Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə11/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


de tot şi de toate, care pregăteşte "focul" lăuntric, setea de contemplaţie, tendinţa spiritului către extaz. Extazul este semnalul începutului transfigurării. Transfigurarea aduce consfinţirea innobilarii spirituale. TRANSFIGURAREA fiinţei umane nu este numai o stare, ea este un fenomen care face posibilă producerea miracolului: interceptarea radiaţiilor opalice erosonice şi pătrunderea în câmpurile magnetice nusonice.

Acesta este "miracolul": interceptarea radiaţiilor noastre opalice, care nu se realizează decât printr-o atentă autocizelare spirituală ce trebuie lucrată zi de zi, ceas de ceas, minut de minut. Noi, cei din Opal, vă iubim atât de mult, încât am vrea să vă aducem alături de noi, să trăiţi şi voi armonia perfecţiunii noastre. Dar, mai presus de voinţa şi iubirea noastră, există legile care pun "ordine" în univers. Legea ierarhizării spiritelor în funcţie de luminozitatea şi energia lor nu poate face nici o exceptie. Diferenţa de lumină şi energie intre noi şi voi este atât de mare, încât voi niciodată nu o puteţi recupera. Sunteţi sortiţi să rămâneţi jos, în zona inferioară, încă multe, multe secole, până ce încet, încet veţi progresa, veţi evolua, acumulând şi voi lumina, astfel încât să puteţi pătrunde pe rând, unul câte unul, în zona straturilor superioare.

Pământul are o karmă grea! în faţa lui stă un urcuş dificil, care cere multe şi intense eforturi. Ce departe sunteţi de adevăr! Câtă anarhie domneşte în rândul intelectualilor voştri! încă sunteţi in întuneric, încă rătăciti pe poteci pierdute, încă nu ati ajuns să invatati adevăratul drum ce duce spre înnobilare, spre transfigurare, spre lumină! Cea mai mare lipsă a voastră este lipsa intuiţiei. Şi nu intuiti peniru că sunteţi firi comode, leneşe, care mocnesc sub cenuşă fără să ştiţi, fără să vă întrebaţi de unde aţi venit, ce trebuie făcut, de ce aţi venit şi apoi unde vep merge*

Zăceţi în ignoranţă totală! Ca nişte morţi! întregul pământ este un cimitir de morminte. Tot pământul tace. Am vrea să discutăm cu voi, să stăm de vorbă, să vă comunicăm din tainele universului nostru. Pământul însă doarme! Zace în somnul lâncezirii şi al nepăsării, prins în ghearele unor visuri meschine şi vulgare. Doar ici, colo, când şi când, se mai trezeşte câte unul şi atunci noi îl chemăm. El ne răspunde şi atunci ne aruncăm cu totii asupra lui, care mai de care vrând să comunice prin el pământenilor câteva idei, câteva vorbe. Păcat de voi că ati ajuns aşa de jos1 Erati cândva ceva mai sus... dar, în loc să vă ridicaţi, ap coborât!... Până când vep coborî? Până când? Până când?"

114


Heruvicle a tăcut, apoi s-a retras. Parcă a căzut într-o mare decepţie, pe care mi-a transmis-o şi mie.

N-am chef de nimic... Sunt într-o dispoziţie cum nu se poate mai proastă, cu speranţele zdrobite, cu aripile fiânte. Nu ard, cum ard de obicei, abia mai pâlpâie în mine speranţa că într-o zi totul va începe să fie altfel. Dar nu "ziua aceea" va schimba totul, ci evenimentul acela care va zdrobi dominaţia întunericului şi va da pământului şansele de a începe refacerea recuperarea timpului pierdut.

115

DES TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


2 noiembrie 1977, ora S.30

M-am sculat de dimineaţă şi Veronica a simţit ca lisus Hrisios doreşte să se exprime. Am alergat imediat la masa de lucru:

lisus Hristos:

V-am chemat la studierea "ordinei" si v-am sfătuit să aprofundaţi "legile". V-am chemat la studiu si la cercetare, la cunoaşterea armoniei ce domneşte în lumea formelor, a sunetelor, a culorilor, v-am chemat mai întâi la toate acestea, pentru că numai o minte cultivată, disciplinată de legi şi instruită in acordurile sunetelor şi culorilor poate să pătrundă în tainele ce le ascunde RELIGIA!

învăţaţi ordinea şi disciplina gândirii, treceti, cunoscând totul şi toate, şi apoi pătrundeţi şi în tainele pe care vi le oferă UNTIERSUL IDEILOR DIN RELIGIE!

Nu lăsaţi copiii să pătrundă" în religie1 Nu vor putea înţelege, nu vor putea descifra, căci RELIGIA TREBUIE BINE DESCIFRATĂ. Realişti şi lucizi, documentaţi şi maturi în gândire apropiati-vă de religie şi pătrundeţi-i sensul, intuili-i semnificaţiile, DEPĂŞITI LIMBAJUL ŞI PĂTRUNDEŢI LA MIEZ!

în limbajul Meu am folosit SIMBOLURI şi METAFORE am vorbit în PILDE şi în PARABOLE, luând din viaţă diverse întâmplări drept obiect care conţineau diferite fenomene spirituale, folosind în limbajul Meu numeroase noţiuni cu valoare esentială de SIMBOL. La cina premergătoare prinderii Mele, am ridicat cupa zicând: "Beti dintru-acesta toţi, acesta este sângele meu, care se varsă pentru voi, pentru curătarea voastră!" Sângele Meu era învăţătura Mea. Sângele Meu erau ideile Mele. Sângele Meu reprezenta concepţia Mea despre lume şi viaţa. Sângele înseamnă pentru trup "viaţă". învăţătura, ideile înseamnă pentru spirit LUMINA! Aşa după cum sângele dă trupului viaţă, aşa o concepţie superioară conferă mintii limpezime şi o călăuzeşte spre viaţa spiritului.

Marea majoritate a celor cărora le vorbeam erau morţi! Nu aveau viaţă! Aveau newie de un sânge care să le dea viaţa spiritului, aveau nevoie de o concepţie care să lumineze poteca, drumul, calea... EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA...

Aşa am spus pe atunci. Acum revin şi spun: ORDINEA ŞI LEGILE SUNT CALEA CARE DUCE SPRE LUMINĂ şi dacă am spus ceea ce

116


am spus, a fost fiindcă mă confundam Eu însumi cu ORDINEA si LEGILE, că Eu însumi eram contopit cu ORDINEA ŞI II'.GILE FIRII.

Voi, cei ce sunteţi supuşi bisericilor, voi, marii preoti, episcopi şi ierarhi, renunţaţi la excomunicări, anateme şi blesteme! Voi, cei ce sunteţi mari "pontifex", nu legaţi în dogme absurde adevărul! Adevărul nu poale fi circumscris, nici legat ae un par, cu lanţuri de vorbe,

rătăciri şi erezii.

ADEVĂRUL NU STĂ ÎN CUVINTE!

Adevărul nu poate fi supus de dogme! Dogmele încătuşează adevărul care ţâşneşte dintr-o minte aprinsă de "focul" dragostei divine. Câutati "adevărul" în voi înşivă, căci în voi înşivă sălăşluieşte acea părticică divină care să poată aduce lumina!

Templul este inima, preotul este cugetul, mintea, gândurile şi ideile. FIŢI VOI BISERICI VII! O, voi, mai marii preoţimii, străluciţi voI în adevăr şi dreptate şi apoi să admiteti să vă numiti voi înşivă: îndrumători şi povătutlori ai celor ce au nevoie de îndrumări şi sfaturi!

FIŢI TEMPLE ALE LUMINII! FIŢI CANDELE APRINSE CARE SĂ ARDEŢI ÎN FOCUL IUBIRII DIVINE!

Am spus pe pământ parabola MIRELUI care, în miez de noapte, primeşte la sine doar "fecioarele " care s-au îngrijit de "focul candelei lor". Consider această parabolă ca cea mai vie ilustrare a raporturilor dintre OM şi ÎMPĂRĂTIA LUMINII! In împărătia Luminii, a armoniei şi sublimului nu pătrund decât cei ce "ard în iubire''! Dumnezeu nu este un dictator care stă pe un tron de unde loveşte pe cei păcătoşi sau mângâie şi răsplăteşte pe cei virtuoşi! Cei netrebnici stau în întuneric, ignoranţă şi rătăcesc în neştire în spaţiu de întuneric şi de suferinţă. Cei cu "candelele aprinse" ajung în straturile superioare unde cunosc adevărata viaţă din împărăpa armoniei, frumusetii şi sublimului. Cei ce ard", cunosc "focul" contemplaţiei şi extazului! Cei activi, cei albi se "npărtăşesc de bucuriile cunoaşterii. "Păcat" înseamnă "întuneric"; intuneric înseamnă prăbuşirea pe treptele cele mai de jos, acolo unde domneşte anarhia, dezordinea şi necunoaşterea. Nu zăboviţi, nu pregetati, nu fiti leneşi! Ap zăbovit destul. Şi aşa ati pierdut mult timp. treziti-vâ, sculati-vă! Aprindeti "candela" inimii voastre ca să puteti intra în împărătia: ARMONIEI, FRUMUSEŢII, SUBLIMULUI!"

117


DEN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


Duminică, 6 noiembrie 1977, ora 9.00

Citeam din Hegel la masa de lucru. Când am ajuns la pasajul în care spunea că: "religia L-a coborât pe Dumnezeu la nivelul unei abstracţiuni goale, lipsită de conţinut..", Veronica îmi spune:

"— însuşi TATĂL CERESC ne va vorbi... văd doar o lumină orbitoare! scrie!..."

"— Eu sunt vârful în gândire, în raţiune!Eu sunt mai presus de orice gândire şi rătiune 1 Eu sunt mai presus de orice gândire şi nici o minte nu mă poate cuprinde, pentru că gândirea Mea nu are limite, nici hotare. Nu mă împiedic în nimic în gândirea Mea şi gândul Meu poate cunoaşte totul, pătrunzând până in cele mai îndepărtate spatii ale universului. De la distanţe incomensurabile văd totul şi înţeleg totul, reprezentarea Mea fiind precisă şi exactă în tot ce văd, deoarece văd cu exactitate şi nu pot comite greşeli. Am însă şi Eu îndoielile Mele şi când spun îndoieli, mă refer la refacerea celor ce au pierdut ritmul evoluţiei, căzând în întuneric din cauza stagnării. Constatând stagnarea în univers, am avut îndoieli asupra posibilităţilor de refacere şi revenire a celor căzuţi, pentru că pierderea ritmului în accelerarea acumulării de energie atrage consecinţe ce pot avea urmări grave asupra ulterioarelor trepte evolutive.

Pământul a fost planeta stagnărilor în care s-au complăcut miliarde de spirite Din stagnare au căzut călcând legile iubirii şi ale bunului simţ. Nu Eu am vrut aceasta! Eu nu am impus spatiilor inferioare să stagneze în lene şi comoditate, iar de aici să ajungă la loviri, furturi, minciună şi crime.

Nu! Eu nu am vrut acestea!

EU SUNT ABSOLUTUL ÎN FORŢĂ, ENERGIE ŞI LUMINĂ. DEASUPRA MEA ÎNSĂ, MAI PRESUS DE MINE, SUNT LEGILE! LEGILE GUVERNEAZĂ!

FII MEI, COPIII MEI! LEGILE CONSTITUIE REALUL FUNDAMENT AL EXISTENŢEI, FUNDAMENT PE CARE SE BAZEAZĂ GÂNDIREA MEA ŞI PRIN CARE IZVORĂSC DIN MINE IDEILE!

Ideile toate din Mine pornesc, din Mine ţâşnesc cu claritate si precizie şi-n mijlocul colaboratorilor Mei dau sugestii şi la sugestii* Mele, ei înţeleg şi preiau ideile izvorâte din Mine.

118


Sunt izvor de gândire, stăpânesc universul gândurilor şi ideilor, iar eu nu pot face nimic contra legilor' Aceasta este însăşi esenţa mea: cel mai perfect împlinitor al legilor. Aceasta este definiţia mea simplă şi concisă! Perfectiunea, numai noi, cei din Cetatea Opalică, am realizat-o şi dacă am atins perfectiunea, aceasta pentru că am muncit în ordine, disciplinat, respectând legile. Eu, noi nu suntem in absolut decât în măsura în care noi am realizat absolutul în perfecţiune, tocmai pentru că noi înşine am înmănunchiat în cea mai perfectă armonie toate legile, într-o perfectă unitate de gândire, voinţă şi faptă. De aceasta, acţiunile noastre sunt dirijate de legi şi prin legi! NU EU, CI LEGILE CONDUC UNIVERSUL!

între Zenit şi Nadir s-au petrecut multe şi nenumărate fenomene, dar noi, cei din Opal, in realizarea perfecţiunii am trăit cele mai extraordinare fenomene pe care nici o minte din afara sferei noastre nu ar putea să le înţeleagă. Realmente, noi cei din Opal trăim o lume a miracolelor, o lume în care toate visurile se împlinesc.

Noi, cei din Opal, suntem cele mai visătoare fiinţe din întregul univers şi visurile noastre devin realitate. Astfel am visat noi şi pentru pământ, ca această planetă să realizeze şi ea armonia, integrarea pământului în armonia universală!

Ca un împlinitor al legilor şi un realizator al tuturor visurilor, respect însă concretul, "fenomenele ". Fenomenele sunt pentru Mine cartea preferată din care citesc şi înţelegând, iau măsuri. Astfel, am citit fenomenul stagnării, rezultat al legilor ce domneau pe pământ. Ca oricare altă planetă, şi pământul era liber, liber să meargă pe calea sa proprie zonei inferioare a universului. Zona pământului este cea mai tânără zonă din universul spiritual. Fiind cea mai tânără, este şi cea mai puţin evoluată; fiind mai puţin evoluată, am fost nevoit să aştept un timp îndelungat până să pot trimite misionari care să cheme pe oameni la ordine, disciplină, la muncă, la sârguinţă şi efort.

V-am ajutat mai înainte de a striga voi la Mine: "Tată, ajută-ne!"

V-am ajutat din timpurile când voi, primitivi fiind trimiteam mediumuri care vedeau şi auzeau spiritele luminoase şi astfel, voi ati luat spiriteletrimise de Mine drept dumnezei! I-ap numit zei, v-ati închinat lor, iar Eu v-am sugerat "sacrificiul "ca o formă prin care să vă puteti ridica.

Eu nu sunt un dictator, un tiran care să răsplătească şi să

scă! Fiecare din sine culege pedeapsa sau răsplata. Dar, după cum rodul efortului este lumina, aşa rodul lenei este întunericul, intunericul atrage ignoranţa, iar ignoranta căderea, păcatul. Aşadar,

119


DES TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

nu Eu sunt cauza stagnării voastre! Nu sunt eu vinovat, pentru că nu eu am facut murea piramida a existenţelor!

Toate existenţele, toate fiinţele au apărut si evoluat singure, fiecare la măsura spaţiului în care s-au născut, au crescut şi au evoluat.

Când o lume a evoluat într-atât încât să putem să ne înţelegem, atunci am dus acea lume să cunoască ordinea si disciplina spirituală şi fiecare lume captată de Mine a ascultat sfatul Meu şi, sub influenţa radiaţiilor opalice, s-a încadrat în disciplină, ajungând să facă parte

din "FamiliaMea".

VOI, PĂVMNTENII, AŢI FOST ÎNSĂ CEI MAI ÎNDĂRĂTNICI, CEI MAI NEASCULTĂTORI ŞI CEI MAI IUBITORI DE BUNURI MATERIALE. V-AŢI FĂCUT SURZI LA CHEMĂRILE MELE, PRIN MISIONARII MEI ŞI ASTĂZI, DUPĂ ATÂŢIA SACRIFICAŢII PE PĂMÂNTUL VOSTRU AŢI RĂMAS SĂ VISAŢI LA MÂNCARE,

HAINE ŞI DISTRACŢII.

Sunteţi cele mai deformate spirite din întregul univers! Ati ajuns să conduceţi prin bani şi arme! Voi ati creat lumea banilor, a biciului şi a armelor! Din nesecata voastră sete de odihnă şi huzur aţi făcut ceea ce. nici o altă lume din alte planete nu a făcut. Până când credeţi voi că vă veţi face de cap? Până când credeţi că voi răbda netrebniciile voastre,

fiinţe schimonosite?

VĂ VOI TRIMITE CELE MAI APRIGE RADIAŢII DIN CÂTE AM PUTUT AVEA VREODATĂ ŞI VOI PUNE CAPĂT FĂRĂDELEGILOR VOASTRE!

Fac aceasta nu pentru voi, pământeni laşi şi leneşi, ci tot pentru ai / Mei fii care, venind în mijlocul vostru, i-ati sugrumat. Sângele martirilor strigă, iar Eu îi aud! Pururi îi aud şi nu voi întârzia ca să-i

răzbun.

VA FII ZIUA RĂZBUNĂRII MELE, 'ZIUA MÂNIEI, 'ZIUA JUDECĂŢII MELE, CARE NU VA ŞTI SĂ CRUŢE PĂCATUL ŞI FĂRĂDELEGEA. Nu voi ţine seama de nici un strigăt de îndurare sau iertare, căci în ziua aceea voi uita de milă şi voi fi asemenea unui monstru care va lovi fără regret, fără cruţare! Ajunge răbdării Mele, ajunge îngăduinţei Mele! Am răbdat destul, am aşteptat prea mult... dar nu atât de mult, căci totul trebuia să se coacă! V-am trimis oameni de ştiinţă, fără număr, care să vă aducă la cunoaştinţă ordinea şi legile din

natură.

Voi însă, în loc să înaintaţi mai mult în cunoaştere, aţi inventat bombe, tot felul de arme, care de care mai distrugătoare! NU VA VOI

120


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

CRUTA! Aşa cum vnj aţi furat de la alţii. Eu va voi lua totul tot ce aveţi! Asa cum voi aţi ucisfdrâ nulă, aşa w wi distruge Eu în urgia Mea! De-ajuns!N\u va mai spun acum nume! Aşteptaţi jxiiiS se vor împlini toate.'..."

— Doamne!

Adevărurile Tale au stat ascunse omenirii de veacuri. De ce aceste lacăte, de ce aceste porti închise cunoaşterii umane?

părintele Luminilor:

"— Fiule, Fu n-am închis niciodată drumul către Mine. Oamenii au fost întotdeauna liberi să mă cunoască, dar pentru a putea fi Eu cunoscut implică studiu, cercetare şi multă, multă, experienţă Eu sunt cea mai complexă fiinţă din întregul univers. Sunt cel mai vârstnic şi cel mai înţelept. Sunt o fiinţă simpla ca ESENŢA, dar în manifestarea ei fiinţa Mea este de o complexitate uluitoare, fantastică. Nimeni nu mă poate cuprinde, nimeni nu mă poate circumscrie, nimeni nu mă poale defini. Eu sunt in afara definiţiilor. Cine are impresia că ma poate cuprinde In scheme sau formule, se înseala Eu sunt abisul, infinitul, spaţiul ce există mai presus de timp. Eu sunt o prăpastie fără fund, un pisc de neatins, un ocean nemărginit, un izvor nesecat, o lumină neaprinsă, un întuneric de nepătruns. Dar ce rost are să vorbim despre Mine? Eu sunt "X"-ul de necunoscut, Marele Cârmaci, Marele Arhitect, Marele Constructor, Izvorul Ideilor, Luminilor; Apelor, înălţimilor. Adâncimilor, Marea Enigmă, Marele Labirint, Marea Bufniţa, Leul cu cap de femeie, ochi de şarpe, urechi de asin, colţi de leopard, limbă de balaur, copită de taur, aripi de vultur, etc, etc.

Dar ce rost are să vorbim de Mine, cel ce sunt numit Zeul Zeilor, Impăratul împăraţilor. Regele Regilor... nu-mi plac definiţiile acestea! O singură definiţie iubesc Eu si aş dori ca toţi pământenii care vor mai rămâne in viaţa să o ştie: EU SUNT SERVITORUL SERVITORILOR, cel ce Mă dăruiesc celor ce se dăruiesc, cel ce mă jertfesc celor ce se jertfesc, cel ce luminează pe cei ce dau lumină. Eu, de la Mine, din Proprie iniţiativa, nu pot da nimic. Trebuie să fiu solicitat, sunt solicitat, răspund Nu sunt solicitat, tac... îmi vad de treburile Mele. Eu nu pot da celui ce nu are!

Să fim bine intelesi si limpezi în exprimare. Termenul de Dumnezeu milostiv " e fals Eu nu sunt milos! Nu cunosc ce este mila! sunt drept!

Judec drept şi dau fiecăruia după meritul său, după râvna şi stradania sa. Daca cineva este sârguincios, se străduieşte, caută,

121


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


cercetează, lucrează, este activ... luminează! Dând lumina, atrage prin puterile sale magnetice, lumina. A primii lumină pentru că el însuşi a luminat. Asta nu înseamnă insă că I-am dat Eu lumină, că Eu l-am văzut, că I-am ascultat ruga. Acela e ascultat de diferite alte cercuri inferioare de lumină. Candela trage la candele. Sfeşnicul la sfeşnice, candelabrele se înţeleg între ele. Nu aşa poate intra o candelă în cerul sfeşnicelor şi nici un sfeşnic. în cercul candelabrelor. împărâtia Luminii are o structură de legi severe care nu permit celor inferiori să intre în cercurile celor superiori. Candela, la un vânt mai tare se stinge, sfeşnicul... nici el nu poate prea mult, candelabrul însă rămâne aprins

chiar pe viscole şi uragane.

Eu sunt Marele Candelabru ce luminează peste toate treptele de Lumină. Eu sunt Focul cel Nestins care încălzeşte toate inimile. Eu sunt Creierul cel Neadormit care trezeşte idei în toate minţile, cel din care se

adapă şoimii şi vulturii.

Eu sunt Marea Bufniţă care stă în Copacul Cunoaşterii şi de acolo, de pe creanga Mea din vârf, văd Totul, înţeleg Totul, cunosc Totul. Cunoscând, îmi vin idei, venindu-mi idei, dau sugestii fiilor Mei, colaboratorilor Mei direcţi. Ei, la rândul lor, gândesc, le vin şi lor alte idei, dau şi ei la rândul lor sugestii altora şi tot aşa până la cercurile active care pun în practică ideile şi sugestiile noastre.

Voi pe pământ aţi încurcat toate schemele. E o harababură cum nicăieri nu mai există. Pământul vostru Mi-a dat cele mai mari bătăi de cap ca să-l aduc la ORDINE ŞI DISCIPLINĂ. Acum sunt liniştit. Am rezolvat totul. Intervenţia noastră asupra pământului a şi început. Din 1970 întregul Opal, de la mic la mare, are sarcini precise de împlinit. Fiecare ştie ce are de făcut, toţi sunt la posturi. Voi pregătiti-vă! Veti vedea ce n-aţi văzut, veţi auzi ce nu aţi auzit vreodată. Cataclismul este gata să se declanşeze. Dezastrele sunt gata să coboare. Călăretii apocaliptici sunt în armuri şi zale, cu coifuri, lănci, săbii şi pumnale. Nu cunoaştem mila, nu cruţăm pe nimeni! Cine a greşit îşi merită pedeapsa! A păcătuit, merită să fie ucis, alungat în focul veşnic! Problema lui Lucifer este rezolvată. Am făcut totul pentru a-l salva. N-a vrut? Să suporte consecinţele! Destul că Mi-am sacrificat pe cel mai iubit Fiu al Meu, pe Iisus Hristos - Izmor, cel mai înţelept, cel mai activ dintre Fii Mei. Nu L-au ascultat. I-au cerut absurdul şi Iisus a preferat Crucea, decât să le dea aur. Lucifer a vrut aur. Are aur! A vrut bani? Are bani! A vrut putere pe pământ? Iată-l că are! A vrut să conducă lumea, a condus-o destul! M-am săturat!

\?2

Sângele martirilor Mei cer: RĂZBUNARE ŞI ÎI VOI RĂZBUNA! JUR!

Răzbunarea Mea va fi cumplită! Voi ati crezut că voi desfiinţa iadul. Aţi crezut, la un moment dat, că iad nu există. Ati crezut că există ardere totală, că le voi dezagrega substanţa negativă. Ei bine! NU! Nu pot arde, nu pot nimici corpurile spirituale, astrale. Luciferienii vor rămâne pe veci vii, dar nu se vor mai putea reîntrupa nicăieri, pe nici o planetă!

Culorile închise vor rămâne, de asemenea, pe veci în iad iar pe rătăcitori îi voi expedia pe altă planetă primitivă ca să-şi ispăşească lenea şi comoditatea în care s-au complăcut. Acum aştept cu nerăbdare ziua MĂCELULU1. Acţiunea primă o au martirii. Le-am dat lor întâietate să se răzbune. Apoi voi urma Eu cu întregul Opal. Fiecare martir îşi va face dreptate singur. Au acest drept şi Eu îi respect. Fiecare ţară va plăti. Fiecare popor va avea de suferit, inclusiv ţara voastră, care oricum este cea mai curată dintre toate, locul unde mi-am odihnit privirile şi mi-am delectat auzul.

IUBESC ROMANIA PENTRU MERITELE EI ISTORICE,PENTEU MARTIRII EI, PENTRU ARTISTII EI!

Dar si voi veti trece prin foc! Şi peste voi va cădea potopul de ploaie fierbinte, şi peste voi va sufla crivătiil şi veti cunoaşte îngheţul. în mânia Mea dezlănţuită nu voi mai privi la nimeni. Automat, fiecare îşi va primi pedeapsa să nu vă mire că cel mai aspru ii voi judecape preoti... Şi pe cei din Roma, şi pe cei din Constantinopol, şi pe cei din Cairo, şi pe cei din Tokio. Cea mai mare scârbă mi-au provocat-o fariseii, demagogii, falsii doctrinari, mincinoşii si traficantii de har! Nu-i voi cruta! Voi provoca procese publice şi voi face ca singuri să-şi mărturisească murdăriile. Vă dau ORDIN să mentineţi puşcăriile şi munca forţată pentru hoti, mincinoşi şi mai ales, pentru bestiile care violează femeile. Aceştia vreau să fie spănzurati în pieţe publice. Am zis! Voi retrageti-vă la RARAU.Rarăul va fi locul Meu de odihnă. Mă voi odihni în voi şi voi în Mine. Proiectul ce l-ai factl îmi place şi-l aprob. Ai grijă de miresele Mele, ai grijă de Rug, de Maxim şi de Ioan Gură de Aur. Nu-l uita pe Nietsche, pe Bach şi pe Brâncuşi. Pe altă dată!..."

123


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

CAPITOLUL

n acest capitol ne propunem să facem o paralelă între celeI prezentate de noi până acum şi dogmatica bisericii creştine, pe de o parte, şi textele evanghelice, pe de altă parte.

Mai întâi vom aborda problema unicităţii lui "Dumnezeu" - cum îl numeşte biserica creştină - Părintele Luminilor, Marele Guvernator Divin, Marele Arhitect etc, cum este denumit în lumea spiritelor. Unicitatea lui Dumnezeu este clară şi indiscutabilă. Şi din cercetările noastre se confirmă unicitatea lui Dumnezeu, colos de energie şi lumină, cu câmpurile luminice şi magnetic mensonic de necuprins. Dogmatica creştină - atât ortodoxia, cât şi catolicismul - a adoptat din secolul IV ideea "Sfintei Treimi", a unui Dumnezeu în trei ipostaze: 'Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh". Oricum am privi-o, a crede că "unul" este în "trei" pare un paradox Şi totuşi ideea treimică este reală.

Din cele expuse de noi în primul capitol rezultă că în Opal există:


  1. — Un părinte al luminilor unic şi de necuprins;

  2. — Un cerc de colaboratori, în număr de 33, care alcătuiesc elita
    Fiilor Luminii din care face parte şi Hristos. Acest cerc formează
    o unitate certă şi distinctă.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət