Ana səhifə

Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. (jazýčkovec východný) I. Zhodnotenie súčasného stavu


Yüklə 43.46 Kb.
tarix14.06.2016
ölçüsü43.46 Kb.
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.

(jazýčkovec východný)
I. Zhodnotenie súčasného stavu
I.1. Stanovištné nároky

Rovnaké biotopy ako H. adriaticum (xerotermné travinno-bylinné a krovinaté stráne, lesostepi a okraje svetlých lesov od nížinného do pahorakatinového vegetačného stupňa na vápnitom podloží na skeletnatých pôdach).


I.2. Areál

Druh rozšírený v strednej a juhovýchodnej Európe a na Blízkom Východe (Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna, Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Turecko, Krymský poloostrov, Jordánsko, Izrael).

Na Slovensku druh rastie v Malých Karpatoch, Považskom Inovci, Tríbči a v Podunajskej nížine.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Početnosť druhu je veľmi nízka, len niekoľko jedincov, ktoré sa neobjavujú každý rok.

Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach značne zmenšili a druh je na našom území ohrozený zánikom.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.


I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu

SKUEV0130 – Zoborské vrchy

SKUEV0158 – Modrý vrch

SKUEV0277 – Nad vinicami


I.6. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)


III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčané manažmentové opatrenia

  • Zabezpečiť kosenie lokalít ľahkou mechanizáciou v auguste až septembri (po vysemenení druhu) aspoň raz za 2 roky aj s následným odstránením pokosenej biomasy.

  • Na travinno-bylinných porastoch je možné zabezpečiť aj extenzívnu pastvu oviec alebo kôz v zaťažení 0,3 VDJ/ha.

  • V prípade lokalít s pokročilou sukcesiou alebo pri lesostepných lokalitách je potrebné preriedenie krovín a drevín tak, aby boli plochy s výskytom druhu dostatočne presvetlené (optimálne je 40 – 60 % zatienenie drevinami a krami na lokalite). Prednostne sa majú odstraňovať stanovištne nepôvodné druhy drevín. Zásah sa má realizovať raz za 3 – 5 rokov v závislosti od podmienok na lokalite.

  • Je potrebné zabrániť umelému zalesneniu lokalít.

  • V prípade potreby sú vhodné aj aktivity na záchranu druhu v podmienkach ex-situ.


III.2. Frekvencia monitoringu

Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring.

Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (máj-júl).

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 5
Tab. 1.23: na lokalitnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti lokality

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2]

0,1

> 1 000

100 – 1 000

10 - 99

 10

I.2. Počet jedincov

0,3*

> 30

15 – 30

5 – 14

 5

I.3. Vitalita populácie

0,1

kvit. rastlín >75% alebo

plod. rastlín >50%kvit. rastlín 2575% alebo

plod. rastlín 1050 %kvit. rastlín 10-24% alebo

plod. rastlín 1-9%kvit. rastlín 10% alebo

plod. rastlín 1%I.4. Stav biotopu


I.4.1. veľkosť biotopu [m2]

0,1

> 20 000

2 000 – 20 000

200 - 1 999

 200

I.4.2. % inváznych neofytných taxónov

0,05

< 1 %

1  5 %

6 - 20 %

20%

I.4.3. zatienenie kríkmi a stromami

0,05

< 25 %

25  50 %

51 - 70%

70%

I.4.4. nepriaznivé vplyvy**

0,2

žiadne alebo len mierne,

na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažmentžiadne alebo len mierne;

lokalita bez pravidelného manažmentumierne až zreteľné,

lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiskazreteľné,

lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)I.5. Dynamika populácie


0,1

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10%

alebo každý rok klesá v priemere o < 1%***počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%***počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50%

alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**** Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. (miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi druhmi, zalesňovanie;

*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


Tab. 2.23: na národnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte lokalít

0,2

počet lokalít rastie alebo je ± stabilný

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 5%

alebo každý rok klesá v priemere o 0,5%*počet lokalít klesol za posledných 10 r. o 5-25% alebo každý rok klesá v priemere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 25% alebo každý rok klesá v priemere o 2,5%*

II.2. Počet lokalít

0,35

> 15

10 – 15

5 – 9

 5

II.3. Veľkosť slovenského areálu km

0,25

> 110

80  110

50 - 79


 50

II.4. Priemerná kvalita populácií

0,2

 0,9

0,65 – 0,89

0 – 0,64

< 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət