Ana səhifə

Kemaliye ortaokulu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili eğİTİm ortamlarinda


Yüklə 129 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü129 Kb.KEMALİYE ORTAOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
EĞİTİM ORTAMLARINDA

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

STRATEJİ VE EYLEM PLANI

AÇIKLAMALAR:


  1. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2006 tarih ve 2006/26 nolu genelgesi gereğince;


OKUL/KURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yürütme Kurul kararları doğrultusunda;

1) Okul/kurum çalışma ekibini oluşturarak, çalışmaların aksamaması için ihtiyaç duyulan personeli Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.

2) Okul/kurum çalışma ekibinin eylem planını hazırlamasını sağlayacaktır.

3) Okul/kurum personelinin konuyla ilgili görev ve sorumluluklarını tanımlayacak ve duyuracaktır.

4) Okul/kurum rehberlik ve psikolojik danışma servisi, şube, branş ve zümre öğretmenleri, yönetim, öğrenci temsilciliği ve okul-aile birliği arasında, eylem planı geliştirme ve uygulamada gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

5) Okul/kurumunda uygulanacak olan eylem planını İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.

6) İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün eş güdümünde sağlık, sosyal hizmet, emniyet, üniversite, sivil toplum kuruluşları, eğitim sendikaları gibi birim, kurum ve kuruluşların destekleri sağlanacaktır.

7) Okul/kurumda ve dışında güvenliği sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır.

8) İl/İlçe eylem planları çerçevesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi/rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak okul/kurumunda programların yürütülmesinde uygun ortamların sağlanması, personelin görevlendirilmesi, toplantıların düzenlenmesi hususlarında her türlü kolaylığı sağlayacaktır.

9) Şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörlerini okuldaki akran ilişkileri ve çevre özelliklerini dikkate alarak belirlemeye çalışacak ve bu faktörleri ve/veya etkilerini en aza indirecek tedbirleri alacaktır. Bu kapsamda;

a) Okul/kurumunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisi ve/veya rehberlik araştırma merkezinin desteği ile şiddet, zorbalık, saldırganlık ve diğer risklere karşı, öğrencilerin yaşam becerileri ve başa çıkma becerileri kazanmalarını sağlayacak temel önleme programlarının geliştirilip uygulanmasını sağlayacaktır.

b) Okul/kurumunda şiddet, zorbalık ve saldırganlık içeren davranışların öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyacak ve uygulanmasını sağlayacaktır.

c) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin şiddet, saldırganlık, zorbalıkla ilgili bilgilendirilmesini ve temel önleme, zorlu yaşam şartlarına yaklaşım, stratejiler ve yönlendirme konularında görüş birliği oluşmasını sağlayacaktır.

d) Eğitim ekiplerinin desteğiyle okul/kurumlarında görevli öğretmenler için bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir.

e) Eğitim ekiplerinin desteğiyle öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere risk faktörleri, Internet, medya, sosyal, kişisel kaynaklı şiddet eğilimleri, nedenleri ve baş etme konularında bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir.

f) Şiddet, zorbalık ve saldırganlığın sıklıkla ortaya çıktığı; pansiyon, okul/kurum bahçesi, kantin, atölye, laboratuar, yemekhane, tuvaletler, okul/kurumun eklentileri, okul servis araçlarının bekleme yerlerinde ve yöneticilerin bulunmadığı diğer birimlerde kontrol sağlanacaktır.

g) Öğrencilerin birbirlerine isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, birbirlerine kırıcı davrandıklarını, fiziksel olarak incittiklerini, aileden ve sosyal unsurlardan dolayı olumsuz yaşantılarını tespit ettiğinde, ya da sorunu fark ettiğinde, gecikmeden psikososyal ve eğitsel destek almalarını sağlayacaktır.

h) Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrenci, aile ve okul personelinin psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini almaları için en kısa sürede yönlendirilmelerini sağlayacaktır.

i) Okul-aile iş birliğini güçlendirerek ebeveynlerin desteğini ve olumlu baş etme becerileri kazanmaları için gerekli tedbirleri alacaktır.

j) Toplam kalite yönetimi kapsamında okul/kurum gelişim ekipleri ile demokrasi eğitimi ve okul meclisleri çalışmalarında risk faktörlerinin de dikkate alınmasını sağlayacaktır.

10) Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin psikososyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan rehberlik ve temel önleme programları, diğer rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor ve serbest zaman etkinliklerini bütünleştirerek okulunda olumlu psikolojik ortam oluşturulmasını sağlayacaktır.

11) Okul/kurum içinde eylem planı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek uygulamada karşılaşılan sorunlar ve önerileriyle mayıs ayının son haftasında İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.

REHBER ÖĞRETMEN / PSİKOLOJİK DANIŞMAN

1)Eylem planları çerçevesinde rehberlik ve temel önleme programlarını okulda uygulayacak veya uygulanmasında öğretmenlere destek verecek, yönetici, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitim seminerleri düzenleyerek, bu kapsamda yapılan çalışmaların gerek planlanmasına gerekse de uygulanmasına katılacaktır.

2)Çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesinde okul/kurum rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak çalışacaktır.

3)Çalışma programları dahilinde ve gerektiğinde sınıf uygulamalarında öğretmenlerle iş birliği yaparak, gereken süper vizyon desteğini sağlayacaktır.

4)Şiddet, saldırganlık ve zorbalığa maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrencilere psikososyal müdahale hizmeti vererek, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesini sağlayacaktır.

5)Meslektaş desteği sağlamak amacıyla düzenlenecek olan toplantılara katılacaktır.

6)Katıldığı çalışmaların raporlaştırılmasında etkin rol alarak, üyesi olduğu ekibe gerekli desteği sağlayacaktır.
ÖĞRETMENLER

1)Okul/kurum eylem planının oluşturulmasında, uygulanmasında ve raporlaştırılmasında etkin rol alarak okul ekibine gerekli desteği sağlayacaktır.

2) Okul/kurum eylem planları çerçevesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi/rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak okul/kurumunda yürütülecek programlarda görev alarak, sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirecektir.

3) Okul ve sınıf içinde şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörleriyle ilgili çalışmalarda okul/kurum ekibine yardımcı olacaktır.

4) Sınıfında şiddet, saldırganlık ve zorbalık içeren davranışların öğretmen- öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyarak uygulanmasını sağlayacaktır.

5) Öğrencilerinin birbirlerine isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, birbirlerine kırıcı davrandıklarını ya da sözel-fiziksel olarak incittiklerini vb. sorunları tespit ettiğinde, gerekli eğitsel tedbirleri alarak psikososyal destek hizmeti almalarını sağlayacaktır.

6) Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrenci ve ailesinin en kısa sürede psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini almaları için yönlendirecektir.

7) Ailelerle iş birliğini güçlendirerek çalışmalarda desteğini alacak ve olumlu baş etme becerileri kazanmalarını sağlayacaktır.8) Öğrencilerin ve ailelerin psikososyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan programlar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor, müzik, çeşitli sanatsal etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri, demokrasi eğitimi ve okul meclisleri ile okul gelişim çalışmalarını bütünleştirerek sınıfında olumlu psikolojik ortam oluşturulmasını sağlayacaktır.

KEMALİYE ORTAOKULU ÇALIŞMA EKİBİSıra No

Adı Soyadı

Görevi

İmza

1

MEHMET SEVİNÇ

OKUL MÜDÜRÜ
2

DURSUN ÇINAR

OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
3

ENES ŞİMŞEK

5.SINIF REHBER ÖĞRT
4

EZGİ GÜNAL

6.SINIF REHBER ÖĞRT
5

FATMA ELMACIOĞLU

7.SINIF REHBER ÖĞRT
6

ERDOĞAN DUMAN

8.SINIF REHBER ÖĞRT
7

HİKMET KONUŞKAN

MATEMATİK ÖĞRETMENİ
8

SEVDA YILDIZ

OKUL-AİLE BİRLİĞİ BŞK.
9

AHMET AYDIN

OKUL ÖĞRENCİ BŞK.
10

MERVE KOTAN

ÖĞRENCİ
11

HANİFİ AYDIN

VELİ
122014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMALİYE ORTAOKULU

ŞİDDET EYLEM PLANI (1. DÖNEM)

AY

HAF.

FAALİYETİN KONUSU

FAALİYETİ YAPACAK GÖREVLİLER

SÜRESİ /

KATILIMCILAR

TARİHİ

EKİM

1

Toplantının yapılması. ( 2006/26 Sayılı Genelgenin açıklanması).

Okul Yönetimi Psikolojik Danışman

 

 

2

Okul Yürütme Ekibi” nin kurulması.

-Okul Yürütme Ekibi

3

“Okul Eylem Planı hazırlanması.

Her kademeden öğretmenler ve diğer paydaşlar

KASIM

1

Grup rehberliği için problemli öğrencilerin belirlenmesi ve grupla danışma için gerekli planlamanın yapılması.

Okul Yönetimi

Öğretim yılı boyunca

Öğrenciler

-Psikolojik Danışman

-Okul Yürütme Ekibi

-Her kademeden öğretmen

2

Okulda ve ailede risk faktörlerinin belirlenmesi.

-Psikolojik Danışman

 

Tüm Okul

3

( Parçalanmış Ailesi olan ve aile içinde şiddete maruz kalan öğrencilerin belirlenmesi

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

4

Arabulucuk eğitimi

Okul öğrenci meclisi

ARALIK

1

Öğretmen ve yöneticilerde şiddet ve şiddet davranışları hakkında tutarlı bir (konunun gelişimsel, eğitsel, duygusal, hukuksal ve çocuk hakları boyutlarını içeren ) anlayış geliştirmek için şiddeti tanıma, önleme ve müdahaleye yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması.

-Okul Yönetimi

 

Tüm okul

-Psikolojik Danışman

 

2

Sınıf yönetimi ergenlerin gelişim özellikleri ergenlerle iletişim

-Okul Yürütme Ekibi

 

3

Şiddetin önlenmesi ve azaltılması konusunda mağdur olanların başvuru yapabilecekleri etkili birimlerin oluşturulması (şikâyet kutusu, elektronik mesaj, mevcut kurulların işletilmesi vb.)

Okul yönetimi

 

Tüm okul

Psikolojik danışman

4

Veli bilgilendirme mektubunun hazırlanması. ( Şiddet ve Önlenmesi )

- Okul Çalışma Ekibi

 

Tüm Sınıf Velileri

OCAK

1

Ergenlik dönemi ile ilgili öğrenci seminerlerinin yapılması

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

 

Tüm okul

-Psikolojik danışman

 

Öğrencileri

2

Şiddet ve Önlenmesi “ ile ilgili pano çalışmasının yapılması

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

 

Tüm okul

- Kültür edebiyat ve yayın kulübü

3

Risk altında olan çocuklarla grup çalışmalarının başlatılması

-Psikolojik Danışman

 

Tüm okul

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri ---Okul Çalışma Ekibi

4

Öfke denetimi benlik saygısı ile ilgili grup çalışmaları

Okul psikolojik danışmanı2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMALİYE ORTAOKULU

ŞİDDET EYLEM PLANI

(2.DÖNEM)


AY

HAF.

FAALİYETİN KONUSU

FAALİYETİ YAPACAK GÖREVLİLER

SÜRESİ /

TARİHİ

KATILIMCILAR

ŞUBAT

2

Birinci dönem yarı yıl raporunun sunulması

-Okul Yönetimi

 

İlgili kişi ve kurumlar

-Psikolojik Danışman

3

İkinci Dönem sene başı toplantısının yapılması

-Okul Yürütme Ekibi

-Her kademeden öğretmen

4

Grup rehberliği, öğrencilerin genel sorunlarının konuşulması

Okul Yönetimi

Öğretim yılı boyunca

Öğrenciler

-Psikolojik Danışman

-Okul Yürütme Ekibi

-Her kademeden öğretmenMART

1

Okulda ve ailede risk faktörlerinin belirlenmesi.

-Psikolojik Danışman

 

Tüm Okul

2

( Parçalanmış Ailesi olan çocuk ve ailelerle toplantı yapılması

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

Okul öğrenci meclisi

3

Öğretmen ve yöneticilerde şiddet ve şiddet davranışları hakkında tutarlı bir (konunun gelişimsel, eğitsel, duygusal, hukuksal ve çocuk hakları boyutlarını içeren ) anlayış geliştirmek için şiddeti tanıma, önleme ve müdahaleye yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması.

-Okul Yönetimi

 

Tüm okul

4

Sınıf yönetimi ergenlerin gelişim özellikleri ergenlerle iletişim

-Psikolojik Danışman

-Okul Yürütme Ekibi

 

5

Şiddetin önlenmesi ve azaltılması konusunda mağdur olanların başvurularının değerlendirilmesi (şikâyet kutusu, elektronik mesaj, mevcut kurulların işletilmesi vb.)

Okul yönetimi

 

 

Psikolojik danışman

Tüm okul

 

 

NİSAN

1

Ergenlik dönemi ile ilgili öğrenci seminerlerinin yapılması

- Okul Çalışma Ekibi

 

Tüm Sınıf Velileri

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

Tüm okul

-Psikolojik danışman

Öğrencileri

2

“Şiddet ve Önlenmesi “ ile ilgili pano çalışmasının yapılması

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

 

Tüm okul

- Kültür edebiyat kulübü

3

Risk altında olan çocuklarla grup çalışmalarında gelinen düzeylerin incelenmesi

-Psikolojik Danışman

 

Tüm okul

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri ---Okul Çalışma Ekibi

4

Öfke denetimi benlik saygısı ile ilgili grup çalışmaları

Okul psikolojik danışmanı

MAYIS

1

Risk faktörleri konulu ana baba eğitim semineri

Ailede risk faktörleri internet medya kişisel kaynaklı şiddet eğilimleri nedenleri ve baş etme konusunda bilgilendirmek

 

Öğrenci velileri

-Okul Yönetimi

 

Tüm okul

2

Okullarda 'Biz Bilinci'nin geliştirilmesini sağlayıcı faaliyetlerin artırılması ( Eski mezunlarla buluşma, yıllık, sportif faaliyetleri artırma, öğrenci öğretmen arasında iletişimi arttırma

-Psikolojik Danışman

3

Hayır diyebilme becerilerinin kazandırılması

-Okul Yürütme Ekibi

-Okul Çalışma Ekibi

-Her kademeden öğretmen

Sınıf öğ.

4

Öğrencilerin zamanlarını verimli kullanmaları ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması

-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

 

Tüm okul

-Okul Yürütme Ekibi

 

Tüm okul

5

Sınıflar arası Spor müsabakalarının yapılması.

-Okul Çalışma Ekibi

( Futbol, Voleybol ve basketbol Branşlarında)

- Spor kulübü

 

 

HAZİRAN

1

Madde kullanımı ve Önlenmesine yönelik aileleri bilgilendirici broşür hazırlanması

- Psikolojik Danışman

 

Tüm Veliler

2

Öğrenciler yönelik kültürel sanatsal sportif etkinlikler düzenlenmesi ve öğrencilerin katılımının özendirilmesi

-Okul Yönetimi

 

Tüm okul

-Psikolojik Danışman

-Okul Yürütme Ekibi

-Okul Çalışma Ekibi

-Her kademeden öğretmen

3

Eylem Raporunun hazırlanması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

-Psikolojik Danışman

 

 

-Okul Yönetimi

30.10.2014

MEHMET SEVİNÇ

OKUL MÜDÜRÜ
Temel önleme okul eylem planı hazırlanırken dikkat edilecek hususlar;

1. Velilerin aktif olarak plana dâhil edilmesi,

2. Yapılacak toplantılara öğrenci ve veli temsilcilerinin katılımının sağlanması,

3. Planın hazırlanması sırasında  önceki öğretim yılına ait vaka kayıtlarının, problem tarama

   Sonuçlarının, başarısızlık nedenleri anketi  sonuçlarının dikkate alınması,

4. Sınıf rehberlik planlarının uygulamasına dikkate edilmesi, vaka kayıtlarının günü gününe tutularak

    Rehberlik servisine iletilmesi.

5. Eylem Planın yönetim, öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere tüm boyutları kapsayacak    Şekilde hazırlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət