Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə2/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

15

DUN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
rigide ale betonului si muzica formclor şi a spaţiilor pe care trebuia să Ic concretizez în proiectele mele

Mărturisesc cititorului că de la data când am luat cunoştinţă cu structura spaţiala a universului spiritual (negativ), de la data când am luat cunoştinţă de cele nouă trepte de energic şi lumină ale spiritelor evoluate, superioare şi cu celelalte planete înaintate şi mult avansate faţă de noi... au trecut de atunci 12 ani, timp în care au început să se cristalizeze în mintea mea "coordonatele reale ale existenţei noastre pământene".. Realitatea coordonatelor şi configuraţia gândirii noastre pământene este., tristă1 Dispunem de sisteme de gândire rigide ca betonul, suntem departe, oh atât de departe de a putea înţelege ARMONIA lumilor de deasupra noastră, tocmai din cauza unei blestemate înapoieri în care stăm doborâţi, tocmai de stadiul inferior în care suntem din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al felului în care CONCEPEM noi lumea ce ne înconjoară, lumea în care trăim, cu sensurile ei, care sunt încă necunoscute.

Da! în înapoierea noastră spirituală şi filozofică, în sistemele noastre rudimentare de gândire nu am reuşit să descifrăm SENSUL EXISTENŢEI, nu am reuşit să răspundem clar şi precis la marile întrebări ale filozofiei: de unde venim şi unde vom merge? De unde am venit, pentru ce am venit şi, în fond, către ce tindem şi încotro ne îndreptăm? CE ROST... CE SENS ARE VIAŢA şi existenţa noastră? Pentru ce există în unii aspiraţii către frumos, către ceea ce este armonios, către ceea ce este perfect şi SACRU? De ce aceste aspiraţii, de ce aceste năzuinţe către "bine", către "adevăr", către "frumos"?

Luând cunoştinţă de structura şi configuraţia lumii şi a universului spiritual negativ, nevăzut am putut constata importanţa diferenţelor dintre diferitele stadii de spiritualitate şi filozofie care există "intre lumea spirituală avansată pe care an descopcrit-o şi stadiul înapoiat la care se află pământul. DE CE? DE CE aceasta?

Din multe motive...

Mai întâi. înapoierea spirituală a pământului se datorează unor cauze obiective: pământul este singura planetă populata, care se află spaţial în zona periferică a marii zone a luminii spirituale Este planeta cea mai decăzută spiritual şi datorită eterogenităţii spiritelor care o populează. în al doilea rând populaţia pământului este foarte eterogenă, cuprinzând atât spirite evoluate, in număr atât de restrâns, cât mai ales o foarte mare gamă de caractere, mai mult sau mai puţin formate sau

mai neaşteptate "caricaturi" de

deformate, care tind adesea la cele perfidie, viclenie, egoism, răutate.

Dar cel mai supărător aspect al lumii actuale moderne este atrofierea celui de-al şaselea simţ. SIMŢUL SACRULUI, al perfecţiunii, al frumosului. într-o lume care goneşte după lux şi confort Oricât ar fi însă de dramatica această situaţie în care se află pământul, "criza" aceasta se va rezolva în timp; omul, cu nesecatele lui valenţe va birui opacitatea sa spirituală şi prin intuiţie şi efort, sperăm, va reface şi va recupera handicapul care-1 desparte de-o lume a armoniei, a înţelegerii a pătrundem filozofice, o lume în care valorile şi ierarhia lor sunt strict respectate

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

MATERIA POZITIVASpuneam mai înainte de acea delimitare strictă pe care trebuie să o facem între "materie" şi "Viaţă". Dintr-un început este bine să stabilim o terminologie cât mai precisă. De aceea, vom defini mai înlâi termenul de -MAI ERIE STAGNANTĂ". Prin materie stagnantă vom înţelege toate elementele din natura, cât şi substanţele chimiei anorganice, adică ''materia elementară", cu substanţele ei primare, care există tn alara a ceea ce numim noi "viaţă".

Să ne închipuim pământul o planetă fără viaţă, fără


microorganisme, fără regnul vegetal fară regnul animal fară oameni...
Ar fi un fel de planetă a "morţii", a materiei moarte, lipsită complet de
viaţă, în carc s-ar produce miscari lente ale scoartei, miscari tectonice, ploi, furtuni, ceturi, ninsori, viscole, fulgere si trasnete. Ar ramane planeta mai departe in miscarea ei de rotatie si de revolutie, ar ramane noaptea şi ziua, lumina si intunericul, radiatiile solare, astrale radiatiile cosmice etc . toate fenomenele fizice legate de componenta si structura păturilor atmosferice, s-ar menţine legile atracţiei universale, marile campuri magnetice ale planetelor, astrelor etc. Precizez şi repet; am zis să ne închipuim" o astfel de planetă "moartă", aşa cum a fost găsită luna. satelitul nostru, o plantctă moartă, adca fara viata. Pe o astfel de planetă "moartă" nu ar exista nici naşterea nici moartea, nici înmulţirea nici procreerea, toate fenomenele proprii materiei ar fi inexistente şi astfel stând lucrurile denumim această materie lipsită de viaţă nu moartă, ci "MATERIE STAGNATĂ . deoarece o astfel de materie s-ar rezuma doar la elementele din tabelul lui Mendeleev, la minereuri şi substanţe minerale. Recunoaştem şi ştim cu toţii că materia moartă nu există, deoarece şi aceasta materie îşi arc "existenţa" ei legată de activitatea atomilor, a nucleelor atomice Ştim că. în intimitatea ei, materia are şi ea o Viaţă" a ei. dar pe care noi nu o numim viata. ci activitate nucleară. Deci. ceea ce vom numi materie stagnată o vom numi astfel conştienţi că această materie îşi are modul ei de existenţă, graţie unor fenomene care constituie activitatea intimă a atomilor, proprie fiecărui nucleu în parte, potrvit nivelului său energetic pe cârc il are. Dar ce este în fond materia? Cu toate că s-au dat multe răspunsuri şi

DIN TAINELE ITVIVERSULU1 SPIRITUAL

s-au încercat multe formulări, materia a fost şi va rămâne un mister pe care îl luăm ca atare. Cea mai valoroasă explicaţie a materiei a fost aceea că materia este o acumulare de energic. Iată de aici şi sensul evoluţiei care este ACUMULAREA DE ENERGIE". La ora actuală, însă. materia nu mai acumulează energie, nu mai evoluează. Ea a stagnat, a pierdut nemaiputând să urce treptele acumulărilor de energie, a ieşit din competiţie, a "căzut" din drumul ascendent sau mai bine zis s-a oprit a stagnat, cum am spus noi, încremenind în legea conservării şi a schimburilor de energie. Aici vrem să dăm noi relieful cuvenit deosebirii dintre materia stagnată şi materia fiinţelor vii.

Vrem să scoatem în relief faptul că, în timp ce materia stagnată are proprii doar legile conservării şi ale schimburilor de energii nefiindu-i proprii evoluţia; materiile vii. mai bine zis fiinţele, fie ele pe orice treaptă, acumulează în ele nu numai legile conservării şi ale schimburilor de energie, ci şi legea evoluţiei, adică doar viaţa are posibilitatea să evolueze, să se dezvolte de la simplu la complex Materia stagnată este o materie care cândva a fost într-o stare mult mai activă, dar a căzut a devenit materie solidă, rigidă, grea, exercitând în cxclusvitale puternice forţe de atracţie între atomi. Forţele de coeziune sunt forţe rămase la un stadiu primar, primitiv, care şi mai mult fixează această materie la un nivel scăzut, inferior, care a pierdut posibilitatea de a mai evolua. De aceea, conchidem că materia stagnată este o materie scăzută, inferioară

De această materie stagnată ne vom folosi sub numele de MATERIE POZITIVĂ.


19

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


SPIETTUL

O UZINĂ PRODUCĂTOARE DE ENERGIETot ceea ce numim noi viaţă, de la protozoarc şi microorganisme, de la toate speciile de plante ale întregului regn vegetal, de la toate speciile şi încrengăturile regnului animal până la om inclusiv, toate trăiesc şi au viaţă datorită SPIRITULUI, datorită unui alt corp alcătuit tot dintr-o materie care este propriu-zisul "cu", propriu-zisa noastră "persoană", rezultat al unei evoluţii milenare, indestructibile, nemuritoare.

"SPIRITUL", corpul spiritual nu este un abur. o abstracţie, ceva misterios, care să depăşească înţelegerea noastră. Corpul spiritual este o realitate vie. materie concretă, însă cu însuşiri şi caracteristici specifice. Este materie, dar această materie se deosebeşte total din punct de vedere calitativ de materia pozitivă, stagnată, cum am definit-o noi. Materia din care este alcătuit corpul spiritual este un tot organic, unitar, indestructibil inalienabil. Spiritul nu este un principiu o idee. o esenţă sau ştiu eu ce "suflu" acorporal. suprainteligibil. El este realitatea fundamentală şi veşnică a vieţii, cauza ci primară şi finală. Spiritul explică miracolul evoluţiei fătului în uter. naşterea unui organism, complexitatea fantastică, uluitoare a acestui organism. Gestaţia este, în fond. poziuvarea unui corp spiritual, care deja există anterior naşterii. Contrazice aceasta ştiinţa'? Nicidecum! Dimpotrivă, confirmă pe deplin legile fundamentale ale ei. în primul rând. legea conservării - şi nu numai că o confirmă, dar o extinde şi o ridică la rangul de lege supremă, dându-i amploarea reală, legând-o în mod real ferm şi indisolubil de stadiul evoluţiei, căci existenţa lui milenară se justifică printr-o logică de neclintit evoluţia treptată a organismelor de la stadiu primar la forme din ce în ce mai complexe, de la o simplă celulă la un organism. Este absurdă ideca că un organism (femela) ar putea crea un alt organism, ca un fel de mecanism electronic, un bizar 'creier', ar putea comanda graţie unui sistem informaţional (codul genetic) un alt organism produs în chip miraculos graţie unui ADN sau ARN (etc). Departe de noi gândul de a nega importanţa codului genetic sau a acizilor ADN ori ARN! Codul există, genele sunt o realitate, fară sa nu facem din acestea20

surse magice, generatoare de viaţă. Ele nu sunt altceva decât primele punţi prin care un spirit îşi începe nu mai puţin complicatul proces de pozitivare. de întrupare

Dar un om nu este numai o fiinţă biologică. El nu este doar un organism, este şi un caracter, cu calităţi şi defecte, redus mintal sau geniu. Personalitatea, caracterul, valenţele intelectuale şi spirituale, toate sunt proprii spiritului, lui îi aparţin şi ele apar treptat pe măsură ce copilul creşte, manifestându-sc plenar pe măsură ce se maturizează. Este firesc, deci. din moment ce naşterea nu este o geneză, nici încetarea din viaţă sâ nu însemneze 'dispariţie". Fenomenul morţii este o aparenţă a lumii pozitive în are trăim. Spiritul îşi părăseşte locuinţa sa vremelnica - corpul pozitiv obosit, uzat, îmbătrânit De ce? Tocmai pentru că materia pozitivă este o materie inferioară care se degradează în timp şi nu rezistă, nu poate ''ţine pasul" intensei activităţi proprii materiei spirituale şi atunci spiritul, nemaisimţindu-se "'în apele Iţii", împiedicat în activitate de cine ştie ce "defecţiune"' organica, este nevoit. să-şi salveze existenţa şi, cu sau fără regrete. îşi părăseşte corpul pozitiv. revenind la universul spiritual din care a venit, reintrând în zona de care aparţine Spiritul aşadar este şi el materia!, o materie însă superioară, indestructibila, în veşnică evoluţie. Ceea ce vedem noi ca diferite de viaţă - animală sau vegetală - totul şi toate au ai bază spiritul, există, trăiesc datorită spiritului, care face posibilă naşterea şi moartea. Spiritul are ca drept cărămidă nu atomul, ci celula, ce alcătuieşte o entitate, o formaţiune vie, complexă, cu un grad limitat de autonomie şi care este integrată în alcătuirea unui organ. Totalitatea organelor formează un organism fiecare organism formând, alcătuind o fiinţa vie Materia din care este alcătuit spiritul o vom numi "MATERIA NEGATIVĂ"

Spiritul omului ii vom numi CORP NEGATIV sau CORP SPIRITUAL, iar trupul alcătuit din materie pozitivă îl vom numi CORP POZITIV sau CORP PĂMÂNTESC. Ei binc, după cum materiei pozitive vizibile am vazut că îi corespunde o materie negativă, tot astfel universului pozitiv vizibil. ii corespunde un univers spiritual negativ invizibil.

Noi cunoaştem universul nostru pozitiv, sistemul nostru planetar, precum şi alte fomaţiuni stelare şi astrale, cunoaştem existenţa galaxiei noastre în are se află şi alte sisteme planetare, alte forme de existenţa ale astrelor sub forma de nebuloase, quasare, asteroizi, stele gigantice, ctc. Cunoaştem legile care guvernează sistemul nostni planetar şi

21


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DEN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
urmărim fenomenele care se petrec cu alte cotpuri cereşti şi le descifram legile care stau la baza lor. Dar nu numai atât. noi cunoaştem de asemenea, legile şi ordinea care domneşte în sânul materiei pozitive şi-n acest sens dispunem de un excepţional sistem periodic al elementelor lui Mcndelccv. care ilustrează ordinea şi disciplina, care stau la baza materiei pozitive pe care le regăsim de fapt în tot în întregul univers Pozitiv. Se naşte întrebarea: care este modul de existenţă al universului spiritual negativ? Are el ceva comun cu universul pozitiv? Răspunsul este afirmativ. Da! Universul spiritual negativ arc comun cu universul pozitiv legile, ceea ce constituie factorul esenţial care face posibilă cunoaşterea şi acestui univers spiritual negativ.

Acest univers spiritual negativ este încadrat şi el în marele fenomen al armoniei universale, deoarece şi-n universul spintual negativ domnesc ORDINEA şi disciplina strictă şa absolută a legilor. Spiritul constituie baza şi fundamentul vieţii, cauza ei primară, finală şi eficientă. Dacă nu ar fi existat materia negativă cu înaîta ci capacitate de conservare, nu ar fi fost posibilă evoluţia si uimitoarele acumulări de energii spirituale şi intelectuale pe care le deţine fiinţa, spiritul uman. De aceea materia pozitiva există pentru că există materia negativă, firul de iarbă pozitiv există pentru că există firul de iarbă negativ; nu ar exista trandafirul pozitiv dacă nu ar fi susţinut de un substanţial, de un spirit de trandafir negativ şi aşa mai departe. Tot ceea ce numim noi în jurul nostru viaţă are ca bază spiritul pe toate treptele specifice vieţii. Spiritul nu apare şi nu dispare. El se menţine, fiind mai presus de naştere şi moarte. Naşterea şi moartea nu există! Există "pozitivări", '"întrupări". Materia negativă, spiritul în trup pnndc formă materială, impregnându-se cu materia pozitivă, alcătuind împreună un tot armonios, un echilibru datorită unificării şi colaborării dintre pozitiv şi negativ.

Spiritul este o materie vic, veşnică, ce nu cunoaşte nici distrucţia, nici degradarea, nici dezagregarea. Spiritul este acea materie căreia îi corespunde nu numai Legea Conservării a şi Legea Evoluţiei veşnice, ce nu cunoaşte stagnare, nici oprire, ci o veşnică dezvoltare în timp şi spaţiu.

LEGILE


Prima lege ave stă la baza existenţei materiei pozitive şi negative, deci şi a universului spiritual este LEGEA EMISiEl-ABSORBŢIEi. De la atom până ia spiritul uman toată gama atomilor şi întregul univers, cu toate fiinţele ce trăiesc în acest univers, trăiesc, există graţie fenomenului de emisie-absorbţie. care are valoare de lege primordială, fundamentală, a existenţei. Potrivit acestui fenomen-lege, orice existenţă, orice fiinţă trăieşte, există şi se mişcă în continuă emisie şi absorbţie de energie. Acest fenomen-lege de emisie-absorbţie este cel ce face ca orice element, orice atom, orice vietate, orice spirit să genereze un câmp magnetic, cu funcţia de a atrage sau de a respinge alte subiecte învecinate. Astfel, legat de legea emisiei-absorbţiei este legea atracţiei şi a respingerii, aceasta producându-sc datorită diferenţei de frecvenţe.

în universul spiritual negativ însă, materia negativă din care este alcătuit este în plină evoluţie, toate formele de viaţă fiind înscrise pe o curbă ascendentă în ce priveşte acumularea de energie! în cadrul acestei legi este cazul să menţionăm că din punct de vedere biologic omul (ca şi celelalte vietăţi) s-a oprit în sensul că organismul uman este la capătul evoluţiei sale, graţie evoluţiei milenare prin care a ajuns un organism complex echilibrat. Evoluţia biologică are o limită, un capăt un final. Dacă a rămas ceva care să evolueze, acesta este intelectul. MENTALUL, activitatea psihomentală. La acest capitol omul arc o evoluţie a sa. deschisă pentru veşnicie, menirea lui fiind să ajungă o fiinţă superioară, un mic Dumnezeu, din om să tindă să ajungă un supraom^ un zeu, parcurgând treptele mentalului, de la mentalul inferior la cel superior şi, in sfârşit, la mentalul suprem - stadiu atins de lumea opalică (divină), precum câteva din nivelele (treptele) superioare ale universului spiritual Naşte întrebarea: dacă din punct de vedere biologic evoluţia atinge nişte limite şi se opreşte, dacă însuşi mentalul în evoluţia sa va atinge treapta de Dumnezeu, este oare posibil ca evoluţia însăşi la un moment dat să stagneze? Răspunsul este afirmativ. Da! La un moment dat după ani de progres şi evoluţie, după secole, milenii încă de evoluţie aceasta se va opri. Când?
22

23

DIN FAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


Aici dăm un răspuns extrem de important, când legea "KARMEI va înceta sâ mai acţioneze. Ce este legea "karmei" sau "karma"? Potrivit acestei legi omui este silit sa duca o dublă existenţă, când pe pământ, când în universul spiritual

Aşadar, când va dispare naşterea şi moartea, când omul va depăşi "'normalitatea" de azi prin care este un rob încătuşat de satisfacţiile carnale şi materiale, când va trece la un alt mod de a fi, când va muri pentru plăcerile iluzorii şi va opta pentru strădania de a cultiva în el mentalul superior şi apoi va cuceri mentalul suprem, atunci când omul va epuiza cele trei trepte ale evoluţiei spirituale: PURIFICARE -ÎNNOBILARE - TRANSFIGURARE, arunci de-abia va ieşi din ciclurile obligatorii de reîncarnare, va părăsi pământul şi va rămâne definitiv la nivelul său de care aparţine în universul spiritual.

Pământul, sistemul nostru planetar, este în declin Este ştiut că oamenii de ştiinţă prevăd un sfârşit, o epuizare de energie a planetei noastre, ca şi a celorlalte, chiar o stingere lentă a soarelui. Universul spiritual (negativ) însă, cel alcătuit dintr-o substanţă superioară, activă, veşnică, va exista pentru veşnicie Singur, universul spiritual, alcătuit din materie negativa este etern, nu se va stinge niciodată, intrând treptat în ODIHNA VEŞNICA. Până atunci însă. până la acea bizară odihnă, va dăinui legea efortului

Potrivit legii efortului nu este posibila evoluţia mentalului de la sine! Acest lucru este extrem de important. Evoluţia mentalului, accesul la mentalul superior necesită efort, strădanie asiduă. Spune undeva Hristos:"împărăţia cerurilor este a acelora ce se străduiesc şi numai cei ce depun efort ajung să o cucerească ". iar în alt loc spune:

"împărăţia cerurilor este înlăuntrul vostru ".

Exprimare simplă şi concisă. Mentalul superior este în noi înşine, noi trebuie să-1 cultivăm prin efort; prin strădanie sistematică ajungem la el.

Toate treptele de care pomeneam mai sus: purificare, înnobilare şi mai ales transfigurare, cer fiecare efort intens. Lenea, comoditatea barează evoluţia căci a ajunge "zeu" înseamnă a te înscrie în legea acumulării de energie prin muncă, efort şi veşnică activitate legată strâns în acest sens de prima lege a evoluţiei. Această lege a acumulării de energie îşi găseşte desăvârşita manifestare atât în sistemele solare, cât şi la nivelul atomilor, la nivelul materiei pozitive, perfect ilustrată de mai sus pomenitul sistem al lui Mendeleev. una din cele mai geniale descoperiri ale oamenilor de ştiinţă In acest sistem periodic al

24

elementelor găsim fiecare atom cu un număr specific demasă. cu un număr specific de electroni, fiecare atom ocupând o căsuţă, care reprezintă TREAPTA DE ENERGIE a fiecăruia, stadiul energetic la care se află fiecare atom. Acest tablou al lui Mendeleev, am putea spune, fără să greşim cu nimic că este un tablou al ierarhiei energiei acumulate. Perfect şi absolut valabilă formularea şi pentru universul spiritual negativ, care şi el este o ierarhie a energiilor acumulate, care au ajuns să emită lumină.Este cazul aici să pomenim cititorului că în tradiţia ortodoxă a existat un sfânt părinte, care fiind şi el iniţiat de o entitate superioară, care a scris o lucrare intitulată: "Ierarhia cerească". Acest luminat sfânt părinte se numea Dionisie (Pseudo) Areopagitul. Recomandăm cititorului această carte, precum şi o altă lucrare intitulată: "Numele divine", întrucât noi suntem în deplin acord cu ideile sale de bază şi îndeosebi ai ideea că diferenţierea treptelor (în cazul ierarhiei) se face în funcţie de intensitatea energiei emanate de spint, precum şi de fiecare grupare de spirite. Această diferenţiere energetică provoacă dispunerea în spaţiu, în zone diferite, a diverselor lumi. Această ordine spaţială este rezultatul legii ierarhizării treptelor de energie şi lumină. Potrivit acestei legi a ierarhizării treptelor de energie, universul spiritual negativ îl vom găsi judicios ordonat şi organizat în spaţiu, cu trepte dispuse pe vertical în forme de brad, în vârful căruia va domina cetatea energiei şi luminii supreme: OPALUL, lumea perfectiunii divine, dătătorul de sens al întregului univers spiritual. Lumile universului spiritual negativ sunt împărţite pe mai multe trepte de energie şi lumină, care se compun din trei zone distincte, toate aflându-sc între cele două puncte cardinale ale universului spiritual: ZENITUL - polul armoniei, binelui şi sublimului, şi NADIRUL - poliul dizonanţelor, al răului al infernului, al haosului.

Legea ierarhizării. în funcţie de stadiul atins de energia acumulată, de lumina emanată face ca universul spiritual să fie împărţit în trei zone, fiecare zonă având mai multe nivele intermediare, nivele care alcătuiesc adevăratele lumi, cu caracteristicile proprii Se naşte întrebarea: care este cauza acestor numeroase nivele, ce a determinat această ierarhie de energii şi lumini în universul spiritual negativ? Răspunsul este clar: doi factori. Primul este vârsta, adică nivelele spirituale superioare au apărut în universul spiritual înaintea nivelelor inferioare. Al doilea factor este efortul Cei mai luminoşi, încărcaţi cu mai multă energie, au fost cei mai harnici. Ca mai puţin luminoşi, cei mai palizi, au fost mai leneşi, mai comozi.

25

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət