Ana səhifə

Ies sofía casanova departamento de lingua galega e literatura


Yüklə 37.41 Kb.
tarix11.06.2016
ölçüsü37.41 Kb.IES SOFÍA CASANOVA

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA


Lingua galega e literatura 1ºBacharelato

Literatura 1º parcial: Literatura medieval

Unidades 10, 11, 12.

NOME:


NOTA:

Cuestións
1

I.- O GALEGO NA IDADE MEDIA.

1.- Contexto histórico, social e cultural.

1.1.- O Reino de Galicia na época medieval.

1.2.- Séc. XII - ½ XIII: Esplendor (a Era Compostelá).

1.3.- Desde ½ XIII: Decadencia socio-económica e política (non cultural).

2.- A lingua galega na IM.

2.1.- A transformación en lingua escrita.

2.2.- Monolingüismo social oral.

2.3.- Trazos da lingua galego-portuguesa medieval.

3.- O proceso de minorización do galego.

4.- A consolidación de dúas variedades lingüísticas…


2

II.- A LITERATURA GALEGO-PORTUGUESA MEDIEVAL. CUESTIÓNS XERAIS.

1.- Orixes das poesía romance.

2.- A cultura trobadoresca en Europa.

3.- Ámbito xeográfico da poesía medieval galego-portuguesa. (Punto I/2.2).

3.- Vías de penetración da cultura trobadoresca.

4.- Etapas na evolución da poesía medieval galego-portuguesa.

5.- Autores e intérpretes.

6.- Tradición manuscrita.3

CANTIGA DE AMIGO. (PP. 234-240).

1.- Orixes.

2.- Características xenéricas. Tipoloxía.

3.- Forma

4.- Temática. Campos semánticos. Subxéneros temáticos.

6.- Personaxes.

7.- A natureza no discurso amoroso.


4

CANTIGA DE AMOR (PP. 240-243).

*Características.

1.- Código do amor cortés (fin’amors).

2.- Temas. Campos semánticos.

3.- Forma.


5

CANTIGAS DE ESCARNIO E MALDICIR (PP. 250-253).

- Diferenzas escarnio / maldizer.

- Valor. Tipoloxía. Ciclos temáticos.

.- Lingua e forma.
5

OS XÉNEROS MENORES.

6

AS CANTIGAS DE SANTA MARÍA.

1.- Caracterización da obra.

2.- Estrutura. Cantigas narrativas. Cantigas de loor.

3.- Métrica.

4.- Autoría.

5.- Fontes.

6.- Motivacións.

7.- Códices.7

A PROSA MEDIEVAL.

1.- Prosa literaria

2.- Prosa historiográfica.

3.- Prosa xacobea (ou haxiográfica).

4.- Prosa xurídica-didáctica.IES SOFÍA CASANOVA

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

Lingua galega e literatura 1ºBacharelato

Literatura 2º parcial: Seculos Escuros;

Rexurdimento (introdución).

Unidades 13, 14.

NOME:


NOTA:

UNIDADE 13: OS SÉCULOS ESCUROS E O PRE-REXURDIMENTO. A LITERATURA GALEGA NOS SÉCULOS ESCUROS.

UNIDADE 14: A LINGUA GALEGA NO TEMPO DO REXURDIMENTO. CLAVES DO REXURDIMENTO. OS PRECURSORES.


Cuestións
1

OS SÉCULOS ESCUROS: CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL-CULTURAL.

- Introdución.

- A situación política

- A demografía.

- A imaxe de Galicia e dos galegos durante os Séculos Escuros.

- Situación sociolingüística. As orixes do conflito lingüístico.
2

A REIVINDICACIÓN LINGÜÍSTICA NA ILUSTRACIÓN E NO PRE-REXURDIMENTO.

. Galicia baixo o absolutismo dos borbóns.

- Os Ilustrados: renacer da conciencia galega.

- Situación sociolingüística no século XVIII. A formación dos prexuízos lingüísticos.

- Os Ilustrados e o espertar da conciencia lingüística.


3

A LITERATURA ORAL E POPULAR NOS SÉCULOS ESCUROS.

- Introdución

- O Cancioneiro popular.

- A narrativa oral.


A LITERATURA CULTA NOS SÉCULOS ESCUROS.

- Introdución

- Poesía.

- Teatro.

- Prosa.


4

A LITERATURA ILUSTRADA [E O PRE-REXURDIMENTO].

- Os Ilustrados.

- A literatura política anti-francesa e anti-absolutista.


5

GALICIA NO SÉCULO XIX.

- Situación socioeconómica.

- Contexto político.

- Evolución do pensamento galeguista.


A LINGUA GALEGA NO SÉCULO XIX.

- Axentes da castelanización.

- Valoracións sociais, ámbitos e niveis de uso do galego.


6

CLAVES DO REXURDIMENTO.

- Introdución

- Períodos do Rexurdimento.

- Obxectivos do Rexurdimento.

- Ámbitos de actuación e iniciativas.7

OS PRECURSORES DO REXURDIMENTO.

Responde ás dúas cuestións (da 1 á 7). Se nunha das cuestións a puntuación é inferior a 2 puntos, o exame estará suspenso.


IES SOFÍA CASANOVA

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA


Lingua galega e literatura 1ºBacharelato

Literatura 3º parcial: Rexurdimento pleno.

Unidades 15, 16.

NOME:


NOTA:

Temas
1

ROSALÍA DE CASTRO.


  Singularidade da figura de Rosalía.

  O compromiso social.

  Obra literaria en galego: Cantares Gallegos. Follas Novas. Conto gallego.

  Obra literaria en galego: Cantares Gallegos.

  Obra literaria en galego: Follas Novas.

  Principais trazos lingüísticos e estilísticos.


2

EDUARDO PONDAL.


  A Cova Céltica.

  Obra poética.

  Principais liñas temáticas: celtismo, bardismo, iberismo, misoxinia e machismo, helenismo, misticismo panteísta: a natureza.

  Lingua e estilo: Rexistro. Adxectivos. Epítetos. Topónimos. Cultismos.

  A escola pondaliana.

3

MANUEL CURROS ENRÍQUEZ.
Obra poética:

Poeta cívico.

Poema “Cántiga”.

Certame de Ourense.Aires da miña terra (1880).

O Divino Sainete (1888).
Principais liñas temáticas e ideolóxicas da poesía de Curros: Progresismo; compromiso social; anticlericalismo; evolución do seu pensamento.
Lingua e estilo.


Cuestións
4

A PROSA E O TEATRO DO REXURDIMENTO.
A prosa: Trazos. Narrativa histórica. Narrativa sentimental.


Tema: Responde ao tema 1, 2, 3. Puntuación: 9 puntos.


Cuestión: Responde á cuestión 4 (1 punto).LINGUA GALEGA E LITERATURA, 1º BACHARELATO. EXAMES LITERATURA.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət