Ana səhifə

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta


Yüklə 0.55 Mb.
səhifə2/19
tarix10.06.2016
ölçüsü0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

TEORETICKÁ VÝCHODISKAJe třeba nejprve vymezit pojem degenerativní onemocnění, mezi která patří
i roztroušená skleróza. Také se můžeme dočíst i o dalších chorobách, které se řadí k degenerativním onemocněním. V dnešní společnosti jsou lidé se somatickým onemocněním jako je i roztroušená skleróza lépe akceptováni, než osoby s duševními nemocemi či mentálním postižením. Roztroušená skleróza je však onemocnění zí
skané během života, často s  progresivním průběhem. Pro pacienta je tedy těžké vyrovnat
se s diagnózou „ztráty zdraví“. Ačkoliv se v poslední době medicína zabývá léčbou degenerativních onemocnění, přesto mají pacienti malou naději na vyléčení. A
jak praví jedno české přísloví: „Lépe je nemít, než ztratit.“

Je důležité, zda pacient přijme svoji diagnózu, protože jinak trpí depresemi


a je stresován. Stejně tak je nutné, aby se s nemocí vyrovnalo jeho nejbližší okolí, které působí na celou osobnost jedince. V následující kapitole se můžeme dočíst o tom,
jaký má vliv somatické onemocnění na psychiku člověka trpícím zmíněným onemocněním.


  1. Charakteristika degenerativních onemocnění mozku a míchy

Dvořák (www.atlases.muni.cz/atlases) a Ambler (1997) uvádí, že degenerativní a demyelinizační onemocnění patří k pohybovým vadám, které se projevují


až v průběhu života jedince. Postihují šedou hmotu centrální nervové soustavy (buňky), bílou hmotu (myelin, axony) i periferní nervy. Příčiny nejsou jednoznačné, většinou jsou neznámé. Může jít o dědičnost, viry, infekční onemocnění, metabolické příčiny. Dochází k rozpadu, poškození či úplnému zániku nervových drah, vláken a buněk. Degenerativní choroby jsou charakterizovány progredujícím zánikem neuronů v různých oblastech nervového systému. Degenerace znamená kvantitativní postupný úbytek funkce buňky.

Vágnerová (2005) píše, že dochází k postižení nervových vláken či drah, objevuje se rozpad některých mozkových buněk nebo celé části mozku. U těchto typů onemocnění se setkáváme s postupným zhoršováním průběhu nemoci, plíživým objevováním nových příznaků. Prognóza bývá většinou nepříznivá a etiologie nejasná. Může se jednat o nemoci geneticky podmíněné.

Medicínské odvětví zabývající se diagnózou, léčbou a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy, tedy i degenerativních onemocnění, se nazývá neurologie. Jde o poruchy, které se často projevují nejprve nenápadnými, ale i těžko rozpoznatelnými příznaky. Po čase se však nemoc prohlubuje a může dojít
až k invalidizaci pacienta. Při srovnání s kongenitálními malformacemi centrálního nervového systému se jedná o progresivní onemocnění, která vznikají během života. (Jedlička, 1989)
Mezi degenerativní a demyelinizační onemocnění se podle většiny autorů (Ambler, Dvořák, Káš, Jedlička, Vágnerová) zabývajících se těmito nemocemi řadí Alzheimerova choroba, Dětská obrna, Friedreichova ataxie, Huntingtonova nemoc, Hereditární motorická a senzitivní neuropatie, Juvenilní spinální atrofie, Mozečková heredoataxie, Parkinsonova choroba, Pickova nemoc a Roztroušená skleróza mozkomíšní (dále jen RS).
Ambler (1997 s. 184-186, 192-199) řadí RS k demyelinizačním onemocněním a autoimunitním chorobám.
Degenerativní choroby dělí:


 • Progredující demence bez další výraznější neurologické sémiologie1

 • Demence s další neurologickou semiologií

  • Huntingtonova chorea

  • Multisystémové atrofie

  • Myoklonické epilepsie

  • Parkinsonova choroba

 • Progredující ataxie

  • Cerebrální kortikální atrofie

  • Olivopontocerebrální atrofie

  • Spinocerebelární degenerace (Friedrichova ataxie)

 • Choroby motoneuronu

  • Amyotrofická laterální skleróza

  • Spinální muskulární atrofie

  • Hereditární spastická paralýza

 • Hereditární polyneuropatie

  • Hereditární motorická a senzorická neuropatie

Dvořák (Atlas patologie pro studenty medicíny [online], 2008 [cit. 2008])


dělí degenerativní onemocnění mozku a míchy:
Degenerativní onemocnění mozku a míchy

 • Změny mozku způsobené stárnutím (senilní atrofie)

  • Demence

 • Patologie degenerativních onemocnění CNS

  • Degenerativní onemocnění postihující převážně mozkovou kůru

   • Alzheimerova nemoc (presenilní demence)

   • Pickova nemoc (atrophia cerebri circumscripta progressiva)

 • Degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém

  • Huntingtonova nemoc

  • Parkinsonova choroba (paralysis agitans)

  • Parkinsonismus

 • Degenerativní onemocnění mozečku (postihují mozečkovou kůru, dráhy, morfologické změny mohou být fokální, difuzní nebo postihují některý systém mozečkových drah, mozečková degenerace je také součástí spinálních degenerací (morbus Friedreich) a paraneoplastických změn)

 • Degenerativní onemocnění míchy

  • Amyotrofická laterální skleróza (morbus Charcot)

  • Spinocerebelární hereditární ataxie (morbus Friedreich)

  • Polyomyelitis anterior chronica dospělých (morbus Aran Duchen)

  • Hereditární motorická a senzitivní neuropatie (morbus Charcot, Marie, Tooth)

  • Infantilní spinální svalová atrofie (morbus Werdnig Hoffman)

  • Juvenilní spinální svalová atrofie (morbus Kugelberg Welander)

Psychické následky poruch centrální nervové soustavy (dále CNS) závisejí
na době vzniku nemoci a věku pacienta. Také na dispozicích nemocného, jeho celkovém zdravotním stavu a na typu a závažnosti postižení. (Vágnerová, 2005).

Pro správnou diagnostiku RS je třeba vyloučit onemocnění s podobným průběhem avšak odlišnou léčbou. Mezi tato onemocnění patří nádorová a infekční onemocnění mozku a míchy. Brnění a snížená citlivost v končetinách může


být příznakem RS, ale může se jednat i o polyneuropatii, což je onemocnění periferního nervového systému. Elektromyografie (EMG) je metoda, kterou lze tyto pochybnosti odstranit. (Havrdová a kol., 2006)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət