Ana səhifə

Onkologická klinika vfn


Yüklə 25.95 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü25.95 Kb.


Universita Karlova

1.Lékařská Fakulta

Onkologická klinika VFN

128 08 Praha 2, U nemocnice 2, Tel. 224 962 219, Fax. 224 921 716Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

e-mail: petruzel@vfn.cz


Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
pořádá ve dnech
27. a 28. března 2009

XIV. dny prof. Vladimíra Staška

Ve spolupráci s Českou a Slovenskou onkologickou společností
Místo konání

TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 4, Praha 11

Program dne 27. 3. 2009
9.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
9.30 – 10.30 Přednáška pozvaného zahraničního hosta

Rupert  Bartsch  Algemeines Krankenhaus der Stadt Wien


The Early Breast Cancer
Successes and Challenges Toward Individualised Therapy

10.30 – 13.00 Minisympozium: Kontroverze bioterapie v klinické praxi (pro a proti)

10.30 – 11.15 Karcinom prsu:

Předsedající: L. Petruželka, J. Mardiak, R.Vyzula

Jak dál po selhání první linie biologické léčby HER-2 dependentního karcinomu prsu

Petruželka L.: Biomodulace hormonální léčby ……………………………………………….10 min

Novotný J.: Limitace biologické léčby  ………………………………………………………..10 min
Mardiak J., Petruželka L.:  Jak dál po progresi při trastuzumabu……………………………20 min
Panelová diskuze s využitím hlasovacího zařízení
Petruželka L., Mardiak J., Bartsch R., Vyzula R., Andrašina I., Přibylová O.

Kolorektální karcinom: Zařazení biologické léčby v první linii metastazujícího onemocnění

Předsedající: T. Šálek, M. Ryska, E. Kubala

Šálek T.: Liečba metastatického postihnutia heparu z pohladu klinického onkologa………15 min

Ryska M.,Langer D.: Chirurgická léčba jaterních metastáz u kolorektálního karcinomu …15 min

Panelová diskuze: T. Šálek, M. Ryska, E. Kubala, D. Langer, L. Petruželka, M. Šalanda, M. Oliverius,

S. Špánik13.00 – 14.00 O b ě d
14.00 – 15.00 Minisympozium: Farmakogenomika v klinické praxi

Slabý O.,Fabian P., Šachlová M., Fadrus P., Křen L., Lakomý R., Svoboda M., Michálek J., Vyzula R.et al.:

Význam mikroRNA v prediktivní onkologii: vlastní pozorování u kolorektálního karcinomu, „basal-like“ mamárního karcinomu a multiformního glioblastomu ………………………………………….. 10 min

Slanař O.: Farmakogenetika Tamoxifenu ………………………………………………………….. 10 min

Koreferát: Argalácsová S. ………………………………………………………………………………5 min

Kleinů Z., Novotný J., Kleiblová P., Fiedlerová J.: Farmakogenetika fluoropyrimidinů ………..10 min

Netíková I.: Predikce odpovědi na léčbu oxaliplatinou a irinotecanem založená na detekci genetických polymorfismů …………………………………………………………………………………………10 min15.00 – 18.45 Edukační sympozia podporovaná granty
20.00 V e č e ř e
Program dne 28. 3. 2009
8. 15 – 9.00 Karcinom prsu – novinky

Předsedající: B. Konopásek, F. Janků, J. Barkmanová

Přibylová O., Tesařová P., Konopásek B., Petruželka L.: Závěry ze St Gallen 2009

Tesařová P., Barkmanová J., Přibylová O.: Projekt 35


9.15 – 10.15 Klinický staging gynekologických pánevních nádorů

Předsedající: D. Cibula, D. Fischerová, V. Tomancová

Cibula D.: Úvodní sdělení ……………………………………………………………………… ……..10 min

Fischerová D.: Využití ultrazvuku ve stanovení klinického stagingu v onkogynekologii…………. 10 min

Burgetová A.: Přínos CT a MR ve stanovení rozsahu nádorového onemocnění v onkogynekologii 10 min

Zikán M.: Význam intervenční sonografie v upřesnění typu a rozsahu nádorového onemocnění.. 10 min

Pinkavová I.: Praktické využití ultrazvuku ve stagingu (kazuistiky)………………………………… 10 min

Diskuze
10.30 -11.45Cirkulující nádorové buňky a minimální residuální choroba

Současný stav a možnosti uplatnění v klinické praxi

Předsedající: T. Fehm, S. Kasimir.Bauer, P. Tesařová

Fehm T.: Clinical value in circulating tumor cells ……………………………………………… 25 min


Kasimir – Bauer S.:  Metastazing breast cancer and molecular profiling of  circulating tumor cells  ………………………………………………………………………………………………….…….25 min
Kološtová K.: Circulating tumor cells in breast cancer daily routine - the first results of Czech clinical study ………………………………………………………………………………………………...15 min
Čabiňaková M., Tesařová P.: Minimální reziduální choroba u karcinomu prsu, metody detekce a přínos pro nemocné ………………………………………………………………………………. 10min

Janků F..: Minimální reziduální choroba u karcinomu prsu…………………………………….10 min12.00 – 13.00

Nemalobuněčný plicní karcinom: Zařazení biologické léčby v první linii

Předsedající: R. Pirker, M. Zemanová, P. Zatloukal

Pirker R.: Inhibitory signální trasy EGFR v terapii NSCLC v 1. linii – ano či ne……………..20 min

Zatloukal P.: Inhibitory signální trasy VEGFR v terapii NSCLC v 1. linii – ano či ne………..20 min

Wagnerová M.: Rizika biologické léčby u vyšší věkové populace ……………………………..10 min

Panelová diskuze R. . Pirker, M. Zemanová, P. Zatloukal, M. Wagnerová, L. Petruželka ……..15 min

13.00 – 13.30

Předsedající : J. Vydra, V.A. Petrenko

Petrenko V.A.: From magic bullets towards magic bombs: landscape phage probes for cancer cells

………………………………………………………………………………………………………20 min

Vydra J.: Kmenové buňky karcinomu prsu………………………………………………………10 min


Postery

Šafanda M., Karásek P., Oliverius M.: První zkušenosti s léčbou generalizovaného karcinomu slinivky břišní erlotinibem


 Geryk E., Dítě P., Bendová M., Kozel J., Štampach R., Kubíček P., Holub J.: Další primární nádory následující po prvních zhoubných novotvarech


Instrukce pro přihlášení :

Prosíme všechny potencionální účastníky, aby se přihlásili na adrese info@ckamis.cz ,

jedná se o zajištění počtu obědů.
Kongresový poplatek :

na místě…………………….1 500 Kč 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət