Ana səhifə

Hukuk fakültesi avrupa hukuku araştirma ve uygulama merkezi


Yüklə 57.5 Kb.
tarix13.06.2016
ölçüsü57.5 Kb.

HUKUK FAKÜLTESİ

AVRUPA HUKUKU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI

Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM

1.2. Eğitimim (tarihleri itibariyle).
1.2.1. St. Georg Avusturya Kız Lisesi'nde 1976-1983 yılları arasında ortaöğretimini sürdürdü ve 1983 yılında Fen Bölümü'nden mezun oldu.
1.2.2. 1983-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.
1.3.3. 1988 yılı Ocak ayında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, 1989 yılında “Türk, İsviçre ve Alman Hukuku'nda Hacze (Adi) İştirak” isimli tezi ile Yüksek Lisans programından mezun oldu.
1.3.4. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programını “Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usul Hukuku'nda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları” isimli tezi ile 1.Nisan.1994 tarihinde tamamladı.
1.3.5. 9.11.1998 tarihinde Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku dalında doçent ünvanını aldı. Doçentlik tezinin konusu “Haksız Rekabet İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku'nda İhtiyati Tedbirler” idi.
1.3.6. 08.12.2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör kadrosuna atandı.
1.3.7. Aralık 2005 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
1.4. Çalıştığı Kurumlar :

1) 1988 yılı Ocak ayından 27.02.2004 tarihine kadar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalıştı. 1994-1999 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak, 1999 yılından 27.2.2004 tarihine kadar Doçent kadrosunda görev yaptı.


2) 27.2.2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne doçent olarak atandı.
3) 08.12.2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne profesör olarak atandı.
1.6. Aldığı Burslar:

1.6.1. Doktora eğitimi sırasında Friedrich-Ebert Vakfı'nın verdiği bursla 1,5 sene Prof. Dr. H.F. Gaul'ün gözetiminde Bonn Üniversitesi'ne bağlı Medeni Usul Enstitüsü'nde araştırmalar yaptı.


1.6.2. Doçentlik tezini hazırlarken yine Bonn'da bulunan Enstitü'de Prof. Dr. Eberhard Schilken 'ın müdürlük görevini yaptığı dönemde “ Heinrich Hertz” Vakfı'ndan aldığı burs ile araştırmalar yaptı.
1.6.3. 1.6.2001-30.11.2001 tarihleri arasında Alexander von Humboldt Vakfı'nın bursu ile Bonn Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bağlı iki enstitüde araştırmalar yaptı. Araştırmasının konusu “Milletlerarası Tahkim” idi.
1.7. Lisans ve lisans üstü eğitimde verdiği dersler, yönettiği tamamlanmış tezler:

1.7.1. 1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1994-2004 dönüşümlü olarak lisans düzeyinde verdiği dersler aşağıda gösterilmiştir :


a) Medeni Usul Hukuku,

b) İcra İflas Hukuku.


1997 yılından beri lisans düzeyinde verdiği bir başka ders ise “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku”dur.
2) 27.2.2004 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku derslerini vermektedir.
1.7.2. 1994 yılından günümüze kadar verdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans derslerinin konuları aşağıda gösterilmiştir:
1) Dava Şartları (1996)

2) İcra İflas Hukuku'nda Paraya Çevirme (1997)

3) Lisans Sözleşmeleri (1997, 1998)

4) Haksız Rekabet Yargılama Hukuku (1998, 1999, 2000, 2002, 2003)

5) Patent Hukukunun Güncel Sorunları (1999, 2002, 2003)
1.7.3. 2005 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü''nde Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermektedir.
1.7.4. Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış yüksek lisans tezleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Hanife Konyar, “İcra Hukukunda Menfi Tespit Davası”, İstanbul 2002, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (1.11.2001).
2) T. Müjgan Yücel, “Türk, İsviçre ve Alman İflas Hukukunda Yeni Mal İktisabı”, İstanbul 2002, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (10.7.2002).
3) Serdar Kale, “Haksız Rekabet Hukukunda Eski Hale Getirme Davası”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (19.7.2003).
4) Nihat Güman, İştirak Halinde Mülkiyet Hissesinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi (Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (10.10.2006).
5) Birce Arslandoğan-Kurşuncu Boşanma Davalarında Yargılama (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (20.07.2007).
6) Mert Namlı, “Fransız ve Türk Hukukunda İsticvap ve Tarafların Dinlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (20.07.2007).
1.7.5. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde birçok Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisinin tez danışmanlığını yürütmektedir.

1.7.5. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iki Doktora bir Yüksek Lisans öğrencisinin tez danışmanlığını yürütmektedir.


2.5.1 Projeler (Uluslararası)
1) Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım ile birlikte 1997-2000 yılları arasında yürütülen “ İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku ” isimli Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, yabancı bilim adamları ile yapılan ortak çalışmalar (bkz.: tercümeler kısmında yer alan yayınlar).
2) Bizzat 2001yılından beri yürüttüğü “21. Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları ” isimli Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, yabancı bilim adamları ile yapılan ortak çalışmalar (bkz.: kitaplara ilişkin dosyada yer alan “21. Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları” isimli kitap). Bu Kitap 2006 yılında Almanya'da da Alman dilinde yayınlanmıştır.
3) “21.Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları” isimli proje, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde de sürdürülmüştür. Bu çerçevede Bonn Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dr. hc. Hans Friedhelm Gaul davet edilerek “Kesin Hüküm Teorisi'nin Almanya'daki Güncel Sorunları” isimli konferansı vermesi sağlanmış, 3.5.2004 tarihli konferans, kendisi tarafından Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiştir.
4) İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak bir yıldır “ Avrupa Hukuku Günleri “ projesini yürütmektedir.
4.1. Bu proje kapsamında yapılan toplantılar şu şekilde sıralanabilir.
4.1.1. İlk toplantı 17 Mart 2006 tarihindeki, İ.Ü.Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Barosu tarafından ortaklaşa olarak yapılan Federal Alman Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Reiner Möckelmann tarafından verilen “ Alman-Türk ve Türk-Avrupa ilişkileri” konulu konferans.
4.1.2. 03. Nisan 2006 tarihinde Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Andreas Konecny'in konuşmacı olduğu “Avusturya İflas Hukuku'nun Temel Esasları” konulu bir konferans, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Uslu ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı'nın da katkılarıyla Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir
4.1.3. 05 Nisan 2006 tarihinde Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof.Dr. Andreas Konecny'in konuşmacı olarak diğer bir konferans “Avrupa İflas Hukuku'nda Güncel Gelişmeler” adı altında İ.Ü. doktora salonunda gerçekleştirilmiştir.
4.1.4. 05 Mayıs 2006 tarihinde Av. Nazan Moroğlu tarafından “Uluslararası Belgelerde Kadın-Erkek Eşitliği” konulu bir seminer İ.Ü. Hukuk Fakültesi Anfi 5'de gerçekleştirilmiştir.
4.1.5. 23 Mayıs 2006 tarihinde Prof.Dr. Gerte Reichelt ( Viyana Üniversitesi Avrupa Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü.(Jean Monnet Avrupa Hukuku Kürsüsü Müdürü) tarafından İ.Ü. doktora salonunda “Avrupa Birliği Hukuku'nun Esasları” konulu bir seminer verilmiştir.
2.5.3. Bulunduğu bazı jüri üyelikleri :
1) Hanife Konyar, “İcra Hukukunda Menfi Tespit Davası”, İstanbul 2002, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans tez jüri başkanlığı,
2) T. Müjgan Yücel, “Türk, İsviçre ve Alman İflas Hukukunda Yeni Mal İktisabı”, İstanbul 2002, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans tez jüri başkanlığı,
3) Ali Pehlivan, “Medeni Usul Hukukunda Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesi”, İstanbul 2003, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans tez jüri üyeliği,
4) Serdar Kale, “Haksız Rekabet Hukukunda Eski Hale Getirme Davası”, İstanbul 2003, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans tez jüri başkanlığı,
5) Gülcan Sunar, “Medeni Usul Hukuku'nda Basit Yargılama Usulü”, İstanbul 2002, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora tez jüri üyeliği.
6) Azra Arkan, “Eser ile Bağlantılı Haklar” isimli Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
7) Seda Özmumcu, “Pazarlıkla Satış” isimli Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
8) Evren Kılıçoğlu, “İcra Sözleşmeleri” isimli Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
9) Nazlı Güren Ülkü, “ Ödeme Emri ” isimli Yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
10) Recep Akcan (Doçentlik Jürisi) Ekim 2007

YAYIN LİSTESİ2.1. Kitaplar
1. Yüksek Lisans Tezi: Türk, İsviçre ve Alman Hukuku'nda Hacze (Adi) İştirak, İstanbul 1989 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
2. Doktora Tezi: Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usul Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996 (Alfa Yayınevi) (Basısı Tükendi).
3. Doçentlik Tezi: Haksız Rekabet Hukuku İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku'nda İhtiyati Tedbirler, 1. Bası İstanbul 1999 (Alkım Yayınevi) (Basısı tükendi).
4. Doçentlik Tezi: Haksız Rekabet Hukuku İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku'nda İhtiyati Tedbirler, 2. Bası İstanbul 2002 (Alkım Yayınevi).
5. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Mevzuatı, İstanbul 1999 (Alkım Yayınevi) (Basısı Tükendi).
6. Prof. Dr. Dr. hc. Hans Friedhelm Gaul / Doç. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım, İcra Hukuku Analizleri, 1. Bası, İstanbul 2001 (Alkım Yayınevi) (Basısı Tükendi).
7. 21. Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları, Derleyen: Doç. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım, İstanbul 2003 (Alkım Yayınevi).
8. “Uncitral Model Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Milletlerarası Tahkimin Esaslı Sorunları”, İstanbul 2004 (Alkım Yayınevi).
9. “Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, İstanbul 2003 (Derleyen: Prof. Dr. Selçuk Öztek, Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım, Doç. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım).
10. Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2004.
11 . Prof. Dr. Yavuz Alangoya / Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım / Prof. Dr. Nevhis Deren - Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 5. bs, 2005
12. Prof. Dr.M. Kemal Yıldırım-Prof. Dr.Nevhis Deren-Yıldırım,İcra Hukuku 3.bs,İstanbul,2005.
13. Prof .Dr. Yavuz Alangoya / Prof. Dr.M.Kamil Yıldırım / Prof. Dr. Nevhis Deren – Yıldırım, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Yayını. İstanbul 2006
14. Schilken/ Deren- Yıldırım / Yıldırım. , Zivilverfahrensrechtliche Probleme des 21. Jahrhunderts, Bonn 2006
2.2. Doktora Tezi Dışında Yayınlanmış Makaleler:
2.2.1. Uluslararası Dergilerde :
1. Der Einfluss des Fremdenrechts im Bereich des einstweiligen Rechtsschutzes, Dike International 2000, s.1159-1168.
2. Mögliche Hindernisse vor der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Türkei und einige Lösungsvorschläge, Dike International 2003, s. 417-426.
Yurtdışında Yayınlanan Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı
1 . Gedanken über die Verteilungsprinzipien im Zwangsvollstreckungsrecht, Prof. Dr. Hans Friedhelm Gaul'e Armağan (Festschrift für H.F. Gaul), Bielefeld 1997, s.109-120.
2. Gedanken zum formellen Parteibegriff, Prof. Dr. Kostas Beys 'e Armağan (Festschrift für Prof. Dr. Kostas E. Beys), Athen 2003, s. 251-266.
3. „ Die Kooperationsmaxime und ihre ideologischen Aspekte“,in: Festschrift für Walter H.Rechberger zum 60. Geburtstag, Herausgegeben von Ludwig Bittner, Thomas Klicka, Georg E. Kodek und Paul Oberhammer, Springer-Verlag/Wien 2005, Austria.
2.2.2. Ulusal Dergilerde :
1. Hakem-bilirkişi Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti ve Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesinin Vazgeçilmezliği, İ.Ü.HFM 1994 C.LIV, S.1-4, s.321-330.
2. İflasın Hukuki Mahiyeti, İÜHFM 1994, C.LIV, S.1-4, s. 331-346.
3. Dava Şartı Olarak Hukuki Himaye İhtiyacına Eleştirel Bir Bakış, Yargıtay Dergisi, 1095 Temmuz, S.3, s. 224-243.
4. Kollektif Hukuki Himaye Medeni Usul Hukuku'nda Sonun Başlangıcı mı, Etkin Hukuki Himayenin Vazgeçilmez Unsuru mu?
I. Bölüm: Yargıtay Dergisi, 1997 Ocak-Nisan, S.1-2, s. 137-154.
II. Bölüm: Yargıtay Dergisi, 1997 Temmuz, S.3, s. 308-328.
5. Sendikaiçi Demokrasi, Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, C.II, İstanbul 2001, s. 1698-1728.
6. Haksız Rekabet Hukuku İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku'nda Müdahalenin Men'i Davası ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Ankara 2002, s. 484-493.
7. Tahkimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri, Ankara Barosu Dergisi 2002, S.4, s. 37-44.
8. Marka Hukuku'nda İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Ünal Tekinalp'e Armağan, İstanbul 2003, C .II, s. 199-207.
9. “Teksif İlkesi Açısından İstinaf”, (Türkiye Barolar Birliği) in: İstinaf Mahkemeleri, Ankara 2003, s. 267-284.
10. “Hakimle Tarafların İşbirliği İlkesi ve Yarattığı İdeolojik Çağrışımlar”, in: Prof. Dr. Baki Kuru'ya Armağan, Ankara 2004, s. 817-832.
11. “ Der Beitritt der Türkei in die Zollunion und seine Auswirkungen auf die gewerblichen und urheberlichen Rechte”, in: Humboldt-Kolleg, İstanbul 2004 (EU-Vision Der Türkei und Ihre Wiederspiegelung auf die deutsch-türkischen Beziehungen).
12. “Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne Girişi'nin Fikri ve Sinai Haklar Üzerindeki Etkileri”,in: Marmara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C.13, S.1-2,2005,s.29-46
13. “İstinafın Gerçekleştirilebilmesi ve İstinaf Sebepleri”,in: Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan,2006,Ankara s.693.
14. Objektif Bakımdan Tahkime Elverişlilik, Prof.Dr. Yavuz Alangoya’ya Armağan, İstanbul, 2007.
15. Arabuluculuk Kuruma İlişkin Bazı Düşünceler, Arabuluculuk Kanunu Tasarısı-Eleştiriler-Sempozyum Notları, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 2008.

2.3. Kitap İncelemesi:


Der Wettbewerbsprozess, Pastor / Ahrens, Ein Praxisbuch, 4. Auflage, Köln / Berlin / Bonn / München 1999 Kitabına İlişkin İnceleme, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001, C .I, S.4, s. 189-195.
Haksız Rekabet Hukuku'ndan Bir Başyapıt ve Düşündürdükleri (Ahrens, Vettbewerbsprozess, 2005) FMR (Ankara Barosu Dergisi),2005.
2.4. Tercümeler:
1. İcra Hukuku'nda Öncelik Prensibi ve Anayasadaki Eşitlik İlkesi, Prof. Dr. Peter Schlosser, Hukuk Araştırmaları, C.4., S.1-3, Ocak-Aralık 1989, s. 135-147.
2. Almanya'nın Yeniden Birleşmesi ve İflas Reformu, Prof. Dr. Ekkehard Becker-Eberhard, İBD 1995, S.4/5/6, s. 292-306.
3. Federal Alman Cumhuriyeti'nde Yeni Külli Takip Hukuku Ağırlık Noktaları ve Temel Esasları, Prof. Dr. Hans-Friedhelm Gaul, İÜHFM 1996, C.LV, S.1-2, s. 465-488.
4. Medeni Yargılamada Hakimin Rolü, Prof. Dr. Eberhard Schilken , in: İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, 1. Bası, İstanbul 1999, s. 41-64.
5. Yargılamanın Amacı – Güncelliğini Koruyan bir Konu, Prof. Dr. Hans Friedhelm Gaul, in: İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2001, s. 82-117.
6. Hukuk Felsefesine Giriş ve Günümüz Hukuk Teorisi, A.Kaufmann/W. Hassemer (Hrsg.), in: Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, İstanbul 2003, s. 629-650.
7. Avrupa Hukuku Açısından Devletin Yargı Bağışıklığı, Prof. Dr. jur. Dr. phil. Kostas E. Beys, in: 21. Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları, İstanbul 2003, s. 21-40.
8. Takibin Konusu Olarak Borçlunun Malvarlığı, Prof. Dr. Ekkehard Becker-Eberhard, in: 21. Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları, İstanbul 2003, s. 41-58.
9. Alman Medeni Usul Hukuku Reformu Hakkında, Prof. Dr. Ekkehard Becker-Eberhard, in: 21. Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları, İstanbul 2003, s. 59 vd.
10. Kesin Hüküm Teorisinin Almanya'daki Güncel Sorunları, Prof. Dr. Dr. hc. Hans Friedhelm Gaul, (3.5.2004'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde verildi ve tarafımdan Türkçeye çevrildi).
ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER, YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA VERİLEN KONFERANSLAR
I. ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER
Ulusal Kongrelerde
1) İstanbul Barosu tarafından 14.6.2000 tarihinde İstanbul Sanayi Odası'nda düzenlenmiş “Fikri Mülkiyet Hukuku” konulu sempozyumda sunulan “Marka Hukuku'nda İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar” başlıklı tebliğ (tebliğ metni Ünal Tekinalp'e Armağan'da yayınlandı, bkz.. Yayın Listesi).
2) 10.Ocak.2004 tarihinde İstanbul Barosu tarafından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen “İcra ve İflas Hukukunda 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler” konulu sempozyumda sunulan “4949 Sayılı ve 17.7.2003 Tarihli Kanun ile Yapılan Değişiklik Çerçevesinde İhtiyati Haciz Kararlarının Hukuki Niteliği ve Kontrolü” konulu tebliğ.
3) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Barosu Etkinliği, 20.07.2006.
4) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi (Açılış Etkinliği) 11.10.2006.
5) AB Ülkelerinde Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Avrupa Hukuku Günleri: 8, 4-5- Ekim 2007.
6) Kanunyoluna Dair Düşünceler, Usul Hukukçuları Toplantısı, 18-21 Ekim 2007, İzmir-Çeşme.
7) Arabuluculuk Kurumuna İlişkin Bazı Düşünceler, İstanbul Barosu Etkinliği, 8.12.2007
• Uluslararası Kongrelerde
2.1. Türkiye'de Düzenlenen Kongrelerde Sunulan Tebliğler:
1. Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2002 Fikri Mülkiyet Hukuku” isimli kurultayda 8.1.2002 tarihinde sunulan “Haksız Rekabet Hukuku İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku'nda Müdahalenin Men'i Davası ve Ortaya Çıkardığı Hukuki Sorunlar” başlıklı tebliğ (tebliğ metni yayınlanmıştır, bkz.: Yayın Listesi).
2. Türkiye Barolar Birliği tarafından 7-8.Mart.2003 tarihlerinde Yargıtay Konferans Salonu'nda düzenlenen “İstinaf Mahkemeleri Uluslararası Sempozyum”da sunulan “Teksif İlkesi Açısından İstinaf” başlıklı tebliğ.
2.1. Yurtdışında Düzenlenen Kongrelerde Sunulan Tebliğler :
1. 10-16.Eylül.2000 tarihleri arasında Prof. Dr. Kostas Beys ve Prof. Dr. Dr. hc. Hideo Nakamura tarafından Yunanistan'ın Syros Adası'nda, “Hukukun Küreselleşmesi” isimli Japon, Yunan, Avusturyalı ve Türk hukukçuların katılımı ile düzenlenen Sempozyumda sunulan “Der Einfluss des Fremdenrechts im Bereich des einstweiligen Rechtsschutzes” başlıklı tebliğ (tebliğ metni yayınlanmıştır, bkz.: Yayın Listesi).
2. Prof. Dr. Kostas Beys tarafından Yunanistan'ın Syros Adası'nda Alman, Avusturyalı, Yunan ve Türk hukukçuların katılımı ile 20-22.Eylül.2002 tarihleri arasında düzenlenen “Medeni Yargılamanın Elektronik Ortamda Yürütülmesi” konulu sempozyumda sunulan “Mögliche Hindernisse vor der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Türkei und einige Lösungsvorschläge” başlıklı tebliğ (tebliğ metni yayınlanmıştır, bkz.: Yayın Listesi).
3. Die Anerkennung und Vollstreckung der Gerichtsentscheidungen, Haziran 2007, Budapeşte-Macaristan (Yayın aşamasında).
II. YURDIŞINDA VERİLEN KONFERANSLAR
1. 23.11.2001 tarihinde saat 9.40'da Almanya'nın Freiburg şehrinde Alexander von Humboldt Vakfı'nca düzenlenen kongrede sunulan “Die Entwicklungen im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit” konulu konferans (yayınlanan konferans özeti ilişiktedir).
2. 20.06.2002 tarihinde saat 16.00'da Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin daveti üzerine, aynı fakültede “Gedanken zum formellen Parteibegriff“ konulu konferans (konferans metni Prof. Dr. Kostas Beys 'e Armağan'da yayınlandı, bkz.: Yayın Listesi).
3. 12.06.2004 tarihinde Waseda Üniversitesi (Japonya/Tokyo) Hukuk Fakültesi'nin daveti üzerine, aynı fakültede “Ein Allgemeiner Überblick über das Türkische Recht” konulu konferans.
4. 17.6.2004 tarihinde Ryokoku Üniversitesi (Kyoto/Japonya) Hukuk Fakültesi'nin daveti üzerine, aynı fakültede “Die Kooperationsmaxime und Ihre Ideologischen Aspekte” konulu konferans.
III. YURTİÇİNDE VERİLEN KONFERANSLAR
22-23. Kasım 2002 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uyuşmazlıkların Mahkeme Dışında Çözülmesi Modelleri : Uzlaşma” isimli seminerde verilen “Tahkimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri” başlıklı konferans (konferans metni yayınlanmıştır, bkz.: Yayın Listesi).
İnternette AB
AB Dokümantasyon Bilgi Merkezleri ve Bürolar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 34452 Beyazıt / Eminönü-İstanbul Son güncelleme : 28 Şubat 2008

Tel: 0(212) 4440 01 25 ; 0(212) 440 00 00 / 10912 ; Fax : 0212 440 01 26

Elektronik Posta : iahaum@istanbul.edu.trWeb Sayfası : Güler DemirVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət