Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə6/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Centrul luciferic emite în spaţiu un câmp magnetic numit "GANDANIC".

Acest câmp magnetic cuprinde atât treptele de întuneric, cat şi zona neutră în care intră şi pământul. Acest câmp magnetic incită la rău şi egoism şi manifestă o puternică atracţie spre întuneric.
Zona cu cea mai mare frecvenţa de încarnări este zona neutră a pribegilor. Apoi urmează primele patru trepte din zona luminoasă, după care vin cele trei straturi de chin din care, de asemenea, pământul îşi recrutează multe spirite. Cu cât înaintam pe treptele de lumină, numărul celor ce vin pe pământ este din ce în ce mai mic. Pământul oferă o viaţă diferită pentru toate spiritele. Astfel, pentru cei din straturiie de chin pământul este un adevărat rai, deoarece ei nu mai suferă chinurile provocate de straturile de întuneric. De asemenea, un bun climat oferă pământul spiritelor pribege, rătăcitoare, care găsesc ceva de făcut şi viaţa pământului îi atrage.

Cu cât mai superior este un spirit, cu atât pământul devine mai greu de suportat, cu atât pământul oferă condiţiile unui adevărat infern Pământul trece în rândul celor superiori drept o planetă blestemată, în care cei superiori pierd din energie mai mult decât să crească.

Din cercetarilc întreprinse de noi a rezultat faptul că pământul, din grija Marelui Guvernator Divin, a beneficiat de foarte multe spirite mari din stratunic VIII şi IX, care au adus lumina pe pământ. Toate vârfurile pământene în şuinţâ, filozofie, artă şi religie au fost "misionari'' ai înaltelor straturi, trimişi pe pământ să ajute la progresul lui.

Din cele mai înalte trepte de lumină care au venit pe pământ notăm în primul rând pe Iisus Hristos, care a fost fiinţa divină venită din Opal şi care s-a reîntors în Opal. Cu toate că a trăit puţin pe pământ, Iisus Hristos a reuşit să revoluţioneze gândirea, aducând cea mai înaltă învăţătura despre vată dm toate timpurile

A doua fiinţă cu mari influenţe în gândirea pământeană a fost BUDDHA SACHYUAMUNI, care a revoluţionat gândirea în Extremul Orient.

Din stratul VIII fac parte toate vârfurile gândirii filozofice şi ştiinţifice pământene. Astfel au venit Platon, Socrate, Aristotel, Ioan Gură de Aur, Spinoza, Kant, Nietsche, Hegel, Coopernic, Galilei, Newton, Leonardo da Vinci Michclangelo şi alţii.

Mulţi sunt. de asemeni, cei coborâţi din VII care au contribuit la ridicarea culturii şi civilizaţiei pe pământ.


58

59

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DEM TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Cu cât treapta de lumină este rnai inaltă, cu atât întruparea este mai grea şi mai rară. Treptele superioare nu vin pe pământ decât cu misiuni. Incarnarea este proprie mai mult straturilor de la IV în jos, a spiritelor care simt nevoia unei ridicări pe o treapta superioară. Este de precizat faptul că viata unui om este strâns legată de culorile şi de luminozitatea cu care intră în trup pe pământ

Viaţa pe pământ, caracterul unui om depinde de culorile pe care le-a avut înainte de a se întrupa. în acest sens, un spirit superior va deveni automat un om superior, iar un spirit inferior va fi un om inferior. Un spirit bun va fi un om bun, un spirit rău va fi un om rău. Aceasta este Karma,

KARMA, adică luminozitatea şi culorile, îşi spune în trup cuvântul, ele fiind fondul spiritual care nu se schimbă în orice condiţii s-ar naşte acest spirit

Aşa după cum spiritele superioare, cele de la stratul V în sus nu pot cădea, nu pot deveni rele, tot aşa un spirit venit din straturile de chin nu poate să devină bun. Există, deci, două categorii extreme: luminoşii şi întunecaţii, care nu-şi pot schimba esenţa; se nasc luminoşi şi rămân luminoşi; se nasc cu spiritul alb şi tot alb pleacă din trup, după cum spiritele cu culori închise sau negre se nasc răi şi mor răi.

Marea majoritate a spiritelor pământene care se reîntrupează cel mai des nu sunt nici răi la limită, nici buni, albi; marea majoritate a celor ce iau trup pământesc sunt căldicei, cei cu culori pestriţe, semiînchise sau semideschise. Aceştia sunt foarte mult influenţaţi de mediul în care se nasc, de societatea în mijlocul căreia se nasc, influenţaţi major de educaţia pe care o primesc în fragedă copilărie. Pentru că această categorie o urmează majoritatea cea mare, influenţa educaţiei este covârşitoare, ea decizând ca un spirit să se orienteze spre lumină sau spre întuneric. Bineînţeles, în universul negativ salturi nu există, sărituri peste trepte nu se fac. Oricum. însă, un spirit rătăcitor din zona neutră poate ajunge în stratul I sau II cu condiţia unei vieţi foarte corecte, cinstite şi curate. Acest eveniment însă este destul de rar, inerţia având un rol foarte important, spiritele tind să rămână ceea ce sunt ceea ce au în esenţa lor, tind să rămână neschimbate, în orice caz, pentru cei cu caracter neclar, neprecizat o educaţie atentă poate influenţa oricând în bine orice spirit.

Este aici de remarcat faptul că singurele spirite care se mai pot salva sunt cele ce au culoarea cenuşie măcar cât de puţin, aceasta reprezentând un procent de cinste şi corectitudine care marchează60

condiţia absolută ca un spirit să se poată curaţi, să se poată ridica. în acest sens mănăstirile şi viaţa însingurată asigură cele mai bune condiţii ca un spirit să se salveze şi, mai mult chiar să pătrundă în primele straturi de lumină. în general, viaţa de lipsuri, înfrânări şi abstinenţă este soluţia cea mai bună pentru refacerea spirituală.

Karma este neiertătoare. Nimeni în universul negativ nu iartă, iar Dumnezeu fiind drept, este necruţător şi neîngăduitor cu păcatul, cu fărădelegea. Păcatul nu se iartă, se plăteşte; şi nu oricum, se plăteşte scump. In general, păcatele mult mai uşor se fac; foarte uşor se comit păcatele, dar foarte greu un spirit se curăţă. Un păcat grav, cum ar fi crima şi hoţia, ajunge să se menţină câteva reîntrupări la rând, constituind premisa favorabilă de a se repeta. Odată păcatul repetat de două sau trei ori, din pată ajunge să devină o bandă care înfăşoară pieptul şi astfel se transformă în obişnuinţă, iar omul pierde semnificaţia gravităţii acelui păcat conştiinţa nu-1 mai acuză, simţul sacrului se atrofiază şi-n felul acesta cade, fără să mai aibă vreodată salvare. LEGEA KARMEI spune:

"LUMINA cheamă lumină mai multă,

Răul cheamă un rău mai mare. "

Activităţile şi culorile dobândite din vieţile anterioare devin sensuri definitorii şi directorii pentru viaţa care urmează. Drumul este oarecum prestabilit spre lumină, spre bine, spre cinste şi curăţenie, spre lene şi comoditate sau spre acţiuni rele, cu urmări nefaste.

Reîntruparea, viaţa în trup este extrem de importantă, cu urmari serioase pentru spirit. Rămânere pe loc nu există. Orice spirit urcă sau coboară, se înnobilează sau devine mai necurat mai necinstit mai rău. O karmă grea înseamnă păcate grele comise într-o viaţă anterioara. într-o totală orbire. Dacă spiritul este câtuşi de puţin cinstit cu sine insuşi şi are un fond bun - adică cenuşiu - vine, revine in trup hotărât ca să ispăşească. Ispăşirea există, curăţirea se face, dar acestea cu multe şi nenumărate FAPTE BUNE, O karmă grea. o moştenire de păcate nefaste nu poate fi uşor ispăşită. Ea cere efort credinţă, multă meditaţie şi multe lacrimi. Adesea aceste spirite se roagă in starea de spirit pentru ispăşire şi atunci primesc din partea MARELUI GUVERNATOR să se nască cu o boală sau cu o defecţiune organică, pentru ca prin această suferinţă provocată de boală să se poată curăţa căci SUFERINŢA este PLATA PĂCATULUI dincolo, iar aici, pe pământ cme vrea să se cureţe, trebuie să sufere, să rabde, să se înfrâneze, să practice o asceză severă atât a trupului, cât şi a minţii. Păcatul cel mai greu este lenea

61


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DES TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


minţii şi comoditatea. Acestea constituie răul tuturor relelor, lenea, comoditatea şi nepăsarea care nu are decât o influenţă dezastruoasă asupra luminozităţii spiritului. Din lene se naşte invidia, din invidie se naşte hoţia şi crima Un păcat atrage după sine altul şi în felul acesta urmează căderea definitivă care nu mai poate avea scăpare. Câţi din cei cu karmă grea sunt conştienţi de gravitatea karrnei lor şi optează pentru suferinţă şi-şi închină viaţa faptelor bune? CÂŢI? FOARTE PUŢINI! Extrem de puţini!

O viaţă compromisă atrage alta mai rea; viaţa plină de răutate atrage alta plină de mai multă răutate.

Pământul însă. datorită confuziei filozofice în care se scaldă, datorită eterogenităţii ideologiilor şi credinţelor, oferă pentru suflete condiţii precare de dezvoltare. Marea majoritate a misionarilor, a celor veniţi din Oraşul de Aur sau din stratul VIII n-au mai reuşit să revină în locul din care au plecat, coborând două sau trei trepte. Desigur, n-au coborât mai jos de V, dar oricum au pierdut din energie şi lumină, în loc să acumuleze. Oricum, aceste spirite mari tot au strălucit, numele lor rămânând înscrise cu litere mari în istoria culturii şi civilizaţiei. Lor le datorează pământul progresul şi înaintarea pe treptele descoperirilor şi cunoaşterii. Newton, Galilei, Coopernic, Faraday, Edison, Mendeleev, Einstein şi mulţi alţii sunt toţi suflete coborâte din înalte straturi ale lumii, din pronia divină, spre a face pământul să înainteze cu paşi repezi în cunoaştere, în artă şi ştiinţă.

ELEMENTELE DE GENEZĂ ÎN UNIVERSUL SISTEMELOR PLANETARE

Astăzi, vineri, 11 noiembrie 1977, am avut o îndelungată discuţie cu Iisus Hristos prin Veronica, referitor la existenţele din univers, la formarea lumilor şi a straturilor. Cu aceste precizări mi-au fost completate datele primite anterior, astfel încât problemele s-au clarificat şi le pot prezenta clar şi concis.

Prima lume care a apărut şi a evoluat în galaxia noastră a fost lumea care astăzi se numeşte Lumea Opalică - într-un cuvânt OPALUL.

Opalul a avut o evoluţie cu totul aparte faţă de lumile care au apărut mai târziu, deoarece lumea opalică s-a dezvoltat independent, fără nici o influenţă din afară, în timp ce celelalte lumi care au apărut mai târziu au apărut şi evoluat sub influenţa Opalului, dirijate de Opal.

După ce Opalul s-a format cuprinzând în sine fiinţe cugetătoare de calitate deosebit de superioară - divină, sub influenţa radiaţiilor opalice au început să apară fiinţe cugetătoare în patru sisteme planetare diferite, fiecare sistem planetar având, bineînţeles, un soare. în felul acesta, universul evoluat are forma unei piramide cu baza pătrată, cele patru puncte fiind reprezentate de cele patru sisteme planetare pe care au apărut fiinţe cugetătoare, precum şi vârful piramidei ocupat cu cea mai evoluată lume. lumea Opalică. în total, în cele patru sisteme planetare există 21 de planete locuite de fiinţe umane, situate pe diferite trepte de civilizaţie, toate însă superioare pământului. Desigur, apariţia şi dezvoltarea vieţii s-a făcut pe familii, fiecare familie aparţinând de câte o planetă care a evoluat drn punct de vedere biologic până la nivelele necesare intrării în legătură cu lumea Opalică.

în momentul când prima lume s-a trezit la conştiinţa de sine, Opalul era deja format şi îşi exercita funcţia de îndrumător pe calea desăvârşirii spirituale. Astfel încât prima lume trezită la "existenţa de sine" a luat cunoştinţă cu îndrumătorul ei spiritual: OPALUL.

Este, deci, de reţinut că Opalul, cu întregul cortegiu al straturilor, formează o unitate certă şi independentă.
62

63

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

Mai întâi s-a format Opalul ca planetă în formă de farfurie, iar mai târziu au început să se formeze straturile în formă de spirală, ca urmare a mişcării de rotaţie pe care o avea Opalul Opalul s-a prezentat aşadar la un moment dat ca un fel de cometă cu coadă, această coadă luând în timp forma de spirală. în zonele superioare ale spiralei au apărut şi fiinţe umane, fiinţe care au continuat şi continuă şi astăzi să populeze straturile

superioare (de la V in sus).

Prezenţa fiinţelor umane planetare în straturi a devenit posibilă numai datorită evoluţiei spiritelor planetare, şi anume ale celor ce au atins starea de desăvârşire spirituală care le-a făcut apte să poată intra în straturi. Opalul şi straturile formează realmente "'împărăţia Luminilor", "împărăţia Cerurilor" pentru cei ce trecuseră prin viaţa planetară

pozitivă.

Repetăm şi precizăm cititorului că în timp ce Opalul a evoluat singur, fară nici o intervenţie din afară, celelalte lumi, inclusiv pământul, au evoluat sub influenţa radiaţiilor opalice, care au avut un rol stimulator, polarizalor în evoluţia lor. In acest sens, însăşi evoluţia naturală a fost influenţată de Opal, fenomen ce trebuie remarcat şi reţinut, cu toate că evoluţia naturală este condusă de legile naturii.

Pe măsură ce spiritele pe planete au evoluat din punct de vedere spiritual, ele au fost atrase, după lepădarea corpului pozitiv, în straturi, în sistemul nostru planetar sunt cinci planete locuite. Trei planete sunt mai evoluate cat pământul: Tamium, Taitun şi Zefirius, iar una este foarte înapoiată, cu fiinţe care abia acum li se formează gândirea. Zona pământeană este cea mai populată zonă din toate universurile şi este singura planetă pe care a apărut lenea, invidia, ura şi răutatea De asemenea, pământul este unica planetă la care au avut acces spiritele luciferice, spirite care iniţial au fost Înfrăţite cu spiritele opalice, dar care au căzut lent din cauza egoismului şi trufiei.

Pământului îi este rezervat un destin aparte faţă de celelalte

planete.

Pentru normalizarea atmosferei spirituale pe pământ în scopul asigurării unei evoluţii armonsoaseşi pe această planeta. Opalul va interveni prin intermediul unor radiaţii foarte puternice, care vor desfiinţa toate categoriile de spirite cu culori închise sau negre. Această intervenţie opalică, după cum am fost înştiinţaţi de nenumărate ori, este foarte aproape, ea urmând să marcheze începerea unei ere noi, armonioase, într-o atmosferă de deplină unitate şi înţelegere între oameni, care să aducă unitatea de concepţie asupra lumii şi existenţei.

64

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

O ultimă întrebare pe care i-am pus-o lui Iisus Hristos a fost aceea de a ne preciza unde se află în universul pozitiv, universul negativ, adică Opalul şi straturile.

Ni s-a răspuns că Opalul şi straturile sunt foarte aproape de sistemul nostru planetar, planeta Zefirius trecând în mişcarea ei de rotaţie aproape de Oraşul de Aur, implicit aproape de Opal. Zefirius rămâne planeta cea mai evoluată din toate punctele de vedere. Este de menţionat feptul că cele trei planete locuite din sistemul nostru planetar Tamium, Taitun şi Zefirius nu sunt vizibile de pe pământ, deoarece radiaţiile lor sunt prea puternice, frecvenţele lor înscriindu-se în benzile de unde de dincolo de ultraviolete.

65
DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

CONFLICTUL DINTRE OPAL - CETATEA LUMINII ŞI CETATEA LUCIFERICA

Iniţial, înainte de apariţia planetelor, mai înainte de a apărea universul pozitiv exista doar universul negativ, organizat în trei sfere concentrice. Exista încă pe atunci deja formate fiinţele divine - zeii - în zona centrală a marii sfere, care era înconjurată de o altă sferă, numită zona medie a fiinţelor evoluate, dar care nu erau divine, şi, în sfârşit zona perifierică, a marei sfere, a celor neevoluaţi.

Pe atunci, Lucifer făcea parte din zona centrală a fiinţelor divine. Fiinţele divine obişnuiau să facă incursiuni în zona medie şi chiar periferică în scopul de a-i ajuta pe cei mai puţin evoluaţi cu scopul de a-i

incita la muncă şi activitate.

Lucifer şi cu o parte din spiritele "'divine" nu erau de acord să ajute pe cei neevoluaţi, ridicând pretenţia de a fi slujit de aceştia Astfel, a luat naştere primul conflict între spiritele cu adevărat divine şi spiritele lucifcrice care cu trufie pretindeau sa fie slujiţi de cei mici, de cei mai

puţin evoluau.

Căpetenia fiinţelor divine. Dumnezeu, a hotărât atunci scindarea separarea în spaţiu a celor trufaşi de cei iubitori şi ascultători. Astfel, sferele au încetat sa mai fie concentrice şi miezul s-a scindat, urcând fiecare în zone diametral opuse. în felul acesta au luat naştere ZENITUL şi NADIRUL, în Zenit luând loc fiinţele divine şi formând Opalul polul iubirii, ascultării şi slujirii, iar în Nadir fiinţele luciferice, formand Cetatea Luciferică - polul raţiunii reci. al egoismului si al trufiei Apoi Opalul şi cetatea luciferică n-au rnai comunicat un timp indelungat. S-au format planetele între timp, straturile şi universul pozitiv. S-au cristalizat cele trei zone: zona luminii, zona neutră si zona întunericului.

Pământul era pe atunci o planetă a armoniei şi a înţelegerii, unde trăiau spirite neevoluate, dar liniştite şi paşnice.

în acest timp Lucifer şi lumea sa se apropiau din ce în ce mai mult de soare; căldura devenea insuportabilă şi atmosfera îmbâcsită în care abia se mai putea respira. înfrânt de propriile sale condiţii pe care şi le crease, Lucifer apelează la Dumnezeu să îi vină în ajutor, să-i ajute să se refacă, să renască într-o lume nouă, să-i ajute să poată intra şi ei în zona66

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

Luminii. Dumnezeu, Marele Guvernator divin, îi oferă lui Lucifer ca loc de penitenţă pământul, să suporte nenumăratele reîntrupări şi robia pământeană pentru a-şi ispăşi vinovăţia şi de a scăpa de culoarea neagră pe care o aveau spiritele luciferice. I se indică drept loc de ispăşire continentul Atlantida, zonă uscată pe atunci cuprinsă între coastele Americii de Nord de azi şi coasta de vest a Europei.

Pe atunci zona aceasta era un mare continent care se numea Atlantida. Dumnezeu trimite misionari pe Atlantida şi numeroşi iniţiaţi care să conducă robia spiritelor negre. Marii iniţiaţi, marii preoţi pun spiritele negre reîntrupate la munci grele de construire a unor serii de piramide în trepte care consfinţeau pe pământ în forme, ierarhia cerească ce era şi ea în trepte, având în vârf templul soarelui, socotit "zeul" care aşteaptă învierea Mai erau doi zei: zeul care distruge şi devorează şi zeul care clădeşte şi renaşte. Se instituie cultul autojertfirii, pe una din terasele piramidei, odată pe an: cel mai bun şi cel mai docil dintre cei liberi se autojertfea, cu sângele lui se ungea altarul zeului-şarpe cu aripi de vultur.

Şarpele Zburător preînchipuia robul care avea nevoie de aripile sufletului ca să se înalţe. în felul acesta prin robie şi supunere, multe, foarte multe spirite negre s-au salvat, dar cea mai mare parte s-a răzvrătit şi s-a separat, creând aşezări de sine stătătoare, în afara ascultării de marii iniţiaţi. Proorocii Atlantidei începură să prevadă apariţia ştiinţei în rândurile celor negri şi prooroceau interzicerea preocupării cu ştiinţa deoarece ştiinţa va atrage după sine distrugerea

Sufletele inferioare şi negre au dat năvală pe pământ, au înlăturat marii iniţiaţi de la conducere şi s-au făcut singuri stăpâni. Au început sâ accentueze cercetările ştiinţifice şi în scurt timp civilizaţia lor luă locul atmosferei patriarhale a vechilor iniţiaţi. Prigoana celor ce credeau în zei nu se sfârşea, astfel încât popoare întregi au început să părăsească Atlantida şi să se refugieze în alte locuri. Astfel, au fost populate teritoriul Mexicului de astăzi şi Egiptul, care păstrau orânduielile iniţiaţilor, Atlantida deveni continentul luciferic, cucerit de ei, unde domnea un fel de feudalism-capitalist. Se dezvoltau industrii şi oraşe, creştea vertiginos populaţia recrutată din zona rătăcitorilor şi, mai ales, cea a întunericului. Domina religia luciferică, credeau în puterile negre şi celebrau biruinţa luciferică pe pământ.

Dumnezeu însă, plin de mânie pentru această întorsătură trimite pe pământ trei spirite din Oraşul de Aur cu misiune specială Cei trei se numeau: ZENOTECLES, MENTHOTEP şi ORMOGHEN.

67

DEM TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Aceştia, ajunşi la vârsta maturităţii, se prezentară în faţa conducerii luciferice a Atlantidei şi-i provoacă la discuţii aprinse. Cei trei le aduseră la cunoştinţă că Dumnezeu se simte înşelat în bunele sale intenţii şi că, dacă nu vor ceda conducerea iniţiaţilor albi. Dumnezeu îi va pedepsi.

Luciferienii respinseră această propunere, zicând că ei sunt drepţi şi împart dreptatea şi că Lucifer este tot atât de puternic ca şi Dumnezeu. Cei trei - Zenotecles, Menthotep şi Ormoghen - propuseră o probă de putere. Ei, toţi trei, se sacrifică singuri şi, dacă Lucifer are atâta putere, atunci să le redea viaţa; dacă Lucifer nu poate, atunci Dumnezeu le va reda viaţa Conducerea luciferică acceptă propunerea Cei trei, în piaţa publică, îşi înfig pumnalele în inimă, dar Lucifer nu le poate reda viaţa. După două zile însă de stat în piaţa publică, Dumnezeu învie cele trei cadavre. în faţa acestei ultime probe capitale, conducerea lucifericâ reacţionează în mod neaşteptat: declară că pământul este al lor şi că Dumnezeu nu are ce căuta pe această planetă, deoarece este planeta lor şi au dreptul de stăpânire asupra ei.

Auzind această ripostă Zenotecles, Menthotep şi Ormoghen cad în genunchi în mijlocul pieţei publice şi, ridicând mâinile către cer, invocă pe Dumnezeu şi cer distrugerea acestei lumi luciferice. în aceeaşi clipă, cerul se întunecă şi o ploaie de foc se coboară din cer, nimicind pe toţi laolaltă, şi bura şi răi, apoi, după un şir de cutremure, continentul Atlantida se scufundă în apa oceanului.

Astfel, luă sfârşit prima împărăţie luciferică, împărăţie instaurată contrar voinţei divine.

Ramaseră doar cei refugiaţi în Mexic şi Egipt, care continuară tradiţia patriarhală a marilor iniţiaţi, respectând pe marii preoţi, trimişi ai cerului, cu puteri înalte, mediumnice. Ei continuară tradiţia construirii de piramide care preînchipuiau scara ierarhiei cereşti.

Prăbuşirea Atlantidei a avut loc în jurul anului 12000 înainte de Iisus Hristos. Lucifer, ruşinat, tăcu câteva milenii, pentru ca din nou să apeleze ia mila lui Dumnezea Pentru a doua oară, Dumnezeu acceptă compromisul, indicând lui Lucifer două teritorii de a se reîntrupa: India şi Egiptul. Multe, peste 20 de milioane de spirite negre se întrupează în India şi Egipt şi reuşesc să se curăţească. Acceptă robia, munca fizică grea, cele 20 milioane suflete de culoare închisă reuşesc să atingă primele trepte ale luminii. Dar Lucifer se înrăieşte. Având drum liber spre pământ râvnind la vechea civilizaţie a Atlantidei, Lucifer nu ascultă indicaţia iui Dumnezeu de a se întrupa în India şi Egipt, ci împânzeşte pământul în scopul de a crea mai multe împărăţii luciferice.

68

deoarece, spunea Lucifer, Dumnezeu nu va putea prăbuşi întregul pământAstfel, Lucifer declară făţiş ostilităţile deschise cu Cetatea Opalică. Pământul intră într-o fază dramatică de împărăţii care cuceresc pe altele spre a se impune. începe pe pământ era războaielor, a năvălirilor, a neînţelegerilor, era confuziilor. împărăţia lui Lucifer se scindează. O parte ţine legământul cu Dumnezeu şi cere să fie ocrotiţi şi conduşi spre izbăvire. Aceste spirite de culoare închisă se întrupează, formând poprul israilitean cu care Dumnezeu face un legământ prin Avraam că este poporul ales sa fie adus la lumina. Poporul izrailitean cu care Dumnezeu face legământ se dovedeşte însă încăpăţânat şi neascultător, în cele din urmă fiind invadat de spirite luciferice? Dumnezeu hotărăşte atunci ultima probă de salvare a poporului izrailitean luciferic şi trimite din Opal pe Iisus Hristos, Fiul Său, să întoarcă la credinţă şi ascultare pe poporul izrailitean.

Hristos se pozitivează (se întrupează) în Egipt, în oraşul Alexandria ţinând legătura cu ludeea. Iisus stă 30 de ani în Egipt ca apoi să meargă între iudei, spre a-i chema la ascultare faţă de învăţătura lui divină revelată prin Iisus Hristos. în felul acesta Dumnezeu îşi respectă angajamentul ca propriul Său Fiu să propovăduiască învăţătura Lui în mijlocul poporului ales de Dumnezeu spre a fi salvat Dar soarta lui Hristos a fost tragică. După cum se ştie, spiritele^luciferice L-au răstignit Răstignirea lui Hristos a provocat o cruntă revolta în lumea Opalică, astfel încât Dumnezeu în mare sfat opalic hotărăşte arderea definitivă a spiritelor cu culori închise şi negre.

Dar Opalul nu era pregătit pentru o astfel de cruntă intervenţie şi, de aceea, de la Hristos încoace, Opalul a trăit pregătindu-se pentru definitiva şi totala intervenţie care să desfiinţeze pentru totdeauna împărăţia luciferică.

De data aceasta, însă, nu va mai fi o distrugere fizică, pozitivă, ci o distrugere negativă, o ardere a spiritelor de culoare închisă şi neagră.

Opalul a trimis de-a lungul secolelor aleşi misionari, care au clădit o cultură înfloritoare ce se aseamănă culturii de pe planetele superioare. Toată cultura, toţi filozofii, oamenii de artă creatori şi marii descoperitori şi inventatori ai istoriei noastre sunt misionari trimişi din straturile superioare. Pe un pământ nou, curăţit de foc, vor veni alţi noi inţelepţi şi luminători, care să conducă pământul spre noi destine mai limpezi, mai luminoase.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət