Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə16/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

18'/

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN FAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Ei bine, formarea preţiosului platou care a devenit oraşul de Aur, (Zenitul) a determinat în zona opusă (în Nadir) formarea Soarelui, ca şi a tuturor planetelor al căror material era din ce în ce mai nobil, pe măsură ce se apropiau de Oraşul de Aur. Aceasta înseamnă că Soarele, care reprezintă Nadirul, este alcătuit din cele mai inferioare elemente, în timp ce, pe măsură ce ne îndepărtăm de Soare, materiile din care sunt alcătuite planetele sunt superioare, din ce în ce mai active, mai nobile. în acest sens, planeta Zefinus este cea mai nobilă planetă - nu numai din punct de vedere spiritual - ci şi al materiilor pozitive din care este alcătuită planeta Dovada clară este că Zefirius (ca şi celelalte două) nu se vede, radiaţiile ei fiind dincolo de ultraviolet - deci invizibile de pe pământ.

Să revenim însă la evoluţia specifică sistemelor planetare. Spuneam ca, din cauza stagnării spiritele din spirala negativă a universului HAIUM au început să cadă pe planetele cărora ie aparţineau din punct de vedere calitativ. "Căderile" pe planetele pozitive au început de jos în sus Astfel, in sistemul nostru planetar primele spirite ce au "căzut" au fost cele din straturile I-II venind pe planeta "Pământ". Precizăm ca sistemul nostru planetar este denumit de Opal LEHASTI şi a urmat din punct de vedere al genezei "imediat" după Haium, la o distanţă de timp de circa 4 milioane de ani.

Să urmărim, deci firul evoluţia în sistemul nostru planetar.


 1. Aşadar mai întâi, fiinţele au trăit pe Spirală în straturile
  negative. într-o armonie perfectă, necunoscând sexele (Adam - să
  ne amintim - a fost mai întâi singur in rai).

 2. A urmat apoi faza de stagnare, care a determinat Opalul să
  despartă în două fiinţele, provocând apariţia sexelor din punct de
  vedere al ESENŢEI (apoi a fost "făcută" Eva din coasta lui
  Adam).

 3. A urmat apoi lent evoluţia până ce spiritele au început să
  stagneze, fapt care a determinat "căderea" lor din straturi pe
  pământ (păcatul comis de Adam şi Eva care au fost izgoniţi din
  "rai'').

Pe pământ spiritele au avut de înfruntat duritatea materiei pozitive Ele au început să se pozitiveze treptat, formându-se odată cu acestea şi organele sexuale care, evoluând şi ele, au ajuns să asigure perpetuarea speciei, realizându-se, astfel într-un târziu, naşterea şi moartea corpului pozitiv.

188


Spiritele insă, când au căzut pe planete nu au "căzut" singure. Ele au adus cu de flora şi fauna şi animalele şi plantele ce constituiau cicluri aparte de evoluţie apărute ulterior, aşa cum am văzut si în lumea opalică. Dar, în timp ce ciclurile secunde şi terţe zămisleau în Opal fiinţe zburătoare, fiinţe muzicale şi fiinţe feeric colorate şi adânc mirositoare,... zona pământului a creat cicluri de făpturi mâncăcioase, rapace şi crude, care corespundeau culorilor spirituale ce le aveau spiritele umane.

Dacă în Opal "fauna şi flora" erau axate pe sunete, forme, culori şi miresme, pământul - datorită eterogenităţii spiritelor - a adus deopotrivă lupi, şacali şi plante carnivore rapace, dar şi căprioare, iepuri, porumbei, ciocârlii, plante aromate şi flori.

Iată deci, că viaţa pe pământ în corp pozitiv este un rezultat al blestematei STAGNĂRI. Lenea şi comoditatea au fost şi vor rămâne pentru totdeauna sursa tuturor nenorocirilor şi tragediilor. în Biblie se spune că Adam şi Eva ar fi fost blestemaţi de Dumnezeu să muncească din greu, să se nască şi să moară. Este un fel de a spune că Dumnezeu i-a blestemat! Realitatea este că oamenii singuri şi-au atras blestemul prin lenea şi comoditatea în care s-au complăcut Apariţia sexelor este urmarea primei STAGNĂRI, "căderea" din straturi este rezultatul celei de-a doua STAGNĂRI, iar existenţa rătăcitorilor şi a straturilor întunericului este rezultatul celei de-a treia stagnări: refuzul omului de a-şi câştiga existenţa cinstit. Necinstea a născut minciună, minciuna a născocit hoţia, iar hoţia a născocit ridicarea balei şi chiar a săbiei.

Trist corolar!!!,..

Pământul este scena celor mai contradictorii "stiluri" de viaţă: există vietăţi cinstite, calde, harnice şi frumos mirositoare, dar există şi vietăţi rapace, reci, leneşe, trufaşe şi chiar active... în rău, în minciună, în furt şi-n crime. Cine va rezolva veşnicul conflict dintre aceste două lumi: Zenitală şi Nadirică? Tot Opalul! Tot El va interveni, dar nu cu forţa brutală pozitivă ca în Atlantida, ci cu apriga forţă negativă a radiaţiilor DURAN, TRITON şi TIRIN, care vor mistui coloraţiile spirituale întunecate şi negre. Dar să lăsăm în seama opalului acestea şi să revenim la ultimele date furnizate de Heruvicle.

Spunea Heruvicle, în ultimul său cuvânt că, aşa după cum Opalul este polul zenital al universului negativ, respectiv, tot aşa soarele exprimă Nadirul aflat în universul pozitiv.

De asemenea spunea Heruvicle că el a avut legături cu spiritele doar în sistemul LEHASTI, adică a avut mereu legături doar cu spirite din

189


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


ISTBMUL PLANET «rSFHAST


SISTEMUL PLANETAR

sistemul nostru planetar, necunoscând celelalte sisteme planetare, dar ne-a spus că şi Opalul însuşi - care repreantă absolutul Zenit - însuşi Opalul are in Nadir un soare ce se numeşte O-NEHS şi care a generat cele 4 sisteme planetare: HAIUM (primul) LEHASTI (al doilea) precum şi sistemele: MENZOH şi FAHTIS. Toate aceste patru sisteme planetare îşi au soarele lor, planetele lor. Dar nu numai atât fiecare sistem planetar îşi are propriile straturi, propriile universuri spirituale negative, fiecare cu straturile lui, fiecare având un în vârf un Oraş de Aur, cu spirite care au ajuns androgine, adică sunt lispite de sex

Toate aceste patru sisteme planetare se rotesc lent în jurul soarelui Nadiric- O-NEHS.

Opalul şi cele patru spirale negative sunt aproape statice. Opalul însuşi are o lentă mişcare de rotaţie care se înşurubează lent în spaţiu. Asemenea şi celelalte spirale negative au o mişcare de rotaţie şi de înşurubare, dar "privite" la un loc cele patru spirale şi opalul aparent stau pe loc, în timp ce O-NEHS are o mişcare de revoluţie uriaşă, antrenând cu sine şi cele patru universuri: HAIUM, LEHASTI, MENZOH şi FAHTIS.

L-am întrebat pe Heruvicle dacă Opalul este conducătorul celorlalte patru spirale negative, ale celor patru sisteme planetare şi ne-a răspuns:

"NU CONDUCĂTORII CONDUC, CI LEGILE ORDONEAZĂ ŞI DESĂVÂRŞESC TOTUL, MARELE GUVERNATOR SUPREM -EL ÎNSUŞI ASCULTĂ DE LEGI, ESTE SUPUS LEGILOR ŞI ÎN ACELAŞI TTMP ESTE ÎNTR-O PERFECTĂ ARMONIE CU ELE, IDENTIFICÂNDU-SE CU ELE."

190


OPALUL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DES TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

I^n încheierea acestei lucrări, NOI, autorii dorim să facem o sinceră mărturisire. Mărturisirea noastră se referă la nivelul la care au fost prezentate toate cele ce această lucrare cuprinde.

Dacă "nivelul" îl considerăm mediocru, exprimările, limbajul nostru abia că este satisfăcător. Nu am reuşit să redăm decât, prea puţine din câte ni s-au spus Multe noi înşine nu le-am înţeles. Altele le-am înţeles doar parţial şi ne-am ferit să le prezentăm. Ne-am propus să descoperim 'TAINELE", dar acestea - în cea mai mare parte - tot ascunse au rămas.

Am încheiat această lucrare cu un profund sentiment de regret pentru neputinţa de a prezenta frumuseţea, sublimul din straturile superioare. Toate acestea mărturisite neputinţe sunt legate de modestul nostru nivel spiritual, cât şi de lipsa noastră de iniţiere în cele mai adânci taine legate de fenomenologia universului spiritual. La toate acestea s-a adăugat intenţia noastră de a ne păstra pe o anumită linie de "normalitatc", de a evita prezentările din domeniul "fantasticului", tocmai pentru a nu fi învinuiţi că acestea ar putea fi rodul fanteziei noastre. Am abordat o prezentare accesibilă, evitând pe cât posibil crearea de noţiuni noi. Sperăm ca pe viitor, alţii mai evoluaţi, mai dotaţi, mai bine pregătiţi decât noi, să poată desluşi cu mai multă claritate detaliile axului pe care noi am încercat să-1 conturăm.

Dacă totuşi încercăm un sentiment de mulţumire, acesta este că am reuşit să desluşim în mare ideile, legile, fenomenele fundamentale, cu caracter determinant

Rămâne altora sarcina şi rolul de a dezvolta ceea ce noi am început Cele ce noi am definit nu le putem considera DOGME. Oricine are dreptul să le contrazică şi chiar să le nege. în acest caz, desigur, este necesar să aducă altceva în loc. Suntem dispuşi să fim combătuţi. Argumentele logice şi raţionale vor avea menirea să ne ajute la reconsiderarea acelor afirmaţii care par insuficient fundamentate.

Sarcina aceasta rămâne valabilă şi deschisă şi altor cercetători care să confirme, să combată sau să infirme autenticitatea celor aflate de noi. Mediumitatea este o fereastră deschisă, care se lasă grai întredeschisă. Noi am reuşit să o întredeschidem. Cei ce vor deschide desăvârşit

192

această uşă. vor avea dreptul sâ depăşească cele ce noi am prezentat. Suntem convinşi că după noi vor veni alţii cu puteri sporite de pătrundere, care vor duce mai departe lucrul început de noi.Suntem însă şi rămânem convinşi că temelia pusă de noi va rămâne valabilă dar. în acelaşi timp ceea ce alţii vor clădi va putea fi cu mult mai frumos decât ceea ce noi am realizat.

Vă mulţumim!AUTORUL

(23.01.1982)

193

Cartea de faţă oferă cititorului -neavizat din punct de vedere spiritual - şansa aflării unor infor­maţii inedite, preluate pe cale mediumnică. Părintele George Văsîi - folosind mediumnitatea măicuţei Veronica de la mănăstirea Vladimireşti aduce, : prin intermediul acestei cărţi, informaţii deosebite. Acestea îl pot ajuta pe cel aflat în impas să depăşească încercările abordând căi spirtuale. Astfel, i se oferă cititorului posibilitatea de a înţelege binele şi răul şi de a alege ceea ce este important pentru el. Măicuţa Veronica, de la Mănăstirea Vladimireşti, este una dintre căutătoarele Lui Dumnezeu cu întreaga ei fiinţă. Pentru ea nu există oboseala, iar piedicile şi încercările n-o sperie ştiind că la capătul drumului singurul care-o poate judeca este Creatorul.

Şansa întâlnirii cu divinul o au toţi, dar nu o folosesc decât cei care şi-o doresc cu ardoare şi fac eforturi susţinute în acest sens. ** •"Cărţile, pe care Măicuţa Veronica Ie-a primit prin revelaţie, şi părintele George Văsîi le-a prelucrat, vor lumina minţile şi sufletele celor. eare-L caută pe Dumnezeu. întregul text aduce noutăţi din puct de vedere spiritual pe care mulţi nu le pot accepta pentru că sunt prea dure. Toţi cei credincioşi ştiu că drumul cunoaşterii nu este simplu şi nu este străbătut decât de către cei puternici.

ISBN 973-8105-05-6.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət