Ana səhifə

Kollektiv müqavilə


Yüklə 44.34 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü44.34 Kb.
________________________________________________________________

müdiriyyəti ilə

________________________________________________________________

həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında bağlanmışdır.Kollektiv müqavilə

Kollektiv müqavilə əmək Kollektivinin

ümumi iclasında qəbul edilmişdir.

“_____” “____________” 20____ ___ il

prot. _______

İşəgötürən ( müəssisənin müdirriyyəti) və işçilər adından danışıqlar aparmaq haqqında malik Həmkarlar İttifaqı işçilərin əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində aşağıdaki öhdəliklər götürür.Müdiriyyətin öhdəlikləri
1. Müəssisənin iqtisadi öhdəlikləri göstəricilərinin yerinə yetirilməsi, gəlirlə işləməsi üçün onu fasiləsiz olaraq xanımal və müasir avadanlıqla təmin etmək, işçilər üçün lazımi iş və məişət şəraiti yaratmaq.

2. Nazirlər Kabinetinin əməyin ödənilməsi qaydaları haqqındaki 26 may 1996 – cı il tarixli 60 №- li qərarına müvafiq olaraq işçilərin əmək haqlarının qanunvericiliklə müəyən olunmuş əmək haqqından və ya sahə üzrə minimum tarif dərəcəsindən aşağı olamamaqla ayda azı bir dəfə ödəmək.

3. Müəssisənin gəliri hüdudunda əməyin ödənilməsi formasını, miqdarını, mükafatlandırılması qaydalarını həmkarlar təşkilatı ilə razılaşdırılmış qaydada həyata keçirmək.

4. İşçilərin iş vaxtının normal müdətini həftədə 40 saatdan çox olamamqla qəbul etmək.

5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 215-ci maddəsində nəzərdə tutulan işçilərə xüsusi geyim, fərdi mühafizə vasitələri verilməsi, sanitariya gigiyena şəraiti yaradılması və digər tədbirləri həyata keçirilməsini təmin etmək.

6. Əmək şəraiti ağır və zərərli olan istehsalat sahələrinin azaldılması və əməyin təhlükəsizliyi səviyyəsinin qaldırılması məqsədi ilə mütərəqqi texnika və texnologiyaların tədbiqini təmin etmək.

7. İstehsalatda bədbəxt hadisə baş verərsə onu Azərbaycan Nazirlət Kabineti 28 fevral 2000-ci il tarixli 27 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması” haqqındaki qaydalara uyğun olaraq xüsusi təhqiqatını təşkil etmək.

8. Aşağıdakilarla əlaqədər işçilərə əmək haqqı ödəməklə təinatla əlavə məzuniyyətlər vermək ( uşaq anadan olduqda – 1 gün, işçinnin toyu olduqda 3 – gün, yaxın qohumu vəfat etdikdə - 3 gün, uşağı 1-ci sinifə getdikdə 1 – gün).

9. Müdiriyyətin təşəbbüsü ilə işçilərin işdən çıxarılması hallarında və ya ştat ixtisar edildikdə əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada əvvəlcədən həmkarlar ittifaqı təşkilatının razılığını almaq.

Həmkaralr İttifaqı Təşkilatının öhdəlikləri
1. Müalicə ehtiyacı olan işçilərin sanatoriya yollayışları ilə təmin olunmasında, onları məktəb yaşlı uşaqlarının yay tətili vaxtı istirahət ocaqlarında dincəlmələrinin

təşkilində, az yaşlı uşaqların Yeni İl və Novruz bayramı şənliklərində hədiyyələrlə təmin edilməsində müəssisənin müdiriyyətinə hər tərəfli yardım göstərmək.

2. İşçilər arasında əmək intizamını möhkəmləndirmək, onlarda müəssisəyə məxsus əmək və avadanlığa qayğı ilə yanışmağı təbliğ işində müdiriyyətə köməklik göstərmək.

3. İşçilərin qanuni hüquqlarını müdafiə etmək məqsədi ilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş usullardan, o cümlədən xalq məhkəmələrinə iddia ərizələri ilə müraciət etmək.

4. Hesabat ilinin sonunda hər iki tərəfin öhdəliklərinin icrasını yoxlayıb, nəticələri müdiriyyətin iştirakı ilə Həmkarlar təşkilatının geniş iclasında müzakirə etmək.
Чъыгыш жцкедцк

Лщддулешм ьъйфмшдц брвцдшлдцкштшт нукштц нуешкшдьцыштц тцяфкцеш ецкцадцк рцнфеф луюшкшк. Лщддулешм ьъйфмшдц шьяфдфтвэхэ пътвцт йъммцнц ьштшк. (Цьцл лщддулешмштшт ъьгьш шсдфыэтэт йцкфкэ шдц ишк шдвцт ъю шдцвцл ифхдфтф ишдцк).

Аувукфышнфтэт Тшяфьтфьцыштшт 6.3. ицтвштц цыфыцт ъямдъл рфййэ кфяэдфжвэкэдьэж йфнвфвф рцьлфкдфк шеешафйэ ъямътът фндэй йфяфтсэтэт 1-3% ьшйвфкэтвф ьъцннцт щдгтгк.

ФРШЛ-шт Тфяшкдцк Лфиштуеш шдц ифхдфтьэж Ифж Ыфяшжin 3.5. ицтвштц ьъмфашй щдфкфй hцьлфкдфк iеешафйэ ъямдцкштшт цьцл рфййэ ащтвгтвфт цт фяэ 0,15% ьцвцтш-лъедцмш ецвишкдцкшт луюшкшдьцыш ъюът hцьлфкдфк iеешафйэтф фнэкьфдфк увшдышт.

Рцьлфкдфк iеешафйэ ъямдъл рфйдфкэ егегдфкфй ьцклцядцжвшкшдьшж йфнвфвф «Чшвьце-Шж» РШ Аувукфышнфыэтэт müvafiq Hİ Лщьшецыштшт руыфиэтф лбюъкъдък.
Шжюшдцкшт фвэтвфт РШ ецжлшдфеэтэт ыцдфршннцедш тъьфнцтвцыш

________________________________

(ыщнфвэ, фвэ, фефыэтэт фвэ)

«____» _________________ 20 __ шд

M.Y.


Шжцпбеъкцт (Ьъвшкшннце) фвэтвфт ьъцыышыцтшт кцрицкш

________________________________

(ыщнфвэ, фвэ, фефыэтэт фвэ)

«____» _________________ 20__ шдM.Y.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət