Ana səhifə

İnformatika 1 sinif Cəmi 32 saat


Yüklə 186.78 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü186.78 Kb.
İNFORMATİKA

1 sinif

Cəmi 32 saat


Tədris vahidi

Bölmə

Mövzu

Standart

İnteqrasiya

Təchizat

Saat

ƏŞYALAR VƏ ONLAR ARASINDAKI MÜNASİBƏTLƏR

Əşyaların əlamətləri və təsviri

1. Əşyanın rəngi

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

Riy 3.1.1, 3.2.2, 5.2.2, H-b. 1.1.1, 1.3.2, T-i. 2.2.4,

Top, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

2. Əşyanın forması. Əşyanın tərkib hissələri

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

Riy 3.1.1, 3.2.1, 5.2.2, H-B 1.1.1, T - i 2.2.3,

Tex 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2
Paylama materialı(kvadratlar, üçbucaqlar, ovallar, dairələr), konstruktor, tanqram fiqurları, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1


3. Əlamətlərinə görə əşyanın tanınması

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

Riy 1.1.4, 2.3.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, H-B 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, A-d. 2.1.1, 4.1.6, Tex.2.1.1, X-d. 1.1.3, 2.2.1, 2.2.2, Mus 2.1.1

əşyaların şəkilləri olan kartoçkalar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

4.Fərqləndirici əlamətlər

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

Riy 2.3.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.2, 5.2.2, H-B 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, Tex.2.1.3, X-d. 1.1.3, 2.2.2, Mus 1.2.2, 1.2.3

əşyaların şəkilləri oan kartoçkalar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

5. Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

Əşyalar arasında münasibətlər

6. Eynidir-Fərqlidir. Böyükdür-Kiçikdir

1.1.1, 1.2.3

Riy 1.3.1, 3.2.2, 4.1.4, 5.1.2, H-B 1.1.1, 1.2.1, Tex.2.1.2, A-d. 4.1.4

Kartoçkalar, rəngli kağız, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri, rəngli karandaşlar

1

7.Uzundur-Qısadır

1.1.1, 1.2.3

Riy 3.2.2, 4.1.2, 5.1.2, H-B 1.1.1, 1.2.1

Rəngli karandaşlar, çöplər, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

8. Yuxarı, Aşağı, Sağ, Sol

1.1.1, 1.2.3

Riy 3.1.2, 5.1.2, 5.2.2, H-B 1.2.1

Rəngli karandaşlar, çöplər, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1


9. Uzaqdır-Yaxındır

1.1.1, 1.2.3

Riy 3.1.2, 5.1.2, 5.2.2, H-B 1.2.1

Rəngli karandaşlar, qayçı, yapışqan, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

10.Ağırdır-Yüngüldür. Azdır-Çoxdur

1.1.1, 1.2.3

Riy 4.1.3, 5.1.2, 5.2.2,

1.1.6, 2.2.1, 1.3.1
Rəngli karandaşlar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

11. Kiçik summativ qiymətləndirmə


1


HADİSƏLƏR VƏ HƏRƏKƏTLƏR ARDICILLIĞI

Hərəkətlər ardıcıllığı

12. Hərəkət anlayışı

1.2.1, 1.2.2

Riy 3.1.3, 5.2.1, A-d. 4.1.7, Tex 1.3.2, 3.1.5, Mus 2.1.3

Rəngli karandaşlar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1


13. Vəziyyət anlayışı

1.2.1, 1.2.3, 2.1.2

Riy 3.1.3, 5.2.1, 5.2.2

Rəngli karandaşlar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1


14. Hadisələr və hərəkətlər ardıcıllığı

1.2.1, 2.1.1, 2.1.3

Riy 4.1.1, 5.2.1, H-B 1.1.1, 1.1.2, T-i 1.1.3

Rəngli karandaşlar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

15. Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

16. Böyük summativ qiymətləndirmə


1

Mühakimələr

17. Doğru və yalan. İnkar.

1.2.1, 2.2.1, 2.2.2

Riy 5.1.2, 5.2.2, A-d. 2.2.8, X-d. 1.1.3, 2.2.1, 2.2.2, Mus 3.3.1

Əşyaları təsvir edən rəngli şəkillər, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

18. Mümkün olan və mümkün olmayan hərəkətlər.

1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3

Riy 5.1.2, 5.2.1, Tex 1.3.2

Əşyaları təsvir edən rəngli şəkillər, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

İNFORMASİYA VƏ ONDAN İSTİFADƏ

İnformasiya

19. İnsan və informasiya

1.1.1, 4.1.2

Riy 3.1.1, 5.1.2, H-B 1.1.2, 1.3.2, A-d. 2.2.8, 2.2.9, T-i 1.1.2, 1.1.3, X-d. 2.2.2

Şəkil plakatda, şəkilləri olan kartoçkalar, rəngli karandaşlar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

20. İnformasiyanın təqdimolunma formaları.

1.1.1, 1.1.2,

Riy 1.1.8, 2.1.4, 2.3.3, 5.1.2, H-B 2.3.2, A-d. 2.2.8, T-i 1.1.2, 1.1.3, 4.1.1, X-d. 2.2.1, Mus 3.1.1

şəkilləri olan kartoçkalar, rəngli karandaşlar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

21. Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

İnformasiyadan istifadə

22. İnformasiyadan istifadə üsulları

1.1.3, 4.1.2

Riy 5.1.2, A-d. 2.2.8, 3.1.7, T-i 1.1.2, 1.1.3, X-d. 1.1.3, 2.2.1

Plakat, rəngli karandaşlar, diferensial təlim üçün kompyuter, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

23. İnformasiyanın mənbə və vasitələri.

1.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3

Riy 5.1.2, H-B 3.3.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, A-d. 2.2.8, 3.1.7

Plakat, rəngli karandaşlar, dərslik, iş dəftəri

1

Kompyuterlə tanışıq

24. Kompyuterin tərkib hissələri

1.2.1, 1.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.3

Tex - 4.1.1


Kompyuter, rəngli karandaşlar, kompyuterin hissələri olan plakatlar, dərslik, iş dəftəri

1

KOMPYUTER

25. Kompyuterlə davranış qaydaları.

3.2.6

H-B 2.4.1, 4.2.1


Kompyuter, rəngli karandaşlar, plakat, dərslik, iş dəftəri

1

26. Kiçik summativ qiymətləndirmə.


1

27. Kompyuterdə əməliyyatlar.

2.1.2, 3.2.1, 3.2.2

Riy 1.1.3, Riy 3.2.2, A-d. 3.1.7

Kompyuter sinf, rəngli karandaşlar, dərslik, iş dəftəri

1

Kompyuterin imkanları

28. Kompyuterdə mətnin yığılması.

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4

A-d. 2.2.8


Kompyuter sinf, rəngli karandaşlar, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

29. Kompyuterdə hesablamalar.

2.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6

Riy 1.1.3, 1.3.5


Kompyuter sinf, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

30. Kompyuterdə şəkil çəkilməsi.

2.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3

Riy3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, Tex1.1.1, T- i 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5


Kompyuter sinf, disk İNFO-KO, dərslik, iş dəftəri

1

31. Kiçik summativ qiymətləndirmə.


1
32. Böyük summativ qiymətləndirmə


1

INFORMATIKA

2 sinif

Cəmi 32 saat


Tədris vahidi

Bölmə

Mövzu

Standart

İnteqrasiya

Təchizat

Saat

OBYEKT VƏ OBYEKTLƏR QRUPU

Obyekt

1.Obyekt və onun xassələri

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2

A-d. –1.1.1, 2.1.1, Riy. – 3.2.2, 4.1.1, H-b. – 1.1.1, 1.3.1, 2.3.1, 3.3.2, 4.2.2, X-d. – 2.2.1, 2.2.2, F-t. –1.3.1, Mus. – 1.1.3

Rəngli karandaşlar, kartoçkalar, iş dəftəri, dərslik

1

2.Obyektin tərkib hissələri

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1

A-d. – 2.2.3, Riy. –1.1.2, 3.2.2, 4.2.2, H-b. –2.3.2, Tex. – 1.3.1, Mus. –1.2.3, 3.2.1

Rəngli karandaşlar, yapışqan, iş vərəqləri, rəngli kağızdan kəsilmiş fiqurlar, iş dəftəri, dərslik

1

3.Obyektin hərəkəti

1.2.1, 1.2.3

Riy. – 4.2.2, X-d. – 2.2.1

Rəngli karandaşlar, A4 ölçülü təmiz vərəqlər, iş dəftəri, dərslik

1

4.Simmetriya

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

Riy. – 3.2.2

Dəftər vərəqi, kağızdan kəsilmiş müxtəlif fiqurlar, rəngli karandaşlar, rəngli kağızlar, qayçı, hesab çöpləri, iş dəftəri, dərslik

1

5.Koordinat şəbəkəsi

1.2.2, 1.2.3, 2.2.3

Riy. – 3.1.1

Sinfin planı çəkilmiş plakat, kağızdan kəsilmiş 7 və 9 ədəd müxtəlif həndəsi fiqur, iş dəftəri, dərslik

1

6.Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

Qrplaşdırma

7.Obyektlərin ümumi əlamətlərə görə qruplaşdırılması

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

A-d. – 2.1.4, 4.1.5, Riy. –3.2.2, 4.1.1, H-b. – 1.1.1, 1.3.1, 2.2.1, Mus. – 1.1.2

Müxtəlif oyuncaqlar, cürbəcür kiçik əşyalar (bir neçə meyvə, diş fırçası, qələm, pozan və s.), iki qutu, 4-5 ədəd A4 ölçülü təmiz vərəq, iş dəftəri, dərslik

1


8.Obyektlərin fərqləndirici əlamətləri

1.2.1, 1.2.2,

A-d. – 2.1.4, 2.2.2, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.6, Riy. –1.1.4, 2.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.1.3, 4.2.6, H-b. –1.3.2, 2.1.1, 2.2.4, Tex. – 2.1.1, T-i. – 1.2.2, X-d. – 1.1.3, F-t. – 1.2.2, 1.3.1, Mus. – 1.2.1

Iş vərəqləri, iş dəftəri, dərslik

1İNFORMASİYA

İnformasiya

9.İnformasiyanın növləri

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 4.1.2

A-d. – 1.1.2, Riy. –1.1.1, 5.1.1, H-b. – 1.2.2, Tex. – 4.1.1, X-d. – 1.1.2, 2.2.4

Iş vərəqləri, qiymətləndirmə blankları, iş dəftəri, dərslik

1

10.İnformasiyanın təqdimolunma formaları

1.1.3, 1.1.4, 4.1.3

A-d. – 1.2.1, 1.2.4, 3.1.2, 3.1.4, Riy. – 1.1.3, 2.1.1, 2.1.3, 4.1.4, 4.2.5, 5.1.1, H-b. – 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2, 2.3.2, Tex. – 1.3.5, 4.1.1, T-i. – 1.1.2, X-d. – 1.1.2,2.2.3, Mus. – 2.1.3, 3.3.2

Təmiz A4 ölçülü vərəqlər, iş vərəqləri, iş dəftəri, dərslik

1İnformasiya mübadiləsi

11.İnformasiyanın ötürülməsi

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3

A-d. –1.1.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.2.5, Riy. – 5.1.1, Tex. – 1.1.2, T-i. – 3.1.1, X-d. – 2.1.1, 2.1.2, Mus. – 1.1.1, 3.3.3

Optic disk, stəkan, iş vərəqləri, iş dəftəri, dərslik

1

12.İnformasiya daşıyıcıları və vasitələri

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 4.1.2, 4.1.3

A-d. –3.1.3, Riy. – 2.1.3, H-b. –1.1.2, 1.1.3, Mus. – 3.1.1, 3.2.3

Optic və ya maqnit audiodisk, milli pul nümunələri, həftəlik TV proqramı, ixtiyarı uşaq kitabı, hər hansı bankanın etiketi,gündəlik, A4 ölçülü vərəqlər, iş dəftəri, dərslik

1

13.Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

14..Böyük sumativ qiymətləndirmə


1

ALQORİTM

Alqoritm

15.Hərəkətlər və hadisələr ardıcıllığı

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Riy. – 1.1.5, 1.3.1, 2.1.4, 2.3.2, 4.1.1, 5.2.1, H-b. – 1.1.3, 1.2.1, F-t. – 2.1.2, 2.1.3

İş vərəqələri, iş dəftəri, dərslik, qiymətləndirmə blankları

1


16.Alqoritm

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

A-d. – 2.2.5, Riy. – 1.2.7, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 2.1.2, 2.3.2, 4.2.1, H-b. – 4.2.3, Tex. – 1.2.3, T-i. – 2.2.3, F-t. – 1.2.3

A3 ölçülü təmiz vərəqlər, iş vərəqləri, flomaster (4-5 ədəd), iş dəftəri, dərslik

1

17.Alqoritmin icrası

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

A-d. – 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, Riy. –1.1.5, 1.3.4, 1.3.5, 2.1.2, 2.3.2, 4.2.1, 4.2.5, 5.2.1, H-b. – 4.2.3, Tex. – 1.2.3, 1.3.2, T-i. – 2.2.3, X-d. –1.1.1, F-t. – 1.2.3, 2.1.1

İş vərəqləri, iş dəftəri, dərslik

1

Məntiq

18.Doğru və yalan mülahizələr.

Mülahizələrin inkarı2.2.1. 2.2.2

A-d. – 2.2.4, Riy. –1.1.6, 1.2.5, 1.2.6, 5.2.2, H-b. – 2.2.2

İş vərəqləri, iş dəftəri, dərslik

1

19.Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

20.Qraf.

2.1.1, 2.1.5. 2.2.3

Riy. –1.3.1, 1.3.2, 3.1.1

Xətkeş, iş vərəqləri, iş dəftəri, dərslik

1

21.Kompyuter və onun tətbiq sahələri.

Kompyuter sinfində davranış qaydalarıKarandaş, pozan, iş dəftəri, dərslik, plakat (kompyuter sinfində davranış qaydaları)1


3.1.1, 3.1.2, 3.2.6, 4.1.2, 4.1.3

H-b. – 1.1.2, 2.4.1, Tex. – 1.1.1, 1.1.3, 2.1.2,1.2.1, 2.1.3, F-t. – 1.2.4

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALAR

Kompyuterlə tanışıq

22.Klaviatura


3.2.1, 3.4.1

Tex. – 2.1.2

Kompyuter otağında olan avadanlıq, plakatlar (kompyuter qurğuları), iş dəftəri, dərslik

1

23.Siçan qurğusu və onunla iş vərdişləri

3.2.1, 3.3.2, 3.4.3

Tex. – 1.2.1

Kompyuter sinfi, İNFO-KO diski

1

24.İş masası və proqram pəncərəsi

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6

Tex. – 1.2.1

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş dəftəri, dərslik

1

25.Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

Kompyuterdə işləməyi öyrənirik

26.Mətn redaktoru

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.3, 3.4.3

Tex. – 1.3.3

Kompyuter sinfi ( Windows XP ƏS), noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, iş dəftəri, dərslik

1


27.Mətnin formatlanması

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3

A-d. – 2.2.3, 3.1.1, 3.1.6, 4.1.2, Tex. –1.3.3, T-i. – 2.2.2

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş dəftəri, dərslik

1


28.Qrafik redaktor

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2

T-i. – 2.2.1, 2.2.2

Kompyuter sinfi, müxtəlif rəngli şəkillər, noutbuk, proyektor, iş dəftəri, dərslik, qiymətləndirmə blankları

1


29.Mətnli şəkillər

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2

T-i. – 2.2.1, 2.2.2

Adi açıqca, dəvətnamə, kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş dəftəri, dərslik

1

30.Kalkulyator proqramında hesablamalar

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6

Riy. – 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 2.1.2

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, iş dəftəri, dərslik

1

31.Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

32.Böyük summativ qiymətləndirmə


1


İNFORMATİKA

3 sinif

Cəmi 32 saat


Tədris vahidi

Bölmə

Mövzu

Standart

İnteqrasiya

Təchizat

Saat

İNFORMASİYA

Ətrafımızda informasiya

1. İnsan və informasiya


1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 4.1.1


A-d. – 1.2.1, Riy. – 5.1.1, H-b. – 1.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.2, 4.2.3, X-d. – 2.2.1, Tex. – 2.1.2, T-i. – 1.1.1, Mus. – 2.1.2

Plakatda krossvord, rəngli karandaşlar, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1


2. Təbiətdə informasiya

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 4.1.1


A-d. – 1.2.1, Riy. – 5.1.1, H-b. – 1.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.2, 4.2.3, X-d. – 2.2.1, Tex. – 2.1.2, T-i. – 1.1.1, Mus. – 2.1.2

əvvəlcədən hazırlanmış şəkillər (4 ədəd), dərslik, iş dəftəri

1

İnformasiya ilə iş

3. İnformasiya prosesləri


1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 4.1.1

A-d. – 1.2.1, Riy. – 5.1.1, 5.1.3, H-b. – 1.1.1, 1.1.2, 1.3.3, X-d. – 2.2.1

Iş vərəqləri, rəngli kvadratlar (göy, qırmızı, sarı, yaşıl), təmiz vərəqlər, dərslik, iş dəftəri

1


4. İnformasiyanın ötürülməsi

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 4.1.1

A-d. – 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, Riy. – 1.2.1, H-b. – 2.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.3.3, X-d. – 2.2.4, Tex. – 1.3.4,T-i. – 2.2.6, F-t. – 2.2.2, Mus. – 3.3.3

Hazır şəkillər, obyektlərin şəkilləri, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

5. Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

6. İnformasiyanın kodlaşdırılması

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4

Riy. – 1.2.1, H-b. – 2.3.2, X-d. – 4.1.1

Iki bayraq, kartoçkalar, təmiz vərəqlər, bayraq əlifbası yazılmış plakat, dərslik, iş dəftəri

1

7. Rebus

1.1.1

A-d. – 1.1.2, Tex. – 4.1.2, T-i. – 2.2.1

Təmiz vərəqlər, dərslik, iş dəftəri
8. İnformasiyanın işlənməsi

1.1.1, 1.1.2

A-d. – 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, Riy. – 1.1.2 – 1.1.8, 2.1.1, 2.2.3, H-b. – 2.2.3, X-d. – 2.2.3, Tex. – 1.2.4, T-i. – 2.2.2, 2.2.3, Mus. – 3.1.1, 3.3.1, 3.3.2

Iş vərəqləri, rəngli karandaşlar (qırmızı, göy, sarı, yaşıl), təmiz vərəqlər, dərslik, iş dəftəri

1


9. Kompyuter və informasiya

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 3.1.1

H-b. – 4.2.1, 4.2.2, X-d. – 2.2.1, Tex. – 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Plakatda krossvord, iş vərəqləri, plakat (kompyuterin qurğuları), dərslik, iş dəftəri

1


10. Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

ALQORİTM

Qruplaşdırma

11. Obyektlər qrupu.

Obyektin fərq­lən­di­ri­ci əlamətləri1.2.1, 1.2.2, 2.2.3, 1.2.3, 1.2.4

A-d. – 2.1.1, 4.1.1, 4.1.5, Riy. – 1.3.7, 3.2.2, 5.1.2, H-b. – 1.3.1, 2.3.1, X-d. – 2.2.1, Tex. – 2.1.3, T-i. – 2.1.1, Mus. – 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, F-t. – 1.3.1, 1.3.2

əvvəlcədən hazırlanmış rəngli şəkillər, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1


12. “Hamısı”, “Heç bi­ri”, “Bəzisi”

1.2.1, 1.2.2, 2.2.1

A-d. – 2.2.4, Riy. – 5.2.1

İş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

13. Qanuna­uy­ğun­luq

1.2.1, 1.2.2

H-b. – 1.2.1, F-t. – 2.1.1

Motivasiya üçün vərəqlər (hər vərəqdə bir söz yazılıb), rəngli karandaşlar, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

14. Böyük summativ qiymətləndirmə


1

Hərəkətlər ardıcıllığı

15. Alqoritm

Xətti alqoritm2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2.5

A-d. – 2.2.3, Riy. – 1.2.4, 1.2.5, 2.1.2, H-b. – 4.2.1, 4.2.4, Tex. – 1.2.3, 2.1.4, F-t. – 1.2.1, 2.1.1, 2.1.3

dərslik, iş dəftəri, İNFO-KO diski (oxlarla imla)

1

16. Budaqlanma

Məqsədəuyğun yolun seçilməsi2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 3.2.5

A-d. – 2.2.3, Riy. – 1.2.4, 1.2.5, 2.1.2, H-b. – 4.2.1, 4.2.4, Tex. – 1.2.3, 2.1.4, F-t. – 1.2.1, 2.1.1, 2.1.3

Rəngli karandaşlar, iş vərəqlər, dərslik, iş dəftəri, İNFO-KO diski (“labirint” proqramı)

1


17. Təkrarlanan hərəkətlər

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 3.2.5

H-b. – 4.2.1, 4.2.4, Tex. – 1.2.3, 2.1.4, F-t. – 1.2.1, 2.1.1, 2.1.3

Iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

18. Kiçik summativ qiymətləndirmə


1


KOMPYUTER

Kompyuterdə əməliyyatlar

19. Kompyuterin iş masası.

2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6


H-b. – 4.2.3, Tex. – 3.1.4

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

120.Qovluq

2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6

H-b. – 4.2.3, Tex. – 3.1.4

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

Qrafik redaktor

21. Paint proqramı.

2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.3, 4.1.2

H-b. – 4.2.1, T-i. – 2.2.1, 2.2.3, Tex. – 4.1.1

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

22. Palitra.

2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2

H-b. – 4.2.1, T-i. – 2.2.1, 2.2.3, Tex. – 4.1.1

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

23. Şəklin fraqmenti ilə iş

2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.4, 4.1.2

H-b. – 4.2.1, T-i. – 2.2.1, 2.2.3, Tex. – 4.1.1, 4.1.2

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

24. Şəkillərin kompyuterdə saxlanması

2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 4.1.2

H-b. – 4.2.1, T-i. – 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, Tex. – 4.1.1, 4.1.2

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

25. Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

Mətn redaktoru

26. WordPad proqramı

2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 4.1.2

A-d. – 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, H-b. – 4.2.1, X-d. – 4.1.1, 4.1.2

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1


27. Mətnlərlə iş

2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 4.1.2

A-d. – 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, H-b. – 4.2.1, X-d. – 4.1.1, 4.1.2

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

28.Mətnə şəklin əlavə edilməsi

2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.6, 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.2

A-d. – 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, H-b. – 4.2.1, X-d. – 4.1.1, 4.1.2

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

29.Mətndə sözlərin əvəz olunması

2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.6, 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.2

A-d. – 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, H-b. – 4.2.1, X-d. – 4.1.1, 4.1.2

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1

30.Kompyuterdə hesablamaların

aparılması2.1.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 4.1.2

Riy. – 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 2.1.1, H.b.– 4.2.1

Kompyuter sinfi, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, dərslik, iş dəftəri

1


31.Kiçik summativ qiymətləndirmə


1

32. Böyük summativ qiymətləndirmə


1


Müəlliflər: İsmayıl Sadıqov, Naidə İsayeva, Aygün Əzizova, Rahilə Əliyarzadə, Mətanət Əhmədova


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət