Ana səhifə

Kampus Let wel: Hierdie vorm reël alle wysigings aan enige kurrikulum en module. Dit moet voltooi word vir aansoeke om wysigings aan bestaande kurrikulums en modules


Yüklə 185.6 Kb.
tarix23.06.2016
ölçüsü185.6 Kb.


IKAS-Vorm 3: Aansoek om interne goedkeuring van ʼn gewysigde kurrikulum of module

NB Geen paragrawe van hierdie vorm mag geskrap word nie

Kampus
Let wel:

Hierdie vorm reël alle wysigings aan enige kurrikulum en module. • Dit moet voltooi word vir aansoeke om wysigings aan bestaande kurrikulums en modules.

 • Dit moet voltooi word wanneer aansoek gedoen word om ʼn kurrikulum wat op één kampus aangebied word by een of meer van die ander NWU-kampusse aan te bied.

Indien ʼn nuwe kwalifikasie of program ontwikkel word, moet vorm 0, 1 en 2 voltooi word ter voorbereiding op die aansoekproses by die Departement van Onderwys, SAKO en die Raad op Hoër Onderwys.

AFDELING A


1Kwalifikasie


 1. Naam:

 2. Afkorting

2Program


 1. Naam:

 2. Afkorting

3Kurrikulum of module


 1. Naam:

 2. Afkorting

4Programbestuur


 1. Eienaar van die program.

 2. Programleier:

5OE-kode waaraan die program gekoppel is.

6Verwante kurrikula


Vra verslag APDR009 aan van kampus se kantoor vir Akademiese Ontwikkeling en Ondersteuning. Hierdie verslag sal ʼn lys verskaf van kurrikulums wat geraak sal word deur wysigings in die indiening, sodat alle relevante kurrikulumbelanghebbendes behoorlik ingelig kan word oor die voorgestelde veranderings in die aansoek.

AFDELING B


7Gee ‘n kort beskrywing van die beoogde wysigings en die implementeringsplan

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


AFDELING C

8Nuwe kurrikulum in ‘n bestaande program / module in ‘n bestaande kurrikulum


Verhouding met ander programme / kurrikulums: Noem of hierdie kurrikulum toegang gee tot ander programme of studierigtings. In die geval van ʼn nuwe module, noem of die module ook ingesluit sal word by ander kurrikulums of programme.

9Doel van die nuwe kurrikulum in ‘n bestaande program / module(s) in ‘n bestaande kurrikulum


Verduidelik die relevansie van die kurrikulum vir streeks- en nasionale belange. Verskaf redes om die noodsaaklikheid van die kurrikulum te motiveer.

10Vereiste vorige leer en toelatingsvereistes11Verwagte studente-inskrywing vir die kurrikulum of module


Motiveer kortliks

12Aanbiedmodus (Kontak / Afstand)13Afleweringsmodus (Voltyds / Deeltyds / TLS / Samewerking)14Kundigheid en ervaring beskikbaar in die Skool vir die aanbied van die kurrikulum / module


Naam

Kwalifi-kasies

Jare onderwys­ervaring

Aantal nagraad-se studente afgelewer

Aantal artikels in geakkredi-teerde tydskrifte

Aantal weten­skaplike boeke gepubliseer

Aantal hoofstukke in weten­skaplike boeke

Aantal voordragte gelewer nasionaal / inter­nasionaal
15Goedkeuring deur die professionele liggaam, waar toepaslik

16Sal dit vir die biblioteek moontlik wees om te voorsien in die behoeftes van die leerders vir hierdie kurrikulum / module?

17Toereikendheid van die infrastruktuur vir die aanbied van die kurrikulum / module (Motiveer asseblief u antwoorde)

17.1Lesingsale

17.2Toerusting

17.3Laboratoriums

18Is die veranderings betreffende die module/kurrikulum of die ontwikkeling van ʼn nuwe model/kurrikulum met die programleiers op die ander twee kampusse bespreek? Indien toepaslik, motiveer die antwoord.


Kampus

Name van programleier/s of koördineerder/s

Fakulteit

Mafikeng

Potchefstroom

Vaaldriehoek
19Wat is die finansiële implikasies vir die aanbied van hierdie kurrikulum / module op ander kampusse? Heg die begroting aan.

AFDELING D:

20Wysigings in die fakulteitsjaarboek


 1. Skrapping van kurrikulumkodes/modulekodes

ʼn Kurrikulum of module mag slegs van die fakulteitsjaarboek geskrap word as geen leerders meer daarvoor geregistreer is nie. Indien daar steeds leerders is wat geregistreer is vir ʼn kurrikulum of module wat beëindig gaan word, moet kennis van die beëindiging gegee word d.m.v. ʼn inskrywing in die fakulteitsjaarboek. Die spesifieke kurrikulum of module bly in die fakulteitsjaarboek totdat die leerders wat tans geregistreer is hul studies voltooi het.

Kode van kurrikulum / module(s) wat geskrap moet word

Engelse en Afrikaanse naam van kurrikulum / module wat geskrap moet word

Datum van beëindiging

Rede vir beëindiging 1. Konsolidering van modules

Konsolidering van modules verwys na die integrasie van twee of meer modules in één module, byvoorbeeld: ABBC 121 en ABBC 122 word ABBC 123. Die module-uitkomste en die krediete van die twee modules (ABBC 121; 8 krediete en ABBC 122; 16 krediete) is geïntegreer om die module-uitkomste en krediettoewysing van die gekonsolideerde nuwe module (ABBC 123; 24 krediete) te vorm. LET WEL: Wanneer twee modules só gekonsolideer word, word dit ʼn nuwe module en ontvang ʼn nuwe kode sowel as ʼn nuwe naam (nóg die kode nóg die naam van enige van die konsoliderende modules mag gebruik word).

Bestaande module­kode(s)

Engelse en Afrikaanse name van bestaande modules / kode(s)

Bestaande kredieteNuwe module
kode(s)


Engelse en Afrikaanse name van nuwe module(s)

Nuwe krediete

KOVM

1e orde

KOVM

2e orde

KOVM

3e orde

NKR vlak

Datum van infasering 1. Wysiging in die kurrikulumnaam, modulenaam en/of krediete

Dit impliseer dat slegs die naam van ʼn kurrikulum of ʼn module, en/of krediete verander word, terwyl die kode en uitkomste dieselfde bly.

Bestaande kurrikulum- / module­kode(s)

Engelse en Afrikaanse name van bestaande kurrikulum / module(s)

Bestaande krediete

Engelse en Afrikaanse name van nuwe kurrikulum / module(s)

Nuwe krediete

Datum van infaseringNuwe module
kode(s)


Engelse en Afrikaanse name van nuwe module(s)

Nuwe krediete

KOVM

1e orde

KOVM

2e orde

KOVM

3e orde

NKR vlak

Datum van infasering 1. Redigering van module-uitkomste

Dit impliseer dat die kode en die naam van die module dieselfde bly, terwyl die uitkomste gering geredigeer word.

Bestaan­de module­kode(s)

Bestaande Engelse en Afrikaanse modulenaam

Datum van infasering
  Bestaande uitkomste:

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  Nuwe uitkomste:

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________ 1. Toevoeging van ʼn module tot ʼn bestaande kurrikulum of van ʼn kurrikulum tot ʼn bestaande program

Dit impliseer dat ʼn nuwe of bestaande module toegevoeg word tot ʼn bestaande kurrikulum, of ʼn kurrikulum toegevoeg word tot ʼn bestaande program, sonder om ʼn aanpassing by die generiese programuitkomste (uitgangsvlakuitkomste) te noodsaak.

 • In geval van ʼn nuwe module(s)Modulenaam

(Afrikaanse en Engelse naam waar van toepassing)

Module­kodes

Nuwe modules

Module OE

Kre­diete

Kernmodules

Keusemodules

Aanbiedingswyse bv. voltyds/afstand.

HOKR-vlak

KOVM bv. 070101

Lesings

Prakties

Tutoriaal

Veldwerk

Semester 1


Semester 2
TOTAAL

Krediete

Semester 1
Semester 2
Totale jaarvlak


 • In geval van kurrikulum gee asb 4 spesialiseringsareas per KOVM groep:

Spesialiseringsareas (KOVM) (slegs 4)

KOVM-kode, bv. 107401

1.
2.
3.
4.


Jaarvlak 1

Jaarvlak 2

Eerste semester

Eerste semester

Modulekode

Krediete

Modulekode
Totaal 1ste semester
Totaal 1ste semester
Tweede semester

Tweede semester

Modulekode

Krediete

Modulekode

KredieteJaarvlak 3

Jaarvlak 4

Eerste semester

Eerste semester

Modulekode

Krediete

Modulekode
Totaal 1ste semester
Totaal 1ste semester
Tweede semester

Tweede semester

Modulekode

Krediete

Modulekode

Krediete

Bygewerk:
9 Maart 2007
19 November 2007
25Maart 2010


Huidige gegewens: PG Volschenk
2010-06-17
2010-06-17Huidige gegewens: PG Volschenk
2010-06-17

IKAS-vorm 3: Aansoekvorm vir interne goedkeuring van die NWU – Gewysigdekurrikulum/module (25 Maart 2010)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət