Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə5/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

46

47

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Mai înainte de a ne ocupa de Opal este necesar să revenim asupra caracteristicii spiritelor din straturile superioare în scopul de a înţelege cauza care generează diferenţierea spiritelor, situarea lor in straturi diferite. Pentru aceasta ne vom referi la prima schemă prezentată în această lucrare. Această schemă exprimă însăşi sensul şi esenţa evoluţiei unui spirit care, de-a lungul existenţei sale, îşi începe propriu-zisa evoluţie spirituală de la prima treaptă a gândirii care este raţiunea Treptele următoare, meditaţia, contemplaţia şi extazul, alcătuiesc primul ciclu evolutiv care, odată împlinit, marchează accesul unui spirit la stratul V. între spiritele din stratul V se pot distinge două tipuri cu structuri spirituale diferite:

 • primul tip structural îl formează spiritele cu înclinaţie către
  religie şi artă, caracterizate prin dominarea STĂRII EXTATICE, spirite
  la care gândirea şi raţiunea sunt mai puţin dezvoltate; sunt spirite cu un
  înalt grad de emotivitate şi sensibilitate afectivă, care dispun de o
  fantezie bogată şi aptă de creaţie artistică;

 • cel de-al doilea tip structural, diferit de primul, îl formează
  spiritele înclinate spre ştiinţă şi filozofie, spre studii şi cercetare,
  caracterizate printr-o exigentă gândire analitică, printr-o mai profundă
  pătrundere a raţiunilor existente, spirite care, deşi cunosc extazul, acesta
  joacă un rol secundar.

Spiritele din prima categorie poartă pe piept ca simbol POTIRUL, în timp ce spiritele din a doua categorie au ca semn distinctiv TRIUNGHIUL, pe care îl poartă pe frunte.

Spiritele din prima categorie - cele extatice - pot urca până în stratul VII cel mult. Structura lor specifică le fee inapte de a depăşi stratul acesta. Aceste structuri sunt plafonate din cauza unei prea mari îngustimi a facultăţilor gânditoare care, reduse fiind, frânează evoluţia hotărâtoare a spiritului, fâcându-1 inapt de a putea cunoaşte intrarea în cel de-al doilea ciclu al stărilor mentale: luciditatea, clarviziunea şi ideogorua.

Aşadar, spiritele care realmente au drumul deschis către celelalte stări mentale superioare simt spiritele ca gândirea şi raţiunea dezvoltate, cu un profund simţ analitic, care le fac apte de sinteze cuprinzătoare, putând urca pe cele mai înalte trepte ale CUNOAŞTERE.

Din cercetările efectuate prin mediumnitate a rezultat că straturile V şi VI sunt dominate de spirite cu POTIR pe piept, adică spirite extatice, în timp ce spiritele din straturile VII şi VIII sunt spirite în care

48

extaticul este depăşit spiritele situându-se pe treptele superioare specifice cunoaşterii: luciditatea şi clarviziunea, având ca simbol TRIUNGHIUL, care indică prezenţa mentalului suprem.Spiritele din ORAŞUL DE AUR sunt cele care cunosc prin excelenţă starea de clarviziune, unele spinte atingând chiar şi stadiul suprem al IDEOGONEI, STADIU CARE LE FACE APTE SĂ COMUNICE CU FIINŢELE DIVINE DIN OPAL, fără însă a putea pătrunde acolo. Trebuie să precizăm cu claritate raptul că ascensiunea pe trepte a straturilor exprimă, în esenţă, DIFERENŢIEREA STADIILOR DE CUNOAŞTERE.

Această diferenţiere în cunoaştere implică diferenţieri de limbaj şi bagaj diferit de noţiuni. De aceea, cu cât urcăm treptele ierarhiei straturilor, cu atât vom întâlni un bagaj din ce în ce mai bogat de noţiuni, pe care noi, cei de pe pământ, nu avem posibilitatea de a-1 înţelege. De aceea, însăşi această prezentare a noastră este, în fond, searbădă şi seacă, neavând putinţa de a reda realitatea concretă a opticii şi a gândirii specifice a spiritelor din straturile superioare.

Pe acest pământ, surghiuniţi în condiţiile unei materii aspre şi brute, limbajul nostru apare simplist, aspru, colţuros şi brut, lipsit de muzicalitatea şi varietatea nuanţelor limbajului propriu straturilor superioare. Spiritele care au comunicat cu noi ne-au mărturisit că au avut nevoie de o perioadă de acomodare cu limbajul nostru pentru a ne putea prezenta schematic cele ce noi prezentăm în această lucrare.

La cele spuse mai sus este de adăugat faptul că straturile sunt şi expresia timpului care s-a consumat pentru atingerea unei trepte. în acest sens straturile superioare sunt de fapt cele mai vechi lumi, lumile cele mai înaintate în vârstă, astfel încât cu cât un strat este mai înalt, cu atât el conţine în sine un timp mai îndelungat de existenţă.

Cea mai veche lume este astfel lumea opalică, "lumea divină", a fiinţelor celor mai evoluate ce au atins ceea ce noi numim PERFECŢIUNEA.

Opalul este singura lume care formează un univers absolut independent şi de sine stătător, singura lume care a reuşit o spiritualitate totală. Toate celelalte lumi care s-au format ulterior n-au reuşit să ajungă din urmă exploziva evoluţie a fiinţelor opalice.

Oraşul de Aur este o lume desăvârşită, dar nu perfectă. Spiritele din Oraşul de Aur au cunoscut şi ele cândva aclurile reîntrupărilor şi s-au stabilizat pentru veşnicie în fruntea lumilor ce s-au format în prezenţa şi sub influenţa Opalului.

49

DIN ŢÂFNELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


OPALUL

Precizăm: Opalul este singura lume care a evoluat fară nici o influentă din afară. Celelalte lumi însă. s-au format şi au evoluat influenţate, polarizate de Opal, care a jucat rolul de DĂTĂTOR DE SENS. Nu direct, dar indirect, Opalul a creat toate cele ce există în întregul univers spiritual, toate cele ce există şi fiinţează, urmând drumul deschis de fiinţele opalice.

Spiritele aparţinând de zona pământeană sunt cele mai 'Tinere" făpturi din întregul univers spiritual, cele mai puţin evoluate care, pe lângă "tinereţea" lor, au cunoscut şi drama "STAGNĂRII", care a atras apoi după sine modificări şi deformări structurale cauzate de nerespectarea ordinii şi disciplinei.

Asupra acestora vom reveni.

O ultimă problemă care a mai rămas de discutat este aceea a sexualităţii. Este ştiut că accesul de la mentalul inferior la extaz, la mentalul superior, se face prin anihilarea temporară a sexualităţii. Spiritele extatice trăiesc ca şi cum nu ar avea sex. Trecerea însă de la faza de beatitudine, de extaz pasiv, la faza de extaz activ face ca sexualitatea să revină. Sexele se menţin pe toate treptele, inclusiv în Opal, astfel că sexualitatea nu dispare, ci persistă evoluată, însă şi ea către o modalitate superioară şi chiar supremă După cum mentalul poate fi inferior, superior şi suprem, tot aşa şi sexualitatea de la modalitatea inferioară evoluează către o modalitate de manifestare superioară şi chiar supremă.50
Am ajuns, în sfârşit, la cea de-a X-a treaptă de energie şi lumină, care este Opalul - Cetatea fiinţelor divine, care sunt în număr de peste 1,7 milioane de spirite integrale, au înfăţişare umană, dar care mai cuprinde miliarde de alte fiinţe gânditoare, meditative, contemplative si chiar extatice. Cele 1,7 milioane de fiinţe divine cunosc toate cele şapte stări mentale despre care am vorbit mai înainte, dar care excelează în extaz, luciditate, clarviziune şi ideogonie. Opalul este treapta unică absolută a "perfecţiunii", este o lume închisă în sine, în care nimeni nu poate pătrunde şi din care nimeni nu poate ieşi Singurele fiinţe care au ieşiţ partial din Opal sunt: Iisus Hristos si Densi (Ioan Evanghelistul) care au avut misiuni cu toatul si cu totul exceptionale pentru salvarea pamantului. Numai in Orasul de Aur spiritele care conduc destinele planetelor şi cercetează în amănunt evenimentele de pe planete, numai acestea au acces în Opal cu gândirea, cu clarviziunea, dar nu pătrund niciodată în Opal.

Opalul este o cetate ermetica, închisă pentru vecie.

Ni s-a comunicat că Opalul este mai în vârstă decât spiritele din Oraşul de Aur ai circa 50 de milioane de ani, de aceea, ajungerea în Opal a spiritelor din Oraşul de Aur este imposibilă şi cu atât mai mult a celor din celelalte straturi. Nici Opalul nu vede universul nostru pozitiv; şi pentru cei din Opal universul nostru, sistemul nostru planetar, precum şi celelalte stele şi astre sunt ca şi cum nu ar fi. în schimb, ştie şi cunoaşte toate evenimentele de pe toate planetele, ştie şi cunoaşte în mare tot ceea ce se petrece pe pământ

în scopul cunoaşterii exacte a evenimentelor de pe planete există în Opal aşa-numita PERTUŢTE DIVINĂ, care se traduce "vederea şi cunoaşterea divină", un grup de 54 de spirite gigantice care alcătuiesc forul conducător al planetelor, inclusiv şi îndeosebi pentru pământ, care are o situaţie foarte critică din pricină că a fost invadat de spirite negre.

Deasupra PERTUŢIEI DIVINE însă se află forul suprem conducător al Opalului şi al întregului univers, care poartă numele de RAMA OP ALICĂ.

RAMA OP ALICĂ este ceea ce noi numim DUMNEZEU!

51

DEN FAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Rama Opalică este alcătuită din 33 de fii ai Părintelui Luminilor. Tatăl Ceresc, Marele Guvernator sau, cum îşi mai spune. Marele Arhitect.

Tatăl din punct de vedere al radiaţiilor luminice şi al câmpului magnetic mensonic, este un adevărat COLOS. Nimeni, niciodată nu a putut să-i măsoare razele de acţiune ale radiaţiilor luminice sau câmpului magnetic. Acestea se cunosc însă pentru cei 33 de fii ai Părintelui Universului, care au fiecare o rază de radiaţie luminică de 15 metri, iar raza de acţiune a câmpului magnetic mensonic este de 24 metri. Puterea celor 33 de fii este de +28 până la +35 şi este încă în continuă creştere.

Cei 33 de fii se numesc astfel: Sibina divină, Forţa divină, Raza divină. Frumuseţea divină. Armonia divină, Echilibrul divin, Mazepta divină, Ronsana divină, Ligurda divină, Noptenta divină, Iabonda divină, Slonunta divină, Boltena divină, Golmina divină, Horvela divină, Lonunta divină, Durerea divină, Recunoştinţa divină, Supunerea divină, Blândeţea divină, Iertarea divină, Zâmbetul divin, Bucuria divină. Extazul divin, Visul divin, Orizontul divin, Sărutul divin, îmbrăţişarea divină şi, în sfârşit, UMILINŢA DIVINĂ - care nu este altceva decât marele disc, marele spirit din care s-a desprins coborând pe pământ Iisus Hristos. Atât Părintele Universului, Tatăl Ceresc, cât şi cei 33 de fii ai Săi au o mediumnitate şi o clarviziune fantastice. Pot cerceta orice loc din Opal, din straturile fericiţilor, precum şi pe toate planetele văd tot ce se întâmplă.. Toţi trăiesc în palate grandioase şi cu arhitectură minunată.

în centrul Opalului se află Marele Palat al Tăcerii, unde locuieşte Tatăl Ceresc, Părintele Universului, Marele Creator. în spatele acestui palat se află Marea Sală a Tăcerii, unde se adună Rama Divină, precum şi alte câteva mii de spirite gigantice spre a discuta probleme legate de evoluţia lumilor. Cele mai ample probleme le-a ridicat mereu pământul cu antinomiile şi contradicţiile sale.

Am pomenit de Pertuţia Divină. Această pertuţie este forul răspunzător de problemele planetare, care cercetează cu amănuntul tot ceea ce se petrece pe planete şi prezintă Ramei Divine rapoarte care propun soluţionări. Hotărârile definitive se iau numai de Părintele Universului. Acest for are în subordine câteva zeci de mii de spirite mari care colaborează la bunul mers al planetelor, care dirijează, prin trimişi din alte straturi problemele legate îndeosebi de creaţie artistică şi progres ştiinţific.

52

Opalul este cel mai activ loc din întregul univers, unde se cercetează fenomenele din punct de vedere ştiinţific, se creează muzică, se face artă plastică, arhitectură. Dar dominantă este muzica! Se compune şi se cântă foarte, foarte multă muzică corală şi simfonică. în Opal este o uimitoare efervescenţă creatoare şi sunt nenumărate săli de concerte, precum şi locuri de expunere în aer liber a lucrărilor modelatorilor (sculptorilor). De fapt, nu se sculptează, ci se modelează în materiale foarte preţioase.După cum am spus, în afara celor 1,7 milioane de fiinţe divine cu chip uman mai există miliarde de alte fiinţe meditanv-contemplative, între care sunt Serafimii şi Heruvimii, care, în timpul extazului divin, părăsesc Opalul şi cântă pentru cei din Oraşul de Aur în coruri de o frumuseţe neînchipuită.

Cei din Opal au şi scriitori şi arhive imense în care sunt consemnate toate tainele din Opal. Aceste scrieri sunt scrise în scopul ca, peste milenii, când Oraşul de Aur va mai progresa, să fie transmise celor din straturi spre a se documenta şi delecta Deocamdată, însă, nimic nu se poate scoate din Opal.

Opalul emite în spaţiu cele mai puternice şi cele mai variate radiaţii. Emanaţiile Opalului sunt de trei feluri:


 1. Radiaţii Luminice

 2. Câmpuri Magnetice Mensonice

 3. Efluvii Zentice

1. Radiaţiile luminice sunt expresia imensei lumini ce o emană Opalul în spaţiu. Aceste radiaţii luminice sunt emise în mod constant şi suni de trei feluri: (vezi schema nr. 3)

a) radiaţiile luminice AGAPIN1CE - acestea sunt expresia celei mai


înalte iubiri, IUBIREA OP ALICĂ. Ele au cea mai mică rază de acţiune,
cuprinzând doar Oraşul de Aur. Particulele acestei radiaţii dau
"beatitudinea" de care se bucură cei din Oraşul de Aur, precum şi o
mică parte din cei din stratul VTII.

b) radiaţiile luminice EROSONICE - care sunt expresia


DRAGOSTEI DIVINE; care are o rază de acţiune mai mare,
cuprinzând toate straturile, până la V inclusiv şi, uneori, răzbătând până
la IV. Particulele acestei emanaţii dau fericirea şi stimulează extazul
celor ce beneficiază de ele, adică toţi cei din stratul de la V până la
stratul IX.

53

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
PALU

cetateaTŢFvinitatiiRASU DE ÂUR

ACŢIUNEA RADIAŢIILOR LUMINICE AGAPICE, EROSONICE ŞI SENTIONICE, PRECUM ŞI A RADIAŢIILOR GANDANICE

c) radiaţiile luminicc SENT10N1CE sunt expresia SIMPATIEI DIVINE: emanaţii cu cea mai marc rază de acţiune, ■care include în ea absolut toate straturile şi planetele superioare, inclusiv pământul. Aceste radiaţii întreţin în orice fiinţă gânditoare setea de luinină. de frumos; întreţin şi stimulează activitatea spirituală a celor ce caută lumina, a celor ce cred şi vor să urce pe o treaptă spirituală superioară.

2. Al doilea fel de radiaţii opalice sunt cele care provoacă câmpurile
magnetice mensonice. Aceste iradieri au caracter pulsativ, raza lor de
acţiune variind în timp şi spaţiu potrivit stărilor de activitate din Opal.

Câmpurile magnetice mensonice sunt de trei feluri: 1. Câmpuri Magnetice FANICE - sunt provocate de înalta gândire
  divină, care stimulează ideogonia, clarviziunea şi luciditatea celor din
  Oraşul de Aur.

 2. Câmpuri Magnetice NUSONICE - au o rază de acţiune care
  înglobează toate straturile superioare, toate treptele până la V, uneori
  ajungând până la IV. Aceste câmpuri magnetice nusonice stimulează
  activitatea de contemplaţie şi extazul tuturor celor ce cad în raza lor de
  acţiune, adică a straturilor de la V, VI, VII. VIII şi IX

 3. Câmpuri Magnetice FRENICE - cuprind toate straturile fără
  excepţie şi planetele, inclusiv pământul. Aceste câmpuri magnetice
  frenice stimulează gândirea tuturor şi meditaţia Ele sprijină prin
  excelenţă pe cei ce caută adevărul, pe cei ce caută răspunsul la marile
  întrebări ale existenţei.

Toate făpturile gânditoare activează în acest câmp de radiaţii divine, numite CÂMPURI MAGNETICE MENSONICE. Se numesc magnetice deoarece ele manifestă o forţă de incitaţie la efort pentru lumină, incită orice om gânditor la meditaţie şi contemplaţie.

3. Cel de-al treilea fel de radiaţii ale Opalului sunt EFLUVIILE


ZENT1CE. Pentru a înţelege efluviile zentice este necesar să ştim mai
întâi ce este ZENTA OP ALICA. Opalul are o litosferă în formă de
farfurie cu diametrul de 18 mii de km. Zenta Opalică înconjoară Opalul,
înglobându-l în interior, alcătuind nişte cămăşi, nişte centuri cristaline.
Zenta Opalică este alcătuită din cinci centuri, cinci zente suprapuse,
fiecare zentă, fiecare centură fiind alcătuită, la rândul ci, din materii
cristaline, din cristale având diverse structuri. Este necesar să precizam
că termenul de "zentă" exprimă forma geometrică specifică pe care o au
în spaţiu aceste centuri, formă care în opal se numeşte ZENTĂ. Această
Zenlă seamănă cu o pară ascuţită la vârf şi care se înscrie cu uşurinţă
într-un triunghi isoscel. De aceea, triunghiul este ales ca forma ce

55


DEN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
reprezintă sfinţenia, de aici triunghiul de iconografie orientală în care Tatăl Ceresc este reprezentat având capul înconjurat de o aureolă în formă de triunghi; de aici triunghiul de pe fruntea marilor gânditori care se arată în lucrarea noastră "Cercetări în lumea nevăzută".

După cum am mai spus, Zenta Opalică este compusă din cinci zente, cinci cămăşi suprapuse ca foile de ceapă, cu spaţiu între ele, care variază între 2 şi 5 km Grosimea tuturor centurilor la un loc, care alcătuiesc zenta opalică este în total de circa 180 km

Iată alcătuirea celor cinci centuri ale zentei Opalice.


 1. Centura substanţelor sionoptice de jasp, produs al milenarei
  contemplaţii divine;

 2. Centura substanţelor FORMCE de ametist, produs al
  milenarelor extazuri divine;

 3. Centura substanţelor KERAN1CE de rubin, produs al milenarei
  lucidităţi divine;

 4. Centura substanţelor TURINICE de safir, produs al milenarei
  clarviziuni divine;

 5. Centura substanţelor ARGCfflMlCE de hyacint, produs al
  ideogoniei divine.

Trebuie menţionat că ultimele două centuri sunt muzicale, adică scot sunete şi acorduri muzicale la răstimpuri. Zenta radiază în spaţiu, trimiţând către Soare efluvii de particule de o intensă energie, iar Soarele, la rândul său, emite în spaţiu radiaţiile solare care întreţin viaţa spirituală pe planete.

ZONA NEUTRA

Am vorbit până acum de zona luminoasă. Există şi o rază a întunericului, a spiritelor diabolice, care şi ele sunt organizate în trei straturi distincte, care culminează cu CETATEA LUCIFERICĂ.

între aceste două zone - de lumină şi întuneric (care sunt strict organizate) - există la mijloc între ele o zonă intermediară, numită ZONA NEUTRĂ. Este o zonă întinsă, prin care trece şi pământul în mişcarea sa de revoluţie. Spiritele care populează această zonă neutră sunt spirite pribege şi rătăcitoare. Este cea mai pestriţă zonă, cu spirite ce au culori diverse, în care predomină maroniul şi mai ales amestecul de culori, care face ca spiritele să fie mai mult murdare, cu intensităţi semiînchise.Sunt spiritele care n-au nici o fixare, ele neavând acces nici în straturile de lumină şi nici în zonele de întuneric. Aceste spirite nu au nici un orizont spiritual, nici un ideal, nici o speranţă. în trup n-au lucrat decât pentru ei, într-un egoism total, fără să se intereseze de nimeni şi de nimic. Aici sunt purtate de valurile întâmplărilor când într-o parte, când în alta şi au cea mai scurtă perioadă de reîntrupare, adică sunt spirite care se reîntrupează cel mai des, foarte puţine reuşind sâ-şi depăşească starea şi să intre în zona luminoasă, cele mai multe căzând în zona întunericului. Numărul acestor spirite rătăcitoare se ridică la aproximativ 3 miliarde.


56

57

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DEN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


ZONA ÎNTUNERICULUI

REÎNTRUPĂRILE, MISIUNILE, KARMA


Această zonă este foarte departe de pământ dar mult mai aproape decât sunt treptele de lumină. Este împărţită în trei trepte populate de spirite ce au culori închise. Sunt trei trepte de întuneric, care corespund gradat conform gravităţii actelor avute pe pământ. Din această zonă fac parte hoţii, excrocii, criminalii, desfrânaţii şi cei trufaşi, ipocriţii, făţarnicii falşii doctrinari. Cu cât treapta este mai jos, cu atât chinurile sunt mai mari, spiritele suferind de pe urma mustrărilor de conştiinţă şi trăind în mijlocul unor vegetaţii rapace, care chimie şi mai mult spiritele.

Locul cel mai de jos este CETATEA LUCIFERICA, a spiritelor negre, treapta diabolică a spiritelor ce sunt "prinţi ai întunericului".

Ei nu se chinuiesc şi au libertate totală pentru reîntrupare; sunt spirite foarte inteligente, adevărate "genii ale întunericului", întruchipare a trufiei şi a egoismului. Aceste spirite duc cele mai aprige lupte pentru stăpânirea pământului, pentru a domina
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət