Ana səhifə

George văSÎi din tainele universului spiritual (negativ) din tainele lniversl LI i spiritual cuvânt înainte


Yüklə 1.05 Mb.
səhifə1/16
tarix13.06.2016
ölçüsü1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
GEORGE VĂSÎI

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL (NEGATIV)

DIN TAINELE LNIVERSl LI I SPIRITUALCUVÂNT ÎNAINTE
14 15 18

20

23 27Cuvânt înainte .. Partea 1

Capitolul I

Introducere

Materia potrivă

Spiritul.

Legile


Spiritele: culori şi luminozităţi

Zonele universului spiritual negativ , 31

Zona luminii 37

Tablou recapitulativ 47

Opalul 51

Zona neutră 57

Zona întunericului 58

Reîntrupările, misiunile, karma 59

Elementele de geneză în universul sistemelor planetare 63

Conflictul dintre Opal - Cetatea Luminii şi Cetatea Luciferică.. 66

Epilog la capitolul I 73

Capitolul n 79

Capitolului 124

încheiere la partea I 146

Prana sau nectarul luminic. Fenomenul sioneptic al rugăciunii.. 147

Fenomenul argonitic al creaţiei 152

Relaţia câmp magnetic mensonic - câmp luminic , 155

Partea a H-a

Teoria aluctci 158

Geneza şi evoluţia universului spiritual 168

Introducere 169

Geneza şi evoluţia universului spiritual negativ 175

Cuvânt de încheiere 192
Aceasta lucrare a fost întocmită având la bază studiile şi datele obţinute între anii 1964-1966 şi care au fost redactate in două volume cu titlul: "Cercetări în lumea nevazuta”.

"Cercetările" sus amintite au fost posibile graţie mediumităţii soţiei mele Veronica. mediumitate care prezintă rarisima calitate de a auzi şi de a vedea spirite în stare de transă conştientă.

Acest fel de "transă conştientă" este o abatere de la regula generală a mediumurilor care vorbesc "căzând" în transa totală inconştientă şi în rare ocazii pot răspunde la întrebări Graţie transei conştiente şi viziunii clare, Veronica poate deosebi spiritele constatând cu uşurinţă "calitatea" lor spirituală, datorită luminuozitaţii pe care fiecare spirit o are.

Această lucrare cste aşadar întocmită în baza unor extinse cercetări care au avut ca scop descifrarea tainelor spirituale, cât şi verificarea datelor culese prin cercetarea unui important număr de spirite. De aceea această lucrare se adresează mai ales celor ce au parcurs cele două volume "Cercetări in lumea nevăzută"; poate fi citită însă şi de cei ce nu au parcurs cele două volume, lucrarea fiind judicios întocmită, astfel încât să poată constitui un material accesibil celor ce deja sunt iniţiaţi în

problematica spiritului.

în capitolul I am procedat la început prin a explica diferenţierea dintre cele două materii: materia "pozitivă" - supusă simţurilor primare, elementare - şi materia "negativă" invizibilă, care are funţia de susţinere a materiei pozitive pentru a face posibilă viaţa.

Am trecut apoi la prezentarea "spiritului" ca uzină poducătoare de energie şi am arătat strânsa relaţie dintre trăsăturile de caracter şi coloraţia spiritului precizând corespondentul cromatic al fiecărui tip structural spiritual, în care joacă un rol deosebit de expresiv atât luminuozitatea cât şi câmpul magnetic spicific fiecărui individ

Apoi am abordat structura şi configuraţia spaţială a universului spiritual negativ, având ca bază rclatarca şi desenul lui Galilco Galilci (comunicare din 1965). desen care se prezintă sub forma unei spirale imense înscrisă într-un con având ca punct culminant Opalul: Cetatea Divinităţii.DIN TAINELE INTV LRSl LI I SPIRÎTl AL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
Capitolul prvitor la Opal este de asemenea rezultatul comunicărilor primite din partea unui spirit opalic cu numele de Heruviele, care a avui bunăvoinţa să ne furnizeze adevarate date '"tehnice" cu conţinut cifric referitoare la câmpurile luminice şi câmpurile magnetice mensonice specifice fiecărui strat precum şi caracteristicile spiritelor din Rama Opalică şi Pertuţia Divină Aceste date nu apar în cele două volume uc "cercetări", ele fiind furnizate de Henivicle în cursul verii anului 1977

în luna octombrie a acelui an s-a petrecut un fenomen mai puţin obişnuit pentru noi. De obicei toate şedinţele noastre erau rezultatul chemărilor care plecau de la noi, din iniţiativa noastră. La 20 octombrie 1977 insă, s-au declanşat o serie de şedinţe în care Veronica era anunţată de spirite că ele vor să comunice. întru-cât conţinutul acestor şedinţe -spre deosebire de altele - au fost datorate unor mari spirite opalice, am găsit de cuviinţa să Ic cuprindem într-un capitol (cel de al doilea), păstrând cu fidelitate toate expunerile.

Expunerile spiritelor opalice din capitolul II au marea calitate de a aduce lămuriri esenţiale privitor la creaţia, evoluţia precum şi inedite chemări adresate omului la ordine, studiu şi cunoaştere. Valoarea lor este cu atât mai mare cu cât pentru prima oară luăm conştiinţă de unghiul sub care este privit pământul de către cei din Opal.

în ce priveşte acest capitol al doilea trebuie să avizez cititorul că pornisem să-l formulez singur pentru adâncirea problematicii izvorâtă din prunul capitol. Dar, după ce am început, la numai câteva pagini după aceea a intervenit Veronica, chemându-mâ să scriu cele expuse de primul spirit opalic la 20 octombrie 1977 şi care s-au încadrat perfect supraexcaladându-se intenţiilor mele pentru redactarea acestui capitol.

Capitolul III cuprinde o paralela între dogmele religiei creştine şi conţinutul primelor două capitole commurucatc nouă, dovedindu-se clara apropiere dintre cele două puncte de vedere.

în acelaşi timp, capitolul III dovedeşte cum rezultatele cercetărilor noastre vin să ilustreze multe din cele spuse de Iisus Hristos prin textele

evanghelice.

Am încercat ca exprimarea noastră să fie cât mai accesibilă şi să poată sta la îndemâna unui cât mai larg cerc de cititori. Oricum însă, această lucrare va putea servi in formarea unei concepţii logice şi raţionale asupra tainelor pe care le ascunde existenţa noastră. Considerând că ceea ce am realizat noi este un pas înainte pe drumul descifrării tainelor existenţei, ai once pas înainte într-un domeniu

6

necunoscut atrage după sine necesitatea unor noi cercetări într-un spatiu mai extins, plin de necunoscute şi semne de întrebare.Sperăm că eforturile noastre nu au fost zadarnice şi că ele vor constitui pentru cititori un valoros material de meditaţie.

Cu siguranţă că într-un viitor mai mult sau mai puţin apropiat alţi cercetători vor continua munca începută de noi. Universul spiritual (negativ) este atât de vast încât, oricând, noi date obţinute de noi cercetători vor constitui la cele ce şi noi am reuşit să aflăm.

Noi n-am formulat noi dogme. Dogmatica nu mai aparţine prezentului şi cu atât mai puţin viitorului. Am formulat însă nişte legi şi am descifrat o serie de fenomene care mai târziu vor constitui măreţul edificiu al LEGILOR care formează STRUCTURA INTELIGIBILĂ a acestui univers spiritual (negativ). Aceasta a fost şi intenţia noastră majoră - pe care o mărturisim deschis -: să găsim STRUCTURA interioară, logică, raţiunea existenţei spiritului şi a universului din care acesta face parte.

Tratând paralel cu dogmatica creştină am considerat că aceasta trebuie discutată pentru ca noi. autorii, am fost educaţi şi am crescut în spiritul religiei creştine de care am fost şi continuăm să fim legaţi.

Dogmatica noi nu am negat-o şi nu o negăm. Dimpotrivă, ea constituie canevasul "elementar" apt de nenumărate perspective, toate depinzând de unghiul din care este postat privitorul.

Dar. deoarece dogmatica constituie ghidul autentificat de Sfinţii Părinţi, am regreta dacă cititorul ar deduce că noi o combatem.

Nu am prezentat această lucrare în spint combativ şi cu atât mai puţin polemic. Am căutat însă să subliniem şi să descifrăm aceste probleme pe care dogmatica s-a ferit să le circumscrie, să le concretizeze în dogme.

Dacă avem o poziţie deosebită este tocmai datorită faptului că dogma nu trebuie să înlănţuiască gândirea şi cercetarea, ci să o stimuleze.

în acest sens, dogmatica ca CERC, este o proiecţie orizontală a sferei. Cercetările noastre au tins către sferă - către înţelegerea globală, încercând o eliberare de acele idei ale dogmaticei, care intrau mai greu în consonanţă.

Pentra fi/ica modernă quantică. fizica mecanică clasică mecanicista devine doar un ca/, particular.DIN TAINELE IRVIVERSULUI SPIRITUAL

DIN FAINELE l NI\ ERSl LUI SPIRITUAL


Văzând sfera - înţelegerea globală -. CERCUL dogmelor apare ca una din posibilele proiecţii ale sferei într-un plan. CERCUL devenind un caz particular, dar integrant, al sferei.

Cercul reprezintă întretăierea a două coordonate, pe care sfera este definită de o coordonată în plus. ceea ce îi dă consistenţă şi adâncime

Contribuţia noastră esenţială o considerăm în elucidarea tuturor problemelor legate de EVOLUŢIE. Şi culorile spirituale, şi luminozitatea, şi structurile de energie şi lumină, aduc o importantă contribuţie legată de fenomenologia spiritului, care pentru cititorul familiarizat cu logica ştiinţifică va fi pe deplin satisfăcut

Desigur - suntem convinşi - cei ce consideră CERCUL ca absolut (adică dogma), vor ceda în faţa supremei —.Autorul
Abordarea existenţei unui "univers spiritual" separat de universul universal material cu care suntem deja familiarizaţi este o problema complexă.

Ea are sensul de a elucida sensul existenţei noastre, de a răspunde şi a clarifica sub toate aspectele nenumăratele concepte pe care le-au formulat principalele religii, care au avut un rol hotărâtor în dezvoltarea gândirii umane: cele din Egipt. India şi Bizanţ Fiecare religie în parte a avut conceptul ei specifică despre viaţă şi existenţă, dar ceea ce au avut în comun a fost nemurirea Fiecare religie a avut. ca să spunem altfel, ■"reţetele" ci. modul ei specific de a expune, de a concepe divinitatea în cele mai multe chipuri şi acest "mod'" de a concepe divinitatea a avut un caracter de dogmă, care sub nici o fonrul nu putea fi contrazisă sau schimbată. Dar nu este mai puţin adevărat că nici o religie nu a rămas un unic indestructibil căci toate s-au scindat în zeci şi chiar sute de alte secte. DE CE'.' Tocmai pentru faptul că religiile nu puteau da răspunsuri clare, coerente, logice la toate întrebările care frământau pe om. Această situaţie s-a agravat mai ales în ultimele două secole când, odată cu progresul ştiinţei, s-a dezvoltat extrem de rapid gândirea ştiinţifica, iar logica şi-a dezvoltat binemeritatul ei rol. Astfel s-a ajuns ca omul cu o gândire disciplinată să nu mai accepte mitul şi dogma ad-literam. Omul cu o gândire disciplinată nu mai poate să-şi plece capul şi să se închine dogmei. El. prin disciplinarea gândirii sile. şi-a cucerit dreptul de a întreba "de ce?'1 şi trăieşte cu necesitatea de a i se explica totul. Omul cu o gândire disciplinată, cu o formaţie ştiinţifică priveşte "mitul" cu rezerve. El nu mai poate crede în mituri chiar dacă acestea sunt interesante şi au tâlcul lor Miturile îşi au valoarea lor şi ele fac parte din tezaurul spiritual al umanităţii şi pnn valoarea lor constituie argumentele majore ale valorii unei religii Dar nu este mai puţin adevărat că aceste mituri şi-au pierdut valoarea lor milenară de a constitui sursa unui crez, şi-au pierdut puterea de a mni furniza certitudini. De ce? Pentru că omul cu o gândire disciplinată nu poate ajunge la certitudini decât prin experienţă, pnn cercetarea fenomenului şi pnn explicarea lui în termeni logici. Să nu uităm însă că mai bine de un mileniu şi jumătate religia creştină a dominat nestingheritâ. că a produs valon culturale şi spirituale, că a constituit un izvor care a adaptat existenţa multorDIN TAINELE l NTV ERSl LI 1 SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL
gânditori ai evului mediu că a a creat stiluri arhitecturale şi capodopere in sculptură şi pictură.

Nu este mai puţin adevărat insă că in momentul in care gândirea ştiinţifică a început să apară, primii gânditori, ei au fost victime ale religiei dogmatice. De la Gioruano Bruno şi Gabiei datează divorţul dintre "religie" şi ştiinţă.

Am pus cuvântul religie între ghilimele pentru că religia creştină a apărut după secolul IV, dogmele creştine au fost formulate după circa 4 secole de la venirea lui Hristos Nu negăm faptul că condiţiile istorice au creat necesitatea unei anumite ordini în creştinism, nu negăm necesitatea acelor sinoade ecumenice care să stabilească o mutate de gândire, un consens unanim. Regretabil este faptul ca s-au umsiderai cele patru evanghelii ca fiind tot ceea ce Hnstos ar ti avut de spus. S-a considerai că 'revelaţia" s-a încheiat, că mai mult decâi ce este sens în evanghelii nu se poate spune şi prin unisare once cercetare, once căutare de elucidare a unor probleme noi suni de prisos, ba mai mult, sunt interzise. S-a trecut peste faptul că însuşi Hristos a spus: "încă multe am să vă mai spun, dar acum nu le puteu înţelege (loaiiXVI: 12 )

Pnn acest atât Hrisios dovedeşte că cm conştient de neputinţa oamenilor de a înţelege tainele existenţei şi faptul ci oamenii nici nu dispuneau de noţiunile necesare puitru a ii se putea explica toate problemele legate de existenţa sufletului. Nici uu erau suficient de evoluaţi pentru a-şi pune diverse probleme şi întrebări. Azi, ;ând omul gândeşte cu totul altfel decât cel de acum 2000 de am, azi este firesc ca omul să-şi pună probleme şi să caute, să vrea nLpmis la întrebări. "V-am vorbit despre lucruri pamantesti si nu ati crezut, cum veti crede de va voi vorbi de lucruri ceresti? Ioan III: 12) spune Hristos pe drept cuvânt căci într-adevăr ■■lucrurile cereşti", adică universul spiritual de care ne ocupăm noi in iucrarea aceasta, este o problemă complexă, care nu se putea explica acum 2000 de am.

De pildă, conceptui reîntrupării aud -Injos spune că loan Botezătorul este una şi aceeaşi persoană cu cei ce fusese cândva proorocul Ilie, adăuga, "cel ce poae intelege să înţeleagă" şi încheie discuţia, pentru că era conştient că cei care craa in junii lui nu puteau înţelege.

Am spus mai înainte că omul eu formaţie ţtiintixicâ are nevoie de dovezi, de date clare, de cxplicaîn logice pe baza unor experienţe şi cercetări sistematice. Problematica pe care noi o abordam în aeeasta

lucrare şi teoria pe care am formulat-o nu este o fantezie, ci se bazează pe nişte cercetăii pe care le-am întreprins timp de peste 4 ani cu sora mea Veronica (soţia mea). Ea are îasuşirea de a fi dispozitiv de contactare biocibcmetică (interfaţă. în tehnica calculatoarelor) de o excepţională calitate, cu care m-am căsătorit tocmai pentru a putea întreprinde nişte cercetări sistematice în deplină siguranţă şi libertate. Nu face obiectul lucrării noastre ce este "mediumnitatea". Cei interesaţi pot găsi suficient material la diverşi autori. Vreau să vă precizez totuşi că Veronica dispunea de o mediumnitate complexă, vedea in culori şi mai ales (ceva rarisim) dispune de un "ecran" perfect fapt care îi dădea posibilitatea să vadă entităţile astrale de la distanţă, adică entitatea nu era nevoită să vină la noi. ci era văzută de la distanţă, exact ca-ntr-un ecran de televizor şj puteam dialoga nestingheriţi. Astfel am putut dialoga cu 154 de entităţi astrale, iar dialogurile pe care le-am stenografiat în întregime le-am putut transcrie şi am alcătuit o lucrare intitulată: "Cercetări în lumea nevăzută", două volume.

Deci, lucrarea de faţă "Din tainele universului spiritual" are la bază cercetări, interviuri cu diverse entităţi plasate pe diverse trepte ale evoluţiei cu care am comunicat, am dialogat şi am pnmit răspunsuri la întrebări, Informaţiile obţinute prin cercetările mai sus amintite stau, deci, la baza acestei lucrări. Dar materialul obţinut nu a fost suficient pentru a putea redacta lucrarea de faţă. în luna august 1976 (la l) ani după cercetările prin Veronica) am intrat în dialog telepatic cu o ctitatc opalică, care m-a iniţia! în sistemul logic pe care se bazează existenţa universului spiritual şi mi-a răspuns la toate întrebările, dezvăluindu-mi numeroase detalii referitor la ordinai care domneşte în acest univers spiritual. Trebuie să mărturisesc că entitatea "H" (spiritul opalic cu care am dialogat) mi-a prezentit universul spiritual din punct de şedere opalic, taine care nu se pot comunica pnn cuvinte. De pildă, entitatea "H" mi-a prezentat rncomunicabil şi este de neconceput pentru mentalul pământean.

De aceea, regret iubite cititor, că în capitolul despre Opal voi spune atât de puţin. Suntem noi in secolul XX, dar încă suntem departe de a putea înţelege regimul de viaţă aî unor lumi spirituale cu mult evoluate faţă de zona spiriteloi pământene. Menţionez că pentru siguranţă am verificat autenticitatea entităţii "H" atât pnn Veronica. care a declarat ca se numeşte Heruvicle. cât şi pnn lanoş. bunul meu pneten. Poate cel mai important lucru ce ni 1-a comunicat entitatea "H" a fost teoria aluctei. prin care se explică geneza şi evoluţia unui spirit. El. spint

DIN TAINELE l NTVERSl LUI SPIRITUAL

DIN TAINELE UNIVERSULUI SPIRITUAL

divin. din lumea divină, din Opal a declinat clar şi limpede că nu Dumnezeu este ce care a creat lumea văzută şi nevăzută, nu Dumnezeu a facut nici lumea animala şi vegetală, nici Soarele, nici stelele. Totul şi loatc s-au născut şi au evoluat fiecare potrivit muncii şi efortului depus. Aceasta înseamnă nu numai că omul şi natura înconjurătoare au un început, ci şi Dumnezeu şi întreaga lume opalică au avut un început. Dacă a existat şi există ceva veşnic şi necreat, acestea sunt LEGILE!

Ele sunt cele ce conduc viaţa, existenţa; ele sunt cele ce nu se pot creea şi nu se pot desfiinţa. însăşi lumea divină este condusă de legi, Întreg universul spiritual există şi dăinuie graţie legilor.

lată, deci. prăbuşindu-se o dogmă importantă, aceea a unui Dumnezeu creator a celor văzute şi nevăzute, din care religia creştină s-a adăpat secole de-a rândul. Aparent, s-ar putea spune că prin aceasta se micşorează aureola divinităţii. în realitate, insă, realizăm un salt important in cunoaştere, căci nu-L mai facem pe Dumnezeu răspunzător de toate dramele prin care a trecut pământul şi ne trezeşte la conştiinţa răspunderii noastre faţă de noi înşine, căci nu Dumnezeu este cel ce lăspunde de destinul nostru, ci noi şi numai noi suntem creatorii propriului nostru destui, noi şi numai noi suntem răspunzători de acţiunile noastre şi. dacă există prostie şi geniu, nu Dumnezeu este cel

care le-a creat pe acestea

Aceasta insă nu trebuie înţeles că Dumnezeu ar fi absent total din viaţa noastră. Aici sunt două noţiuni care sunt net distincte: planul teologic şi planul mental Două planuri, două universuri. Dumnezeu nu are amestec în planul biologic. Universul biologic există absolut independent de diviniate. Mentalul insa, universul nostru cugetător este receptiv (sau nu) la Divinitate. Opalul, lumea divină, nu are nici un amestec cu lumea biologică de pe pământ. Pământul sau orice planetă, cu tot ce există pe ea are o existenţă propne, independenţa existând şi vieţuind in baza legilor universale. Divinitatea poate fi interceptată numai graţie mentalului în acest stas divinitatea influenţează, stimulează, creează, conduce. Divinitatea este o lume de entităţi maii, cele mai ""bătrâne", cele mai evoluate din Întregul univers care intervin în evoluţia altor lumi inferioare spre a le ajuta şi stimula. în acest sens se poate spune că tot ce s-a realizat pe: pământ religia, cultura şi ştiinţa se datorează divinităţii şi trimişilor ci. Cercetările noastre au demonstrat cu prisosinţă aceasta. Din cercetări reiese clar că nu divinitatea răsplăteşte sau pedepseşte pe om pentru acţiunile lui, ci faptul că fiecare după12

moarte intră în universul spiritual la nivelul stadiului său evolutiv, fie că este vorba de o zonă de lumină, neuuă sau de întuneric.

Dacă aşa stau lucrurile. înseamnă că divinitatea nu are nevoie în fond de temple, biserici şi cântări laude şi osanale. Nu divinitatea are nevoie de toate acestea, ci noi. cei de pe pământ, care cu toate că ""biologic" suntem perfecţi, din punct de vedere "mental" suntem ni$e ignoranţi sau in cazul nostru este o harababură cumplită, neştiind nici ce

este alfa. nici ce este omega.

Revenind la exigenţele omului modem, cu o formaţie strict

ştiinţifică, s-ar indica o problemă esenţială, mai ales dacă acest om este

total străin de istoria religiilor şi anume dacă există sau nu spiritul şi in

consecinţă, dacă există sau nu veşnicia, nemurirea

Ca să fim sinceri, unor oameni, fie ei şi savanţi care nu sunt convinşi de

existenţa spiritul tu nici im se adresează această lucrare.

Ne facem totuşi datoria şs indicăm spre consultare lucrările şi

experienţele -narclui fizician Sir William Crooks, ale profesorului

doctor Charlcs Kjcheî, precum şi ale doctorului Rayniond Moody.

acestea fund doar câteva din nenumăratele experienţe care s-au făcut şi

care au fest conduse de oamenii de ştiinţă.

Lucrarea de faţă prezintă unele noutăţi, concepte şi fenomene de care nu s-a mai vorbit. Noi le-am prezentat la măsura posibilităţilor noastre de înţelegere şi exprimare. Departe de noi gândul că cele cuprinse aici surnt comunicări ultime şi definitive. Teoria, tainele universului spiritual vor ramâne probleme deschise şi altor cercetători, care ar putea descifra nenumăratele capitole pe care noi nu le-am putut aborda, fie din lipsă de date. fie din imposibilitatea de a le putea exprima Prin această lucrare noi nu intenţionăm să creăm o nouă religie sau oarecare sectă. Intenţia noastră este de a aborda ştiinţific problema spiritului pentru a putea descifra ordinai care stau la baza universului spiritual.13

DIN TAINELE UNIVERSULUISPIRITUAL

INTRODUCEREPARTEA ÎNTÂI CAPITOLUL I
Totul se mişcă. Totul şi toate activează Totul şi toate evoluează in timp şi se transforma.

Trebuie, dintr-un început, să stabilim o strictă demarcaţie intre ceea ce este "materie" şi ceea ce este "viaţă".

între ceea ce numim noi "materie" şi între ceea ce numim noi "viaţă" exista clare şi nete deosebiri, cu toate că şi "materia" îşi are şi ea "viata" ci specifică. mai bine zis: şi materia îşi are modul ei de existenţă specifică dacă ne gândim la atomi şi la activitatea nucleară

în această lucrare ne-am propus prezentarea universului spiritual, al lumii spirituale nevazute aşa cum ne-a fost prezentată de-a lungul anilor de către diverse spirite superioare. Sarcina de a prezenta aceste comunicări este deosebit de dificilă atunci când ideile trebuie traduse şî interpretate, potrivit limbajului ştiinţific actual, faţă de care am simţi nevoia introducem unor termeni şi noţiuni noi sau refolosirea unor termeni existenţi, dar având un alt înţeles.

Pătrunderea în lumea spintelor, în organizarea lor pe trepte diferitc de energii şi lumini, contactul cu legile care guvernează această lume şi extraordinarele fenomene circ au loc in această neînchipuit de vastă lume a spiritelor, reînlorcându-le la nivelul lumii noastre materiale parc aproape cu neputinţă de descris in limbajul nostru pământean, complexitate neînchipuită a fenomenelor care au avut loc în sferele înalte cereşti, pe treptele energiilor în care viaţa se desfăşoară la nivelul sublimului.. Ni s-a descoperit o lume nebănuită, neînchipuită vreodata de o minte pământeană sau chiar dacă această lume şi-a "închipuit-o" cineva a fost considerată un joc al închipuirii, al fanteziei şi imaginaţiei şi pământenii au dispreţuit şi au denigrat întotdeauna acest "joc al fanteziei" dar. fără să i se fi descifrat sensul, a fost dispreţuit şi neluat în seamă.

Personal. ca arhitect om format dintr-o gândire matematică şi artistică, pironit de liniile certe ale geometriei şi perspectivei, dar eliberat în gând pentru a putea face loc fanteziei, atât de necesară actului de creaţie, ca arhitect zic. am fost obişnuit cu îmbinarea dintre formele


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət