Ana səhifə

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı


Yüklə 11.68 Kb.
tarix13.06.2016
ölçüsü11.68 Kb.

Şahabettin HARPUT

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı


Sayın eski İçişleri Bakanımız, sayın Müsteşarlarımız, sayın Valile­rimiz, Emniyet ve Jandarma teşkilatı ile, üniversitelerimizin, mes­lek odalarımızın değerli temsilcileri ile değerli basın mensupları.

Bugün sayın Bakanımız Kazakistan’da bulunduğu için gelemedi­ler. Kendilerinin selam ve başarı dileklerini iletmek istiyorum.

Bugün burada ülkemizdeki trafik güvenliği sorunu bir Şura ile ciddi olarak ele almak için burada toplanmış bulunuyoruz. Günümüzde trafik kazaları pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, çok ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde trafik güvenliğinin sağlanması bir devlet sorunu olarak ele alınmakta ve bu alana büyük yatı­rımlar yapılmaktadır. Ülkemizde de trafik sorunu en öncelikle ele alın­ması gereken sorunların başında gelmektedir. Benden önce konuşmacı arkadaşlarımın gerek sözlü beyanları, gerekse tablolar halinde sundukları istatistiki veriler, bizi gerçekten çok derinden yaralamış, üzmüş ve dü­şün­dürmüştür.

Ülkemizde özellikle turizm ve sanayi alanındaki gelişmenin de doğur­duğu trafik yoğunluğu ve plansız kentleşmenin yarattığı olumsuzluklar bu sorunu daha da artırmıştır.

Trafik güvenliği sorununa öncelikle fiziksel altyapının iyileştirilmesi, trafik mevzuatının batı normlarıyla aynı düzeye getirilmesi, yaya ve sü­rücülerin eğitimi ile topyekün halkımızın eğitimi, bunların bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması, sorumluluklarını yerine getirmelerinin sağlan­ması, etkili ve sürekli denetim, kara taşımacılığına alternatif taşıma sis­temlerinin geliştirilmesi, ilkyardım acil müdehale ve kurtarma hizmetle­rinin koordineli bir şekilde ve eksiksiz yerine getirilmesi, aynı zamanda denetimin sürekli yapılması trafik güvenliğinin olmazsa olmaz faktörleri­dir.

Bunun yanında son yıllarda, her yıl yüzbinlerce insanımızın yaralan­masına, binlerce insanımızın ölümüne ve milyarlarca Dolar zarara yol açan trafik kazalarına çözüm bulabilmek için ülkemizde son dönemlerde ciddi çalışmalarda yapılagelmektedir. Bunlardan özellikle 15.000 km.’lik bölünmüş yol projesi tarihi bir olay olarak bugün gündemimizde ve ça­lışmalar hızla ilerlemektedir. Bunun yanında yıllardır çıkarılamayan Ta­şıma Kanunu’nun çıkarılması yine bu arada bir büyük yenilik olarak kar­şımıza çıkmıştır.

Ve son olarak önceki gün AB mevzuatına uyumlu hale getirilerek ha­zırlanıp TBMM’ye sunulan, Trafik Kanunu’nun bazı maddelerini değişti­ren Kanun Tsarısı’da bu arada bir yeni gelişme olarak sayılabilir.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, bu yıl Trafik Yılı olarak ilan edilmiş, yıl içerisinde çok değişik etkinliklerle trafik sorunu geniş katı­lımlı olarak tartışmaya açılmış ve geleceğe dönük çok önemli tespitler yapılmıştır.

Bu yılın Trafik Yılı olması trafik kazalarının birden azalması gibi bir beklentiye bizi itmemeli. Trafik kazalarının, sorunlarının hemen sona ermesi elbette mümkün değil. Ancak Trafik Yılı ilan edilmesi trafik so­rununun çok yönlü olarak ele alınması, herkesin, her kesimin yapması gerekenlerin tespit edilmesi, yapılanların yada yapılamayanların sorgu­lanması ve bundan böyle topyekün bir devlet politikası olarak ele alınma­sına imkan verecek bir çalışmadır bu çalışma.

Bugün burada açılışını yaptığımız II.Trafik Şurası’da 2004 Trafik Yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliklerden bir tanesidir. Bu Şura’da trafik güvenliği konusu değişik boyutlarıyla, çok değerli bilim adamlarımız tarafından çeşitli bildiriler sunularak değerlendirilecektir. 2 gün sürecek olan bu Şura’da 33 bildiri sunulacak ve 3 ayrı konuda panel düzenlene­cektir.

Trafiğin ana unsurları olan insan, taşıt, yol ve çevre faktörleri dikkate alınarak sunulacak olan bu bildiri ve panellerden çok önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum.

Ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen ve bugün her kesimin kendisini hesaba çekmesi, sorumluluğunu bir kez daha düşünmesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu manada bu Şura’nın çok önemli gelişme­lere ışık tutacağına ve tarihi adımlar atılmasına neden olacağına inanıyo­rum.Bu vesileyle Şura’nın toplanmasına katkıda bulunan Ankara Ticaret Odası’na ve diğer odalara, emeği geçen, bildiri sunan, görüş ve çok de­ğerli fikirlerini sunan değerli bilim adamlarına ve herkese teşekkür edi­yor, Şura’nın başarılı geçmesi dileğiyle saygı ve selamlarımı sunuyorum.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət