Ana səhifə

İstanbul, 16 Ocak 2014 Özet kirk iKİNCİ genel kurul açiliş TÖreni


Yüklə 31.39 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü31.39 Kb.
İstanbul, 16 Ocak 2014

ÖZETKIRK İKİNCİ GENEL KURUL

AÇILIŞ TÖRENİ


Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Kırk İkinci Genel Kurulu, Gürcistan Milli Meclisi’nin daveti üzerine, 17-19 Aralık 2013 tarihlerinde, Tiflis’te tertiplenmiştir. Genel Kurul Oturumu, KEİPA Başkanı ve Gürcistan Milli Meclisi Başkanı Sn. David Usupashvili tarafından açılmıştır. Gürcistan Başbakanı Ekselansları Sn. İrakli Garibashvili katılımcılara hitap etmiştir. Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Sn. İgor Corman da açılış seremonisinde katılımcılara hitap etmiştir. KEİPA Ermenistan Delegasyonu Başkanı Sn. Gagik Minasyan, KEİ Dönem Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Edward Nalbandyan’ın mesajını iletmiştir.

KATILIM


Genel Kurul'a katılanlar:

 1. Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı

 2. Parlamento Ulusal Delegasyonları: Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna.
 1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü:

 • KEİ DUS: Yasal Danışman.

 • KTKB: Genel Sekreter.

 1. Gözlemciler: Baltık Denizi Parlamenter Konferansı, IKÖ Üye Devletleri Parlamenter Birliği, Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi delegasyonları/temsilcileri.

 2. Konuklar: Gürcistan Başbakanı, Gürcistan parlamentosundan ve hükümetinden temsilciler, Marmara Grubu Vakfı ve kordiplomatik.42. OTURUM
 1. Genel müzakereler.

Genel müzakerelerin başlığı “KEİ bölgesinde tarımsal ve kırsal kalkınma beklentileri” hususu idi.

 

Konuşmacılar, karşılıklı fayda sağlayacak işbirliğinin geliştirilmesi adına geniş fırsatlar ve potansiyel sağlayan tarım sektörünün, küresel ölçekte büyümedeki önemli rolünü vurgulamışlardır. Müzakerede, tarım sektöründe rekabetin artması, gıda kalitesi ve güvenliği, çevrenin ve orman alanlarının sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele, bilimsel araştırma ve inovasyonun geliştirilmesi, kırsal altyapı ve ekonomi yatırımları, bölgedeki tahıl piyasasındaki iş ve ticaret ortakları arasında geliştirilmiş ortaklık, tarım tesislerinin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonu gibi çeşitli konular gündeme getirilmiştir. 

Katılımcılar aynı zamanda, son yıllarda bölgedeki tüm ülkelerde artış gösteren kırsal nüfusun kent alanlarına göçü konusunu da gündeme getirmiştir. Katılımcılar, genç nüfusu kırsal alanlarda tutmaya yönelik olarak birçok önlemi tavsiye etmişlerdir. Bu önlemler, yerel koşulların iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanları birbirine bağlamak amacıyla taşımacılık altyapısının inşa edilmesi, internet ve telefon hizmetleri sağlanması, ekonomik olanaklar sağlanması gibi hususları kapsamakta idi. Tüm KEİ üye devletlerindeki çiftçilerin, tarım becerilerinin geliştirilmesi ve tarım sektörünün verimliliğinin arttırılması amacıyla bir araya gelme, deneyimleri paylaşma ve fikir ve en başarılı uygulama alışverişi yapma noktasında teşvik edilmesi gereklidir.    

 

Üye devletler, tarımsal ve kırsal kalkınma alanındaki pragmatik projeler vasıtasıyla bölgedeki işbirliğini ilerletmelidir. Ülkelerin, tüm bölgedeki çevre dostu ekonominin büyümesine fayda sağlayacak şekilde tarım ve çevre politikalarını koordine etmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

Bölgenin ekonomik potansiyelinin büyük olduğu ve kırsal ekonominin KEİ'nin ekonomik ve sosyal yapısının önemli bir kısmını oluşturmaya devam edeceği ifade edilmiştir. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi'nde tarımsal kalkınmaya yönelik işbirliğinin güçlendirilmesi, efektif bir tarımsal ve kırsal kalkınma açısından bilhassa faydalı olacaktır.
 1. Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Dokümanlar:

 1. 134/2013 Sayılı Tavsiye Kararı: “Küresel İklim Değişikliği: nedenleri, etkileri KEİ üye

üllkeleri için olası sonuçları” (Doc.GA42/EC41/REC134/13/tr) 1. 135/2013 Sayılı Tavsiye Kararı: “KEİPA’nın Karadeniz bölgesindeki işbirliğinin arttırılmasındaki rolü: güçlükler ve beklentiler” (Doc.GA42/LC42/REC135/13/tr)
 1. 136/2013 sayılı Tavsiye Kararı: “Maddi ve manevi kültürel miras – Karadeniz bölgesindeki ülkelerde kültürel ve turistik güzergahların birbirine bağlanmasının zorlukları”

(Doc.GA42/CC41/REC136/13/tr)

3. Genel Kurul Tarafından Onaylanan Dokümanlar:

a) Rapor: " Küresel İklim Değişikliği: nedenleri, etkileri KEİ üye üllkeleri için olası sonuçları" (Doc.GA42/EC41/REP/13/tr)

b) Rapor: “KEİPA’nın Karadeniz bölgesindeki işbirliğinin arttırılmasındaki rolü: güçlükler ve beklentiler” (Doc.GA42/LC42/REP/13/tr)

c) Rapor: “Maddi ve manevi kültürel miras – Karadeniz bölgesindeki ülkelerde kültürel ve turistik güzergahların birbirine bağlanmasının zorlukları”(Doc.GA42/CC41/REP/13/tr)

d) Parlamenter Asamble'nin Çalışma Raporu (Doc.GA42/PROG/13/tr)


e) 2014 Mali Yılı Bütçesi (Doc.GA42/BUDG14/13/tr)

f) 10 – 11 Temmuz 2013 tarihlerinde Sofya’da tertiplenen Kırk Birinci Genel Kurul Oturumu Tutanakları (Doc.GA41/MIN/13/tr)4. Yeni Üyeler:

Genel Kurul Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye’den yeni üyelerin yetki belgelerini ve delegasyonların vekaletnamelerini tastik etmiştir.(Doc.GA42/CRED/13/tr)

5. Asamble, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan’dan oluşan Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonu’nu oluşturmuştur.

 1. Başkanlık Rotasyonu:

KEİPA İç Tüzüğü uyarınca, Yunansitan Parlamentosu 19 Aralık 2013 tarihinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi’nin altı aylık Başkanlığı’nı üstlenmiştir.

 1. Genel Kurul Kırk Üçüncü Oturumu, 13–14 Mayıs 2014 tarihlerinde Atina’da yapılacaktır.


DAİMİ KOMİTE
Daimi Komite'nin Kırk İkinci Toplantısı


 1. 2014 yılının ilk yarısında ele alınacak ve Genel Kurul'un 2014 Bahar Oturumu'nun Taslak Gündemi'ne konulacak olan konularla ilgili olarak Komisyonların yaptığı teklifleri kabul etmiştir.

Güz Dönemi Komisyon Toplantılarının ana konuları şunlardır: • KEİ üye devletlerindeki modern yapı ve mimaride yeni teknolojilerin sunumu

 • KEİ Üye Devletleri Arasındaki Bölgesel İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

 • KEİ Bölgesindeki Genç İşsizlik ve İstihdam Politikaları: Genç neslin güçlendirilmesi ihtiyacı
 1. Aşağıdaki dokümanları onaylamıştır:
 1. 9 Temmuz 2013 tarihinde Sofya’da tertiplenen Kırk Birinci Daimi Komite Toplantısı'nın Tutanakları (Doc.SC41/MIN/13/tr) 1. KEİPA 2014 Takvimi (Doc.SC42/CAL2014/13/tr)
 1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinde (KEİPA) Seçim Yönetmeliği (Doc.SC42/LC42/REP/13/tr)

 1. Genel Kurul'un yeni üyelerinin yetki belgelerini onaylamıştır.

 2. Aşağıdakileri tasdik etmiştir:
 1. Parlamenter Asamble'nin Çalışma Raporu (Doc.GA42/PROG REP/13/tr) 1. Kırk İkinci Genel Kurul Oturumu Taslak Gündemi (Doc.GA42/AG/13/tr)
 1. KEİPA Daimi Komitesi ve KEİ Yüksek Düzey Memurlar Komisyonu Müşterek Toplantısının sonuçları. Daimi Komite, KEİPA ve onun Uluslararası Sekreteryasının statüsünün yükseltilmesi çabalarını oybirliği ile desteklemektedir.


5. Aşağıdakileri not etmiştir:

i) 2013 Bütçesi Katkı Payları Tahsilatı (Doc. SC42/CONT/13/tr)

ii) KEİPA temsilcilerinin Temmuz-Aralık 2013 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımları.
6. KEİPA Daimi Komitesi Kırk Üçüncü Toplantısı, 12 Mayıs 2014 tarihinde, Atina’da tertiplenecektir.
ASAMBLE BAŞKANLIK DİVANI  Başkanlık Divanı'nın Kırk Dokuzuncu Toplantısı:

 1. Aşağıdaki dokümanları onaylamıştır:
 • 9 Temmuz 2013'te Sofya’da tertiplenen Kırk Sekizinci Başkanlık Divanı Toplantısının Tutanakları (Doc.BA49/MIN/13/tr)

 • KEİPA Genel Kurulu Kırk İkinci Oturumu'nun Taslak Programı (Doc.BA49/PROG/13/tr)

 • KEİPA Genel Kurulu Kırk İkinci Oturumu'nun Prosedür Konuları (Doc.BA49/MP/13/tr)

2. Aşağıdaki dokümanları ele almıştır: • Başkan Yardımcısı’nın Asamble Bütçesi’nin Yürütülmesine dair Raporu (Doc.BA49/EXE/13/tr)

 • KEİPA temsilcilerinin Aralık 2013 – Mayıs 2014 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımları (Doc.BA49/GATH/13/tr)

Yeni KEİPA Başkanı, KEİPA temsilcilerinin Aralık 2013 – Mayıs 2014 dönemindeki uluslararası toplantılara katılımı konusunda karar almakla yetkilendirilmiştir. Uluslararası Sekreterya personelinin katılımı hakkındaki kararlar, Genel Sekreter tarafından alınacaktır. • Parlamenter Asamble'nin Çalışma Raporu (Doc.GA42/PROG/13/tr)

 • Daimi Komite İkinci Toplantısı'nın Taslak Gündemi (Doc.SC42/AG/13/tr) ve Kırk İkinci Genel Kurul Oturumu’nun Taslak Gündemi (Doc.GA42/AG/13/tr)

 • KEİPA Daimi Komitesi ve KEİ Yüksek Düzey Memurlar Komisyonu Müşterek Toplantısının sonuçları. Başkanlık Divanı, KEİPA ve onun Uluslararası Sekreteryasının statüsünün yükseltilmesi çabalarını oybirliği ile desteklemektedir.

 • KEİPA Genel Sekreteri’nin önümüzdeki seçimleri için adaylar hususunda bilgi


3. KEİPA Başkanlık Divanı Ellinci Toplantısı, 12 Mayıs 2014 tarihinde Atina’da düzenlenecektir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət