Ana səhifə

FIŞĂ de avizare — a proiectului programă pentru opţional clasa pregătitoare a. Avizul şcolii: Denumirea opţionalului : „i like english”


Yüklə 186.41 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü186.41 Kb.
AVIZAT,
Inspector de specialitate

FIŞĂ DE AVIZARE —A PROIECTULUI PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

CLASA PREGĂTITOARE
A. Avizul şcolii:
Denumirea opţionalului : „I LIKE ENGLISH”

Tipul CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII: OPŢIONAL

Clasa pregătitoare

Durata 2 SEMESTRE

Număr de ore pe săptămână 1

Propunător: ___________________

Instituţia de învăţământ Şcoala generala „Radu Poapa”
B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ)
CRITERII ŞI INDICATORI AVUTE ÎN VEDERE DE PROPUNĂTOR

ŞI DE EVALUARE A PROIECTULUI DE OPŢIONAL – Clasa pregătitoareDA

NU

DA, cu recomandare

I. Urmarea unor modele şi originalitate

Argument

DACompetenţe vizate /Obiective de referinţă[

DAActivităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare obiectiv)

DAConţinuturi

DAModalităţi de evaluare

DAII. Existenţa unei bibliografii

DAIII. Elemente de calitate

Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor


Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii


Conţinutul argumentului


- oportunitatea opţionalului


- realismul în raport cu resursele disponibile


Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare


Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut


Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propusOPŢIONAL LIMBA ENGLEZĂ

Pentru

Grupa pregatitoare

„I LIKE ENGLISH”

Şcoala „RADU POPA”

Anul şcolar 2012-2013

Profesor:

1 oră pe săptămână


Sem 1: 13 săptămâni

Sem 2: 21 + 1 săptămână cu activit extracurric. „Să ştii mai multe, să fii mai bun! ”.Total ore: 34

Bibliografie:


 1. Mihaela Avram Celmare, Ursuletul cel istet te invata limbile straine Ed. Erc Press

 2. Brian Abbs, – Splash I, ed. Longman Gălăţeanu, Georgiana, Play Time – antologie;

 3. Claudia Dobrita Caiet de engleza pentru clasele I si II, Ed. Paradigme

 4. Virginia Evans, Round Up starter, English grammar practice ,Ed. Longman, 2001

 5. Manuela Georges – Engleza… o plăcere, ed. Anteea, Cluj Napoca 2006

 6. Elizabeth Gray, Virginia Evans, Activity Book Ed. Express Publishing, 2001

 7. Elizabeth Gray, Virginia Evans, Welcome flashcards, ser a/b .Ed. Express Publishing, 1999

 8. Harmer, Jeremy; The Practice of English Language Teaching, Longman, 1991;

 9. Jeffrey D. Lehman, UPLet’s go phonics, book 1 , Ed. Oxford

 10. Doina Giurgea – Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale, D&G Editur 2006

 11. ENGLISH NURSERY RHYMES – manual de poezii pentru cei mici;

 12. FUN TIME – antologie, Ed. Compania, Bucureşti, 2001

 13. ENGLISH TOGETHER – manual de limba engleză pentru începători;

 14. HIGH FIVE – manual de cântece pentru cei mici, Longman;

 15. SELECTED ENGLISH SONGS, Ed. Aramis, 1999;

 16. THE MUSIC BOX – manual de cântece pentru cei mici;

 17. GAMES FOR CHILDREN, Ed. Litera, Bucureşti, 1994;

 18. Dicționar vizual englez-roman ,Ed. Litera International, 2006


Anexa nr 2 la Ord MiMECTS nr.3656-29.03.2012: Programa şcolară pentru disciplina opţională

COMUNICARE în LIMBA MODERNĂ (1) pt Clasa pregătitoare

PLANIFICARE ANUALĂ –LIMBA ENGLEZĂ

la CLASA PREGĂTITOARE, AN ŞCOLAR 2012-2013


SEMESTRUL

NR.

CRT.

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

NR.

ORE

OBSERVAŢII

I

(13 ore)

1.

Salut şi prezentare


2
2.

Personaje şi obiecte din universul copilului

Fructe,legume etc

Întâlnirea cu..

4
3.

Personaje şi obiecte din universul copilului,Familia

şi prietenii

3
4.

Personaje şi obiecte din universul copilului: Animale...

4
II

(21 ore)

5.

Activităţi şi locul desfăşurării


6
6.

Jocuri/sporturi

Numere

4
7.

Vremea/Timpul

4
8.

Cultura si civilizație: nume si prenume tipice, cântece si poezii;


4
9.

Recapitulare finală. Testare-Verificare

3
TOTAL

34
ARGUMENT


Adevărat „univers în expansiune”,copilul de 5-6 ani îşi poate dovedi capacitatea dezvoltării unor competenţe de comunicare într-o limbă străină .A începe acest parcurs pregătitor este o provocare deopotrivă pentru părinţi,copii şi profesor.

Cursul opţional „I like English” se adresează clasei pregătitoare. Este un curs de un an ce urmează a fi parcurs cu câte o oră pe săptămână.

Dorim să familiarizăm elevii clasei pregătitoare cu studiul limbii engleze, in primul rând la nivel fonetic si vocabular si vom folosi cântecele, poeziile, jocurile şi imaginile pentru a stimula interesul pentru limba engleză.

Cursul urmează să asocieze informaţiile prezentate cu o imagine/un set de imagini pentru ca elevii să aibă o percepţie totală a subiectelor/temelor prezentate. Accentul se pune pe dezvoltarea de competente de comunicare prin folosirea limbii engleze in context stimulativ, antrenându-i pe elevi în învăţarea de cântece, poezii şi joc de rol,activităţi agreabile.Activităţile de învăţare orientează elevii spre participare activă şi afectivă :întâlniri plăcute cu personaje îndrăgite : ale căror aventuri le pot vedea ,auzi,pot desena,colora, să se joace, să deseneze, să confecţioneze obiecte, să pună întrebări, să numere, să completeze propoziţii scurte prin lipirea diferitelor stick-uri etc.

Dorim ca preşcolarii să înveţe expresii şi fraze uzuale (iar nu cuvinte izolate), şi să le folosească în conversaţie,în joc de rol,în jocul cu păpuşi şi personaje îndrăgite.

Preşcolarul desoperă „lumi posibile”... Putem dezvolta situaţii de învăţare pornind în mod firesc de la lucruri cunoscute de copii precum obiectele înconjurătoare şi poate mai ales de la personaje îndrăgite din poveşti (atât cât sunt ele cunoscute de preşcolari) şi din desenele animate (selectate cu grijă din cele care ne-au încântat şi nouă copilăria),din filme pentru copii,din cărţile cu poze de colorat...

Avem în atenţie modelarea reacţiei afective. Copiii desenează,colorează,cântă,

spun poezii,fac cunoştinţă cu personaje şi le recunosc în diferite contexte de învăţare,se joacă cu ele,le observă calităţi şi defecte, observă fapte bune şi fapte rele,îşi corectează atitudinea, conversează cu personajele ce fac parte din lumea lor. Chiar şi un singur cuvânt englezesc (Who?What?Where?When?Why?How? ) devine „magic” deschizând o poartă spre „lumi posibile” . Personajul îndrăgit aduce reacţia afectivă însoţitoare.

Legat de resurse,dincolo de păpuşile şi jucăriile existente ,cărţi de poveşti,cărţi cu poze şi mijloacele media ,filmuleţe şi desene animate, ne propunem realizarea unui portofoliu,eventual a unei cărţi cu colectarea unor personaje îndrăgite ce să ofere contexte de învăţare (de la colorat,la decupaje, colaje,etc)într-o listă îmbogăţită.

Ne propunem şi filmarea unor secvenţe ale acestor posibile întâlniri cu personaje îndrăgite,iar filmuleţele însele pot fi utile unui feed back,cu atât mai mult cu cât experienţa întâlnirii cu preşcolarii este oarecum inedită şi pentru autor.


OBIECTIVE CADRU


 1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

 2. Reproducerea verbală a unui mesaj audiat

 3. Dezvoltarea capacității de exprimare orală
 1. Însuşirea unui volum de cuvinte, care denumesc obiecte,însuşiri ale acţiunilor din lumea înconjuratoare a copiilor,unele expresii utile privind răspunsul la comenzi.

 2. Însuşirea noţiunilor referitoare la numeraţie.

 3. Utilizarea vocabularului şi structurii morfo-sintactice prin formarea automatismelor de vorbire.

 4. Dezvoltarea capacităţii copiilor de a reda cu intonatia corespunzatoare o poezie sau un cântec.

 5. Folosirea dialogului cu colegii /cu jucăriile exersând expresiile învatate.

ORGANIZARE TEMATICĂ


Copilul despre sine: nume, vârsta, îmbrăcăminte, culori, jucării, jocuri

Familia: membrii familiei

Casa : încăperi, mobilă;

Școala: obiectele școlarului;

Animale: animale domestice/ sălbatice;

Vremea: anotimpuri;

Activităţi: activităţi curente, momentele zilei;

Cultura si civilizație: nume si prenume tipice, cântece si poezii;

FUNCŢII COMUNICATIVE
 1. a saluta, a răspunde la salut;

 2. a se prezenta, a prezenta pe cineva;

 3. a identifica elemente din universul cunoscut;

 4. a descrie un obiect, o persoană, un animal;

 5. a exprima preferințe;

 6. a exprima abilități;

 7. a descrie vremea-timpul în structuri simple;

 8. a descrie activităţi de rutină;

METODE DE EVALUARE
 • Probe orale: dialoguri, interpretări de cântece şi poezii;

 • Probe practice: desen, utilizarea limbajului non-verbal, jocuri de rol, realizarea unui portofoliu;

 • Observarea sistematică;

VALORI SI ATITUDINI
 • Sa manifeste interes pentru studiul limbii engleze;

 • Sa manifeste curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de cultură şi civilizație engleză;

 • Atitudinea deschisă faţă de limbile străine;

 • Promovarea creativității

 • Promovarea spiritului de echipă

 • Competitivitate

Organizarea predării-învăţării limbii engleze pentru clasa pregătitoare

Cf. Programa şcolară pentru disciplina opţională COMUNICAE ÎN LIMBA MODERNĂ

Ordin Min nr.3656-29.03.2012
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

pentru clasa pregătitoare anul şcolar 2012-2013

Semestrul I Avizat:


Nr.crt

Competenţe specifice

(C)


Conţinuturi tematice (T)

Unităţi de învăţare (U)

Obiective (O)


Resurse (R)si Met. (M)

Exemple de activităţi de învăţare (A)
Timp

Saptămâna (S)1-2

1.Receptarea de mesaje orale simple

C1.1.Să recunoască sunete,cuvinte,expresii şi să le reproducă

C2.1. Reproducerea unor

informaţii/cântece/poezii

scurte şi simple cu sprijinul

profesorului


U1 .Greetings

U2.Colours
O:- sa-şi ănsuşeasca formulele de salut;

- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat;

- sa distinga cuvintele noi in fluxul verbal.

-sa pronunte corect expresiile noi: So long, We leave from home, See you tomorow;

-sa asculte cu interes poezia

-sa memoreze poezia

I am special

R.Cărţi cu poze

Pagini de colorat cu personaje îndrăgite din lumea animaţiei,poveşti,filme

M

- conversatia- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa prof

Joc,mimare,

realizare context de comunicare
A.Desenează o floare,o casă,un fruct

Ce culori alegi?S1-S2

17-21 Sep


24-28

Sep


2012

3-

4-
5-C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale
C2.4. Oferirea de răspunsuri

scurte şi formularea de

întrebări foarte simple în situaţii de necesitate imediată,

cu sprijinul profesorului


U3Fruit

U.What is this?/How is this?/

What colour?


U5A.Who are you? Who is he/she?

5B.How are you?

-să se prezinte

- sa pronunte corect expresiile noi: I’m fine, Thank you, How are you?

- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat;

- sa formuleze enunturi simple intr-un dialog.

sa pronunte corect cuvintele noi: Pictures in my book, Have a look, Thank you.

O.A face cunoştinţă cu personaje şi obiecte şi a le recunoaşte după numeM- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa prof

Recunoaşterea personajului de colorat...nume/context

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.

Joc de rol: Self+introduction

Introducing a friend

I am.../He is...


Poezii scurte -Vizionare desen animat/filmuleţ

Alegem personajul preferat din poze/file de colorat.

,


S3-S4
1-5 Oct

8-12 oct


2012

vacanţă pt cei mici

29 oct - 4 nov 2012


6C1.2. Recunoaşterea

denumirilor unor obiecte din universal

imediat în mesaje

articulate clar şi rarU6 Vegetables

A.What is this?


B.Who is he-she?How?

Fac cunoştinţă cu personaje şi obiecte şi a le recunoaşte după nume,infăţişare,

comportament:Good or bad?

pronunte corect cuvintele noi: tomato-rosie, carrot- morcov, cabbage-varza,onion-ceapa, pepper-ardei.

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala- conversatia

- exerciiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.

- repetarea in grup dupa educatoare;

- folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu fructe.


Famous characters from cartoons and fairytales...must be colored

Also,different things around...

- Jocul de-a lupul şi mielul

What`s the time,Mr.Wolf? - repetarea unor ghicitori, eventual însoţită de gesturiS6-S7


7

C1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei

globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba

modernă respectivă

C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale

7.Famous dogs,cats,bears etc (Cartoons)

Who? and how?

A. Lipirei etichete pe decoruri), „Carnaval” (etichete pentru costumaţii),„Crăciun” (etichete pentru cadouri)

- *realizarea unui autoportret pe care îşi marchează numele

- *desenarea animalului preferat pe care lipeşte o etichetă oferită deprofesor cu denumirea acestuia
- *aducerea la şcoală a jucăriei preferate şi selectarea uneia dintre

etichetele oferite de profesor pentru a indica denumirea acesteia în

limba străină; ataşarea etichetei

profesorului

Decupăm şi lipim

Repetă cuvintele unui cântec...Joc de rol

I am.../He is...

a boy/girl--big/little

Tall/short etcS8-S9

S108-

9


C1.2. Recunoaşterea

denumirilor unor obiecte din universal

imediat în mesaje

articulate clar şi rar C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale

2.2. Oferirea unor informaţii

elementare, punctuale, despre

sine (nume, gen, vârstă) cu sprijin din partea

interlocutorului
8.Shopping-

O: sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.

Ex: The orange is good. The peach is sweet.The grapes are green. The potato is brown . The tomato is red. The carrot is orange. The cabbage is green. The mushroom is white.


9.What colour?

A.- sa pronunte corect cuvintele noi: red, blue, yellow, green, white, black, pink, orange;

- sa articuleze sunetele izolate si in cuvinte/grupuri de cuvinte respectand accentul si intonatia;

- sa recunoasca culorile indicate.

- sa recunoasca dupa imagine fructul sau leguma si sa o redea in limba engleza;


Integrare :what and how în context nou - recitarea unor rime

- intonarea unor cântece însoţite de mişcare, mimă sau

acompaniament cu jucării muzicale
M- conversatia+joc de rol cu păpuşi

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa prof

- imagini cu fructe si legume.


R.Culori colorate

Imagini cu culori colorate

Jocuri de iarnă,colinzi


S 11-

S12


10


2.4. Oferirea de răspunsuri

scurte şi formularea de

întrebări foarte simple în

situaţii de necesitate imediată,

cu sprijinul profesorului
C3.1. Manifestarea curiozităţii

pentru decodarea unor mesaje

scrise simple şi scurte din

universul imediat


U.11 Let’s count


Poem „Numbers

.O. Numirea şi *numărarea

unor obiecte din universal imediat I am... Reluare

He is...a boy/girl-clown-

Big/little

Tall/short etc

- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat si să reţină:

One, one, one,I love the sun,

Two, two. two,

I love my mamy you,

Three, three, three,

Mamy love’s me

Four, four, four,

I love my mamy more and more!”

Conversaţia

Cantec,joc de rol

Profesorul citeşte şi traduce o poveste +fragmente

- repetarea unor ghicitori, eventual însoţită de gesturi

- recitarea unor rime

- intonarea unor cântece însoţite de mişcare, mimă sau

acompaniament cu jucării muzicale


S13
17-21

Dec.
VACANŢA de IARNA

Jocuri de iarnăPLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

pentru grupa pregătitoare anul şcolar 2012-2013
Semestrul II


Nr.crt

Competenţe specifice

(C)


Conţinuturi tematice (T)

Unităţi de învăţare (U)

Obiective (O)


Resurse (R)si Met. (M)

Exemple de activităţi de învăţare (A)
Timp

Saptămâna (S)


1.-2
2.
2.5. Participarea la jocuri de

comunicare în care reproduce

sau creează rime/ mesaje

scurte 2.4. Oferirea de răspunsuriscurte şi formularea de

întrebări foarte simple în

situaţii de necesitate imediată,

cu sprijinul profesorului
C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale

2.5. Participarea la jocuri de

comunicare în care reproduce

sau creează rime/ mesaje

scurte

Domestic animals.

Sa pronunte corect cuvintele noi:

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.-

Sa retina expresii : The dog is nice.The horse is white.

Song

„Oh,McDonald”-

- sa cante cu dezinvoltura cantece pentru copii in limba engleza individual sau in grup;

- sa redea liber linia melodica a cantecului;

- sa reproduca corect onomatopeele animalelelor domestice;

Mt

- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup - folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini.

A.Se recunoscut personaje îndrăgite: :Alice (in Wonderland), Aladin,Alibaba, (King) Arthur,Bamby,Butterfly,Bettz Doll,Bug-Beettle,Bear (wild,Teddy,Fram,Baloo and Bagheera (Jungle Book),Aristocats,Famous cats (Puss in Boots,O` Cassey, O`Malley ,..Clown,Cinderella,

Chip and Dale,Donald Duck,(Ugly Duckling),Doolittle,Disney cartoons,Famous Dogs , Donkey,101 Dalmatians, Egg-Humpty Dumpty,Fram (The Polar Bear),Flinstone Family,A Famous Giant, The Goat with three kids,Hansel and Gretel, ,Little Lamb,Ladybird,Monkey,Miky Mouse,Minnie,Nurse Rhymes,Patrocle,Penguin (Chilly-Willy), Pollyanna,Potter (Harry),Panda (Kung Fu) ,Little Red Ridding Hood,Snow White, Famous Dwars, Woody- the woodpecker etc


S1


3.C2.4. Oferirea de răspunsuri

scurte şi formularea de

întrebări foarte simple în situaţii de necesitate imediată,

cu sprijinul profesoruluiSă învăţăm o poezie

O. -sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in cuvinte;

- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat:

- sa retina expresiile ritmate si rimate din poezie

-

Exerciţiul

S2

3.


C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale

2.5. Participarea la jocuri de

comunicare în care reproduce

sau creează rime/ mesaje

scurteWild animals

O- sa retina expresii si cuvinte: lion, monkey, fox, rabbit, bear, crocodile.

- sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in cuvinte;

- sa formuleze propozitii simple;

- sa dialogheze cu un coleg sau cu educatoare folosind expresiile invatate;

- sa formuleze enunturi simple unei situatii de comunicare verbala;

- Sa formuleze propozitii.Ex:

The lion is big. The monkey is small. The crocodile is long. The rabbit is small. The fox is red. The tiger is orange. The bear is brown.M.- conversaţia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual


S3


4.


C2.4. Oferirea de răspunsuri

scurte şi formularea de

întrebări foarte simple în situaţii de necesitate imediată,

cu sprijinul profesorului

Means of transportation

O.

- sa pronunte corect cuvintele noi: - car, bus, train, tram, taxi ,plane ,bike.; - sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.


;- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.S4

5.


C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale

Revision

Means of transportation

O.- sa pronunte corect cuvintele noi: head-capul, eyes-ochi, nose-nas, ears-urechi, hair-par, neck-gat, body-corp, hand-mana, finger-deget, leg-picior, feet-talpi; - sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.M- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.S5

6.


C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale
C2.4. Oferirea de răspunsuri

scurte şi formularea de

întrebări foarte simple în situaţii de necesitate imediată,

cu sprijinul profesoruluiHuman body
- sa retina cuvintele head, shoulders, knees, toes etc

- sa redea liber linia melodica a cantecului;- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.


S6


7.


2.5. Participarea la jocuri de

comunicare în care reproduce

sau creează rime/ mesaje

scurte


Let`s learn a poem-a song

O.- sa recite cu dezinvoltura poezii pentru copii in limba engleza individual sau in grup;

- sa redea liber linia melodica a cantecului;


- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.S7

8.


C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale

Clothes

O sa pronunte corect cuvintele noi: shirt, jachet, dress, blouse, skirt, shoes, cap, sandal, trousers.

- sa dialogheze cu elevii folosind expresiile invatate.


- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.S8

9.


2.5. Participarea la jocuri de

comunicare în care reproduce

sau creează rime/ mesaje

scurte


Poem

-sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in cuvinte;

- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat:

- sa retina expresiile ritmate si rimate din poezie- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.

- folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini.

S9

10.

C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzualeIn the kitchen”
- sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in cuvinte; Ex: table, plate , glass, knife, spoon, cooker.

- sa formuleze propozitii simple;

- sa dialogheze cu un coleg sau cu educatoare folosind expresiile invatate;

- sa formuleze enunturi simple unei situatii de comunicare verbala;
- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.


S10

11.

C2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuale

-Food

I’m hungry, I’m thirsty!

sa pronunte corect cuvintele noi: bread, sugar, tea, cake, milk, cheese, water, butter, jam .;

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare;

- folosirea materialului intuitiv: jetoane.


S11


12.


1.Receptarea de mesaje orale simple

C1.1.Să recunoască sunete,cuvinte,expresii şi să le reproducă
C2.1. Reproducerea unor

informaţii/cântece/poezii

scurte şi simple cu sprijinul profesorului

Poem
- sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in cuvinte;

- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat:

- sa retina expresiile ritmate si rimate din poezie- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup -S12


13.

2.5. Participarea la jocuri de

comunicare în care reproduce

sau creează mesaje

scurteFlowers

sa pronunte corect cuvintele noi: daisy-margareta, tulip-lalea, rose-trandafir, snowdrop-ghiocel, lilac-liliac, sunflower-floarea-soarelui;

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.


- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup - folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu animale domestice.

S13


14.

1.Receptarea de mesaje orale simple

C1.1.Să recunoască sunete,cuvinte,expresii şi să le reproducă

C2.1. Reproducerea unor

informaţii/cântece/poezii

scurte şi simple cu sprijinul

profesorului


Where are you?
- sa cante cu dezinvoltura cantece pentru copii in limba engleza individual sau in grup;

- sa redea liber linia melodica a cantecului;

- sa reproduca corect onomatopeele animalelelor domestice;


- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare;

- folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu animale domestice.


S14

15.


2.5. Participarea la jocuri de

comunicare în care reproduce

sau creează rime/ mesaje

scurteThe classroom

- sa pronunte corect cuvintele noi: chair, table, toys, sponge blacboard , rubber; pen, pencil, clak

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.


- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare;

- folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu obiecte,obiecte din sala de grupa

S15


16.

1.Receptarea de mesaje orale simple

C1.1.Să recunoască sunete,cuvinte,expresii şi să le reproducă

C 2.5. Participarea la jocuri de

comunicare în care reproduce

sau creează rime/ mesaje

scurte


Revision

- reactualizarea expresiilor si cuvintelor invatate anterior;

- sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in cuvinte;

- sa formuleze propozitii simple;

A.- răspuns la întrebări simple de identificare: „Eu sunt/numele meu e...”

(profesorul oferind sprijin prin completare sau prin reluare cu

pronunţie şi intonaţie corecte mesajul respectiv)

- participarea la jocuri în lanţ –

- ghicirea animalului mimat de un coleg,ghicirea unui personaj

- *numărarea unor obiecte din clasă (creioane, caiete, jucării)

- *numărarea unor elemente vizuale din cărţi uriaşe
sa pronunte corect cuvintele noi: Pictures in my book, Have a look, Thank you.

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.

M.A: participarea la expunerea proiectelor individuale/de grup care conţin

diverse simboluri/etichete cu mesaje scurte şi simple; reperarea

etichetelor şi asocierea lor cu imaginea

- căutarea unor mesaje scrise noi în spaţiul clasei/şcolii – Exemplu:

copiii caută etichetele schimbate săptămânal şi amplasate de

profesor în spaţiul clasei

- solicitarea sprijinului din partea profesorului pentru descoperirea

semnificaţiei mesajelor scrise din afişele/desenele rezultate din

proiectele de grup

S16


17.


3.1. Manifestarea curiozităţii

pentru decodarea unor mesaje

scrise simple şi scurte din

universul imediat

Professions

- sa pronunte corect cuvintele noi: teacher, cook, doctor, driver, tailor, barber ;

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.

- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare;

- folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu profesii


S17

18.1.Receptarea de mesaje orale simple

C1.1.Să recunoască sunete,cuvinte,expresii şi să le reproducă
Let’s talk about

professions
- sa pronunte corect cuvintele noi: teacher, cook, doctor, driver, tailor, barber ;

- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate;

- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare verbala.


- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare;

- folosirea materialului
intuitiv: jetoane, imagini cu profesii


S1819.


*3.2. Recunoaşterea

semnificaţiei globale a unei

relatări simple din cărţi

ilustrate, cu sprijin din partea
profesorului

Poem/A story- I want to be...

-sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in cuvinte;

- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat:

- sa retina expresiile ritmate si rimate din poezie- conversatia

- explicatia

- exercitiul prin activizarea copilului in grup si individual

- repetarea in grup dupa educatoare.

- folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini.


S19


20.


1.Receptarea de mesaje orale simple

C1.1.Să recunoască sunete,cuvinte,expresii şi să le reproducă

C2.1. Reproducerea unor

informaţii/cântece/poezii

scurte şi simple cu sprijinul

profesorului


Revision

- reactualizarea expresiilor si cuvintelor invatate anterior;

- sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in cuvinte;

- sa formuleze propozitii simple;

- sa dialogheze cu un coleg sau cu educatoare folosind expresiile invatate;

- sa formuleze enunturi simple unei situatii de comunicare verbala;

A;.concurs recitarede poezii


- conversatia

- explicatia

Proiect;realizarea unui colaj/desen pe care se marchează prin lipire diverse etichete pentru a explicita forma grafică – Exemplu: o casă (cu

ferestre si uşă), o grădină (cu flori, copaci, animale), un dulap (cu

jucării), o masă (cu fructe, obiecte uzuale)

- *realizarea unui autoportret pe care îşi marchează numele

- *desenarea animalului preferat pe care lipeşte o etichetă oferită de

profesor cu denumirea acestuia
- *aducerea la şcoală a jucăriei preferate şi selectarea uneia dintre

etichetele oferite de profesor pentru a indica denumirea acesteia în

limba străină; ataşarea etichetei


S2021-23

3.3. Recunoaşterea

semnificaţiei unor etichete în

limba modernă din spaţiul
clasei/şcolii

Jocuri pe computer,vizionare filme,Storytelling

A. *ghicirea înţelesului unui cuvânt/unei expresii pe baza unei etichetecu mesaj verbal şi vizual – Exemplu: „Vânătoarea de-nţelesuri”.

Copiii caută la fiecare oră etichetele şi simbolurile/imaginile ataşate,

pe care profesorul le plasează în diverse colţuri ale clasei/şcolii;

câştigă elevul/grupul care a aflat ce înseamnă fiecare etichetă

Jocuri

Copiii caută la fiecare oră etichetele şi simbolurile/imaginile ataşate,

pe care profesorul le plasează în diverse colţuri ale clasei/şcolii;

câştigă elevul/grupul care a aflat ce înseamnă fiecare etichetă

S 21-23

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət