Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə10/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


Al doilea nivel care trebuie abordat este cel ai artei şi, când spun artă, mă gândesc la cele două aspecte superioare ale artei ilustrate de muzică şi arhitectură.

De la nivelul legilor naturii pozitwe enunţate de ştiinţe se poate trece la cel de-al doilea nivel de legi, legile armoniei formelor, sunetelor şi culorilor. De la ştiinţă la artă! Nu invers! Apoi, de la artă se pot

aborda religiile.

De abia după ce a fost ordonată gândirea de cunoaşterea legilor abia atunci omul nou poate să înceapă să pătrundă în tainele si ascunzişurile fenomenelor de ordin spiritual pe care le ilustrează religiile evoluate...

Există, deci, trei trepte de armonie:

  1. ARMONIA LEGILOR DIN NATURA FIZICĂ;

  2. ARMONIA FORMELOR, SUNETELOR Şl CULORILOR;

  3. ARMONM FENOMENELOR SPIRITUALE.

Armonia formelor spirituale se naşte în focul meditaţiei şi contemplaţiei lumii armoniei legilor cu care vin în contact, în studiul de zi cu zi, asociată cu viaţa de dăruire pentru semeni, precum şi cu viaţa de retragere. Viaţa de retragere este condiţia trecerii de la meditaţie asupra ordinii şi armoniei legilor, la contemplarea lor. Contemplaţia fiind primul important fenomen spiritual. Este cel mai important pentru că ea, contemplaţia, dezvoltă deosebit de mult INTUIŢIA, atât de necesară celui mai important fenomen spiritual: CREAŢIA.

Contemplaţia, apoi extazul, acestea două reprezintă fundalul oricărui creator din oricare domeniu al ştiinţei, al ariei sau al filosofiei. Accesul la armonia şi frumuseţea legilor, formelor, sunetelor şi culorilor sădeşte în om premisele devenirii unui creator. Acesta este sensul pe care Marele Creator îl dă creaţiei ca fiecare să devină un creator în lumea lui, în universul său spiritual, abia atunci spiritul va cunoaşte registrul sublim al contactului cu creatorul său.

Iată, însă că în aparenţă mă contrazic: am afirmat că nu Dumnezeu este creatorul omului, pentru ca acum să-L numesc pe Dumnezeu

"Marele Creator "!

DA! DUMNEZEU NU ESTE CREATORUL PLANULUI BIOLOGIC! BIOLOGICUL ESTE INDEPENDENT Şl AUTONOM DUMNEZEU ESTE ÎNSĂ CREATORUL UNIIVERSULUI SPIRITUAL AL LUMII IDEILOR. ÎN ACEST SENS, DUMNEZEU ESTE

CREATOR. PENTRU CĂ EL ESTE MARELE IZVOR DE IDEI ' CARE INSPIRA ŞI ADAPĂ PE TOŢI CREA TORII.

Iată sensul real al interceptării radiaţiilor opalice, "INSPIRATIA ". Inspiraţia este modul real de comunicare cu lumea superioară, este semnalul că ' 'divinul'' a început să se contureze în acest spirit. Un spirit "inspirat" reprezintă fiinţa care este încadrată în simfonia lumilor spirituale. Spiritul "inspirat" este spiritul pământean care poate beneficia de radiaţiile opalice sentionice. De radiaţiile erosonice beneficiază oricine pe când de radiatiile sentionice beneficiază numai cei evoluaţi, cei activi care, după ce au realizat în ei echilibrul perfect, au începui să se ridice, păşind pe treptele:

ARMONIEI, FRUMUSEŢII Şl SUBIMULUI"!Unde începe SUBLIMUL? Pe treptele înalte ale INTUIŢIEI şi INSPIRAŢIEI!

Acesta este idealul lumii noi. Aşa se poate realiza o lume nouă. O lume nouă este alcătuită din creatori: creatori mici şi mari, fiecare creator mic putând să ajungă un mare creator, depunând mult efort în mai multe vieţi...

Nici un spirit curat nu este plafonat de nimeni şi de nimic. Plafonarea o aduce numai îngustarea şi limitarea studiului. Dacă este realizată ordinea interioară, studiul este acela care dezvoltă, descoperă şi deschide orizonturi noi.

De aceea îndemnul Meu în finalul acestei prezentări,

este la:

STUDIU!

Numai prin studierea şi aprofundarea armoniei legilor, formelor, sunetelor şi culorilor se deschide perspectiva unei intuiţii dezvoltate care este condiţia cunoaşterii "STĂRII DE INSPIRAŢIE". S-a spus în religii că sensul omului este îndumnezeirea şi nu s-a greşit. Chemarea Mea, ultima, revine ca la început spre ORDINEA atât de necesară unei evoluţii normale. în strădania spre îndumnezeire omul trebuie să aspire către culmea pe care el o poate atinge:

'ARMONIA, FRUMUSEŢEA, SUBLIMUL ".


102

103


DEN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DEN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


Astăzi, miercuri, 26 octombrie 1977

Veronica se simte rău şi cu toate că eram ocupat ai dictarea pentru "Cercetări în lumea nevăzută", m-a rugat să las treaba şi să o duc cu maşina să se închine în Catedrala Patriarhiei (Sf. Dumitru).

Am intrat în biserică şi văzând preoţii şi ascultând grandioasa Liturghie a Sf. Ioan Hrisostom, mi-am adus aminte de cele spuse de Domnul nostru Hristos chiar în ziua ce trecuse. Ca unul ce am trecut şi studiat în profunzime ortodoxia şi scrierile Sf. Părinţi, ca unul care am trăit "iahasmul" ", viaţa de meditaţie şi rugăciune ajunsă pe cele mai ridicate înălţimi, sunt surprins faţă de sobrietatea limbajului şi a noţiunilor pe care le-a întrebuinţat Hristos în ultimul său cuvânt din 25

octombrie.

După terminarea slujbei, Veronica îmi spuse să mergem imediat acasă, deoarece s-a anunţat "cineva" care vrea să vorbească. Ajunşi acasă, m-am aşezat la masa de lucru, iar Veronica pe fotoliul ei închizând ochii, după circa două minute îmi spune că a apărut Domnui nostru în obişnuita-1 lumină.

" Sunt tot Eu, cel de ieri!Sunt Cel ce am venit pe pământ din iubire pentru cei rătăciţi. Am începti şi Eu pe pământ prin a studia. Am studiat din priviri, am înţeles prin intuitie vârsta spirituală, stadiul spiritual la care se aflau cei ce Mă înconjurau. Am tăcut ani de zile, cu toate că aş fi avut multe de spus. Tăceam însă, privind Studiam lumea, cea căzută, lumea încâlcelilor ş rătăciplor. Majoritatea nu erau răi. Egiptenii erau curaţi, dar trăiau o religie şi noţiunea aceasta era pentru Mine nouă, pentru că pe nici una din celelalte planete nu existau religii. Esenţa noastră este realismul şi luciditatea. Dar în realismul şi sublimul opalic nu se poate pătrunde nici cu gândul dintr-o lume dezordonată, ca cea de pe pământ.

Am venit pe pământ nutrind dorinţa de a Mă exprima, dar pentru a mă putea exprima, era necesar ca Eu însumi să încep să înţeleg vn mod realist cauza dezordinei. Cunoaşteam dezordinea doar teoretic, de sus, din lumea Mea, dar practic nu o cunoşteam. îmi era străină. îmi era străină invidia, ura şi nu ştiam ce este răutatea. Eram misionar şi

* "isihasmul" este cea mai adâncă formă de trăire a fenomenelor mistice interioare, un curent mistic, cel mai profund curent mistico-teologic al Sf. Părinţi, ai Bisericii Creştine de Răsărit care a apărut în sec. VII-VIII

104

ram primul îndrumător care cobora din însăşi Cetatea Luminii. Divinul Opal şi trebuia să aduc lumină din lumină, lumină în întuneric.

Iniţial nu am ştiut nici Eu cu ce să încep, nu am ştiut nici eu ce drum să indic pentru a fi urmat. Am avut nevoie de multă, multă reculegere, de multă meditaţie pentru a putea descifra Eu însumi calea sure adevăr şi lumină. Mă aflam într-o lume primitiva, care deţinea un foarte redus număr de noţiuni. Singura cale pentru Mine de a fi înţeles era aceea de a Mă exprima în limbajul existent, cunoscut, nu dea creea noţiuni noi! Abia acum Mă pot exprima mai clar. Pe atunci însă limbajul uman, pământean era foarte sărac, iar minţile foarte greoaie la înţelegere. Meditând spre a putea ieşi din impasul neputinţei de comunicare, Mi-a venit ideea folosirii PILDELOR şi PARABOLELOR, în acest sens, da, am creat! Am creat un mod special de comunicare, limbajul pildelor şi parabolelor...

(pauză, tăcere)Când singur şi de bunăvoie am ales să fiu Eu acela care să coboar pe pământ, mi-a spus Tatăl, Părintele Universului:

"Să nu ne chemi şi pe noi lângă tine, căci noi nu putem veni. Vom fi toti alături de tine şi totuşi te vei simti singur".

Aşa a şi fost. Nu o dată... De mai multe ori am vrut să abandonez pământul, să părăsesc misiunea Mea, să Mă întorc în lumea din care venisem. De câte ori ceream acest lucru, Tatăl tăcea. Oh, aceste tăceri ale Tatălui...

(pauză, tăcere)Am suferit mult printre voi pentru că nu eram înţeles. Marea majoritate nu înţelegea, putini înţelegeau şi mult mai puţini urmau sfaturile Mele. Pentru aceasta nu am urât, dar am fost decepţionat pentru că cei mai mulţi erau atât de întunecaţi, încât îmi provocau dezgust şi silă de a mai rămâne pe pământ. De aceea nu am scris şi nu om vrut să scriu nimic, pentru că ştiam că vor fi deformate, falsificate şi greşit înţelese...

(pauză, tăcere)Eu nu am vrut nici temple, nici preoţi! O spun fără ocol şi repet pentru ca să fiu clar înţeles, nu am vrut nici temple, nici preoţi/ Acestea apartineau trecutului şi Eu doream ceva nou: apostoli care să-mi urmeze jertfa! Doream nu templul şi preoţia exterioară ci templul şi Preoţia lăuntrică: "Preotul să fie mintea, iar inima Altarul". Nu vroiam crificiile inutile ale iudaismului, ci sacrificiul viu al fiecăruia pe altarul adevărului şi al iubirii.

105


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


Nu am vrut biserici din cărămizi şi pietre, ci lacrimile iubirii şi ale extazului In măsura în care bisericile şi preotii au cultivat iubirea, jertfa şi extazul, in aceeaşi măsură jertfele lor au fost primite şi au reuşit să părundă în împărăţia Luminii. Am spus că nu am vrut religie, dar recunosc, religia a fost necesară. Aceasta o dovedeşte prezenţa in straturile superioare a atâtor părinţi şi preoţi ai bisericilor şi templelor

Sunt prea multe "-isme" pe pământ: creştinism, budhism, brahmanism, islamism, confucianism, sintoism şi câte alte fracţiuni şi secte derivate. A fost firesc ca într-o lume de minţi dezordonate, care nu a avut un sistem de a gândi, să apară fractiunile şi sectele. Desigur că ele vor mai persista încă multă vreme, atâta vreme cât fracţioniştii şi sectanţii nu vor avea un sistem de studiu.

Numai un studiu multidirecţional va face să înceteze luptele între nenumăratele doctrine şi dogme. Multitudinea doctrinelor şi dogmelor nu are ce căuta într-o lume nouă şi nu va fi lume nouă decât atunci când toţi vor intra într-o ordine, cunoscând lumile Impărtiei Luminii pecetluită în: .ARMONIE, FRUMUSEŢE, SUBLIM.

Preoţii au avut nu numai altarele bisericilor, ci şi altarele artelor, ştiinţelor şi filozofiilor. A fi preot înseamnă a fi slujitorul adevărului. A fi preot înseamnă a sluji pe altarul gândirii, creaţiei. Nu toţi cei numiti preoţi sunt preoţi. Preoţii cu adevărat sunt intuitioniştii, inspiraţii, creatori. Cel ce realmente slujeşte un altar, acest altar este altarul adevărului ce duce în împărăţia: ARMONIEI, FRUMOSULUI, SUBLIMULUI. Cine doreşte preoţia în biserică şi templu, să fie mai departe preot, dar să slujească realmente conţinutului, nu formelor. Să lupte pentru a face din credincioşi biserici şi temple vii, care să cunoască drumul ce duce spre înnobilare şi indumnezeire.

Ca să închei acest subiect, reafirm însă deschis şi clar: RELJGL4. AP.AR'flNE COPIILOR! Copiii au nevoie de formă, ca să crească. Omenirea, cultura şi civilizaţia au apărut şi ele odată cu religiile, numai că in timp ce cultura, filosofia, ştiinţele şi artele au progresat, RELIGIILE AU RlU-lS ÎNCREMENITE ÎN FORME! De aceea Mâ adresez în cuvântul Meu şi celor ce odihnesc în adăpostul religiilor.

Depăşiţi formele şi dogmele! Spargeţi cojile! înlăturaţi crustele şi, mai ales, deschideţi şi citip cărple ştiinţei, spre a deveni şi voi realişti Nu vâ bazaţi în miracole. N'u speraţi în miracolul credinţei, ci & miracolul studiului necontenit, căci de nu veţi studia temeinic, vep rămâne copii, iar copiii nu înţeleg limbajul celor maturi! Maturi ott fost: llrisostom. Newton, Galieleo Galilei, Michelangelo, Leonardo da

106


Vinci, Beethoven, Kant, Hegel şi încă mulţi, mulţi alţii. Aşa încât pe: voi, cei religioşi, vă îndemn la studierea tuturor preoţilor "inspirati" ca şi voi, cei ce zăboviti în marea ceaţă a credinţei, să păşiti alături de cei ce au ajuns pe treptele creaţiei.

Voi cei ce sunteti curati.fiti liberi!

Numai cel ce este liber de păcat poate gândi liber, iar un liber gânditor este acela ce stă jertfit pe altarul adevărului, arzând în inima lui jocul sacrului.

Ardeţi şi voi cu topi în iubire şi cunoaştere!

Fiti făclii, fiti stele pe cerul împărăţiei Luminilor, împărăţia: frumustipi, armoniei şi sublimului!

107


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


31 octombrie 1977, ora 11.30

Citeam la masa de lucru din cartea lui Elie de Cyron: "Dieu et science" şi Veronica asculta în timp ce eu citeam o afirmaţie a autorului potrivit căreia ".. problemele religiei nu pot fi discutate cu autoritate decât cu cei ce au credinţa..", Veronica îmi spuse. Stai!... aud o voce! Scrie ce spune:

"— Era credinţei trebuie să ia sfârşit! Nu de la credinţă se porneşte,

ci de la certitudine!"

Am întrerupt cititul şi am pus cartea deoparte. Veronica îmi spune că a apărut un spirit cu lumină asemănătoare cu a lui Hristos, tot din

Opal - unul din cei 33.

"-- Sunt din RAMA, fac parte din colaboratorii apropiaţi ai Părintelui Luminilor. Numele meu în Lumea Opalică este SLONUNTA şi am venit la voi pentru că am receptionat afirmatia potrivit căreia numai cei ce au credinţă au autoritatea de a discuta despre religie, intervin pentru a face unele precizări: Nu mai avem nevoie de aberaţiile celor ce cred! Dorim să se pornească ordonat şi de aceea mai întâi studiaţi! Plecaţi de la studiu, căci studiul şi informarea multilaterală conduc automat In intuirea armoniei si a ierarhiei univrsale.V-aţi învăţat să rostiţi "Crezul" în biserică, dar din primele cuvinte rostiţi aberaţii. Dumnezeu nu este "ATOTCREATOR ".' Nu El a făcui stelele, florile şi gâzele, nici pietrele de calcar, nici marmura, nici granitul. Nu Dumnezeu a inventat naşterea şi moartea, nu El a făcut mările, nici cerul, nici oceanele. Dacă El ar fi fast creatorul a toate câte sunt, înseamnă că tot El a făcut şi pe Lucifer, tot El a făcut mizeria,

păcatul şi suferinţa.

Citiţi clar! Există două nivele care se disting net între ele. Primul nivel, cel al naturii, cel de-al doilea nivel, cel al lumii gândurilor, intuiţiilor şi ideilor. Natura îşi are rolul şi importanţa ei care trebuie cercetată, cunoscută şi bine înţeleasă. Ceea ce este deasupra planului zis NATURAL este PLANUL SPIRITUAL DIVIN care priveşte dezvoltarea facultăţii cugetătoare care, de fapt, este şi ea ceva natural, dar supra-material. Gândirea nu mai este materia în sensul brutal al cuvantului, ci este un atribut al unei materii ajunse la un înalt mod de organizare, o materie cu functiuni superioare, care nu mai poate fi cercetată în laboratoare cu tot felul de aparate.

108


Vreţi să cunoaşteţi pe Dumnezeu? Vrea să cunoaşteţi lumea şi viaţa noastră? Copilării! Sunteţi şi veţi rămâne nişte copii faţă de noi, cei ce suntem distanţaţi de voi cu miliarde şi miliarde de ani. Noi suntem însă realmente stăpânii universului Spiritual, cei mai mari creatori din toate universurile, mai presus de toate treptele, căci noi suntem "vârful ierarhiei gândirii".

Gândirea noi o stăpânim şi prin gândirea noastră am ajuns să conducem şi să dirijăm întregul edificiu al gândirii universale.

Lumea în care suntem şi existăm este lumea celor mai evoluate fiinţe din întregul univers şi nici o minte din toate straturile de la I şi până la IX, nu poate pătrunde în lumea noastră. Dacă un spirit mare din stratul IX nu poate pătrunde la noi, cum îndrăzniti voi, cei mai neputincioşi şi cele mai sărmane fiinţe cuvântătoare din univers să credeţi că vă veţi putea ridica la înţelegerea existenţei noastră?!

Noi suntem infinitul, oceanul fără de margini, cerul cel veşnic însorit. Noi suntem "energia" cea mai presus de toate energiile, care prin puterile noastre de pătrundere sondăm lumile, planetele şi universurile. Pe cei ce erau ceva mai avansaţi ca voi i-aţi numit "sfinţi" şi ati spus că au cunoscut pe Dumnezeu. Închipuire! Pe Dumnezeu nici noi nu-L putem cuprinde, cu toate că locuieşte realmente cu noi şi se sfătuieşte cu noi. Pe "sfintişerii" voştri degeaba : aţi numit sfinţi. Sfânt în uniwrsuri este unul singur: Părintele! Dumnezeu Tatăl, Marele Guvernator, Marele Arhitect, Marele Constructor, Marele Creator! Marele, Mai Marele A tot şi Toate.' El este Marele Creator, nu al naturii, ci al lumii gândurilor şi ideilor. Totul în universul spiritual porneşte din El, care este centrul, el este focarul, din El ţâşnesc ideile creatoare. Dacă sunteţi cu ceva cultură, dacă aţi ajuns şi voi să silabisiţi in Marea Carte a Creaţiei Sale, nu fiti orgolioşi, pruncilor! Dacă ati reuşit ceva, ati reuşit să deschideti cărtile elementare ale cunoaşterii, dar sunteţi prea jos şi prea departe de noi, ca înţelegerea voastră să ne poată atinge!

George a încercat ceva, - ceva în primul capitol... dar este atât de Puţin, atât de sărac materialul, încât să n-aveti de acum impresia că ştiti totul. El nu aparpne zonei pământene şi totuşi nici el nu s-a putut ridica « înţelegerea FENOMENELOR SPIRITUALE!

Iată, acum George scrie şi eu îi formulez, dar îl simt incapabil să-l

pot să înţeleagă UNIVERSUL FENOMENELOR SPIRITUALE. Nici el nu înţelege cum se face legătura între noi şi el. I se formulează,

109


DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DEM TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL


iar el scrie automat, mecanic, fără ca măcar să poală gândi la cele 11 scrie si nici să reţină ideile nu poate.

Acesta este un fenomen, superior totuşi, cum putini, prea puţini i-au putut trăi. Noi mai avem câteva astfel de mediumuri scriitori cereţi; dar în viitor vom avea din ce în ce mai mulţi.

Gândirea pământeană: filozofiile, religiile, ştiinţele, artele sunt rezultatul, sunt opera noastră şi pentru că tot ceea ce s-a făcut, s-a facut prin noi, vrem ca şi această planetă căzută să o aducem pe linia ascendentă a unei evolutii normale, fireşti, naturale.

Vreţi raiul dincolo? Faceti mai întâi ca raiul să se instaureze pe pământ! Nu puteţi intra în stratul V uşor. Aveţi nevoie de încă, câteva milenii pentru ca, treptat, pe rând, unul câte unul, să ajungeţi în lumea celor NORMALI. Sunteţi nişte fiinţe anormale. Voi, pământenii, sunteţi nişte caricaturi, nişte monştri, pe care noi, de aici de unde suntem, nu vă putem înţelege. Nu putem pricepe rătăcirile şi ereziile voastre, nu putem pricepe mizeria şi suferinţele voastre în care vă zbateti de milenii. Hristos, este fratele nostru apropiat, face şi El parte din "RAMA DIVINĂ " şi a fost singurul din RAMA care a coborât pe pământ tocmai ca prin El şi noi să putem înţelege mai bine deformările pământenilor. Mare lucru nu am înţeles, cum de s-au petrecut toate, dar l-am înţeles pe El, pe acela care a demonstrat tuturor ce înseamnă a fi "normal" pe pământ A fi normal pe pământ înseamnă să lupţi, să accepti "CRUCEA" sub toate formele ei! Dar câţi pe pământ au ales Crucea? Pământenii? Nu! Rari şi prea puţini au fost pământenii care au ales suferinţa de bunăvoie. Cei arşi pe rug, cei ce au ajuns pe eşafod pentru dreptate şi adevăr au fost dintre aceia care coborâseră din straturile superioare. Pământul nu are merite pentru a justifica iubirea noastră. Că vom interveni pentru pământeni, o vom face din iubire, din nemăsurata noastră iubire pentru cei buni şi curap, pentru cei ce nu s-au aliat cu nedreptatea şi minciuna!

Vinovaţii cu pete închise, cei negri, vor fi arşi, mistuiţi, desfiinţaţi de duran, tritonul şi tirinul nostru, acumulate prin revolta noastră faţă de stăpânirea luciferică. Luciferienii, cei orbi, cei reci, anchilozatii, caricaturile şi monştri vor dispare, pentru totdeauna din universul nostru. în bunătatea noastră, de două ori i-am aprobat lui Lucifer venirea pe pământ şi i-am indicat căile de salvare. Nu merita, dar am făcut-o totuşi din Iubire. Lucifer şi întreaga sa împărăţie va primi ceea ce i se cuvine: Focul Mistuitor.

110


Voi. cei ce veti rămâne... tncepeti o viaţa nouă! Porniti totul altfel decât ati învăţat. In biserici, în temple să intre numai cei vrednici: maturii, bătrânii, învăţatii, savanţii, creatorii. Nu-i mai învăţaţi pe copii tot felul de comedii religioase, de care ei, micuţii, habar nu au! lAsap-i să crească în voie, arătăndu-le doar ce este bine şi ce nu este bine să faca! Lăsati uratul obicei de a-L amesteca pe Tatăl nostru în toate nimicurile voastre. Dumnezeu este ceva SFANŢ, ABSOLUT SFÂNT, INFINITA ÎNTRUCHIPAREA PERFECŢIUNII, A SUBUMULUI. EL ESTE SUBLIMUL NOSTRU. Numai noi, cei din preajma Lui, II putem contempla şi rămâne extaziapti în faţa perfectunii, in fata măreţiei, în faţa forţei, în faţa energiei şi a luminii Lui.

Ce puteti voi pricepe despre Tatăl nostru? Nimic! Absolut nimic! Nici noi nu avem cuvinte, nici noi, cei din preajma Lui, suntem realmente uluiti de măreptia Lui, de nobleţea, de farmecul Lui, de inexprimabila sa înţelepciune şi bogatie de idei, REALUL IZVOR DE LUMINĂ AL UNIVERSULUI!

Reculegeti-vă! Revizuiti-vă limbajul şi notiunile! Evitati să pronunţaţi numele Lui cu orice ocazie! Numele Lui să fie pentru voi ceva SFANŢ, ce nu trebuie atins, ci adorat! în faţa sublimului trebuie să taci şi să-ti pleci capul! Dacă îndrăzneşti să priveşti, dacă ochii tăi lăuntrici, dacă ochiul mintii tale primeşte o rază de lumină taci şi ascultă muzica ce o vei auzi şi descoperi şi vei înţelege TĂCEREA! Ştiti voi ce înseamnă "noaptea simţurilor"? Ei bine, abia în noaptea celor cinci simţuri va învia sufletul vostru şi se vor dezvolta acele organe de percepere extrasenzoriale, care vă vor face în stare să receptionati "fărâmele razelor divine ". Dar nu "credinţele " inventate de voi vă vor face apti de perceperea radiatiilor opalice, ci maturizarea fiinţei voastre spirituale, maturizare înfăptuită pe treptele ordonate ale universului cugetător. Dezvoltati gândirea prin studiu şi înnobiltip-vă spiritul prin jertfa iubirii! Studiaţi, dar nu vă limitati la studiu! învăţati, mai presus de orice SA VISAŢI! Visaţi în armonia muzicii, sorbiti acordurile universului sonor, căci muzica modelează, hrăneşte şi înnobilează Spiritul.

Nu există gândire înaltă şi spiritualitate elevată în afara muzicii. Muzica pentru noi, cei din Opal, este totul! Iubim muzica mai presus de orice şi ştiinţă. Suntem nişte pătimaşi ai acordurilor ce le emit spaţiilc zentice, suntem fermecati de coralele fraţilor noştri, care traiesc m intr-o Permanentă muzică.

111


DEN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
La noi toate cânta! Şi spatiile, si florile, şi umerii, si heruvimii si serafimii. Toţi şi toate trăiesc în cânt şi pentru cânt. Cântaţi şi voi cu toţii laolaltă şi atunci ne vom putea înţelege mai bine. Cântaţi şi voi cu muzica ideilor şi atunci ne veti putea bănui, veţi putea întrezări, vcii începe a înţelege SUBUMlH. LUMII NOASTRE.

Pentru ca voi să ajungeţi la sfaturile noastre, pentru ca voi sa ajungeţi să recepţionati mesajele şi iradierile noastre, trebuie să plecaţi "NU DE IA CREDINŢĂ, CI DE LA CERTIUDINE!".

înnohilati-vă, armonizati-vă şi spiritualizati-vă gândirea şi simţurile! Trăiţi din armonii, parfum, petale şi rouă şi intraţi în luminoasa noapte a celor cinci simţuri şi vă veţi transfigura fiinţa în vibraţiile ce pornesc din nou şi din lumina straturilor superioare. Uniţi-vă cu toţii într-un gând, în aceleaşi aspiratii, cu aceleaşi intenţii! Adunati-vă gândurile, concentrati-vă în meditatii, optati pentru visare şi extaz! Nu va opriti la ştiinţele pozitive! Ele nu vă pot da totul! Ratiunea fără intuitie este oarbă, dar nici nu sperati să intuiti ceva din lumea noastră, dacă nu aţi pus în ordine ratiunile, gândurile.

Totul porneşte de la o răpune limpede, de la o gândire realistă şi lucidă. Ati fost destule secole îngustati la minte, limitându-vă preocupările la un singur sector. NU! A te preocupa de un singur aspect al culturii, înseamnă a fi o fiinţă mărginită. Ati fost destule secole mărginiti în crezurile rătăcite. De vreti să credeţi in ceva, credeti atunci că există o armonie In tot şi în toate şi că nu veti putea evolua, de nu veţi

cunoaşte totul.

De aceea, studiati, cercetaţi natura cu legile ei şi cultivati-vă spiritul în contemplarea poeziei şi muzicii! Raţiontip lucid şi lăsati-vă purtaţi de aripile visurilor sugerate de intuitie. După ce ati visat, reveniti la concret! Ftip realişti, fiti lucizi în timp, apoi lăsati-vă din nou purtaţi de visare. Căutaţi, mai presus de toate, esenţa vietii, substanţa existenţei unei fiinţe superioare care nu se poate regăsi decât în infinitatea beţiei a lot ceea ce poale fi: FRUMOS, ARMONIOS, SUBLIM."

în timpul mesei de prânz. Veronica a simţit prezenţa lui Hcnmdc Am gustat ceva în graba şi m-am aşezat la masa de lucru. Heruvicle: ''■- - într-unul din miturile voastre vechi, se spune că Adam şi Eva au călcat porunca, muşcând din măr, crezand în cele ce le şoptise şarpele că vor ajunge şi ei Dumnezeu' Aşadar, au vrut .sa ajunga Dumnezeu nu prin efort, ci prin miracol. Iată una din marile voastre

112

rătăciri! Credinţa în miracole!Aşteptati miracole din partea cerului? Ei bine nu prin miracole veti ajunge fiinţe superioare, ci prin efort, prin râvnă, prin muncă, prin sârguinţă!

Noi nu putem da nimănui decât sfaturi! V-am trimis şi vă voi trimite spirite luminoase, înţeletip şi savanti din straturile superioare ca să vă înveţe, să vă îndrume. Voi insă să-i ascultati, să vă străduia să-i intelegeti, să le urmati viata şi exemplul. Oamenii religiilor au inventat noţiunea de "har divin" şi au zis că acest har se coboară peste om la comanda preotului! Ca intentie nu acuzăm această idee, dar trebuie să o spunem clar NU ESTE REALĂ! Noi în lumea noastră nu avem această notiune de "har divin", dar o acceptăm pentru pământeni. Să fie clar pentru toti: "harul divin " nu poate ierta păcatele, nu poate şterge petele. "Harul divin" nu se coboară la comanda cuiva peste oricine. încetati cu mistificările gratuite şi puerile! Preferăm ca în loc de "har dhvin " să introducea notiunea de "radiatii opalice ", pe care deja aţi cunoscut-o din primul capitol al acestui volum. Nu exagerati în ceea ce priveşte iubirea divină. Ea este mare, dar este mărginită, încadrată de legea atractiei. Nu poate primi cineva radiatii opalice, până ce nu a ajuns activ, perfect alb, curat. Abia cei ce au atins nivelul stratului V se împărtăşesc cu RADIAŢIILE OPALICE EROSONICE expresia dragostei divine. Toti sunteti chemati la lumină, dar vă veti împărtăşi cu ea când veti atinge VREDNICIA. Să nu vă închipuiţi ca Adam şi £va că ar exista ceva miracole care să vă înnobileze, care să vă lumineze, care să vă albească spiritul.

Treptele eforturilor nu pot fi cumpărate, nici nu pot fi desfiinţate printr-un miracol. Treptele trebuie urcate cu conştiinciozitate, cu atentie, concentrându-vă râvna şi efortul. Miracolul există, dar el începe odată cu realizarea desăvârşirii, adică cu înnobilarea spirituală. PURIFICARE - ÎNNOBILARE - TRANSFIGURARE!

Acestea sunt cele trei mari trepte ale evolutiei care vă stau în faţă.

"PURIFICAREA este, de fapt, reintegrarea fiinţei umane în 'ordinea

naturală firească" a unei făpturi, prin ieşirea din impasul "stării de

Păcat . Purificarea nu înseamnă simpla abandonare a abaterilor de la

legile convieţuirii dintre oameni, ci, mai ales, o purificare a gândurilor, inlaturarea orgoliului, invidiei, dispreţului şi a celorlalte meschinării

care degradează sufletul. INNOBILAREA se realizează atât princunoaştere, prin studii şi cercetări, cât şi printr-o înaltă ţinută morală.

Iubirea si slujirea oamenilor capătă aici importanţa fără de careinnobilarea nu se poate realiza. Înnobilarea este rezultatul iubirii faţă

113

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət