Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə9/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

90


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
am fost mistificat... nu din vina Mea, ci din vina celor ce aşteptau lumina din afară.

Ce înseamnă "SALVATOR".' De ce am fost numit "Mântuitor"? Eu nu mântuiesc pe nimeni! Nici Eu, nici fraţii Mei, nici Părintele nostru! MÂNTUIREA, SALVAREA, vine din sine, porneşte dinlăuntrul fiecăruia, căci repet, ceea ce am spus şi pe pământ:

ÎMPĂRĂŢIA LUMINII ESTE ÎNLĂUNTRUL FIECĂRUIA!

Aceeaşi eroare în legătură cu iertarea păcatelor. Mi s-a atribuit iertarea ca şi cum, la fel ca şi cu lumina, iertarea ar veni din afară. Nimeni nu poate şterge petele de pe suflet decât cel pătat, prin efort, prin străduinţa, prin faptele iubirii. Sunt multe în scrierile care v-au rămas, care au fost greşit traduse şi interpretate şi care au denaturat cele spuse de Mine. -pauză.-

Am visat şi Eu... Salvarea Mea pe pământ a fost să visez un pământ nou, o altă lume, o lume nouă. într-adevăr, când am intrat în Ierusalim pe asin şi am fost primit cu ramuri de finic şi strigăte de bucurie, am trăit bucuria în care speram să o am în viitor, când voi reveni pe pământ.

Nu voi veni însă decât după ce pe pământ se va instaura ordinea şi vor fi respectate cu sfinţenie LEGILE!

Şi Eu şi toti fraţii Mei din Opal aşteptăm hotărârea Părintelui nostru de a începe ultima intervenţie asupra pământului: arderea celor cu culori închise şi a sufletelor negre care stăpânesc pământul. Cu toată cultura şi civilizaţia la care a ajuns pământul, din punct de vedere sufletesc s-a instaurat o cumplită secetă. Filozofii rătăcesc în noţiuni abstracte sau prea primitive, iar artiştii, poeţii şi muzicienii sunt lipsiţi

de idei.

In ultimul timp sufletele superioare stau resemnate, nevrănd să revină pe pământ. De ce? Pentru că luciferienii conduc totul din umbră, mascat, acoperindu-şi tâlhăriile cu minciuni pe care opinia publică le crede.

Nu vreau să intru în alte detalii, dar noi, cei din Opal, cunoaştem totul, toate ascunzişurile acestei lumi luciferice, care crede că biruinţa lor este asigurată de bani şi de arme, dar acestea înseamnă dezastru... Dezastrul este, într-adevăr, aproape, pentru că niciodată pe pământ nu a fost atâta dezordine şi nedreptate ca în acest secol al celor mai mari fărădelegi. De aceea nu va întârzia pedeapsa! Judecata vine!... se apropie şi nu va cunoaşte mila şi iertarea!

91

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Va fi mai întâi o purificare a atmosferei pământene care va arde emanaţiile negative ale ticăloşilor. Din Opal vor izvorî radiaţiile "DURAN", care vor arde tot ce e particulă, atom sau microorganism răufăcător. Vor fi purificate mai întâi văzduhurile, apele şi oceanele prin DURAN, apoi vor ţâşni radiaţiile "TRITON", care lent vor începe să descompună minţile celor ticăloşi, să-i facă să mărturisească singuri, în mod public, fărădelegile lor, dar căinţa lor va fi zadarnică... Iertarea nu va exista pentru nimeni şi pentru nimic, căci mai presus de mită este DREPTATEA DIVINĂ!

Apoi va veni potopul flăcărilor arzătoare ale "TIRINULUI", care va mistui lent corpurile sufleteşti ale celor întunecaţi, coborând atât pe pământ, cât şi-n lumea luciferică, distrugând-o până la totala nimicire cu toate locaşurile lor.

Va fi spaimă, va fi groază pe întregul pământ, capetele toate se vor pleca şi fiecare îşi va recunoaşte partea sa de vină. Atunci multe carti se vor deschide, carti care au stat de veacuri închise şi adevărul celor ce au proorocit va ieşi singur la lumină.

într-o lume purificată vom putea relua conducerea prin cei ce îi vom trimite pe pământ. Desigur, marea majoritate a celor ce vor rămâne vor primi comunicările noastre şi vor urma sfaturile care vor fi primite prin mediumnitate. Vom trimite mediumuri destul de multe, pentru ca fiecare ţară să aibă instrumentul necesar comunicărilor, astfel ca să poată exista o strânsă legătură între suflete şi cei de pe pământ.

Vor mai rămâne însă şi din cei care vor prefera să rămână credincioşi religiilor traditionale. Nu-i vom împiedica; fiecare va rămâne liber să opteze pentru calea pe care o va considera proprie înţelegerii. Doresc însă ca pământenii sâ-şi unifice eforturile pentru a realiza o unică concepţie despre viaţă şi existenţă.

Arderea va cruţa pe multi cu pete pe spiritul lor care vor crea probleme conducerilor. în orice caz, dorim ca abaterile de la LEGI să fie aspru pedepsite. Păcatul, farădelegea nu trebuie să fie iertate! Nu trebuie iertate: minciuna, calomnia, insulta şi cu atât mai mult, furtul sau lovirea.

Dorim ca fiecare ţară să fie condusă de iniţiaţi ,şi filozofi, care vor fi trimişi de noi şi vor fi comunicaţi prin mediumuri.

Heruvicle, călăuzitorul tău şi fratele nostru, are acum cuvântul să continue el şi să vă spună cele are de spus. Eu mă retrag acum, dar ne vom întâlni din mm pe această cale ".

92

într-adevăr, Hristos a încetat să-mi mai comunice. Heruvicle tace, astfel încât iau cuvenita pauză Sunt obosit!

După o noapte de somn, refăcut, m-am aşezat la masa de lucru. Simţeam pe Heruvicle. Ştiu că pentru mulţi cele spuse de noi vor constitui surprize... şi cea mai mare surpriză este afirmaţia noastră că nu Dumnezeu L-a facut pe om, nici lumile, nici universurile.. Dar tot atât de adevărat este că toate lumile s-au dezvoltat în baia de lumină a Opalului şi că tot ce s-a realizat pe toate planetele a fost sub dirijarea Opalului. Mai ales cultura de pe pământ este rodul spiritelor superioare din straturi şi planete, care au creat totul pe pământ, călăuzind gândirea oamenilor.

Astfel, se poate spune că Dumnezeu a vrut dintr-un început să-1 facă pe om după chipul şi asemănarea Sa Dacă Dumnezeu nu a plăsmuit pe om din pună de vedere biologic, Dumnezeu însă I-a dat omului "suflarea de viată spirituală" prin acţiunea câmpurilor magnetice frenice, care l-au incitat la gândire şi meditaţie de-a lungul evoluţiei sale milenare. Aşa după cum am scris în această lucrare mai la început, spiritele din straturile I-IV au mai beneficiat de radiaţiile luminice sentionice, formă de acţiune elementară a dragostei divine pentru pământeni.

Acţiunea aceasta a magnetelor, a forţelor de atracţie divină trebuie cunoscută de pământeni că tot Opalul a fost şi va rămâne pentru vecie izvorul de lumină şi adevăr al tuturor lumilor.

George: — Iubite Heruvicle, iartă-mă că te întrerup, dar cine ne va dezlega nouă taina începuturilor, cum şi de la ce s-a pornit iniţial în evoluţia omului? Care a fost faza de început, raza elementară de la care au pornit fiinţele cugetătoare, de la ce s-a pornit şi care sunt fazele prin care s-a trecut?

Heruvicle: — Dezlegarea acestei probleme este mult prea complexă ca sa poată fi asimilată în această fază a pământului. Fazele evoluţiei se vor comnunica pământului mai târziu, când ştiinţa va mai progresa şi va reuşi sa descifreze mai clar fenomenele. Aşa încât şi tu şi alţii mulţuminti-vă deocamdata cu ceea ce vi se dă. De fapt, eu ţi-am transmis punctul de Pornire care este 'Alueta" şi pe care ai abandonat-o, temându-te să nu fii considerat o minte prea fantezistă şi abstractă Ei bine, în acest volum vei include şi teoria "Aluetei" şi poate vom continua cu expunerea fazelor. Vom vedea!

(pauză)


93

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


Heruvicle: Ai vrut ca în acest capitol să expui sistematic fazele

evoluţiei spirituale!

George: — Da începusem prin a pune în evidenţă factorii fundamentali

care determină evoluţia, adică ordinea şi legile! Problema care se pune

este ce se întâmplă în momentul în care un om care a căzut din ordine în

dezordine, atrăgând după sine starea de păcat?Heruvicle: — Starea de păcat exprimă căderea, căderea din ordinea

normală care asigură evoluţia cu ascensiunea sa firească spre lumină.

Drama "stării de păcat" este că pierde simţul sacrului şi al armoniei,

drama este că în acel spirit se atrofiază cea mai importantă facultate

spirituală, care este "INTUIŢIA".

Intuiţia este marele miracol al oricărei fiinţe cugetătoare, este semnalul care indică prezenţa Divinului în om, pentru că intuiţia este izvorul de adevăr al luptei omului pentru cunoaştere. Prima sarcină a fiecărui pământean este PURIFICAREA, care înseamnă ieşirea din starea de păcat, părăsirea domeniului dezordinii care echivalează cu orbirea spirituală. Ieşirea din starea de păcat implică un efort atât de încetare de a mai păcătui, cât mai ales efortul şi ajutorarea aproapelui. Curăţirea petelor de pe spirit nu se poate realiza decât prin multe, foarte multe fapte bune. Un spirit cu pete nu poate cunoaşte starea intuitivă proprie doar celor curaţi. De aceea, cei ce sunt în stare de păcat trebuie neapărat să cunoască religia, să aibă un îndrumător spiritual, să recurgă la meditaţie şi reculegere, să aibă intense preocupări spirituale şi intelectuale.RECULEGEREA - INTROSPECŢIA - MEDITAŢIA, iată trinitatea sacră pe care o recomandam tuturor celor ce vor ca să ajungă în cea de-a doua fază, "FAZA DE ÎNNOBILARE SPIRITUALĂ PRIN INTUIŢIE'. - pauză -

Tăcere!


Simt că toţi au tăcut şi s-au retras. Nu-mi rămâne decât să-mi adun din nou gândurile şi să le aştern, conştient de influenţele sub care voi formula în continuare ieşirea din impasul spiritual al omului căzut în starea de păcat.

Fără îndoială că există un destin al pământenilor luaţi în ansamblu, dar adevărul este că fiecare om în parte îşi are destinul său propriu, problemele sale de rezolvat, stadiul său specific şi propriu în care se află şi pe care trebuie să-1 depăşească cu orice sacrificiu. Depăşirea stadiului implică, cerc sacrificii. Desigur, orice om se află prins în rezolvarea94

grijilor materiale, în rezolvarea existenţei sale ca "animal", ca făptură biologică, trebuie să aibă un adăpost trebuie să aibă ce mânca şi cu ce se îmbrăca Trebuie să-şi întreţină familia şi să-şi instruiască copiii. Este condiţia firească a unei vieţi normale pământene de care orice om este legat şi pe care trebuie să o respecte.

Dar, oricâte obligaţii materiale ar avea omul, nimic nu poate justifica neglijarea, preocuparea de a dezvolta facultăţilor sale spirituale. De aceea, în strădania de a obţine bunuri materiale trebuie să cunoască o măsură, un prag. o limită de la care cele materiale încep să devină de prisos. Luxul, confortul excesiv, distracţiile nesfârşite sunt de prisos. Ele nu fac decât să acapareze mintea şi s-o tină înlănţuită în cercul, în lanţul vicios al necesităţilor oarbe şi inferioare.

VIAŢA PE PĂMÂNT, SĂ NU UITĂM, ESTE UN PROVIZORAT!

Rostul vieţii noastre este limpede: să ajungem dincolo, într-unul din straturile superioare, să beneficiem de o lume a armoniilor, a luminii, a muzicii, a cunoaşterii, fără griji, fără alte probleme de ordin material. în acest sens, mă văd înclinat să dau dreptate budismului, care vorbea de ieşirea din "torent", scăparea de multitudinea reîntrupărilor. Există, cum spuneam, un destin al pământenilor, al marelui torent de oameni care, oricum, va duce spre progres şi va înnobila omenirea de-a lungul mileniilor ce vor urma Destinul torentului este însă alcătuit dintr-o infinitate de destine, destinul pe care fiecare îl are în faţă şi pe care este chemat să-1 rezolve. în aceste rânduri doresc să mă adresez celor ce, prin intuiţie, îşi dau seama că destinul trebuie îndrumat, lucrat, controlat, dirijat spre un ţel superior şi apoi sublim: REALIZAREA ARMONIEI INTERIOARE CARE SĂ FIE ÎN STARE SĂ INTERCEPTEZE CHEMĂRILE, ÎNALTELE CHEMĂRI DIVINE.

Heruvicle a încheiat cuvântul său aducându-ne în prim-plan sacra trinitate a RECULEGERII, INTROSPECŢIEI si MEDITAŢIEI. Dar această sacră trinitate nu se poate realiza decât prin retragerea din torentul lumii, o retragere din griji, o renunţare relativă la bunurile şi Plăcerile exteriorare ale lumii materiale înconjurătoare. **• Această retragere, această renunţare la lux, la distracţii şi la altele este condiţia fundamentală care, odată realizată, poate asigura spiritului "um deschis, necesar evoluţiei sale.

Este necesar pentru a trece la a treia fază, aceea a TRANSFIGURĂRII, să fim mai întâi nişte profunzi cunoscători ai

95

DES TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
tuturor valorilor pe care le-au creat marii filozofi, cei care au dat viaţă

artei şi culturii.

Este necesară, cu alte cuvinte, faza prelungă a unei perioade îndelungate de STUDII şi CERCETĂRI a tuturor valorilor spirituale pe care lumea le-a creat. Aceasta cere însingurare, cere acei patru pereţi ai unei modeste camere în care să tronăm ca împăraţi mulţi, mulţi ani ai

vieţii noastre.

Am fost şi sunt un profund cunoscător al Bibliei şi, mai ales, al cărţilor Noului Testament, dar în lupta mea de a cunoaşte divinitatea şi sensurile existenţei nu am putut ajunge la o concepţie superioară a divinităţii fără a şti şi de Hegel, Nietsche, Bach, Wagner, Newton,

Einstein şi mulţi alţii.

Am studiat şi eu trecând prin şcoli medii şi superioare şi am devenit arhitect, eu în fond fiind acaparat de teologie şi filozofie, precum şi îndeosebi de muzică prin care pot spune că am ajuns la întrezărirea armoniei şi luminii. în evoluţia mea spirituală cel mai important loc l-au avut meditaţia şi rugăciunea, care au însoţit şi însoţesc mereu strădaniile mele în ceea ce intuiţia îmi dictează să fac. Acestea le-am practicat fiind în mijlocul oamenilor, dar având totuşi orele de retragere în camera dinlăuntrul fiinţei mele. Nu am restricţii. Sunt perfect şi total liber fata de tot şi de toate, dar nu pot primi orice din jurul meu. Trăiesc într-o lume cu o cultură extrem de diluată şi săracă în idei. într-adevăr, trăim într-o epocă de secătuire spirituală şi de ce? Tocmai pentru că în oameni persistă confuzia valorilor, lipsa de discernământ în promovarea culturii şi a valorilor spirituale, care joacă un rol cu totul secundar în lumea noastră contemporană. Un singur scop au conducerile statelor: producerea de cât mai multe bunuri materiale, ca şi cum acestea ar fi sensul existenţei noastre. Acesta este pământul: o planetă a spiritelor inferioare care aleargă după cât mai multă şi mai bună mâncare, după lax, după confort şi după distracţii. Lucifer triumfa! Vad şi o siml în lot şi în toate, dar domnia lui va fi crunt pedepsită şi abia atunci lumea va

învia.


Abia atunci va învia Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi lumea va porni totul de la capăt, va lua totul de la început, cu discernământ, ca în gândire şi cultură să nu mai dăinuiască rătăcirile, erorile şi confuziile Dezastrul anunţat care este foarte aproape va avea menirea să împrospăteze atmosfera pământului, să aducă o cultură nouă, unică. valabilă pentru toţi pe întregul pământ.

96

De-abia după ce glasurile tuturor se vor uni într-un singur şi armonios cor, de-abia atunci va cobori Hristos triumfător pe pământ, pe un pământ înnoit şi sfinţit de cei ce vor cunoaşte o singură soluţie pentru viaţa- jertfa pentru binele celui de lângă tine.

Numai când pe pământ se va respecta LEGEA IUBIRII PRIN MUNCĂ ŞI EFORT, numai atunci vom spera la un destin în afara oricărei drame şi suferinţe.

Este aproape ziua când pe pământ va începe un dans al morţii şi al groazei. Este aproape ziua când ochii tuturor vor vedea că JUDECATA DE APOI nu a fost un basm, o simplă poveste, un mit, ci o realitate. Este aproape ziua aceea când nu cel cu bani şi arme va vorbi şi va porunci, ci cel iniţiat, cel înţelept

Este aproape ziua când filozofii şi înţelepţii vor lua în mâinile lor destinele omenirii si le vor conduce cu iscusinţă. Atunci va fi un pământ nou şi un cer noa Tainele ascunse de veacuri se vor dezvălui şi tot omul va cunoaşte cu claritate treptele pe care trebuie să urce. Arunci vor înflori toate în armonie deplină, căci ORDINEA şi LEGILE vor triumfă pe acest pământ care zace astăzi în ignoranţă şi întuneric.

97


DES TAINELE UNIVERSULUI SPIRITU AL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Marţi, 22 octombrie 1977, ora 14.30

C

iţeam împreună cu Veronica în birou. La un moment dat ea îmi spune că însuşi Domnul nostru vrea să vorbească Am pus în grabă mâna pe stilou şi am aşteptat cuvântul.

"— Vi s-a spus, ati fost îndemnaţi să nu mai fip copii... Să fiţi maturi! De aceea, încep prin a vă chema la maturitate şi, deşi sunteţi copii, mă voi adresa vouă ca unor fiinţe mature care au studiat şi au cercetat natura şi legile ei. Mă adresez vouă, celor ce ştiti să gânditi, celor ce ati descifrat ordinea şi legile care domnesc în natură şi odată cu aceastea v-afi eliberat de ideile preconcepute, devenind realişti şi lucizi. De aceea doresc şi Eu să Mă exprim liber, lăsând deoparte tot ceea ce a fost până acum. Consider că vorbesc unor oameni noi, mă adresez prezentului şi mai ales viitorului, lăsând deoparte trecutul. Ce a fost nu vreau să mai repet. Ceea ce a fost... nu că a fost rău, dar trecutul a însemnat întuneric, mizerie şi suferinţă şi acestea vreau să înceteze odată pentru totdeauna! Din tot trecutul vreau să rămână o singură noţiune; tot trecutul vreau să însemne pentru voi top cei noi o singură idee: JERTFA! Şi când zic jertfă nu vreau să vă găndip numai la Mine, ci la top cei care s-au jertfit pentru dreptate, pentru adevăr, pentru bineşi pentru frumos.

Tot ceea ce pământul a realizat nepieritor şi trainic a fost rezultatul jertfei de sine, rezultatul celei mai de preţ ofrande adus pe altarul a tot ceea ce este frumos şi sublim.

Eu nu am venit acum 2000 de ani să aduc ceva nou!...

N-am adus nimic nou... am venit doar ca să consfinţesc ceea ce şi aliii spuseseră înaintea Mea, şi anume că: ieşirea din impasul întunericului nu o poate aduce decât jertfa, jertfa de sine pentru semeni, jertfa în lupta pentru dreptate şi adevăr! Aceasta a fost definitia Mea şi ideea cu care am vrut să fie pecetluite natiunile

popoarele.

Acum 2000 de ani am chemat pe toti la jertfa. N-am putut spune multe într-o lume care plutea în neştiinţă şi ignoranţă. Acum a venit vremea să vorbesc deschis despre toate! Aşa cum acum 2000 de am v-am chemat la jertfa, aşa vin acum şi vă chem la ORDINE. Vă chem la ordine, la disciplină, la studiu, la râvnă, la efort, la sărguinţă.

98

Când am vorbit pe pământ, am vorbit în pilde şi parabole pentru că mă adresam unor minţi neevoluate, primitive.Vă mărturisesc vouă, copiii şi prietenii Mei, că mă bucur pentru că Mă pot exprima direct, sincer şi deschis şi de aceea formulările mele vor fi clare, jără ambiguitate, fără echivoc...

Am spus că vă chem la ceva nou, la ceva de care nu am vorbit pe pământ: la ordine şi disciplină în tot şi în toate. Nu vă chem la împlinirea celor 10 porunci! Faza împlinirii poruncilor este acum depăşită. Cine nu le-a împlinit la timp va regreta şi va plânge, dar regretul şi lacrimile vor fi zadarnice. Judecata a fost rostită, sentinţa a fost pronunţată! Cine nu a împlinit poruncile, cine nu a cunoscut jertfa, nu va apuca timpurile noi, noul pământ!

Focul va arde şi va mistui şi va curăta pământul de cei fără de lege, care au pus numai piedici şi stavile în calea evolutiei.

Vă chem la ordine şi vă zic: Aceasta este "ALFA " lumii noi, căci "OMEGA " înseamnă: ARMONIA, FRUMUSEŢEA ŞI SUBLIMUL

Aşadar, chemarea Mea la ordine este o măsură de principiu, pentru că de fapt chemarea Mea se referă la Impară pa Luminii, care înseamnă: armonie, frumuseţe şi sublim.

Oricât aş vrea, trecutul nu poate fi abandonat şi nu poate fi abandonat pentru că în el nu a fost numai suferinţă, ci şi o fertilă creatie. Tot ce va rămâne trainic pentru viitor va fi creatia realizată atât în filozofie, cât şi în arte şi ştiinţă mai ales. Spun mai ales ştiinţă pentru că ştiinţa este cea care i-a învăţat pe pământeni ordinea şi disciplina legilor care constituie temelia pe care s-a construit atât universul negativ, cât şi cel pozitiv.

Vă veti întreba poate de ce nu am pomenit religia ca una din creatiile mari ale pământenilor? Nu am pomenit expre religia pentru că este singura care mi-a dat cele mai mari bătăi de cap, din cauza întunericului şi a ignoranţei care au dominat milenii de-a rândul pe acest Pământ.

Intr-o lume nouă toate vor fi noi, toate vor trebui să se Primenească, să se înnoiască şi filozofia, şi arta, şi ştiinţa. Dar, după cum ştim, cea mai pură este ştiinţa, căci în ea nu are ce căuta minciuna, iar cea mai vinovată este religia care, din păcate, conţine cete mai mari rătăciri.

Cea mai pură creatie pământeană rămâne ştiinţa pentru că in ea " Pot pătrunde ipocrizia, făţărnicia şi minciuna. în artă au mai fost impostori, la fel şi în filozofie. Multi s-au crezut filozofi, nefiind în

99

DES TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


realitate decât nişte rătăciti. Religiile însă au fost sursele celor mai triste denaturări ale adevărului şi de aceea aş vrea ca acest coşmar al pământului să înceteze cât mai repede. De aceea vă vorbesc acum pentru că şi Eu sunt conştient de haosul în gândire pe care l-au cultivat toate religiile, fără excepţie. Nu mă refer la iniţiatorii religiilor, ci la religiile care s-au format ulterior. Fiecare iniţiator a avut lucruri clare de spus şi s-a exprimat clar... şi totuşi nu au fost înţeleşi decât de prea puţini. De ce? Pentru că în gândire domnea haosul şi dezordinea provocată de păcat!

Păcatul a fost cauza căderii în dezordine, iar dezordinea în gândire a adus rătăcirea şi confuzia ideilor. Ori, cu nişte minţi confuze, dezordonate, nu se poate lucra. Prima problemă pe care religiile nu au putut-o "dezlega " a fost problema creatiei. Cea de a doua problemă a fost suferinţa. De unde provine suferinţa pe pământ, cine a creat-o?

Din prima parte a prezentării acestei lucrări v-ati dat seama că zona spiritelor pământene a fost zona cea mai de jos din întregul univers Spiritual Negativ. Drama acestor spirite a fost însă amplificată de stagnare, cu alte cuvinte, de lene şi de comoditate. Aceasta a fost prima cauză a suferinţelor ce au urmat Cea de-a doua cauză a suferinţelor a fost provocată pe pământ datorită spiritelor căzute, cu culori închise, care au fost sursele tuturor nelegiuirilor pe întregul

pământ.

Dar cine se face vinovat de toate acestea? Marele Creator? Marele Arhitect? El este constructorul lumilor şi al treptelor. Dacă El ar fi constructorul a toate, atunci s-ar putea spune că El este vinovatul. Dar nu este Ei! Nu este El pentru că nu El a făcut lumile aşezate pe atâtea trepte. Nu trebuie făcut vinovat Dumnezeu pentru faptul că pământul a ocupat cel mai de jos loc între planete şi straturi.

Nu Dumnezeu a vrut stagnarea, nici lenea, nici minciuna. Toate lumile au evoluat fiecare libere şi liber cei superiori au votat pentru o ordine, necunoscând stagnarea, lenea şi minciuna... Şi, de aceea, au rămas în marea familie a împărăţiei Luminilor, care trăieşte pe trepte ordonate în armonie, frumos, sublim. Pământul a fost numit de Marele Guvernator PLANETA CĂZUTĂ... COPILUL RĂTĂCIT. De ce?

Tocmai pentru că numai pe pământ, pe fondul lenei, comoditatii şi minciunii, au apărut invidia, ura şi răutatea. Nicăieri în univers nu există invidie şi răutate, pentru că numai pe pământ s-a instaurat dezordinea atât în cele pozitive, cât şi in cele spirituale.

100


De aceea v-am chemat la ORDINE şi, odată ai aceasta, vă chem mai departe la râvna. efort şi sărguinţă pentru a se putea alunga dezordinea definitiv de pe acest pămam al nepriceperii şi ignoranţei! V-am chemat la ordine, pentru ca numai o minte ordonată poate primi mesajele noastre, care vă cheamă, nu vă porunceşte: Veniţi la Ordinea şi Disciplina Fundamentală a Legilor, Singurele care conduc spre ARMONIE, FRUMOS, SUBLIM.

Pentru oamenii superiori, între raţiune şi credinţă nu a existat niciodată o separaţie. Lumea vizibilă şi cea invizibilă au constituit pentru ei o unitate certă, indestructibilă.

în prezentarea Mea vreau în mod intenţionat să abrog credinţa. Da, de această virtute milenară vreau să fac abstracţie în cele ce urmează. De ce? Pentru că prea mult s-a făcut uz de credinţă in toate religiile şi prea multe aberaţii au izvorât dintr-o simplă credinţă care s-a considerat a fi totul. Toate religiile au cerut de la credincioşi supunere şi ascultare, plecând de la imperativul credinţei:

IATĂ, EU NU VĂ CHEM LA CREDINŢĂ, CI IA CUNOAŞTERE ŞI STUDIU SISTEMA TIC.

Plec de la studiu şi pun baza pe studiu, pe studiul organizat şi disciplinat, studiul ordinii Legilor din natură. Plec, deci, nu de la credinţă, ci de la ştiinţă!

DUMNEZEU NU ARE NEVOIE DE CREDINCIOŞI, CI DE OAMENI ARMONIOŞI, IAR ARMONIA NU SE POATE REALIZA DECÂT PRINTR-O PROFUNDĂ CUNOAŞTERE A LEGILOR TUTUROR FENOMENELOR CARE SE PETREC ÎN LUMEA ÎNCONJURĂTOARE. Dumnezeu nu are nevoie de oameni credincioşi, ci de spirite armonios dezvoltate, iar la armonie nu se poate ajunge decât printr-un mare efort de studiu în domeniul cunoaşterii. Mai intai de toate, omul curat sufleteşte trebuie să studieze natura cu toate legile şi fenomenele ei. Omul nou vrem să plece nu de la credinţă, c' de la ştiinţă! El trebuie mai întâi să înţeleagă bine: ORDINEA VĂZUTĂ...

Pentru aceasta trebuie studiate astronomia, chimia, fizica, medicina, biologia, punăndu-se accentul pe fizico-matematici şi îndeosebi pe fenomenele proprii atomilor.

Din punct de vedere al ordinii în cunoaştere, ştiinţa este pe primul loc condiţia fundamentală care creează premisele cultivării unei gândiri ordonate, disciplinate.

101


DEN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət