Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə3/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DEM TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


Deci. ierarhizarea a fost cauzată atât de vârsta, cât mai ales de râvna cu care un spini a activat. Ierarhizarea. în esenţă, este cauzală de stadiul mentalului. Cei superiori sunt cei care au atins stadiul suprem al mentalului, cei inferiori îşi au locul la nivelele inferioare. Vom reveni.

Care este situaţia'?

Potnvit legii conservării, această ierarhie este veşnică, adică diferenţierile de lumină vor rămâne pentru eternitate, căci, urmare a legii evoluţiei, fiecare nivel evoluează, fiecare nivel este într-o continuă acumulare de energie şi lumină, astfel că în straturile inferioare vor rămâne veşnic diferenţierile, neputând fi niciodată anihilate. Deci. universul spiritual se prezintă la ora actuală sub forma unui brad şi îşi va păstra forma aceasta în vecii vecilor.

în sfârşit, cea de-a zecea lege şi ultima, se referă la modul de viaţă al celor ce au atins mentalul suprem, adică numai la nivelele superioare. Se numeşte LEGEA ECHILIBRULUI OSCILATORIU, potrivit căreia spiritele care au atins mentalul suprem, deci care au ajuns la capătul evoluţiei, au atins treapta care se numeşte NIRVANA şi care implică patru moduri de a fi. Cei care au ajuns la capătul evoluţiei mentalului realizează ceva ce nu este cunoscut de pământeni, şi anume odihna în patru moduri de a fi, ceea ce implică patru activităţi distincte, întrucât NIRVANA este echivalentă cu odihna veşnică, dar această odihnă veşnică este. în fond maxima activitate, creaţie, contemplaţie, extaz etc. Nu are sens să explicăm pentru că şi aşa nu se înţelege. Numai cei ce ei înşişi au intrat în NIRVANA, numai ei pot înţelege această ultimă lege, cea a echilibrului oscilatoriu. Recapitulăm Legile:  1. Legea emisiei-absorbţiei

  2. Legea atracţiei

  3. Legea respingerii

  4. Legea evoluţiei

  5. Legea kannei

  6. Legea efortului

  7. Legea acumulării de energie

  8. Legea ierarhizării în spaţiu

  9. Legea conservării

10. Legea echilibrului oscilatoriu

SPIRITELE: CULORI SI LUMINOZITĂŢI

Spiritele umane întrupate, încadrate în mijlocul întregii naturi nu se deosebesc între ele prea mult deoarece nu se percep la nivelul materiei pozitive: culoarea şi luminozitatea fiecăruia, ceea ce constituie deosebiri esenţiale între ele ca spirite. Să explic:

în întregul regn vegetal şi animal există o identitate perfectă între spirit negativ şi spirit pozitivizat. întrupat, adică există o totală corespondenţă între formele şi culorile corpurilor din negativ şi cele ce sunt în pozitiv. Astfel, firul de iarbă este verde în negativ, verde în pozitiv, trandafirul roşu din negativ este tot roşu şi în pozitiv; calul negru în pozitiv este tot negru la culoare şi în negativ. La om însă, lucrurile stau cu totul şi cu totul altfel.

Dacă noi în jurul nostru vedem oameni care nu se deosebesc între ci decât prin portul vestimentar, în negativ privindu-i, spiritele apar cu totul altfel, fiecare având culorile sale spirituale specifice, fiecare cu luminozitatea sa distincţi astfel că aproape nu vom găsi doi oameni la fel, care să aibă aceleaşi culori ale spiritelor lor sau să aibă aceeaşi luminozitate spirituală.

Aceste deosebiri dintre spiritele umane, din punct de vedere al coloraţiei şi luminozităţii se datoreşte tocmai faptului că fiecare spirit este o uzină producătoare de energie şi fiecare uzină produce acea energie specifică fiecăruia, potnvit nivelului spiritual al fiecăruia Se naşte întrebarea: care este factorul care generează culoarea şi care este cauza care generează luminozitatea diferită a spiritelor?

La această întrebare există un răspuns clar, precis, culoarea unuia sau culorile sunt generate de caracterul individului, de trăsăturile sale de caracter, fiecare tip de om, fiecare "structură de caracter" având o corespondentă precisă într-o coloraţie care corespunde cu exactitate matematică cu fiecare trăsătură de caracter în parte. Astfel, orgolioşii vor avea culoarea lor. hoţii şi escrocii culoarea lor. ipocriţii şi făţarnicii culoarea lor. ş.a.md.

Luminozitatea culorii, adică faptul că o culoare poate fi mai închisă sau mai deschisă, faptul că un gri, de pildă, poate fi mai întunecat la unii, iar la alţii mai deschis, chiar împrăştiind în jurul său o
26

27

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DEN FAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
oarecare lumina, se datoreşte intensităţii activităţii fiecăruia în sensul culorii respective.

Să luăm. de pildă, hoţia. Culoarea specifică hoţiei este maron. O hoţie efectuată o dată atrage după sine apariţia pe pieptul spiritului a unei pete maron. de o mărime variind de la o palmă sau un ban, în funcţie de gravitatea sau mai bine zis de amploarea acelei hoţii Pala aceasta se extinde prin repetarea hoţiei, iar când ajunge la a cincea sau a şasea oară şi se transformă în obicei, pata maronie se extinde, acoperind tot pieptul spiritului Dar şi hoţii se deosebesc între ci: unii sunt pungaşi, hoţi de buzunare sau simpli borfaşi, aceştia având un maroniu deschis; hoţii la drumul mare vor avea maroniu închis, iar la bandiţii şi la gangsterii de profesie maroniul va tinde spre fumuriu, spre negru.

Aceleaşi lucruri se întâmplă şi cu celelalte culori: roşu pentru crimă, sepia pentru făţărnicie şi ipocrizie, albastru pentru desfrâu, violet pentru perversiune sexuală, verde pentru magia neagră şi galben pentru orgoliu.

Majoritatea spiritelor inferioare, pentru că au culori specifice caracterelor deformate, majoritatea acestor spirite deformate, în general se prezintă cu mai mult de două sau trei culori, sau având o culoare dominantă şi câte o dungă sau alte pete, fiecare spirit ilustrând aspectuL structura sa de caracter. Când culorile se închid în intensitate ele tind spre negru, ceea ce exprimă răutatea ce tinde spre diabolism.

Odată cu închiderea culorii creşte egoismul setea de înnavuţire şi odată cu aceslea. şi setea de dominare. Pe pământ spiritele de culoare inchisă au cea mai mare şansă de a domina, de a conduce, dintr-o nesăbuită sete de mărire, de onoruri, de înnavuţire prin exploatare, prin cele mai necinstite căi şi mijloace, uzând de cele mai perfide şi mai obraznice metode. Aceştia ajung dictatori feroce, care tind să oprime şi ajung să terorizeze, dând cea mai gravă formă a răului: setea de putere. Fiecare spirit activează. Creierul este factorul principal în privinţa specificului activităţii pe care fiecare din noi o avem.

COLORAŢIA ŞI LUMINOZITATEA unui spirit sunt tocmai rezultatul activităţii specifice fiecăruia axată pe specificul structurii de CARACTER pe care fiecare îl are.

Culoarea gri închis şi semiînchis reprezintă cinstea şi corectitudinea, dar fără orizont spiritual, adică spiritul acesta nu are preocupări spirituale, nu-1 interesează armonia, frumosul şi religia, este un spirit total lipsit de aşa-numitul "al şaselea simţ": simţul sacrului. De abia gri-ul seirudeschis şi gri-ul deschis marchează prezenţa celui de al

28

şaselea simţ. simţul sacrului, frumosului şi armonici. în general griul deschis şi chiar semideschis este culoarea celor ce-şi ajută semenii şi sunt sensibili la frumos.

Apariţia luminozităţii la gri înseamnă deja mult pentru un spirit pământean, deoarece înseamnă începutul ferm de manifestate a unei activităţi interioare, este semnul care arată intrarea spiritului pe treapta meditaţiei şi a contemplaţiei, înseamnă manifestarea formelor de începui ale simţului sacrului, frumosului şi armoniei.

Chiar dacă spiritele respective nu sunt religioase, semnalmentul principal este iubirea şi ajutorarea semenilor sub diverse şi multiple forme. Luminozitatea griului deschis, cu culoare de fond dominantă, implică apariţia chiar a unui guler alb, fază de trecere spre alb.

Trecerea spre alb se face lent şi implică mari şi multe eforturi. Albul are şj el diferite nuanţe: alb de fildeş, alb mat şj alb curat. Albul de fildeş este nuanţa care urmează imediat după culoarea gri, nuanţă obligatorie fără de care nu se poate atinge albul curat, care înseamnă prima treaptă a celor desăvârşiţi. Abia albul curat reprezintă realizarea echilibrului spiritual definitiv, realizarea armoniei integrale, a unui raport convenabil între raţiune şi spiritualitate.

Albul reprezintă cea mai intensă formă de activitate spirituală pe de o parte, iar pe de altă parte cea mai armonioasă formă de caracter. Corect spus însă, vom inversa şi vom spune: caracterul armonios se exprimă prin culoarea albă, intensitatea activităţii pe fondul culorii albe se exprimă, la rândul ei. prin luminozitate Şi albul curat la rândul lui, crescând activitatea în "uzina energetică" a spiritului, poate ajunge: alb luminos, alb lucitor, alb strălucitor, şamd. până la luminozităţile de limită ale spiritelor divine, pe care mediumnitatea pământeană nici nu o poate percepe, deoarece lumina spiritelor opalice este orbitoare.

Albul este culoarea celor ce au un dezvoltat simţ al sacrului armoniei şi frumosului, este culoarea celor sensibili la sacru şi la frumos. Albul este culoarea tuturor celor care în întreaga lor viaţă nu s-au îngrijit de ei, ci au luptat pentru cauza binelui adevărului, dreptăţii şi frumosului. Albul este culoarea celor care şi-au închiriat viaţa slujirii unei cauze, uitându-se pe ei Albul este culoarea cercetătorilor, savanţilor şi descoperitorilor care şi-au închinat viaţa studiului, slujirii ştiinţei. Albul este culoarea tuturor creatorilor in sunete forme şi culori, care şi-au dedicat viaţa creaţiei şi realmente au creat Albul este culoarea martirilor credinţei, ştiinţei dreptăţii adevărului şi artei, a tuturor naţiilor din toate timpurile. Albul este culoarea marilor anahoreţi şi însinguraţi, care fără

29


DEN FAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
să se poată regăsi în semenii lor. s-au retras. au optat pentru singurătate şi reculegere. Albul este. în sfărşit, culoarea contemplativilor, a celor care au cunoscut extazul in faţa sfinţeniei, armoniei legilor şi fenomenelor, a celor însetati de extazul muzicii. Conchidem aşadar:

"Culoarea este expresia caracterului, luminozitatea este expresia intensităţii activităţii spiritului11.

Spiritul: uzina energetică umană, are posibilitatea, prin muncă şi efort, să îmbunătăţească culoarea şi să treacă spre gri, din gri în alb, şi din alb să urce spre luminozităţi din ce în ce mai mari. Albul reprezintă culoarea, activitatea cerebrală cu emisii de vibraţii de cea mai înaltă frecvenţa.Creaţia este cea mai înaltă formă a dăruirii şi altruismului, de aceea, centrele cerebrale emit radiaţii cu o înaltă frecvenţa şi cu diverse amplitudini, care determină diverse luminozităţi. Cu cât activitatea este mai intensă, cu atât creşte amplitudinea radiaţiilor, cu cât amplitudinea creşte, cu atât luminozitatea este mai mare.

ZONELE UNIVERSULUI SPIRITUAL NEGATIV


c

onform legii ierarhizării spiritelor în funcţie de energia şi luminozitatea fiecăruia -universul spiritual, avand forma unui con, este alcatuit din numeroase trepte de energic şi lumină, treptele fiind dispuse ierarhizat în spaţiu între cei doi poli:

1. polul Zenital, al luminii, al Opalului - Cetatea Divină -, polul


energiei, al luminii, al iubirii si gandirii divine, al frumosului şi muzicii, al fiinţelor perfectiunii divine si...

2. polul nadiric, al întunericului,.al energiilor negre, al haosului,

al urii şi egoismului, polul raţiunii reci.

înţre acesti poli diametral opuşi se desfăşoară scara ierarhiei energiilor, luminilor şi culorilor, in care se disting net trei zone

a Zona Luminii

b. Zona neutra ^_

c. Zona Întunericului

Nu putem discuta despre caracteristicile radiaţiilor ce le emit fiecire spirit de pe fiecare treaptă, dacă nu vom avea un "punct de referinţă". Nu putem vorbi despre undele şi vibraţiile emise de fiecare spirit, ale diferitelor trepte de energie, dacă nu vom avea un criteriu coordonator care să ne indice gradul şi înălţimea unui spirit şi, îndeosebi, stadiul evolutiv al fiecărui spirit de pe orice treaptă se află.

Acest criteriu coordonator l-am primit şi noi de la entitatea "H , astfel încât noi nu facem decât să reproducem scara evoluţiei spirituale (schema nr. 1) care nu este altceva decât evoluţia mentalului, adică a intelectului (a gândirii) pe diferite trepte de evolutie.

Menţionăm că această schemă (schema nr. l) este cunoscută de toate treptele superioare, precum şi-n toate planetele locuite, astfel încât atragem atenţia cititorului că schema este o "noutate" pentru pământ şi ea va fi însuşită treptat de toţi cei care vor rămâne după "judecata de apoi", adică va fi însuşită de toţi gânditorii care vor constitui "o lume nouă", un unic sistem filozofic valabil.J


30

31CONTEMPLAŢIA


RAŢIUNEA


STĂRILE MINTALE ALE UNEI FIINŢE DIVINE IPOSTAZA «A>

STĂRILE MINTALE ALE UNEI FIINŢE DIVINE IPOSTAZA

RAŢIUNEA

SCHEMA 2

33

DIN TAINELE UNTVERSUl.il SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Când am vorbit despre legea evoluţie:, mu spus că din punct de vedere biologic evoluţia arc şi ea un capăt, un sfârşit şi că în continuare rămâne să evolueze intelectul, activitatea psihomentală. Schema prezentată explică tocmai cele trei stadii, cele trei irepte de evoluţie a mentalului. După cum se poate vedea din schemă mentalul (intelectul) are trei trepte:

Ţrapta întâi este denumită de lumile evoluate mentalul inferior

Această treaptă este specifică pământului ea fiind de fapt treapta pământeanului normal. Normalitatea aceasta însă este un stadiu inferior, căci pământenii. într-un procent copleşitor, gândesc pe orizontală şi foarte .puţini meditează Pământenii normali raţionează - e drept - dar raţionamentul lor este legat strict de informaţiile primite de cele cinci simţuri exterioare. Ori, înlănţuirea gândirii de simţurile exterioare echivalează cu ceea ce indienii numeau "maya"', lumea iluzorie, căci viata: legată de simţuri are ca ideal plăcerea adică satisfacţiile legate de bunurile materiale si plăcerile trupeşti. Aceasta atrage după sine ceea ce tot indienii numeau "avidja", adică ignoranţa obscurantismul, plafonarea minţii în zona din care nu poate avea acces la esenţe, adică în lumea valorilor spirituale. Accesul către zona superioară a mentalului nu se poate face decât prin contemplaţie, Dar şi contemplaţia, care pregăteşte faza extatică, nu se poate pregăti, nu se poate realiza decât prin meditaţie. Marea majoritate a celor care au bacalaureatul sau chiar diploma sunt "ignoranţi" din punct de vedere al esenţelor şi valorilor spirituale, dacă n-au o viaţă meditativă.A citi, a studia,fără a medita la valori şi esenţe, echivalează cu a încremeni în ignoranţă. Evoluţia mentalului este eterna evoluţie în cunoaştere. Ierarhia treptelor de energie este, în fond, ierarhia cunoaşterilor. Energia şi lumina treptelor superioare din universul spiritual este rodul cunoaşterii. Dumnezeu însuşi. Părintele Luminilor, este vârful suprem al celor ce văd, al celor ce cunosc.

Să revenim însă la schema noastră.

Mentalul superior este marcat deci de treapta contemplaţiei.

LEGE: Nu poate contempla decât cel ce a acumulat un material bogat prin informare, studiu, cercetare. Nu poate contempla decât cel ce a meditat continuu, _paralel cu _studiul şi cercetarea. Numai cel ce a meditat intens şi profund, numai cel ce a adâncit cele studiate şi cercetate poate urca la trepta contemplaţiei.

LEGE: Aceste trepte sunt absolute, ele nu se pot sări; treptele trebuie urcate cu efort de gândire continuu, neîntrerupt

Mentalul superior, adică contemplaţia şi îndeosebi extazul

marchează un fenomen deosebit de important şi anume: recepţia

radiaţiilor divinităţii. De-abia când mentalul s-a dedicaţ vieţii

contemplative, este influenţat de mărelecâmp magnetic emis de lumea

divina;de-abia atunci centralele sale interioare se conectează la

MARELE IZVOR de energie şi lumină şi este stimulat pentru intrarea

\ în extaz Dumnezeu nu poate comunica cu ignoranţii; ignorantul este,

din punct de vedere spiritual un mort, inapt sa recepţioneze radiaţiile

Divinitatii. Materia sa negativă este inferioară. El trebuie sa-si innobileze sufletul prin meditatie si contemplaţie şi-abia în contemplaţie - când

însuşi spiritul său a început să emită o lumină palidă - abia atunci el

; devine receptiv şi poate absorbi radiaţiile divine, care-1 ajută apoi să

i cunoască EXTAZUL. Accesul la mentalul superior nu este simplu, nu

este uşor. El nu se face decât prin autojertfire, omul trebuie să "moară"

lumii materiale şi să "renască" pentru valorile spirituale eterne, pentru

armonie, frumuseţe şi sublim, realizând conexiunea în marele canevas al

luminilor. Extazul este pragul cel mai dificil. El cere concentrare,

renunţarea la sine, moartea pentru satisfacţiile materiale şi o dorinţă

aprigă de a arde în foc. o voinţă de oţel.


viata de daruire, de autojertfire, pron yoga sau prin ISIHASM(varianta bizantină a tehnicilor yoghine). Extazul este o fază complexă, prelungă. Pustnicii, anahoreţii, sihastri, cei ce se retrag din lume în pustiuri, peşteri sau crăpături de stânci sunt cei ce au cucerit treapta extatică. Extazul este pentru ei o sursă de energie, care le dă puterea de a birui trupul şi de a putea trăi cu fructe şi rădăcini. Dar nu numai pentru ei, ci şi poeţii, compozitorii, creatorii de valori artistice şi ştiinţifice, filozofii şi marii gânditori, creează, produc alimentaţi de stările extatice pe care le trăiesc în singurătatea lor.

Cea de-a treia treaptă şi ultima a mentalului este ţreapţa Mentalului Suprem, care este compus din trei facultati distincte: luciditatea, clarviziunea şi ideogonia.

Dacă trecerea de mentalul inferior la cel superior se face numai prin efort, prin râvnă, prin sârgumţă şi un mare consum de voinţă^ trecerea către mentalul suprem, formarea facultăţilor mentalului suprem se face oarecum de la sine, adică însăşi legea evoluţiei unui mental superior conduce către formarea celor trei facultăţi ale mentalului suprem: luciditatea, clarviziunea şi ideogonia. Toate trei sunt rodul extazului activ, creator şi a esenţelor.

35


MENTALUL SUPERIOR nu poate fi cucerit decât printr-o

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Luciditatea este o fantastică transparenţă a minţii care înţelege singură, fară ca cineva să-i spună, care dezleagă enigmele, care descifrează tainele din sine, de la sine, fără ca nimeni să-i şoptească. Luciditatea este prelungirea intuiţiei, care-i permite să sondeze adâncurile şi să perceapă înălţimile.

Clarviziunea este luciditatea dinamică care permite mentalului să înainteze în cunoaştere, amplificând şi generalizând procesul cunoaşterii, fiind apt să înţeleagă fenomenele universului în desfăşurarea lor. Dacă Luciditatea este o "Vedere Statică", clarviziunea este însuşi procesul dinamic al propriu-zisei cunoaşteri, ajunsă facultatea supremă de cunoaştere.

în slărşit, ideogonia este fructul rodul suprem al mentalului, facultatea, capacitatea de a avea, de a naşte idei într-un univers cugetător suprem.

Am expus succint treptele mentalului în scopul de a avea criteriul


coordonator în expunerea alcătuirii universului spiritual negativ al celor
trei zone ale acestui univers spiritual: a. zona luminii, b. zona neutră şi c.
zona întunericului. '

- Trebuie reţinut în concluzie, că ierarhia de energie, treptele de energie şi lumina universului spiritual negativ se datorează diverselor stadii ale mentalului pe care se află fiecare treaptă. Trebuie subliniat, bineînţeles, faptul că: Acumularea de energie şi emisia de lumină sunt rezultatul evoluţiei mentalului.

--— Trebuie ştiut, deci. că în momentul în care vom vorbi de spirite mari cu câmpuri mensonice şi lumini mari de 7. 10 şi 12 metri, vom avea de-a face cu spirite care de milenii au atins treapta mentalului suprem, în timp ce sufletele pătate, căzute sau pribege au stagnat în zona mentalului inferior, deformându-1 şi pe acesta

Evoluţia mentalului atrage după sine emiterea de către creier a unor vibraţii, a unor unde a căror frecvenţă şi amplitudine cresc pe măsură ce mentalul evoluează către zonele supreme. Tot evoluţia mentalului determină raza de acţiune a celor două câmpuri magnetice care apar în faza mentalului superior: câmpurile mensonice şi cele luminice.

-" Câmpul mensonic este rezultatul activităţii mentale, iar câmpul luminic este expresia activităţii psiho-pasionale (afective, iubirea). Cu aceste fapte putem aborda universul spiritual negativ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət