Ana səhifə

Erzincan hukuk fakültesi dergiSİ yayin komisyonu başkanliğina


Yüklə 180.17 Kb.
səhifə1/6
tarix22.06.2016
ölçüsü180.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6
T.C.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

YAYIN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ERZİNCAN


Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisinde yayımlanması için ekte sunulan makale, hakem değerlendirme raporu doğrultusunda değerlendirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Durumu bilgilerinize sunarım. 04.05.2004
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çeker

Adres: Çukurova Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

01330 Adana
Tel: 0322 -338 72 55-227

Makalenin Adı : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Sonuçları

İngilizce Başlığı: Failure to pay debt of credit card within the context of Protection of Consumer Act and its legal consequences


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA

KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

Çukurova Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

İÇİNDEKİLER


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA 1

KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 1

I. Genel Olarak 1

II. Kredi Kartı Borcunun Muaccel Hale Gelmesi 2

III. Hesap Özetine İtiraz Hakkı 4

IV. Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesinin Sonuçları 6

1. Gecikme Bedeli Talep Hakkı 6

2. Temerrüt Faizi Talep Hakkı 6

3. Faize Faiz Yürütülmesi 8

V. Kredi Kartı Borcundan Sorumluluk Taşıyan Kişiler 9

1. Kart Hamilinin Sorumluluğu 9

2. Ek Kart Hamilinin Sorumluluğu 10

3. Kredi Kartı Borcuna Şahsi Teminat Verenlerin Sorumluluğu 10

a) Kefillerin Sorumluluğu 10

aa) Kefaletin Geçerlilik Şartları 11

aaa) Sözleşmenin Yazılı Şekilde Yapılması 11

bbb) Kefalet Limitinin Belirli Olması 12

bb) Asıl Borçluyu Takip Etmeden Kefile Başvurulamaması 14

b) Garanti Edenin Sorumluluğu 15

Yararlanılan Kaynaklar 19
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA

KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

Çukurova Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim DalıÖğretim Üyesi

I. Genel Olarak


Kredi kartları, kişilere nakit ödemeksizin alışveriş olanağı sağlayan bir ödeme aracıdır. Buna göre, kredi kartı çıkaran kuruluşlardan kart alan kişiler, sisteme dahil olan işyerlerinde yaptıkları alışveriş ve harcamalarda nakit ödemek yerine, kredi kartını ibraz edebilmekte ve hiçbir ödeme yapmaksızın sadece bir imza karşılığında harcama yapmaktadır. Müşterinin kart kullanması, alışveriş tutarına herhangi bir ilave (komisyon, fark vs.) yapılmasına neden olmaz; nakit ödenmiş olsaydı ne kadar ödenmesi gerekli ise, kredi kartıyla yapılan ödemelerde de aynı tutar üzerinden işlem yapılır.1. Kredi kartıyla işlem yapabilmek için, sistemi organize eden bir kredi kartı kurumuna ihtiyaç vardır. Kredi kartı kurumu, bir banka veya finans kurumu olabileceği gibi, sistemi organize etmek amacıyla kurulmuş bir kredi kartı şirketi de olabilir. Bu kurum, bir yandan kart sahibi olmak isteyen kişiler ile kredi kartı üyelik sözleşmesi, diğer yandan da, ticari işletme sahipleriyle üye işyeri sözleşmesi imzalamak suretiyle sistemi organize eder2. Üye işyeri, kart hamiline sunduğu mal veya hizmetin bedelini, anlaşmalı olduğu kredi kartı kurumundan tahsil eder. Kart hamili ise, kredi kartını kullanarak yaptığı harcama tutarlarını, her ay sonunda gönderilen hesap özetinde yazılı tarihte kendisine kartı veren kuruma öder. Müşteri, bu ödemeyi yaparken, kural olarak yaptığı alışveriş tutarı ne ise onu öder. Ancak, kredi kartı borcunun taksitli olarak ödenmek istenmesi veya nakit kredi çekilmesi hallerinde, banka tarafından tespit edilmiş olan oranda kredi faizi ödenmek zorundadır.
Ülkemizde 1988 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlayan3 kredi kartları, sisteme katılan bütün taraflar için çeşitli yararlar sağlamaktadır. Öncelikle, kart hamili, kredi kartı sayesinde nakit taşıması gerekmeksizin alışveriş yapma olanağına sahip olur. Ayrıca, kart hamili, kredi kartı ödemesini yaklaşık bir ay sonra yaptığından kısa vadeli faizsiz bir krediden de yararlanmaktadır. Aynı şekilde, kredi kartı sistemine giren ticari işletmeler, bu sayede yeni ve devamlı müşteri sahibi olmanın yanı sıra, kredi kartı kurumunun ödeme güvencesi altında iş hacmini artırma fırsatı da bulmaktadır. Gerçekten, müşterilerine kredili satış yaptığı takdirde borcun ödenmemesi riskini bizzat taşıyan bu işletmeler, kredi kartı sistemi aracılığıyla bir banka veya finans kurumunun ödeme garantisine kavuşmuş olurlar. Sistemi organize eden ve işyerlerine ödeme yapan kredi kartı kurumu ise, bu hizmet karşılığında kart hamilinden yıllık ücret (kart yenileme bedeli) ile borcunu taksitle ödeyen müşterilerden kredi faizi almakta, üye işyerlerinden ise komisyon almak suretiyle4 gelir elde etmektedir.
Kredi kartlarına ilişkin olarak Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanununda herhangi bir düzenleme yoktur. Kredi kartlarına ilişkin işlemlerin bağımsız şekilde düzenlenmesi amacıyla “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Taslağı” hazırlanmakla birlikte, bu taslak bir türlü kanun haline gelememiştir. Buna karşılık, 2003 yılında çıkarılan 4822 sayılı Kanunla5, kredi kartları, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınmış, ayrıca kredi kartlarına ilişkin olarak kanuna eklenen 10/A maddesiyle kredi kartları hakkındaki ilk yasal düzenleme yapılmıştır6. Ancak, kredi kartı ilişkisinin bir madde ile düzenlenmesi, karşılaşılan sorunlara çözüm olmayacaktır. Ayrıca, 4822 sayılı Kanunla getirilen hükümlerde kanun tekniği açısından da çeşitli hatalar bulunmaktadır. Bu nedenle, kredi kartı borçlarının ödenmemesiyle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde doktrindeki görüşler ile Yargıtay kararları büyük önem taşımaktadır. Aşağıda 4822 sayılı Kanun hükümleri ve Yargıtay kararlarını da dikkate alarak kredi kartı borçlarının ödenmemesi ve hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət