Ana səhifə

Paula fernandez luna


Yüklə 31.32 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü31.32 Kb.

PAULA FERNANDEZ LUNA

”EUSKARAZ BLAI - EUSKARAZKO UDALEKUAK 2010”n ONARTUA/K izan da/dira

TXANDA: 6 Uztailaren 26tik 31ra A ereduan.
Ha/han sido ADMITIDO/A-s en los “CAMPAMENTOS DE EUSKARA –EUSKARAZ BLAI 2010” TURNO: 6 del 26 al 31 de Julio Modelo lingüístico: D.

ATERPEA / ALBERGUE: ARANTZA.JOAN-ETORRIA / AUTOBUSA: Autobusa udalekuen prezioaren barne dago. Norbaitek arrazoi bereziengatik autobusa ez badu erabili behar, aurretik abisatu behar da udalekuen e-mailaren bidez (udalekuak@consorciobertiz.org). Puntualtasuna zaindu, mesedez.


  • IRTEERA: astelehenean 10:00etan, “Reyno de Navarra” (Sadar) futbol zelaiaren aurrean.

  • ITZULERA: larunbatean arratsaldeko 17:00etan “Reyno de Navarra”ra (Sadar) egingo da.


DESPLAZAMIENTOS / AUTOBUS: El autobús está incluido en el precio. Si algún participante por alguna razón especial no va a utilizar este servicio, hay que avisarlo con antelación por e-mail (udalekuak@consorciobertiz.org). Se ruega puntualidad.


  • SALIDA: el lunes, a las 10:00 de la mañana frente al estadio “Reyno de Navarra” (Sadar).

  • REGRESO: el sábado a las 17:00 frente al estadio “Reyno de Navarra” (Sadar).MATRIKULA (2. epea: 120 €., MAIATZAK 5a BAINO LEHEN, parte-hartzailearen izenean)
MATRÍCULA (2º plazo: 120 €., ANTES DEL 5 DE MAYO, a nombre del participante)

NAK-Nafarroako Kutxa / CAN-Caja Navarra: 2054 0190 38 9158323184

EUSKADIKO KUTXA / CAJA LABORAL: 3035 0136 33 1360013945

RURAL KUTXA / CAJA RURAL: 3008 0050 39 2096012220

BALDINTZA OROKORRAK:
1.-EZEZTAPENAK: Ez da dirua itzuliko arrazoituta ez baldin badago.

2.-BESTE BATZUK: Partehartzaileak dieta, medikamendu edo tratu berezia behar izanez gero, izena emateko orrian idatzi behar du.

3.-TELEFONOA: Udalekuan zehar haurrek etxera dei bat egin ahal izango dute aterpetxetik (normalean, asteazkenean). Mugikorrak debekatuta daude.

4.-LARRIALDIAK ETA GARRAIOA: Antolakuntzak baimena du beharrezko erabakiak hartzeko eta bere ibilgailuetan desplazamenduak egiteko.

5.-ARGAZKIAK: Antolakuntzak baimena du udalekuaren argazkiak egin eta honako web gunean zintzilikatzeko: www.consorciobertiz.org., udalekuen asteetan zehar.
CONDICIONES GENERALES:
1.-CANCELACION: Carece de reembolso a no ser que sea causa mayor justificada.

2.-OTROS: Si algún participante precisara de algún régimen o atención especial, dieta, medicamentos…debe constar por escrito en la hoja de inscripción.

3.-TELEFONO: Los niños podrán realizar una llamada a casa durante el campamento desde el albergue (normalmente el miércoles). Quedan prohibidos los móviles.

4.-URGENCIAS Y TRASLADOS: La organización queda autorizada para tomar las decisiones oportunas en caso de urgencia y para poder realizar los traslados necesarios en sus vehículos.

5.-FOTOGRAFIAS: La organización queda autorizada a realizar fotografías del campamento y colgarlas en la web: www.consorciobertiz.org., durante las semanas de campamento.

EKIPO PERTSONALA

1.- Txandala eta zira.

2.- Kirol zapatilak eta mendiko botak (berriak ez erosi).

3.- Praka luze eta motzak.

4.- Jertsea.

5.- Kamisetak (bat txuria udalekuetan tintatzeko).

6.- Arropa zaharra (zikintzeko).

7.- Barruko arropa eta galtzerdiak.

8.- Pijama.

9.- Txankletak, bainujantzia, uretako txanoa, hondartzako eskuoihala.

10.- Nezeserea txukuntzeko gauzekin eta dutxarako eskuoihala.

11.- Txanoa eta eguzkitarako krema.

12.- Ibilaldietarako motxila txikia.

13.- Lo zakua.

14.- Linterna (frontala gomendatzen da).

15.- Kantinplora.

16.- Dirua: gehienez 5 euro.

17.- Telefono mugikorrak, Mp3-ak… debekatuta daude. Ez da komeni balio handiko gauzak ekartzea. Komenigarria da ekipo pertsonala izen-abizenekin markatua ekartzea.EQUIPO PERSONAL

1.- Chandal y chubasquero.

2.- Calzado deportivo y botas de monte (no comprar nuevas).

3.- Pantalones largos y cortos.

4.- Jersey.

5.- Camisetas (incluyendo una blanca para teñirla en el campamento).

6.- Ropa vieja (para mancharla).

7.- Mudas y calcetines.

8.- Pijama.

9.- Chancletas, traje y gorro de baño y toalla de playa.

10.- Neceser de aseo personal y toalla de ducha.

11.- Gorra y crema de protección solar.

12.- Mochila pequeña para excursiones.

13.- Saco de dormir.

14.- Linterna (se recomienda frontal).

15.- Cantimplora.

16.- Dinero: máximo 5 euros.

17.-Teléfonos móviles, Mp3,... están prohibidos. No se recomienda traer objetos de valor. Asimismo, es conveniente marcar el equipo personal con nombre y apellidos.


ARAUAK ETA AHOLKUAK NORMAS Y RECOMENDACIONES


  • Bisitak eta deiak debekatuta daude (haurrek asteazkenean etxera deitu ahal izango dute).

  • LARRIALDIETARAKO telefonoak: Arantza: 948 634 179 Beintza: 948 450 014
  • Las visitas y llamadas están prohibidas (los niños podrán llamar a casa los miércoles).

  • Teléfonos de URGENCIA: Arantza: 948 634 179 Beintza: 948 450 014


GURASOEKIN BILERA REUNION DE PADRES
EKAINAren 18-an, 17:00etan, Bertizko Landa Turismo Zentroan. 31720 OIEREGI
El 18 de JUNIO a las 17:00h. Centro de Turismo Rural de Bertiz. 31720 OIEREGI


GALDERAK EDO ZALANTZAK PREGUNTAS O DUDAS udalekuak@consorciobertiz.org


“EUSKARAZ BLAI” EUSKARAZKO UDALEKUAK “EUSKARAZ BLAI” CAMPAMENTOS DE EUSKARA


(Bete eta bidali. Rellenar y enviar). IZEN EMATEA - INSCRIPCION

Abizenak / Apellidos Izena / Nombre Sexua / Sexo

Jaiotze data / Fecha de nacimiento Adina / Edad Maila / Curso

Helbidea / Dirección Herria / Población P.K. / C.P.

Medikuntza, elikadura, psikologiko eta/edo gizarte intereseko datuak (atzean segi).

Otros datos de interés médico, alimenticios y/o social, psicológico (seguir atrás).

Igeri egiten badaki? / ¿Sabe nadar?

Tutorearen izen-abizenak (*) / Nombre y apellidos del tutor/a (*) Telefonoa / Teléfono
(*): udalekuan zehar tutorea beste pertsona bat bada, bere datuak jakinarazi behar dira

(*): si durante el campamento el tutor/a es otra persona, se deben comunicar sus datosE-maila / E-mail

Tutorea izanda, NERE SEME/ALABAk “Euskaraz Blai-Euskarazko Udalekuak”etan parte hartzeko BAIMENA EMATEN DUT, antolakuntzak proposatutako jarduerak eta baldintzak ONARTUZ.
Como tutor/a, AUTORIZO A MI HIJO/A a participar en los “Campamentos de Euskara-Euskaraz Blai”, ACEPTANDO las actividades y condiciones propuestas por la organización.
Data / Fecha: Sinadura / Firma:

ERNE: orri hau bete eta postaz bidali MAIATZAren 5a BAINO LEHEN helbide honetara:
BERTIZ LANDA TURISMO ZENTROA 31720 OIEREGI (Nafarroa)
Osasun Txartelaren kopia eta banketxeko 120 €.-ko ordainketa agiriaren kopia gehitu behar dira.

ATENCIÓN: rellenar esta hoja y enviarla por correo ANTES DEL 5 DE MAYO a:
CENTRO DE TURISMO RURAL DE BERTIZ 31720 OIEREGI (Navarra)
Se deben adjuntar copias de la tarjeta de la Seguridad Social y del abono de 120 €. en el banco.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət