mülakatları.

 • Yeterlik analizleri

 • Danışmanlık, işgücü piyasasına ilişkin serbest veya yönlendirmeli bilgilendirme materyali

 • Mesleki eğitim kursları

 • Önde gelen mesleki sektörler ve yeni mesleklere ilişkin bilgiler;

 • İş arama ve işe yerleştirme kuruluşu

 • Stajların devreye alınması

İtalyan sistemi buna henüz olanak tanımadığından dolayı, Yeterlik Merkezimizin yeterlik belgelendirme hizmeti SUNMADIĞINI netleştirmek gerekmektedir.

5.4. Türkiye’deki Yeterlik Merkezi Hizmetleri


Yeterlik Merkezleri, Türkiye, İstanbul’daki faaliyetlerine 2013 yılını Ocak ayının ortalarında başladı. YM’lerinde, uzmanlar konseptin üç kısmı olan yeterlik analizi, iş başvuru eğitimi ve uygulamalı eğitime odaklanarak Türkiye’deki YM’nin ülkeye özgü konseptini uygular. YM’deki katılımcıların eğitimi sırasında, iki ana belge kullanılır: 1- Türkçe YM Türkiye Konsepti, 2- Eğitmen El Kitabı. Türkiye’deki bir YM’nin ana görevi, katılımcıları yeterlikleri konusunda yönlendirmek ve uyum sağlamalarına yarımcı olmak, iş uygulama eğitimi vermek ve onları uygulamalı eğitim almaları için uygun işyerlerine yönlendirmektir.

Katılımcılar, uygulamalı eğitim aldıkları kurumdan yeterlikleriyle ilgili olarak sertifika alırlar.
İsyambul’daki YM’lerden birinde birebir eğitim5.5. Yeterlik Merkezi Hizmetleri in Austria


Avusturya’daki bir mesleki eğitim merkezi olan bfi Steiermark’da, gençler gelecekteki iş hayatları için mesleki uyum ve hazırlık imkanı elde etmeye ve bir staj veya iş imkanı bularak destek almaya yönelik işe alım prolitikası ölçeğinde eğitim alırlar.

YM’nin pilot aşamasındaki katılımcılar, 15 ilâ 24 yaşları arasındaki yoksul gençlerdi. Bu gençlerden bazıları okulu bırakmış ya da daha önce iş deneyimleri bulunan gençlerdi. Son olarak, YM pilot çalışması için altı genç (üç kız ve üç erkek) seçildi.

İ
Competence Center Pilotphase, Austria
lk danışmanlık toplantısından sonra, grup gençlerin bundan önceki yaşamları, hobileri, özel yetenekleri ve yeterlikleri ve geleceğe dönük planları hakkında düşünebildikleri ve konuşabildikleri Yeterlik Analiziyle çalışmaya başladı. Daha önceki işyerlerinde veya okuldaki deneyimleri ve ileride işe alındıklarında bu deneyimlerde nelerin farklılaşması gerektiği hakkında konuştular. Pilot çalışma kapsamında, grup gençlerin kendi kişisel faaliyetlerine, becerilerine ve yeteneklerine odaklandıkları ve bunları değerlendirdikleri, kendi ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş ‘Profilpass’ kapsamındaki belgelerle çalıştılar. Eğitmen katılımcılara kendi hedeflerini belirleme ve belirgin hedefler ortaya koymalarına yardımcı oldu.

İşe başvuru eğitiminde, gençler işgücü piyasasındaki güncel eğitimler ve fırsatlarla ilgili bilgi aldılar. Yazılı başvurularla ilgili standartları öğrendiler ve bunları kendi Ön yazılarına uyguladılar.

Bu sonuçlarla ilgili olarak, test edilen gruptan, birkaç gencin iş ilanlarına göz gezdirmek ve motivasyon mektupları ve özgeçmişlerini yazmak için daha fazla süre isteyebileceklerini anlayabiliyoruz. Belki, bu çok bireysel bir bakış açısı olabilir ancak gelecekte bu konuyla ilgileneceğiz ve konseptin iş yönetim kısmını daha bireysel olarak ele almaya çalışacağız.

Bfi Steiermark, genç işsizliğe karşı eğitim önlemleri sağlayan bütün bfi eğitim merkezlerine Yeterlik Merkezinin bu konseptini ve alınan sonuçları sunacağız ve YM’yi gençlere yönelik eğitimlerimize sürekli bir hizmet olarak dahil etmeyi planlıyoruz.


5.6. Yunanistan’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri
KEK GSEVEE, farklı hedef gruplarından gelen yetişkinlerin seminerlere ve çalıştaylara katıldığı bir mesleki eğitim merkezidir..
KEK GSEVEE Yeterlik Merkezi’ndeki ilk toplantılarının sonunda, Patras

Batı Yunanistan’ın KEK GSEVEE Şubesi, toplumun bütün kesimlerine ancak ağırlıklı olarak kendi sosyal ve mesleki yaşamlarıyla elde ettikleri yeterliliklerini göstermek isteyen 25 yaş altındaki işsiz gençlere Yeterlik Merkezinin işlevini devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıdaki etkinlikler sağlanmaktadır:

 • İşe alım, kariyer ve eğitim faaliyetleri konusunda nitelikli personelle düzenlenen kişisel toplantılar

 • Kişisel verilerin korunması ilkesine uyularak yeterliliklerin değerlendirilmesi

 • İş aramaya ve eğitim etkinliklerine katılıma yönelik rehberlik

 • Yeni programlar ve iş fırsatlarına ilişkin bilgilendirme

 • Kişisel Destek ve Danışmanlık


5.7. Macaristan’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri
Pilot program, Artemisszió Vakfı eğitmenlerinin ve gönüllü uzmanların katılımıyla Yeterlik Merkezi’nde (OFA Nonprofit Kft.) uygulandı.

Yeterlik Merkezinin başlıca amacı, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemekti. Bölüm amaçları ise, gençlerin eğitime yeniden girmelerine veya işgücü piyasasına girmelerine ve kendi kapasitelerini keşfetmelerine - kendi güçlü yönlerini fark etmelerine yardımcı olmaktı (Yayın ve örgün eğitimde kazanılan yeterliklerin haritalanması ve öğrencilere yaşam deneyimlerini paylaşma, bunlar hakkında düşünme ve konuşma imkanı sağlanması).Yeterlik Merkezinin yapısı

1. Yeterlik belirleme (DÉT haritası)

Kişinin kendiyle ilgili farkındalığın güçlendirilmesi

Kendiyle ilgili düşünmeye teşvik edilmesi

Yaşamboyu öğrenme konseptine karşı duyarlı hale getirilmesi

Kendi güçlü yönlerine, yeteneklerine ve yeterliklerine olan farkındalığına duyarlı hale getirilmesi

Gelecek hedeflerinin tanımlanması (Gelecek haritası)
2. Grup içi eğitimler (işe başvuru, özgeçmiş ve motivasyon mektubu yazma eğitimleri)

Belirlenen yeterlikleri ve gelecek haritasını esas alarak iş başvuru eğitimi teklifi


3. Uygulamalı program bileşenleri (Bireysel iş görüşmesi örneklemesi ve Mesleki işe yerleştirme program)

Mesleki deneyim (bir işyerinin gereklilikleri, yükümlülükleri, v.b.)

İş görüşmesi sırasında kendine olan güvenini ve deneyimini artırma
Birinci ve ikinci bileşen, her katılımcı için zorunluydu; üçüncü bileşen ise katılımcının gereksinimlerine göre isteğe bağlı olarak seçilmesi gerekiyordu.

P
OFA’daki Yetkinlik Merkezi Faaliyetleri
ilot eğitimde, Than Károly ve Mándy Iván okullarından 8 öğrenciye yer verdir. Katılımcılar birbiriyle tanışma fırsatı yakaladılar, yeterlik konseptinin özellikle faydalı oluşunu anladılar ve yaygın yöntemlerle iş arama ve yeterliklere ilişkin bilgilerini geliştirdiler. Ayrıca öğrenciler ve eğitmenler, bu yöntemi örgün bir yöntemi esas alan okula dayalı bilgi aktarımından çok daha etkili bir yöntem olduğunu düşündüler.
5.8. Slovakya’daki Yeterlik Merkezi Hizmetleri

Out Home’un Yetkinlik Merkezindeki yetkinlik analizi sırasında gençler.
Slovakya’daki Yeterlik Merkezi, gençlerin kişisel gelişimlerine yönelik çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Kişinin kendiyle ilgili düşünmesiyle, kişisel yaşamın temel özellikleri açıklanır. Katılımcılardan danışmanlık toplantısı sırasında aynı zamanda

kendileri için önemini ve beklentilerini anlatmaları istenir. İkinci aşamada, Slovakya Ulusal Durum Çalışması’nda geliştirilen araçların (örn. bir tür zeka testi olan, kolay kişilik testi) yardımıyla kendi kişisel özellikleri analiz edilir. Son olarak, ilerideli eğitime ilişkin olarak bir özgeçmişin, uygulamanın ve motivasyon mektubunun oluşturulmasıyla rehberlik yürütülür. Kişisel yeterlik testlerinin ve kişisel danışmanlık toplantılarının değerlendirilmesiyle yeterliklere ilişkin genel bilgiler sağlanır. Her gence, katılımcılar için olası eğitim/iş aramaya yönelik genel bilgilerden oluşan belirlenen yeterliklerin özeti verilir.


6. Ortakların İletişim bilgileriCEEI Albacete, Albacete, İspanya

İletişim: Javier Rosell

E-posta: ceei@ceeialbacete.com

Adres: Parque Empresarial Campollano, Avda.4ª, nº3, 02007 Albacete, Spain

Tel: +34 967616000 / Belgegeçer No.: +34 967616030

İnternet sitesi: www.ceeialbacete.comWisamar Bildungsgesellschagt gGmbH

İletişim: Sabine Röhrig-Mahhou,

E-posta: sabine.mahhou@wisamar.de


Adres: Heinrichstrasse 5-7, 04317 Leipzig, Germany

Tel: +49 (0) 341 51 999 555 /Belgegeçer No.: +49 (0) 341 51 999 554

İnternet sitesi: www.wisamar.deInstituto Antonio Provolo (Centro Servizi Formativi), Verona, İtalya

İletişim: Chiara Bonuzzi

E-posta: cbonuzzi@provolo.it


Adres: via Berardi 9 Verona, Italy

Tel: +39 0458167215 / Belgegeçer No.: +39 0458167210

İnternet sitesi: www.provolo.itİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

İletişim: Aşır Gül

E-posta: asirgul@hotmail.com


Adres: Ankara CaddesiCagaloglu 34417 B Blok, Istanbul, Türkiye

Tel: +90 4550400 / Belgegeçer No.: +90 4550667

İnternet sitesi: www.istanbul.meb.gov.tr


BFI Steiermark, Graz, Avusturya

İletişim: Hackl Evelin 

E-posta: info@bfi-stmk.at

Adres: Keplerstraße 109, 8020 Graz, Austria

Tel.: +43/(0) 5 / 7270 / Belgegeçer No. No.: +43/(0) 5 / 7270-1098

İnternet sitesi: www.bfi-stmk.at
KEK GSEVEE, Patras, Yunanistan

İletişim: Makri Ioanna

E-posta: patra@kekgsevee.gr


Adres: Panepistimiou 170, Patras, Greece

Tel: +30 2610-438557 / Belgegeçer No.: +30 2610-461766

İnternet sitesi: www.kekgsevee.grOFA Nonprofit Kft., Budapest, Macaristan

İletişim: Andrea Polák

E-posta: polak.andrea@ofa.hu

Adres: 3531 Miskolc, 25, Kiss Ernő út

Post box No.84, 1301 Budapest, Hungary

Tel: +36 15552900 / Belgegeçer No.: +36 15552929

İnternet sitesi: www.ofa.hu
Náš domov, Lučenec, Slovakya

İletişim: Róbert Lados

E-posta: rolo@pobox.skAdres: Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec, Slovakia

Tel: +421 474332765İnternet sitesi: http://www.nasdomovlc.estranky.sk/

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət