Ana səhifə

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy


Yüklə 0.5 Mb.
səhifə6/7
tarix22.06.2016
ölçüsü0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

[24] Rothko Chapel. Houston, Texas

About Houston. Houston – It’s Not What You Think. Annualmeeting.oah.org. [online]. 2011. [cit. 1. května 2011].

Dostupné z:

[1] Malé domy v Auvers (1874)
[2] Stohy při západu slunce (1891)[3] Francouzské okno (1914)[4] Kompozice č.10 v černé a bílé; Molo a oceán (1915)[5] Kompozice s barevnými plochami a šedými čarami I (1918)
[6] Kompozice se sítí 8; Šachovnice s tmavými barvami (1919)[7] Kompozice se žlutou a dvojitou linií (1932)[8] Obraz s kruhem (1911)[9] Kompozice V (1911)[10] Kompozice VIII (1923)[11] Kompozice VII (1913)[12] Černý čtverec na bílém pozadí (1915)
[13] Suprematistická malba (1916)[14] Bílý čtverec na bílém pozadí (1918)[15] Amfora, Dvoubarevná fuga (1912)
[16] Oživené linie (1920 - 1921)[17] Eudia (1933)
[18] Nazí na posteli (1939)
[19] Město snů (1921)[20] Závojový tanec (1920)[21] Výbuch strachu (1939)[22] Červená, oranžová, okrová a fialová (1949)[23] Bílý střed (1950)[24] Rothko Chapel. Houston, Texas
1 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 104.

2 Tamtéž, str. 8.

3 Tamtéž, str. 8.

4 základní umělecké principy a tendence umění 20. století viz dílo GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Argo, 1987. str. 578.

5 Tamtéž, str. 583.


6 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister&Principal, 2003. str. 6.

7 VIGUÉ, J. Mistři světového malířství. Čestlice: Rebo Production, 2004. str. 19-20.

8 [Příloha 1]

9 [Příloha 2]

10 [Příloha 3]

11 viz ELKINS, J. Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia, 2007. str. 57 – 58.

12 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 200.

13 Tamtéž, str. 190.

14 Tamtéž, str. 178.

15 ELKINS, J. Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia, 2007. str. 143.

16 Abbé du Boss – arbitr uměleckého vkusu 18. století.

17 tento Elkinsův názor viz dílo: ELKINS, J. Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia, 2007. str. 101.

18 Tamtéž, str. 105.

19 ULRICH G. Malé dějiny malířství. Praha: Orbis, 1971. str. 168.

20 Tamtéž, str. 169.

21 do skupiny „Der Blaue Reiter“ patřili např. umělci: Vasilij Kandinskij, Franz Marc, Paul Klee, Robert Delaunay, August Macke, Gabriele Műnterová, Alfred Kubin, Alexei von Jawlensky a Heinrich Campedonk. Setkání tohoto sdružení se účastnil také hudební skladatel Arnold Schőnberg a dokonce i Pablo Picasso.

22 viz dílo ULRICH G. Malé dějiny malířství. Praha: Orbis, 1971. str. 177 – 178.

23 viz názor, který podává FILIP, D. Doslov. In Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001. str. 143.

24 viz tamtéž, str. 145.

25 viz WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Praha, Triáda. 2001. str. 36.

26 WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Praha, Triáda. 2001. str. 49.

27 ULRICH G. Malé dějiny malířství. Praha: Orbis, 1971. str. 199.

28 Tamtéž, str. 201.

29 moderní umění kritizoval např. už filosof Karl Marx, jeho současník psycholog S. Freud, po nich řada teoretiků v čele s J. Blairem.

30 celý název díla CLAIR, J. Úvahy o stavu výtvarného umění: kritika modernity; Odpovědnost umělce: avantgardy mezi strachem a rozumem. Brno: Barrister&Principal, 2006.

31 CLAIR, J. Úvahy o stavu výtvarného umění: kritika modernity; Odpovědnost umělce: avantgardy mezi strachem a rozumem. Brno: Barrister&Principal, 2006. str. 8.

32 CLAIR, J. Úvahy o stavu výtvarného umění: kritika modernity; Odpovědnost umělce: avantgardy mezi strachem a rozumem. Brno: Barrister&Principal, 2006. str. 8 – 9.

33 viz tamtéž, str. 9.

34 Tamtéž, str. 13.


35 pokud jde o tuto definici motivu viz KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 36 – 37.

36 Tamtéž, str. 39.

37 viz GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister&Principal, 2003. str.6.

38 viz GLENNOVÁ, M. Armuseum.cz – Abstraktní expresionismus. Armuseum.cz. [cit. 10. 3. 2011]. Dostupné z URL < http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=55 >.

39 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 9.

40 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 13.

41 termín pochází od KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 7.

42 Tamtéž, str. 8.

43 KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 8.

44 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 198.

45 viz tamtéž, str. 176.

46 viz KANDINSKIJ, V. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 1998. str. 49.

47 viz GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Argo, 1987. str. 578.

48 viz VIGUÉ, J. Mistři světového malířství. Čestlice: Rebo Production, 2004. str. 464.

49 KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 185.

50 Tamtéž, str. 188.

51 KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 205.

52 PLESKOTOVÁ P. Svět barev. Praha: Albatros, 1987. str. 128.

53 Tamtéž, str. 44.

54 viz KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 83.

55 KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 87.

56 viz PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. str. 107.

57 viz KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 96.

58 PLESKOTOVÁ P. Svět barev. Praha: Albatros, 1987. str. 145.

59 GLENNOVÁ, M. Armuseum.cz – Neoplasticismus. Armuseum.cz. [cit. 10. 3. 2011]. Dostupné z URL < http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=82>.

60 GLENNOVÁ, M. Armuseum.cz – Abstraktní expresionismus. Armuseum.cz. [cit. 10. 3. 2011]. Dostupné z URL < http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=55 >.

61 nad tím jak interpretovat dílo především malíře Marka Rothka se James Elkins zamýšlí v díle ELKINS, J. Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia, 2007.

62 Tamtéž, str. 15.

63 viz GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister&Principal, 2003. str. 181.

64 Tamtéž, str. 187.

65 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister&Principal, 2003. str. 184.

66 viz WORRINGER, W. Závěrečné slovo po padesáti letech. In Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001. str. 12.

67 WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001. str. 23.

68 WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001. str. 37.

69 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 201.

70 WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001. str. 37.

71 např. Paul Klee, Vasilij Kandinskij či Kazimir Malevič.

72 to, že abstraktní malby nejsou na první pohled čitelné, potvrzují literární díla samotných umělců, kteří se v nich věnují svým vlastním autointerpretačním teoriím, dále teze různých teoretiků a v neposlední řadě různorodé názory samotných diváků.

73 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 199.

74 viz KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 214.

75 tento názor se zřetelně projevuje v závěrech např. J. Claira viz dílo CLAIR, J. Úvahy o stavu výtvarného umění: kritika modernity; Odpovědnost umělce: avantgardy mezi strachem a rozumem. Brno: Barrister&Principal, 2006. str. 13.

76 podrobně se této tematice věnuje hlavně v díle DERRIDA, J. Tradice vědy a skrývání smyslu : komentář k Husserlovu Původu geometrie. Praha: Oikoymenh, 2003.

77 Tamtéž, str. 45.

78 Tamtéž, str. 94.

79 DERRIDA, J. Tradice vědy a skrývání smyslu : komentář k Husserlovu Původu geometrie. Praha: Oikoymenh, 2003. str. 97.

80 CLAIR, J. Úvahy o stavu výtvarného umění: kritika modernity; Odpovědnost umělce: avantgardy mezi strachem a rozumem. Brno: Barrister&Principal, 2006. str. 10.

81 viz tamtéž, str. 10.

82 např. A. Danto, který se zajímá o tematiku „konce umění“ v díle After the end of art: contemporary art and the pale of history, podobně jako G. W. F. Hegel, který ve své Fenomenologii ducha rozebírá podstaty umění a tvrdí, že dějiny skončí sebepoznáním.

83 taková byla zhruba teze DANTO, A. After the end of art: contemporary art and the pale of history. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1997.

84 KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 189.

85 tento společný rys tvorby definovali a sepsali neoplasticisté v Manifestu v roce 1918, jehož hlavním bodem byla snaha o abstrakci a geometričnost.

86 GOMRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Argo, 1997. str. 582.

87 MONDRIAN, P. Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 41.

88 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 175.

89 viz WERNISCH, I. Předmluva. In Čáry. Praha: Odeon, 1990. str. 20.

90 Tamtéž, str. 20.

91 GOMRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Argo, 1997. str. 578.

92 viz VACHTOVÁ, L. K jiné realitě s univerzálním nárokem. In Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str 228.

93 Tamtéž, str 232.

94 viz KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. str. 378.

95 Tamtéž, str. 380.

96 KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. str. 383.

97 definice pojmů „rozumět“ a „chápat“ viz dílo KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. str. 370 – 371.

98 viz analýzy které podává KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 59 – 79.

99 Tamtéž, str. 60.

100 KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 60.

101 Tamtéž, str. 66.

102 viz dílo WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001.

103 KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 72.

104 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 197.

105 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 74.

106 tento termín uvedl v užívání KANDINSKIJ, V. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 1998.

107 KANDINSKIJ, V. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 1998. str. 66.

108 dopis je podepsán Markem Rothkem a jeho přítelem Adolphem Gottliebem, oba v něm odpovídají kritikovi, který se s jejich dílem příliš neztotožnil.

109 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 143.

110 Tamtéž, str. 144.

111 Tamtéž, str. 144.

112 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 177.

113 KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: Brody, 1999. str. 101.

114 James Elkins se věnuje psychologickému působení uměleckých děl v díle ELKINS, J. Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia, 2007.

115 Tamtéž, str. 7.

116 viz KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. str. 190.

117 KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. str .190.

118 Tamtéž, str. 354.

119 KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. str. 232.

120 ŠALDA, F. X. O předpokladech a povaze tvorby: výbor z kritického díla. Praha: Československý spisovatel, 1978. str. 58.

121 KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. str. 187.

122 viz ELKINS, J. Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia, 2007. str. 142.

123 viz tamtéž, str. 167.

124 POSPISZYL, T. Abstrakce podle Pieta Mondriana. In Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 152.

125 podrobnosti o životě Pieta Mondriana viz POSPISZYL, T. Abstrakce podle Pieta Mondriana. In Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 153.

126 MONDRIAN, P. Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 7.

127 POSPISZYL, T. Abstrakce podle Pieta Mondriana. In Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 161.

128 viz HEGEL, G. W. F. Fenomenologie ducha. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.

129 viz WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001.

130 MONDRIAN, P. Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 18.

131 abstrakci s matematičnem spojoval už Aristoteles.

132 MONDRIAN, P. Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 29.

133 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 19.

134 Příloha [4]

135 Příloha [5]

136 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 32.

137 MONDRIAN, P. Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 116.

138 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 28.

139 Příloha [6]

140 MONDRIAN, P. Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 100.

141 Příloha [7]

142 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 36.

143 viz tamtéž, str. 38.

144 MONDRIAN, P. Lidem budoucnosti: studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. str. 120.

145 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 197.

146 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 84.

147 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 198.

148 KANDINSKIJ, V. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 1998. str. 82.

149 Příloha [8]

150 KANDINSKIJ, V. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 1998. str. 49.

151 LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. str. 198.

152 Příloha [9]

153 Příloha [10]

154 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 98.

155 Příloha [11]

156 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 96.

157 například díla Marka Rothka či Barnetta Newmana - zde je komunikace s divákem oslabena.

158 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 83.

159 KANDINSKIJ, V. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 1998. str. 95.

160 viz tamtéž, str. 54.

161 Příloha [12]

162 GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister & Principal, 2003. str. 55.

163 LAMAČ, M.
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət