Ana səhifə

Kktc bankalar Yasası


Yüklə 267.9 Kb.
səhifə1/6
tarix17.06.2016
ölçüsü267.9 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 16 Kasım 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, “KKTC Bankalar Yasası“ Anayasa’nın 94(1) maddesi gereğince Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI

İÇDÜZENİ

Madde 1. Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2. Tefsir


Madde 3. Kapsam ve Amaç

Madde 4. Yetki ve Görev


İKİNCİ KISIM

Bankaların Kuruluşu

Madde 5. Bankaların Kuruluşu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Şube Açma İzni


Madde 6. Bankaların Kuruluş Koşulları

Madde 7. Yabancı Bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Şube Açma Koşulları

Madde 8. Başvuru ve İzin

Madde 9. Banka Kuruluşunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Şube Açma İzninin İptali


ÜÇÜNCÜ KISIM

Bankaların Faaliyet Esasları

Madde 10. Bankaların Kuruluşundan Sonra Verilecek Beyannameler


Madde 11. Bankacılık İşlemlerine ve Mevduat Kabulüne İzin

Madde 12. Asgari Özkaynak

Madde 13. Bankacılık İşlemleri Yapma veya Mevduat Kabulü İzinlerinin Kaldırılması

Madde 14. Mevduat Kabulüne Yetkili Olmayanlar


DÖRDÜNCÜ KISIM

Bankaların Teşkilâtı ve Organları

Madde 15. Yönetim Kurulu Kredi Komitesinin Oluşumu ve İç Denetimi


Madde 16. Bankaların Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

Madde 17. Bankalarda Çalışması Yasak Olanlar


BEŞİNCİ KISIM

Karşılıklar ve Mevduata Ait Kurallar

Madde 18. Muhtemel Zararlar Karşılığı


Madde 19. Mevduatın Tasnifi

Madde 20. Mevduatın Çekilmesi

Madde 21. Tasarruf Mevduatı Sahiplerinin İmtiyazı

Madde 22. Mevduatta Zamanaşımı


ALTINCI KISIM

Krediler ve Diğer Yatırımlar

Madde 23. Risk Sınırları


Madde 24. Banka Ortaklarına ve Mensuplarına Kredi Verilmesi

Madde 25. Yönetim Kurulu Üyelerinin Akrabalarına Kredi Verilmesi

Madde 26. İştirakler

Madde 27. Sermaye Azaltıcı İşlem Yasağı

Madde 28. Emtia Ticareti Yapma Yasağı ve Gayrimenkul Üzerine İşlemler

YEDİNCİ KISIM

Hesap ve Kayıt Düzeni
Madde 29. Bilanço ve Hesaplar

Madde 30. Hesap ve İşlemlerin Gerçeğe Uygunluğu

Madde 31. Belgelerin Saklanması

Madde 32. Yıllık Bilanço ile Kar ve Zarar Cetvellerinin Gazetede İlanı

Madde 33. Cetvel, Rapor ve Mali Tablo İsteme ve Rasyo Tespiti


SEKİZİNCİ KISIM

Denetim

Madde 34. Bankaların Denetim Yetkisi


Madde 35. Yabancı Ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Şube ve Şirketlerinin Denetimi

Madde 36. İdari Tedbirler

Madde 37. Mali Bünyenin Güçlendirilmesi

Madde 38. Bankacılık İşlemleri Yapma İzninin Kaldırılması

Madde 39. Şahsi Sorumluluk

DOKUZUNCU KISIM

Birleşme , Devir ve Tasfiye

Madde 40. Birleşme veya Devir


Madde 41. Tasfiye veya Faaliyete Son Verilmesi

ONUNCU KISIM

Çeşitli Kurallar

Madde 42. Bankaların Yurt Dışındaki Faaliyetleri


Madde 43. Yabancı Bankaların Temsilcilikleri

Madde 44. Mevduat Toplamayan Kalkınma ve Yatırım Bankaları

Madde 45. Para Cezası

Madde 46. Bankaların Müşterilerle İlgili Yasakları

Madde 47. KKTC Bankalar Birliği

ONBİRİNCİ KISIM

Ceza Kuralları

Madde 48. Soruşturma Usulü


Madde 49. Para ve Hapis Cezası

Madde 50. Para Cezası ile Birlikte Hapis Cezası ve Faaliyetten Alıkoyma

Madde 51. Para Cezası ile birlikte Meslekten Alıkoyma

Madde 52. Sırların Saklanması

Madde 53. Asılsız Yayın ve Haber Yayma

Madde 54. Merkez Bankası Mensuplarının Sorumlulukları

Madde 55. Genel Kuralların Saklılığı

Madde 56. Merkez Bankası ile İlgili Kurallar

Madde 57. Hesap ve İşlemlerin Gerçeğe Uygun Olmaması

ONİKİNCİ KISIM

Geçici Kurallar
Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Faaliyet Gösteren Kuruluşların Lisans İşlemleri

Geçici Madde 2. Kooperatiflere Bu Yasa Altında Bankacılık Faaliyetinde Bulunma İzni Verilmesi

Geçici Madde 3. Bankaların Sermaye Miktarlarını Bu Yasanın Getirdiği Miktarlara Çıkarması

Geçici Madde 4. Bankaların Çalıştırdığı Personele İlişkin Kurallar

Geçici Madde 5. Devlet Kefaletini Haiz Kredilerin Bu Yasa Limitlerine Çıkarılması

Geçici Madde 6. Kooperatif Şirketlerinin Mevcut Mevduatları


ONÜÇÜNCÜ KISIM

Son Kurallar

Madde 58. Yürürlükten Kaldırma


Madde 59. Yürütme Yetkisi

Madde 60. Yürürlüğe Giriş  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət