Ana səhifə

Obrazlo ž e nj e Pravni osnov za donošenje Odluke


Yüklə 9.66 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü9.66 Kb.
O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje Odluke
Pravni osnov za donošenje Odluke o davanju u dugoročni zakup lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, opština Herceg Novi, sadržan je u stavu 3 člana 39 Zakona o državnoj imovini (»Službeni list Crne Gore«, broj 21/09 i 40/11), kojim je definisano da se dobra u svojini Crne Gore ili imovini opštine mogu ugovorom dati u zakup do 30 godina odlukom Vlade Crne Gore, odnosno nadležnog organa opštine i do 90 godina odlukom Skupštine Crne Gore, na predlog Vlade.
Razlozi za donošenje Odluke
U skladu sa Planom privatizacije za 2011. godinu pokrenute su aktivnosti na otpočinjanju procesa izdavanja u dugoročni zakup lokaliteta kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, Herceg Novi, kroz model privatno - javnog partnerstva.
Putem javnog tendera, ponuđeno je davanje u dugoročni 241.695 m2, sa 90 objekata ukupne bruto površine 62.782 m2, u vlasništvu Crne Gore, na osnovu Odluke o planu privatizacije za 2011. godinu i Odluke Tenderske komisije za sprovođenje postupka izdavanje u dugoročni zakup ovog lokaliteta.

Namjera objavljivanja Tendera je bila da se obezbjedi adekvatan i sveobuhvatan razvoj ovog lokaliteta u turističke komplekse visokog nivoa od najmanje 4 + i/ ili 5 zvjezdica, koji će nuditi niz aktivnosti za odmor i rekreaciju, na način koji je konceptualno, estetski, funkcionalno i ekološki u skladu i harmoniji sa prirodnim ljepotama i ekološkim bogatstvom ove lokacije.


Tenderska komisija je objavila Javni poziv za učešće na medjunarodnom javnom tenderu 14.09.2011. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, kao i na internet stranici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. Rok za podnošenje ponuda bio je 14.12.2011. godine, koji je, na zahtjev jednog od potencijalnih ponudjača, produžavan dva puta, tako da je konačan rok za podnošenje ponuda bio 15. 03. 2012. godine.
Nakon utrdjivanja formalne ispravnosti ponuda tendera Komisija je dostavila Savjetu, 30. marta 2012. Godine, Izvještaj o rezultatima medjunarodnog Javnog tendera za davanje u dugoročni zakup lokaliteta kasarne „Orjenski bataljon“ Kumbor, opština Herceg Novi.
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je na sjednici održanoj 6. aprila 2012. godine usvojio Izvještaj Tenderske komisije o rezultatima tendera za izdavanje u dugoročni zakup lokaliteta kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor u opštini Herceg Novi i istovremeno zadužio Tendersku komisiju da pozove na pregovore Državnu naftnu kompaniju Republike Azerbejdžan - SOCAR, Azerbejdžan, oko zaključenja ugovora o izdavanju u dugoročni zakup lokaliteta kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, opština Herceg Novi.
Tenderska komsija za turizam je u skladu sa Zaključcima sa 11. Sjednice formirala pregovarački tim, po segmentima: Radna grupa za pravna pitanja, Radna grupa za prostorno planiranje i Radna grupa za životnu sredinu.
Zvanični pregovori su započeli 18. maja i trajali do 03. jula 2012. godine, kada je usaglašen tekst Predloga Ugovora o davanju u dugoročni zakup lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, opština Herceg Novi i isti dostavljen Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte.
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na sjednici održanoj 04. jula 2012. godine prihvatio je Predloga Ugovora o davanju u dugoročni zakup lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, opština Herceg Novi, nakon čega je isti dostavljen Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje.
Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 05. jula 2012. godine utvrdila je Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, opština Herceg Novi i istovremeno prihvatila Predlog Ugovora o davanju u dugoročni zakup lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, opština Herceg Novi.
U skladu sa članom 39. Zakona o državnoj imovini, kojim je definisano da Skupština Crne Gore, na predlog Vlade donosi odluku o dugoročnom zakupu, dostavljamo vam Predlog Odluke o davanju zemljišta u dugoročni zakup lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, opština Herceg Novi.


Razlozi za donošenje Odluke po skraćenom postupku

U cilju unaprijeđenja i promovisanja politike daljeg investiranja u Crnu Goru, te obezbjeđenja što skorijeg početka realizacije ovog projketa, koji će imati veliki značaj za razvoj ovog lokaliteta kroz izgradnju turističkih kompleksa visokog nivoa od najmanje 4 + i/ ili 5 zvjezdica, Vlada  Crne Gore predlaže da Skupština, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, ovu Odluku donese po skraćenom postupku.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət