Ana səhifə

Europos maisto bankų federacijos feba generalinė asamblėja


Yüklə 11.18 Kb.
tarix10.06.2016
ölçüsü11.18 Kb.

Europos maisto bankų federacijos FEBA Generalinė asamblėja


( „Europa City“, Vilnius, 2012 gegužės 11-12 d.)
Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko sveikinimo žodis

Gerbiami Europos maisto bankų federacijos Generalinės asamblėjos dalyviai, garbūs svečiai ir organizatoriai,


Džiaugiuosi, galėdamas sveikinti Jus šiuo puikiu metų laiku susirinkusius į generalinę asamblėją Vilniuje. Ypatingai džiugu, kad toks metinis Jūsų forumas pirmą kartą vyksta Rytų Europoje, ir kad jo organizavimą patikėjote Lietuvos „Maisto bankui“. Tai didelė garbė mums ir Lietuvos „Maisto banko“ sėkmingos veiklos pripažinimas.

Žinodamas nevyriausybinės organizacijos „Maisto bankas“ veiklos svarbą ugdant visuomenės pilietiškumą, solidarumą ir socialinį jautrumą, norėčiau paminėti bent tris aspektus, kurie Maisto banką daro išskirtinai svarbia ir nepakeičiama organizacija.


Visų pirma, tai Maisto banko veikla nukreipta į konkrečią pagalbą silpniausioms visuomenės grupėms, pažeidžiamiausiems jo nariams. Tokia veikla, ugdanti aukojimo ir dalinimosi kultūrą, yra be galo svarbi sėkmingai mūsų šalies ir visuomenės ateičiai, nes be pačios visuomenės vertybinių nuostatų, iniciatyvos ir pastangų jokios valdžios institucijos nepajėgs sukurti pilnavertės gyventojų gerovės, nesugebės užtikrinti, kad kiekvienas žmogus gautų kokybiškas paslaugas ir švelninti socialines problemas.
Ypatingai svarbu, kad Maisto bankas inicijuoja bei kuria bendradarbiavimo ir partnerystės tinklus tiek su valdžios institucijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, tiek su verslo sektoriumi, sudarydamas verslo įmonėms galimybę realiai įgyvendinti ir plėtoti jų socialinę atsakomybę. Todėl neatsitiktinai ir šioje asamblėjoje aktyviai dalyvauja verslo organizacijų atstovai.
Ir trečias, ne mažiau svarbus aspektas yra tas, kad Maisto bankas yra viena iš nedaugelio organizacijų, gebančių į veiklą pasitelkti didelį skaičių savanorių ir profesionaliai koordinuoti jų veiklą. Nuostabą ir pasigėrėjimą kelia tūkstančiai savanorių dalyvaujančių Maisto banko akcijose, didelės pagarbos nusipelno ilgalaikiai savanoriai, padedantys užtikrinti kasdienes Maisto banko veiklas. Neveltui, kaip rodo visuomenės apklausos, Maisto bankas pastaraisiais metais tapo Lietuvos žmonių viena labiausiai atpažįstamų nevyriausybinių labdaros organizacijų.
Apibendrindamas galėčiau sakyti, kad Maisto bankas yra viena iš sėkmingiausių organizacijų, savo veikla svariai prisidedančių prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, pilietiškos visuomenės ugdymo ir socialiai atsakingo verslo skatinimo. Esu įsitikinęs, kad būtent tokio pobūdžio veikla ir organizacijos turėtų gauti reikiamą palaikymą, kad galėtų sėkmingai panaudoti bei plėtoti savo turimą potencialą visuomenės labui. Kaip ministras ir kaip pilietis esu dėkingas šios organizacijos vadovams ir asmeniškai gerb. Deimantei už bendravimo ir bendradarbiavimo gražius pavyzdžius.
Dar kartą sveikindamas generalinės asamblėjos dalyvius kviečiu drąsiai kelti rūpimus klausimus, diskutuoti, dalytis gerąja Europos ir pasaulio šalių patirtimi bei ieškoti geriausių organizacinių sprendimų. Linkiu, kad iš Vilniaus išvyktumėte praturtėję žiniomis, naujais asmeniniais ryšiais, idėjomis ir bendradarbiavimo planais, o taip pat ir kupini teigiamų įspūdžių apie mūsų šalį ir norą dar ne kartą čia sugrįžti.

Dear European Federation of Food Banks of the General Assembly members, distinguished guests and the organizers,


I am happy to welcome you to this beautiful time of year, gathered in the General Assembly in Vilnius. I am particularly pleased that your annual forum for the first time is held in Eastern Europe, and that Lithuanian Food Bank was entrusted to organize it. This is a great honor for us and recognition of Lithuanian Food Bank’s success.


Knowing the importance of the non-governmental organization “Food Bank” for developing the civil society, solidarity and social sensitivity, I would like to mention at least three aspects that make “Food bank” exceptionally important and indispensable organization.

Firstly, activities of the “Food Bank” are directed towards concrete support to the weakest groups and most vulnerable members of society. This activity develops culture of philanthropy and sharing and is crucial to success of our country and the future of society, because without social moral values, initiatives and efforts no government would not be able to create an appropriate welfare, will not be able to ensure providing quality services to everyone and to mitigate social problems.

It is crucial that the Food Bank initiates and creates networks of cooperation and partnership with government agencies, other non-governmental organizations and the business sector, creating the opportunity for the businesses to actually implement and develop their social responsibility. It is no coincidence in this Assembly the corporate partners are actively involved.


And third, no less important aspect is that the Food Bank is one of the few organizations able to conscript a large number of volunteers and coordinate their activities professionally. It is astonishing and admirable that several thousand volunteers are involved in the Food Bank collections; long-term volunteers deserve great respect for helping to run Food Bank’s daily activities. Not surprisingly, recent public opinion polls show that the Lithuanian Food Bank has become one of the most recognizable non-governmental charities.In conclusion, I can say that the Food Bank is one of the most successful organizations, significantly contributing to eradication of poverty and social exclusion, promotion of civil society and promote socially responsible business. I am convinced that it is precisely this kind of activities and organizations should receive the necessary support so that they could fully use and further develop their potential for the public benefit. As a minister and as a citizen, I am grateful to the leaders of the organization and personally to Mrs. Deimantė for demonstrated co-operation and partnership.

Once again, congratulating the General Assembly I urge the participants to raise bold questions, discuss, share the best European and world practice and find the best solutions. I wish that you return from Vilnius with new know-how, new personal contacts, ideas and plans of cooperation, but also full of positive impressions about our country and the desire to come back again here again.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət