Ana səhifə

Miejska Biblioteka Publiczna w Dębicy


Yüklə 15.61 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü15.61 Kb.
Organizator:

Burmistrz Miasta Dębica

Miejska Biblioteka Publiczna w Dębicy


ul. Rzeszowska 15

39-200 Dębica

e-mail : mbpdebica@op.pl


Regulamin Konkursu


na „EKSLIBRIS MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”

Miejska Biblioteka Publiczna w Dębicy zaprasza do udziału w otwartym

konkursie plastycznym na ekslibris Biblioteki - znaku graficznego

określającego charakter instytucji.


Celem konkursu jest upamiętnienie 60-tej rocznicy powstania Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Dębicy poprzez stworzenie graficznego znaku

bibliotecznego, którym będą sygnowane książki.

Warunki uczestnictwa

1) Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy

zainteresowani.
2) Do konkursu jeden uczestnik może zgłosić 1 do 3 ekslibrisów.

3) Prace mogą być dowolnego kształtu, o wymiarach nie mniejszych niż

8 cm x 8 cm, jednak nie większych niż 8 cm x 10 cm, wykonane dowolną

techniką graficzną : • Kolorowe ( najwyżej cztery kolory )

 • Czarno-białe

4) Dopuszcza się technikę komputerową, ale bez użycia gotowych klipartów.


5) Praca powinna zawierać :

 • Napis „ex libris” lub „ekslibris”,

 • Nazwę „Miejska Biblioteka Publiczna w Dębicy”,

 • Treść może zawierać odniesienie do jubileuszu ( 1947 – 2007)

6) Rozpatrywane będą prace naklejone na biały karton formatu A- 4


7) Każda praca musi być opatrzona danymi autora (imię, nazwisko, wiek,

dokładny adres, numer telefonu lub e-mail).

8) Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.

Termin i warunki dostarczenia prac 1. Gotowe prace należy dostarczyć pocztą lub bezpośrednio

do Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul.Rzeszowska 15 ; 39-200 Dębica z dopiskiem na kopercie

„Konkurs na ekslibris Biblioteki”. Prace będą przyjmowane do30 września 2007 r. W przypadku korespondencji liczy się data stempla

pocztowego.

 1. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

3) Prace, które nie spełnią wymogów Regulaminu i nie będą zawierały

wszystkich niezbędnych informacji nie będą oceniane przez Jury.


 1. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez Dyrektora

MBP w Dębicy.


 1. Jury będzie się kierować następującymi kryteriami:

  1. zgodność pracy z tematem konkursu

  2. oryginalność ujęcia tematu

  3. walory artystyczne pracy


Zasady przyznawania nagród
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategoriach: 1. Nagrodzonym w Konkursie zostaną przyznane okolicznościowe dyplomy

oraz nagrody rzeczowe:

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł.

II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 300 zł.

III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 200 zł.


3) Przewiduje się przyznanie wyróżnień.
4) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


 1. Przewiduje się przyznanie dyplomów nauczycielom lub osobom

prowadzącym zajęcia plastyczne z uczniami nagrodzonymi w Konkursie.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego reprodukowania

publikowania prac nadesłanych na konkurs.


 1. Wszystkie projekty zostaną wyeksponowane na wystawie po konkursowej

o czym zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu.


 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie

lub pocztą elektroniczną.


 1. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w MBP

w Dębicy na uroczystości obchodów 60-lecia Biblioteki.
10) Uczestnictwo w niniejszym Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez

autora wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.


11) Prace należy opatrzyć metryczką wg załączonego wzoru.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət