Ana səhifə

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro


Yüklə 58.23 Kb.
tarix17.06.2016
ölçüsü58.23 Kb.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. 624 „DĖL KATARAKTOS OPERACIJAI (AMBULATORINĖS OFTALMOLOGINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGA) KELIAMŲ REIKALAVIMŲ BEI ŠIOS PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ IR APMOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2010 m. gegužės 5 d. Nr. V-395

Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 99-3154; 2004, Nr. 166-6075; 2005, Nr. 55-1897, Nr. 128-4628; 2006, Nr. 48-1735; 2007, Nr. 50-1963; 2008, Nr. 54-2023) ir išdėstau jį nauja redakcija:


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL KATARAKTOS OPERACIJAI (AMBULATORINĖS OFTALMOLOGINĖS

CHIRURGIJOS PASLAUGA) KELIAMŲ REIKALAVIMŲ BEI ŠIOS PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 25 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų, šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.“
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

___________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu
Nr. 624

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2010 m. gegužės 5 d. įsakymo
Nr. V-395 redakcija)
KATARAKTOS OPERACIJAI (AMBULATORINĖS OFTALMOLOGINĖS

CHIRURGIJOS PASLAUGA) KELIAMŲ REIKALAVIMŲ, ŠIOS PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ
IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga (toliau – AOCH) keliamų reikalavimų, šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos aprašas taikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), atliekančioms planines kataraktos operacijas ambulatorinėmis sąlygomis.

2. Kataraktos operacija – chirurginis drumsto lęšiuko pašalinimas, implantuojant dirbtinį lęšiuką pacientams, kurių rega silpnėja dėl lęšiuko drumsties.

3. Kataraktos operacija gali būti atliekama dviem būdais: fakoemulsifikacija ir ekstrakapsuline kataraktos ekstrakcija.

4. ASPĮ, atliekančios planines kataraktos operacijas ambulatorinėmis sąlygomis, gali sudaryti sutartis su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų ar tyrimų, būtinų kataraktos operacijai atlikti.

5. Kataraktos operacijos pacientas – asmuo, atvykęs į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl planinės kataraktos operacijos ir išvykstantis į namus savarankiškai arba su lydinčiu asmeniu.
II. REIKALAVIMAI AOCH PERSONALUI
6. Kataraktos operaciją atlieka gydytojas oftalmologas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją ir galintis savarankiškai atlikti mikrochirurginę kataraktos operaciją.

7. Atliekant kataraktos operaciją dalyvauja:

7.1. gydytojas anesteziologas-reanimatologas;

7.2. anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja;

7.3. dvi operacinės slaugytojos;

7.4. bendrosios praktikos slaugytoja priešoperacinei ir pooperacinei slaugai;

7.5. slaugos padėjėja (-as).
III. REIKALAVIMAI AOCH PATALPOMS
8. AOCH (kataraktos operacijos) operacinės patalpos turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2008, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1270 (Žin., 2009, Nr. 4-107), asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nustatytiems higienos reikalavimams.

9. Patalpose turi būti:

9.1. rankų plovimo patalpa;

9.2. operacinė;

9.3. priešoperacinė ligonių patalpa (palata);

9.4. pooperacinė ligonių patalpa (palata);

9.5. patalpos personalui;

9.6. pagalbinės patalpos (dezinfekcijai, sterilizacijai).


IV. REIKALAVIMAI AOCH OPERACINEI ĮRANGAI
10. Kataraktos operacijai atlikti skirti medicinos prietaisai turi atitikti Lietuvos medicinos normoje MN 4:2009, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2009, Nr. 13-523), Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus.

11. Kataraktos operacijai atlikti reikalingi:

11.1. mikroskopas;

11.2. operacinė lempa;

11.3. operacinis stalas;

11.4. fakoemulsifikatorius su priedu priekinei vitrektomijai;

11.5. diatermokoaguliatorius;

11.6. mikrochirurginių instrumentų rinkinys;

11.7. kardiomonitorius;

11.8. defibriliatorius;

11.9. laringoskopas;

11.10. intubacinis vamzdelis;

11.11. ambu tipo kvėpavimo aparatas;

11.12. sterilizatorius;

11.13. laringinė kaukė.
V. MEDIKAMENTAI, MEDŽIAGOS, IMPLANTATAI IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS,
KURIUOS PRIVALO TURĖTI KATARAKTOS OPERACIJĄ ATLIEKANTI ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGA

12. Svarbiausi medikamentai:

12.1. antibiotikai;

12.2. anestetikai;

12.3. trankviliantai;

12.4. miorelaksantai;

12.5. diuretikai;

12.6. nesteroidiniai preparatai;

12.7. hormonai;

12.8. midriatikai;

12.9. miotikai;

12.10. hipnotikai.

13. Svarbiausios medžiagos, implantatai ir medicinos pagalbos priemonės:

13.1. sterili marlė;

13.2. sterilizavimo popierius;

13.3. antbačiai;

13.4. chalatai, kepurės, kaukės;

13.5. sterilus skystas muilas;

13.6. dezinfekcinės medžiagos;

13.7. spiritas;

13.8. vienkartinės servetėlės;

13.9. vienkartinės pirštinės;

13.10. vienkartiniai šluostukai;

13.11. vienkartinis sterilus apklotas operaciniam laukui su maišu skysčiui surinkti;

13.12. vienkartinė sterili paklodė;

13.13. vienkartinės sistemos;

13.14. viskoelastinė medžiaga;

13.15. subalansuotas druskų tirpalas;

13.16. vienkartinės arba daugkartinio naudojimo priekinės kameros kaniulės;

13.17. vienkartinės arba daugkartinio naudojimo adatos (cistomai);

13.18. vienkartiniai peiliukai (išorinio dangalo pjūviui formuoti, paracentezei);

13.19. intraokulinis lęšis;

13.20. siūlai;

13.21. vienkartiniai švirkštai;

13.22. vienkartinis sterilus akies tvarstis;

13.23. vienkartinis sterilus plastikinis akies pridengimo gaubtas;

13.24. pleistras.


VI. PACIENTŲ SIUNTIMO KATARAKTOS OPERACIJAI, PRIEŠOPERACINIAM PARUOŠIMUI, OPERACIJAI IR POOPERACINEI PRIEŽIŪRAI REIKALAVIMAI
14. Pacientas į ASPĮ, teikiančią AOCH paslaugas, atvyksta su šeimos gydytojo ar gydytojo oftalmologo siuntimu.

15. Siuntime dėl AOCH paslaugų turi būti trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios pacientas siunčiamas, siuntimo tikslas. Siuntime turi būti gydytojo oftalmologo (jei siuntimą išduoda šeimos gydytojas) bei pagal medicinines indikacijas reikalingų kitų gydytojų specialistų išvados dėl galimybės ligoniui atlikti kataraktos operaciją.

16. Siuntime turi būti žymos apie ne vėliau kaip prieš 30 dienų atliktus šiuos tyrimus:

16.1. bendrąjį kraujo;

16.2. šlapimo;

16.3. kraujo krešėjimo;

16.4. gliukozės kiekio kraujyje;

16.5. elektrokardiogramą;

16.6. kiti tyrimai atliekami pagal poreikį, o jų rezultatai pažymimi siuntime.

17. Pacientui, jo globėjui ar artimiesiems suteikiama informacija apie kataraktos operaciją, taikomus tyrimo ir gydymo būdus, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes.

18. Priešoperacinis paciento oftalmologinis ištyrimas apima:

18.1. regėjimo aštrumo su korekcija ir be korekcijos nustatymą;

18.2. išorinių ir vidinių akies terpių biomikroskopiją;

18.3. oftalmometriją;

18.4. tonometriją;

18.5. akies obuolio echoskopiją (esant indikacijų);

18.6. akies ašies ilgio nustatymą ultragarsu (echobiometrija), įskaitant ir kitos akies lyginamąjį tyrimą ir intraokulinio lęšio parinkimą;

18.7. oftalmoskopiją ir (ar) biomikrooftalmoskopiją (naudojant asferinį lęšį).

19. AOCH paslaugą suteikęs gydytojas parengia paciento pooperacinės priežiūros planą. Rekomenduojama, kad pirmąją ir septintąją dieną po operacijos paslaugas suteiktų operavęs gydytojas. Jeigu pacientas pageidauja pooperacinės priežiūros paslaugas gauti ne toje ASPĮ, kurioje buvo atlikta AOCH paslauga, operavęs gydytojas turi pateikti pooperacinės priežiūros rekomendacijas.

20. Pirmąją dieną po operacijos atliekama:

20.1. perrišimas;

20.2. regėjimo aštrumo tikrinimas be korekcijos ir su korekcija;

20.3. išorinių ir vidinių akies terpių biomikroskopija;

20.4. oftalmometrija, esant indikacijų;

20.5. tonometrija, esant indikacijų;

20.6. oftalmoskopija ir (ar) biomikrooftalmoskopija (naudojant asferinį lęšį).

21. Septintąją dieną po operacijos atliekama:

21.1. regėjimo aštrumo tikrinimas be korekcijos ir su korekcija;

21.2. išorinių ir vidinių akies terpių biomikroskopija;

21.3. oftalmometrija;

21.4. tonometrija;

21.5. oftalmoskopija;

21.6. biomikrooftalmoskopija (naudojant asferinį lęšį);

21.7. refraktometrija.

22. ASPĮ, kurioje atliekama AOCH, medicininė dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
VII. LIGOS IR BŪKLĖS, KURIOMS ESANT ATLIEKAMA AOCH:


Eil. Nr.


Ligos kodas pagal TLK-10


Klinikinė diagnozė


Būtinos specialistų išvados


1.


H25.0


Senatvinė prasidedanti katarakta

2.


H25.1


Senatvinė branduolinė katarakta

3.


H25.8


Kitos senatvinės kataraktos

Kombinuotos senatvinės kataraktos formos


4.


H26.0


Priešsenatvinė katarakta

5.


H26.2


Komplikuota katarakta

6.


H26.3


Vaistų sukelta katarakta

7.


H28.0


Diabetinė katarakta


Endokrinologo išvados


8.


H28.1


Katarakta, sergant kitomis endokrininėmis ligomis. Katarakta, sergant hipoparatiroidizmu (E20)


Endokrinologo išvados


9.


H28.1


Katarakta, sergant mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis. Katarakta dėl mitybos sutrikimo, dehidratacijos (E40-E46)


Endokrinologo išvados


10.


H28.2


Katarakta, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur. Miotoninė katarakta (G71)


Endokrinologo išvados

Neurologo išvados23. Nesant galimybių AOCH atlikti fakoemulsifikacijos (FAKO) metodu, atliekama ekstrakapsulinė kataraktos ekstrakcija (EKKE), pažymint apie tai medicininėje dokumentacijoje.


VIII. KATARAKTOS OPERACIJOS BAZINĖS KAINOS


Eil. Nr.


Paslaugos pavadinimas


Bazinė kaina (balais)


1.


Kataraktos operacija ekstrakapsulinės kataraktos ekstrakcijos metodu (be intraokulinio lęšio kainos)


1 133,2


2.


Kataraktos operacija fakoemulsifikacijos metodu (be intraokulinio lęšio kainos)


1 506,7
IX. KATARAKTOS OPERACIJOS APMOKĖJIMO TVARKA
24. AOCH išlaidos apmokamos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis kataraktos operacijos bazinėmis kainomis. Paciento priešoperacinio oftalmologinio ištyrimo išlaidos įskaičiuotos į AOCH paslaugos bazinę kainą.

25. Jeigu atlikus priešoperacinį oftalmologinį ištyrimą paaiškėja, kad pacientas nebus operuojamas, tai ši paslauga apmokama gydytojo oftalmologo konsultacijos bazine kaina.

26. Jeigu suteikus AOCH paslaugą tą pačią dieną pacientą dėl tos pačios priežasties būtina hospitalizuoti, už AOCH paslaugą toje pačioje ASPĮ nemokama.

27. Pooperacinės paciento priežiūros paslaugų išlaidos apmokamos gydytojo oftalmologo konsultacijos bazinėmis kainomis.


X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət