Ana səhifə

KÖMÜr satiş İZNİ başvurusunda istenen belgeler 3 Başvuruda aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir


Yüklə 61.06 Kb.
tarix23.06.2016
ölçüsü61.06 Kb.
KÖMÜR SATIŞ İZNİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

2.3.1. Başvuruda aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir.

 • Yerli kömürler için Uygunluk İzin Belgesi ve ithal kömürler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış uygunluk belgesinin örneği (üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce “Aslı Görülmüştür” onayı olan )

 • Oda sicil kaydı

 • İlgili Kurum/Kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı veya işyeri açma ruhsatı,

 • Vergi levhası örneği,

 • Ek-2’e uygun hazırlanmış torba örneği,

 • Taahhütname (Ek-1),

 • Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların listesi (katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresinin yer aldığı)


EK-1 TAAHHÜTNAME

…../…./…..KOCAELİ VALİLİĞİNE
“Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY)Yönetmeliği ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009/15 sayılı Genelgesi çerçevesinde …………………………………………… Kömürü satışı ile ilgili olarak,

 • Kocaeli İline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesinde belirlenmiş kalite standartlarını sürekli sağlayarak satacağımı,

 • Kömür satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Genelge doğrultusunda hazırlanan Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı’na uyacağıma,

 • Kocaeli İli sınırlarında sayılı Genelgeye uygun olarak satışa sunacağımı,

 • Bakanlıkça tespit edilen ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin hepsini tamamlayacağımı,

 • Valilikçe hazırlanan “Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi” ve “Kömür Satış İzin Belgesini” İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden teslim alacağımı, belgemi teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,

 • Valilik veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü olanağı sağlayacağımı,

 • Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağımı,

 • Kocaeli İli’ne sevk edilecek her parti kömür için bayi ve/veya tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi,

 • Belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,

 • İlgili Genelgede belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımı,

 • Kocaeli İli’ne sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun olacağını, torbaların başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,

 • Her bir kontrol belgesi veya uygunluk izin belgesi kapsamındaki yakıtın satışı için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden yeniden satış izin belgesi alacağımı,

 • Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olmayan hiçbir kişi kurum kuruluş ve işletmeyi ana dağıtım bayii/mahrukatçı olarak kabul etmeyeceğimi ve söz konusu kişi kurum kuruluş ve işletmelere satışını yapmaları için yakıt teslim etmeyeceğimi,

 • Kocaeli İlinde satmış olduğum katı yakıt ile ilgili bilgileri (Satıcılar ve Bayiler) 6 aylık dönemler (ocak-haziran ve temmuz-aralık) halinde Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildireceğimi,

 • İl Müdürlüğünce verilen yakıt satış izin belgesi kapsamı altında satmış olduğum katı yakıtlara ait bilgileri (İthalatçılar ve Üreticiler) 3 aylık dönemler (Ocak –Mart, Nisan – Haziran, Temmuz – Eylül ve Ekim - Aralık) halinde Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildireceğimi,

 • Uygunluk ve satış izin belgesi verilmesinden sonrasında yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde; Satış İzin Belgesi’nin iptal edilmesini ve kömürün Kocaeli İlinde kullanımına izin verilmeyerek şehir içerisinde bulunan tüm kömürlerin tarafımızdan toplanacağını, toplatılmadığının tespiti halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılmasını,

İş bu Taahhütnameyi Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, Taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerince yasal işlem uygulanmasını,

KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.
İMZA

YETKİLİ ADI

FİRMA ADI/KAŞE

Ek-2


- Yerli Kömür Torba Örneği

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI
AĞIRLIĞI
Kömürün Menşei
Kömürün Cinsi
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ

Yönetmelik Sınır Değerleri

Taahhüt Edilen Sınır Değerler

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

Max %2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)

4800Kcal/kg(-200 Kcal Tolerans
Toplam Nem (orijinalde)

Max%25
Kül (Kuru Bazda)

Max%25
Boyut

Mekanik Beslemeli Yakma Tesisleri İçin En Az 10-18mm olabilir18-150 mm (18 mm altı ve 150mm üstü için en çok %10 tolerans )
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER
I.Grup İl ve İlçeler
II. Grup İl ve İlçeler
Köy ve Beldeler
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN

İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ


KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
Soba
Kalorifer Kazanı
Mekanik Beslemeli Kazan
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
Adresi
Tel
Faks
E-Mail-İthal Kömür Torba ÖrneğiİTHALATÇI FİRMA ADI
AĞIRLIĞI
Kömürün Menşei
Kömürün Cinsi
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ

Yönetmelik Sınır Değerleri

Taahhüt Edilen Sınır Değerler

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

Max %1.0(%+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değeri (kuru bazda)

Min 6400 Kcal/kg (-200 Kcal/kg Tolerans )
Uçucu Madde (Kuru Bazda)

%12-33(+2Tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)

Max %13
Kül (Kuru Bazda)

Max%16 (+2Tolerans)
Boyut
Mekanik Beslemeli Yakma Tesisleri İçin En Az 10-18mm olabilir

18-150 mm (En çok ±% 10 tolerans)

UYGUNLUK BELGESİNİN TARİH VE SAYISI
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
Soba
Kalorifer Kazanı
Mekanik Beslemeli Kazan
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
Adresi
Tel
Faks
E-Mail


Briket Torba ÖrneğiÜRETİCİ FİRMA ADI
AĞIRLIĞI
BİYOKÜTLE BRİKETİNİN ÖZELLİĞİ
Nem (Orijinalde)

%15 (max)

Sodyum (Na)

300 ppm (max)

Alt Isıl Değeri

3700 Kcal/kg(min)

Yağ

%1.5(max)

Boyut

6mm (min)(6mm’den küçük ağırlıkça %5 i geçemez,ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için %50 ye kadar olabilir )

UYGUNLUK BELGESİ VEREN

İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ


KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
Soba
Kalorifer Kazanı
Mekanik Beslemeli Kazan
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
Adresi
Tel
Faks
E-Mail
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət